“Dan ben je dus echt niet goed bij je paas-ei. Op zo’n moment had Hans Knoop het gesprek, dat eigenlijk nooit had mogen plaats vinden, moeten beëindigen door Dries van Agt over de tafel te trekken en hem ter plekke dood te slaan, bij voorkeur met een ezelskakebeen. Nou ja . . . bij wijze van spreken dan, natuurlijk. Maar ik persoonlijk krijg wel bijbelse oordeelsfantasieën van het gelispel van deze sprekende slang, geheten Dries van Agt. “

Ik overwoog eerst een andere  titel: “In Café Weltschmerz spreekt Satan via de gespleten tong van Dries van Agt”. Maar ik vond dat Knoop ook Ueberschriftsmässig een draai om zijn oren verdiende. Café Weltschmerz verdient eigenlijk ook klapjes, want waarom Dries van Agt podium gegeven die overal in de links-regressieve media zijn gif kan sproeien? En als het de bedoeling was om Van Agt te “ontmaskeren”, moet je niet iemand als Hans Knoop tegenover ‘m zetten die zelf idioterwijs spreekt van “bezette gebieden” en die “nederzettingen” bijna net zo erg vindt als antisemitisme.

Het gesprek tussen de bedaagde heren Dries Van Agt en Hans Knoop is niet flitsend, maar meer als het volgen hoe dikke stront zich door een trechter beweegt. De heren zitten aan de rode wijn en in het laatste half uur is Van Agt domweg straalbezopen. Ze besluiten na dik anderhalf uur treuzelend traagtrekken dat ze nog lang niet klaar zijn en dat ze er nog eens uitgebreid op terug gaan komen. Nou ik ben er wél mee klaar! Asjeblief niet! Het was wel genoeg zo!

Ik ga het voor u samenvatten.
En dat is nog een toer.
Misschien ook om te lezen.
Maar toch niet vergelijkbaar met mijn uitluisteren, analyseren en opschrijven.
Dus doe die moeite even, want het is van belang.
Daar gaan we dan.
Abide with me!

Hans Knoop vindt, zo in het algemeen, een beschuldiging van anti-semitisme heel, heel, héél erg. En hij zegt ervan overtuigd te zijn dat Van Agt geen anti-semiet is. Let vanaf 4:10 op de wanhopig en in smart verstrengelde handen als Van Agt bezweert dat ook hij anti-semitisme heel, heel, héél erg vindt.

Je zou ‘m geloven. In dat geval blijft alleen de mogelijkheid nog over dat-ie ouwerwets bezeten is van de duivel. Want feitelijke onwetendheid is het ook niet.

Wat zal ik van dat vertoon nou ‘ns zeggen?

“Antisemitisme is de ongrijpbare substantie waarin het Kwaad zich heeft samengetrokken —  het is de duivel die zijn mond niet kan houden.Aldus Benno Barnard.

Dat zou best eens waar kunnen zijn. Misschien is Dries van Agt in die zin dan tóch geen antisemiet, maar een ouderwetse bezetene. Gewoon op die manier waaraan een duiveluitdrijver met zwavel, wierook en bezweringen te pas moeten komen. En misschien geldt dat ook wel voor veel van zijn ideologische medestanders, dat het gewoon een Satan-geïnduceerde geestesziekte is, die “Israël-kritische“ houding.

Van Agt blijkt in dit gesprek volstrekt essentiële historische feiten rond Israël niet te “weten”, dan wel te zijn “vergeten”. Bij van Agt is dat verklaarbaar vanuit zijn hysterische vooringenomenheid, maar hoe kan Hans Knoop nou de feiten rond die vermeende “bezetting” niet kennen? Wie de waarheid daarover wil weten, zie:Nourdin el Ouali, NIDA, DOCP en de leugen-boycot van Israël”.

We volgen de discussie chronologisch.

