***********************************************************
UPDATE 29 AUGUSTUS!
Zojuist (19:45) naar de Dirk van den Broek geweest. Tegen mijn gewoonte in de “voetnoot” van Grunberg in de Volkskrant gescand die bij de Dirk altijd in de ouwerwetse krantenstandaard ligt. Ik las de zin: “De waan is ook een poging tot zelfbescherming.” Citeer maar gerust letterlijk want ik heb de hele weg naar huis de Wortlaut herhaald. Wat zeggen we daarvan? Say no more?
***********************************************************

Gebruik ik deze kop graag? Nee, met tegenzin. Net zoals ik met tegenzin Lodewijk Asscher een erfelijk belaste en gedegenereerde Stockholmsyndroomjood noem. Ik leg die tegenzin en waarom ik het toch doe uit in mijn stuk “Nazisme-en-Jodenhaat-bevorderaar Lodewijk Asscher wil respect”. Ook  over Arnon Grunberg heb ik vaker geschreven. Ik vind het een over het paard getilde idioot en aansteller en hij is veel minder slim dan-ie zelf en de rest van het links-regressieve narcistisch hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat denkt. In zijn recalcitrante, foute domheid is-ie echt wel verontrustend, ja, bijna luguber. Vooral als het gaat over islam en Israël.

Ik lees nooit wat van Grunberg, zelfs zijn vaste ”voetnoot” in de Volkskrant niet, terwijl die toch makkelijk in 2 minuten te consumeren is vanaf de kranten-standaard bij de Dirk van den Broek. Alles wat-ie te melden heeft is ergerlijk en dom. Als er weer eens méér aan de hand is met ‘m, dus als-ie weer eens iets uitzonderlijk fouts heeft gewrocht, waarschuwt het internet mij wel. Deze keer is dat via een stuk op OpinieZ van Jan Gajentaan.

Gajentaan meldt dat na de bovenafgebeelde “voetnoot” van Grunberg en de eveneens bovenafgebeelde reactie van Voet er nog een extra-plus dwaasheid van Grunberg is gevolgd:

“Op Twitter deed hij het nog even dunnetjes over en betichtte Esther Voet ervan ‘frases van neo-nazi’s’ over te nemen.”

Dat klopt, wat Gajentaan zegt, kijk maar:

GRUNBERG VOET NEO NAZI TWEET

(Voor wie geïnteresseerd is in het twittergevecht tussen Grunberg en Voet: hier.)

Even over de peilloos perverse stupiditeit van Grunbergs redenering zoals die vooral tot uiting komt in die beschuldiging aan het adres van Voet te heulen met neo-nazi’s. Degenen die, zoals Voet, wijzen op wat Ruud Koopmans heeft aangetoond, namelijk dat moslims in Europa in veel grotere aantallen en in veel ergere mate Jodenhaters zijn dan autochtone Europeanen, noemt Grunberg dus misbruikers van neo-nazistische fraseologie.

Neo-nazi’s die wijzen op het groeiend islamitisch antisemitisme in Europa? Gajentaan legt niet erg precies de vinger op het mafketelig plekje, dus dat zal ik maar doen. Er zijn geen neo-nazi’s die gebruik maken van de onderzoeken van Koopmans om de groeiende Joden-haat in Europa aan de kaak te stellen. Want neo-nazi’s, nietwaar? Moet ik dat nog uitleggen? Nee toch? Grunberg is wel gek en in de war, maar dat wéét-ie volgens mij nog wel. Dus het enige wat-ie met die term neo-nazi’s kan bedoelen zijn . . . . . . . . . islam-critici tout court. Wilders dus. En Thierry Baudet. En Israël–verdedigers als Esther Voet.

Gajentaan haalt een studie aan over de moslimische Jodenhaat, waarin met een uitzinnige mate aan bewijs wordt aangetoond dat de islam, in de persoon van de Grootmoefti van Jeruzalem, vanuit de islamitische Jodenhaat-traditie zich verbond met het nazisme en Hitler en dat die gemengde Jodenhaat-erfenis na 1945 en tot op heden alléén in het Midden-Oosten én in de islamitische wereld at large — dus óók in de Europese moslimgemeenschappen — geheel ongerept én succesvol is gebleven.

Die studie is van Barry Rubin en Wolfgang G. Schwanitz en heet Nazis, Islamists and the making of the Modern Middle East.

Ik ben toevallig degene die met een collega dat boek in het Nederlandse heeft vertaald. Die vertaling zal in het najaar bij De Blauwe Tijger uitkomen en ik hoop tegen die tijd een indringende recensie klaar te hebben. Ik verwacht niet dat door boek of recensie islamofiele en Israëlhatende nitwits bekeerd gaan worden. Want je mag natuurlijk van regressief-linkse hedonisten niet verwachten dat ze zich vrijwillig in hun narcistische comfortabelisme laten raken en daar óók nog een ingewikkelde recensie voor gaan lezen. Dat ze het boek zelf gaan lezen verwacht ik evenmin. En van Grunberg verwacht ik al helemaal niks. Nou ja: nóg meer stuitende waanzin.

De zieke geest van Joodse zelfhater Arnon Grunberg

Ik haal dingen onder mijn schoen vandaan, Arnon Grunberg, waarvoor ik meer respect heb dan voor jou, hoogverraderlijke en gedegenereerde Jood

Arnon Grunberg is een dwaas

Arnon Grunberg is een gevaarlijke domkop

Arnon Grunberg is dommer dan Lilian Helder

De veelzeggende betekenisloosheid van Arnon Grunberg

Aanslag Berlijn, Marbe, Wieringa, Grunberg

Wat Joodse zelfhater Grunberg er zoal uitbraakt

Terroristenhoer geeft onderscheiding aan zwakbegaafde

_______________