Knoop zet een aantal zaken op een rijtje die de roep van Van Agt als antisemiet in de hand hebben gewerkt. De vrijlating van “de drie van Breda”, waarbij Van Agt zich liet ontvallen dat-ie dat als “Ariër” zich  kon permitteren. Bedoelende, maar niet zeggende, béter kon permitteren dan zijn voorganger, de Jood Carel Polak. Ik geloof inderdaad dat-ie daar geen kwaaie bedoelingen mee had. Gewoon een beetje pregnant gezegd. En ik geloof ‘m als-ie zegt dat hij met de vrijlating van Kotälla, Aus der Fünten en Fischer niet de bedoeling had de Joden te raken. Maar ergens in het gesprek vraagt Knoop wel of er ergens in die katholieke opvoeding van Van Agt niet een “anti-Judaïsch” element kan hebben gezeten dat op een onbewust niveau meespeelde. En daar heeft Van Agt geen goed antwoord op. En mijn vermoeden is dat zijn geestes-ziekte inderdaad mede dáár zit.

Voorts noemt Knoop ook de zaak Menten, waarbij Van Agt er, inderdaad ten onrechte, van beschuldigd werd dat deze antisemitische oorlogsmisdadiger door zijn falen had kunnen ontsnappen. Maar Knoop vindt dat Van Agt toch had moeten aftreden als gebaar van piëteit aan de Joodse gemeenschap. Tsja.

Knoop haalt al die zaken aan omdat Van Agt al sinds ze in 2006 de macht grepen in Gaza de terreurbeweging Hamas steunt, die extreem anti-semitisch is en Israël van de kaart wil vegen. In retrospectief, zegt Knoop, worden dus kwesties als van de drie van Breda en van de zaak Menten des te betekenisvoller in de ogen van veel Joden. Knoop noemt ook nog Van Agts optrekken met Gretta Duisenberg, die volgens Knoop wél een echte anti-semiet is. (Hier de uitzending van “Het Zwarte Schaap” uit 2005 waarin Knoop Gretta aanvalt]

Knoop stelt vast dat Van Agt een fervent criticus is van Israël en een fervent supporter van de antisemitische terreur-organisatie Hamas en vraagt hoe dat zo gekomen is. Van Agt antwoordt dat hij nooit belangstelling had gehad voor de kwestie Israël-Palestijnen, dat hij net als de hele politiek in Den Haag niks-nada-nul wist van die geschiedenis, dat hij persoonlijk altijd had gedacht dat Israël per definitie altijd alles goed deed, tot . . . . . . bij hem  het nieuws over de slachting in Sabra en Sjatila “als een bliksem” insloeg.

Waarna Knoop zijn verwondering uitspreekt, want er is geen enkele Israëliër in die kampen geweest. Alleen valt het Sharon als opperbevelhebber te verwijten dat hij niet verhinderd heeft dat de Libanese Falangisten dat bloedbad hebben aangericht. Bovendien is Sharon, die inmiddels defensieminister was geworden, daarom na onderzoek moeten aftreden. Voorts is de hele geschiedenis van de Joodse komst naar Palestina er een van voortdurende bloedbaden aangericht door Palestijnse Arabieren. Dus waarom stelt Van Agt eisen aan Israël alsof het Nederland is? Israël heeft aan de zuidgrens Hamas en aan de noord-grens Hezbollah gesteund door sji’itisch Iran. En aan de oostgrens “op de Westbank” [in Samaria-Judea] breiden ISIS en andere soennitische terreurgroepen hun invloed uit. Dus hoe denkt Van Agt dat Israël brandschone handen kan houden en tegelijk overleven? En hoezo is Van Agt zo geschokt door de vergissing Sabra-Shatila en steunt hij Hamas die de openlijke bedoeling heeft zoveel mogelijk Joodse burgers te vermoorden? Waarom kiest Van Agt, vraagt Knoop, niet voor de gematigden zowel in Israël als in de Palestijnse gebieden? Waarom voor de extremisten? Je roept, zegt Knoop, bij een bezoek van Netanyahu in Nederland dat-ie gearresteerd moet worden, maar je zit wel met een Hamas-sjaal om bij een conferentie [via een beeldverbinding] te luisteren naar een Hamas-premier van Gaza die Nederland niet in mag omdat het een terrorist is. Hoe kan je dan verbaasd zijn dat mensen jou voor antisemiet houden?

Van Agt heeft op al die vragen en vaststellingen van Knoop niet het begin van een antwoord. In plaats daarvan begint-ie weer te zeiken over Sabra en Sjatila. En luister vanaf 29:00 eens naar zijn intense verontwaardiging

“Israël heeft een hermetische ring gelegd om beide vluchtelingenkampen. Zodat er geen sterveling meer uit of in kon. Behalve de Falangisten die werden wel doorgelaten. Die hebben daar het slachterswerk gedaan. Je zou zeggen in het Nederlandse strafrecht: Israël is medeplichtig door die hermetisch afsluiting te arrangeren. En wel is Sharon, die als defensieminister moest aftreden, na een paar jaar premier van het land geworden.”

Tsja, zo gaat dat in een democratie, zegt Knoop en hij was bovendien niet veroordeeld voor enige grote misdaad. Maar merk vooral die giftige ondertoon bij Van Agt op, die suggereert dat de Israëli’s donders goed wisten wat die Falangisten daar gingen doen. Wat totaal onbewezen is.

Vanaf  31:00 weer zo’n stukje foute hysterie van Van Agt. Alle gruwelen van het Midden-Oosten interesseren Van Agt geen zak. Op wat Knoop zegt heeft-ie geen begin van een antwoord, maar zo gauw de Gaza-oorlogen aan de orde komen, is hij vol verontwaardiging. Knoop legt nog eens uit dat in iedere oorlog het een en ander mis gaat, óók in de Gaza-oorlogen. Maar dat is toch iets anders, meent Knoop, dan Hamas dat als uitgangspunt heeft om zoveel mogelijk burgers te vermoorden. Ze hebben de techniek niet, en Israël neemt maatregelen, maar anders zouden ze graag heel Israël uitmoorden. Daarom heet het ook een terroristsiche organisatie, terwijl jij, Van Agt, het een verzetsgroep noemt. Voorafgaand aan de de laatste Gaza-oorlog werden in drie jaar tijd 12.000 raketten op het zuiden van Israël afgeschoten.

Van Agts extreem hypokriete hysterie vanaf ongeveer minuut 36 wil ik even helemaal uitschrijven:

“Jij zegt dan dat deden ze [raketten afschieten] om zoveel mogelijk mensen te doden. Dat staat voor mij allerminst vast. ( . . .) was nou hét doel? Dóden, dóden, dóden zoveel je kunt? Dat geloof ik níét. Ik geloof veeleer wat ik in Israëlische kranten heb gelezen — en natuurlijk Ha’aretz bovenaan — dat het gedrag van Hamas in hoge mate moet worden verklaard daardoor dat ze aan de wereld wilden laten zien — en ze waren bóós, verrekte bóós! Van die schándelijke, criminele blokkade waaronder Israël en de rest van de wereld samen Gaza hebben gelegd . . . . . . en die blokkade was al een héle poos aan de gang toen dat ellendige schieten begon . . . . . . en dat moet je ook wel in volgorde van gebeurtenissen gepláátst houden . . . . . . . ze hebben veel afgeschoten . . . . . . Ha’aretz heeft in die tijd geschreven: ze schieten alleen om Israël te laten merken WIJ ZIJN ER NOG! Het is een soort wake-up call WIJ BESTAAN NOG!”

Knoop: “Je presenteert het alsof Gaza een in gevaar verkerend schip is dat een vuurpijl afschiet om de mensen te laten zien: jongens wij zijn in nood.”

Dit is dus de absurditeit voorbij: een terreurorganisatie die zijn eigen bevolking gijzelt en voortdurend voedt met haat, die oorlogen begint die ze niet kunnen winnen alleen om die haat gaande te houden en zo aan de macht te kunnen blijven . . . . . . dat je zo’n gruwelregime voorstelt als bange kinderen die een noodkreet uitstoten.

Knoop antwoordt verder dat Hamas het eenzijdige terugtrekken van Israël uit Gaza heeft beantwoord met nóg meer terreur. En hij wijst erop dat die terreur er altijd geweest is. Maar Knoop antwoordt veel te zwakjes  op dat en dat moet je ook wel in volgorde van gebeurtenissen gepláátst houden van Van Agt, want als er nou één kenmerk is van de “Palestijnse kwestie” dan is het dat “de Palestijnen” al 100 jaar de terreur beginnen en volhouden, terwijl de Joden in Palestina zich alleen maar verdedigen en vrede willen.

Van Agt weet de discussie weer op een zijspoor te krijgen. Hij deelt mede dat áls er tijdens de bezetting van Nederland gelegenheid was geweest iets soortgelijks te doen dat zeker gebeurd zou zijn. Waarop Knoop antwoordt dat het Nederlandse verzet nooit in het wilde weg burgers of zelfs soldaten off duty heeft opgeblazen.

Van Agt en consorten gebruiken nogal al eens de Israëlische links-regressieve landverraad-krant Ha’aretz om te kunnen beweren: kijk, er zijn Joden die hetzelfde zeggen als wij! Knoop vraagt: waar zijn de Palestijnse Ha’arzetz, de Palestijnse Vrede Nu beweging, de Palestijnse David Grossman en de Palestijnse Amos Oz? En als-ie er zou zijn zou-ie in de gevangenis zitten, zegt Knoop. (Terwijl ik denk dat-ie gewoon vermoord zou worden.)

“Die zijn weggetrokken”, zegt Van Agt, “Saïd was zo iemand. Dat zijn mensen van óók grote intellectuele allure maar die zijn allemaal verdwenen omdat ’t niet te harden is in de bezette gebieden.”

Je kunt horen dat Dries bedoelt ‘naast grote morele allure’.

Met “Saïd”doelt Van Agt op Edward Said en dat was . . . . . . .  een intellectuele én morele charlatan. (Wie wil lezen waarom, moet even helemaal naar beneden scrollen waar dat in een “toegift” wordt uitgelegd.***)

De grote geleerde Edward Said gooit een Palestijns steentje mee

Knoop laat Van Agts opmerking over Said liggen en gaat alleen in op dat “omdat ’t niet te harden is in de bezette gebieden”.

Eerst even iets over het zonder voorbehoud hanteren van die term “bezette gebieden” door Knoop. Dat is op zich al absurd voor iemand die geacht mag worden veel beter te weten. Maar Knoop gaat nog verder: “Die nederzettingen verdedig ik niet en daar heb ik geen goed woord voor”. Ik vind dat beyond absurdity.

Het voert te ver om het allemaal hier opnieuw uit te leggen maar hier kunt u de redenen vinden, waarom de Israëli’s duizend procent het internationaal-rechtelijke én morele recht hebben om zich in Samaria-Judea te vestigen.

Je kunt het zelfs omkeren: de eis van de Palmaffia’s dat Samaria-Judea Judenrein aan hen uitgeleverd wordt, is onderdeel van hun verderstrekkende genocidale plannen. De Israël-critici in het Westen en Israël zelf zouden niet durven zeggen dat Londen, Duitsland of San Francisco Judenrein moeten worden. En ze zouden ook nooit zeggen dat Joden overal ter wereld vermoord moeten worden. Maar wat ze wél durven zeggen: Samaria-Judea moet Judenrein worden en we gaan Hamas en de PLO-Fatah, die een programma van wereldwijde genocide op de Joden hebben, daarbij helpen. Om niet in de gaten te lopen noemen we de Joden die in Samaria-Judea wonen niet “Joden” maar “illegale kolonisten”. Maar ze mogen wel degelijk daar alléén maar niet wonen omdat het Joden zijn.

Enfin: Knoop kritiseert Van Agts “omdat ’t niet te harden is in de bezette gebieden” zonder afstand te nemen van de term en wijst Van Agt er op dat vooral in de “areas C”, dat zijn de gebieden in  Samaria-Judea waar Israël de dienst uitmaakt, de levensomstandigheden met sprongen vooruit zijn gegaan. Knoop wijst er op dat in Israël zelf door gemengd Joods-Palestijnse instanties regelmatig enquêtes worden gehouden. Daaruit blijkt dat als er een onafhankelijk Palestijnse staat zou komen nagenoeg géén Palestijnse Arabier die in Israël woont daar naar toe zou verhuizen.

Knoop: “Men prefereert de niet-optimale positie in Israël boven de te verwachten teruggang in vrijheden die men in die eventuele Palestijnse staat te verwachten heeft.”

In het kader van “Israël-is-een-rechtsstaat” haalt Knoop een zeer recente uitspraak aan van het Israëlische Hooggerechtshof dat heeft bepaald dat de detentie van de “vluchtelingen” die blijkbaar ook al met duizenden Israël binnen weten te dringen niet meer dan 60 dagen mag duren en dat ze niet uitgezet mogen worden. Dat terwijl met name in zuidelijk Tel-Aviv de toestand onhoudbaar is geworden qua criminaliteit en overlast. D66-rechters dus ook in Israël.

Knoop haalt ook de kwestie Elor Azaria aan, waarover ik ook heb geschreven, de soldaat die een reeds uitgeschakelde op de grond liggende terrorist zonder reden dood schoot. Knoop wijst erop dat het hele land op zijn kop stond en dat de rechters tegen veel publieke opinie in Azaria toch veroordeelde. Van Agt zegt overigens terecht dat Netanyahu pleitte voor vrijspraak. Dat was inderdaad zwaar fout.

Knoop knoopt daaraan een betoog vast over de hoge ethische beginselen van het IDF, ontworpen door Asa Kasher, die als een voorbeeld worden gezien in de hele beschaafde wereld. Als je volgens het moderne oorlogsrecht oordeelt, zegt Knoop, dan zou “Vadertje Drees” ook wel eens veroordeeld kunnen worden. Voor de “politionele acties” bedoelt Knoop natuurlijk. En hij vraagt Van Agt opnieuw: waarom jouw obsessie met Israël?  Terwijl vlak over de grens in Syrië in vier jaar al vele malen meer doden zijn gevallen dan in het 100-jarige conflict tusen Israël en de Arabieren.

De Palestijnen hebben hun toestand voor 80% aan zichzelf te wijten, zegt Knoop. Daarvan zou ik 100% maken.

Als in de 54ste minuut de tweede fles wijn wordt gebracht en aangebroken, vertelt Van Agt over de links-regressieve Ha’aretz-columnist Gideon Levy en diens opinie-stukje “The Hebrew Neo-Nazi’s”. En over Uri Avneri, die altijd goed bevriend is gebleven met Arafat en die ook al de Joodse bruinhemden door Tel-Aviv ziet marcheren. Let erop hoe vergenoegd hij op 56:00 achterover leunt als hij uitgebrabbeld is en hij de Joden als de nazi-daders heeft voorgesteld.

Ja, zegt Knoop, het conflict ontaardt steeds meer, maarrrr . . . . . .”What is the root of the problem? Dat is dat de islam niet accepteert dat er een Joodse natiestaat in het Midden-Oosten bestaat.”

Knoop: de Arabieren hebben de Balfour-declaratie verworpen, hoewel daarin nadrukkelijk staat dat de rechten van de in Palestina wonende Arabieren gerespecteerd moeten worden.

Let op het honende “ja” dat van Agt er op 57:02 snel tussen gooit. Terwijl de historische waarheid is dat de Joden minstens net zoveel recht hadden en hebben in Palestina te wonen als de Arabieren, de Joden welvaart en humaniteit brachten in een wreed en diep armoedig islamitisch-feodaal systeem en de moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, vanaf 1929 de terreur begon te organiseren die nooit meer is opgehouden.

Als Knoop zegt dat de Arabieren in 1947 het verdelingsplan hebben verworpen, dan komt Van Agt er op 57:29 met een hartstochtelijk “begrijpelijk” tussen.

Als je dat zegt, dan zijn er dus twee mogelijkheden:  je bent een Jodenhatende antisemitische ploert dan wel een antiek-authentiek-katholieke satanisch bezetene. In het geval van Van Agt kunnen we uitsluiten dat hij niks van de geschiedenis van Palestina afweet, zoals blijkt uit dit gesprek. Hij wenst alleen, vanuit zijn hysterische bevooroordeeldheid, de Grote Feiten te “vergeten”. Bijvoorbeeld het Arabische drie keer nee van Khartoem van 1967, waarover verderop meer.

Zal ik het verhaal van “1947” en de aanloop ernaartoe nog eens zo kort mogelijk vertellen?

Ten eerste waren de Joden (“Israël”) bij het verdrag van San Remo al in 1922 beroofd van 70% van hun vestigingsgebied.  Dat is hetzelfde verdrag dat de Joden tot op de dag van vandaag het internationaal-rechtelijke recht geeft Samaria-Judea (“de Westbank”) als vestigingsgebied te beschouwen. (En dat is dan nog afgezien van de morele en oorlogsrechtelijke rechten die de Joden/Israëli’s via 1948, 1967 en 1973 hebben opgebouwd.)  Vervolgens zijn ze vanaf datzelfde jaar 1922 geterroriseerd door de islamisten onder leiding van de moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini. Die terreur bereikte een hoogtepunt tijdens de zogenaamde “Arabische Opstand” van 1936 – 1939. Eerst wezen de Arabieren het voor de Joden nadelige Peel-plan van 1937 af terwijl de Joden het aanvaardden. In 1939, terwijl voor mandaatsmacht Engeland de oorlog met Hitler dreigde en de Engelsen dus alle redenen hadden de Arabieren te vriend te houden, was er in Londen een conferentie over het Midden-Oosten, waar de moefti zijn extremistische lijn wist door te zetten en de Arabieren elk compromis afwezen. Engeland besloot toen de opstand van de Arabieren met harde hand te onderdrukken omdat het zinloos was de moefti heel Palestina in de schoot te werpen waarna hij vervolgens tóch met Hitler zou samengaan. De moefti speelde vervolgens een grote rol in WO II aan de zijde van nazi-Duitsland. Het plan was om via zowel de Kaukasus als Egypte Palestina binnen te vallen en daar alle Joden te vermoorden. De mobiele vergassingsinstallaties stonden in de haven van Athene al klaar. De plannen gingen niet door omdat Hitler de oorlog verloor. De moefti wist in 1946 met behulp van de Fransen te ontkomen naar Egypte. Daar pakte hij zijn extremistische agitatie opnieuw op en wist de gematigde krachten opnieuw, onder andere opnieuw via moordaanslagen, uit te schakelen. Dat betekende dat de Joden het VN-plan van 1947 aanvaardden, waarbij ze nog eens een stuk van de 30% die ze in 1922 hadden overgehouden aan de Arabieren kwijt waren, terwijl die Arabieren weigerden en ten oorlog trokken. En hoe! Abd ar-Rahman Azzam, de eerste secretaris-generaal van de in 1946 opgerichte Arabische Liga, was met al-Husseini een collaborateur van de nazi’s geweest. Aan het begin van de gevechten eind 1947, vertelde Azzam op een persconferentie:

“Dit wordt een oorlog van uitroeiing en van een gedenkwaardige massaslachting, waarover gesproken zal worden als over de Mongoolse slachtingen en de kruistochten.” (Zie daartoe vooral het mede door mij vertaalde boek dat in oktober uitkomt)

Zoals ik al zei: als je zegt dat die weigering van 1947 “begrijpelijk” is en je sluit onwetendheid uit, dan ben je óf een antisemiet óf ben je van de duivel bezeten.

Knoop brengt de oorlog van 1967 ter sprake en legt uit dat Israël niet anders kon dan de eerste klap toebrengen. Knoop: “Je gaat me toch niet zeggen dat die oorlog door Israël uit expansionistische overwegingen is gevoerd?”

Waarop Van Agt: “Nou kijk: ik zeg wel eens dat ik de overwegingen niet ken, maar het simpele feit dat de eerste kogel is afgevuurd door Israël.”

Opnieuw: of hij is een antisemiet of hij is van de duivel bezeten.

Knoop moet ‘m uitleggen dat hij als jurist bij uitstek zou moeten snappen dat de afsluiting van de Straat van Tiran door Egypte een casus belli was. Dat als Israël die Egyptische straaljagers niet preventief op de grond had vernietigd Israël niet had overleefd. Dat Israël steunt op een leger van reservisten en dat je die niet eindeloos onder de wapens kan houden in afwachting van wanneer het de Arabieren belieft toe te slaan, want dan ga je economisch en psychologisch kapot. Knoop noemt niet de genocidale retoriek die uit de bekken van dictators als Nasser kwam en de angst die dat ingeboezemd moet hebben slechts 22 jaar na de Holocaust bij dat grote deel van de Israëlische bevolking dat de nazi-hel overleefd had. Knoop noemt niet het timmeren van grote voorraden doodskisten in heel Israël, van het inzegenen door rabbi’s van stadsparken in steden als Tel Aviv zodat ze als begraafplaatsen konden dienen.

Als Knoop zegt dat Israël na de overwinning bereid was opnieuw te onderhandelen over vrede en dat Israël de resolutie 242 van de Veiligheidsraad heeft aanvaard, sneert Van Agt op 1:01:31:

“Maar niet uitgevoerd.”
Dit tekent opnieuw zijn antisemitisme, dan wel bezetenheid.
Hij hóórt het niet.
Hij wíl het niet snappen.
Zijn zieke geest kán het niet opnemen.

Waarna Knoop uitlegt dat die resolutie weliswaar aan Israël opdroeg om niet nader gespecificeerde “gebieden” — (uitdrukkelijk niet “de” oftewel “alle” gebieden) —  in Samaria-Judea te ontruimen, maar dat zulks in ruil moest zijn voor vrede en erkenning van de kant van de Arabieren. De uitruil land voor erkenning-plus-vrede moest in omderhandelingen plaats vinden.

Van Agt op 1:02:08 assertief-snauwerig ertussendoor:
“Dan ga je dus onderhandelen. Dat gebeurde niet.”

Waarna  Knoop hem vertelt dat meteen na de juni-oorlog van 1967 de Arabische landen in Khartoem bijeen kwamen en hun beruchte drie keer nee formuleerden. Namelijk nee tegen onderhandelingen, erkenning en vrede.

Dat 3 x nee van khartoem is natuurlijk het Grote Feit der Grote Feiten.

En dan geeft Van Agt op precies 1:02:29 via een onverstaanbare grom aan dat-ie dit Grote Feit wél wist. Maar waarom nóém je het dan nooit, vraagt Knoop verontwaardigd. Waarop Van Agt serieus zegt dat je nou eenmaal niet altijd álles kan noemen. “Je zoekt voortdurend naar de keuze van wat je wel en niet zegt.”

Dan ben je dus echt niet goed bij je paas-ei. Op zo’n moment had Hans Knoop het gesprek, dat eigenlijk nooit had mogen plaats vinden, moeten beëindigen door Dries van Agt over de tafel te trekken en hem ter plekke dood te slaan, bij voorkeur met een ezelskakebeen. Nou ja . . . bij wijze van spreken dan, natuurlijk. Maar ik persoonlijk krijg wel bijbelse oordeelsfantasieën van deze sprekende slang, geheten Dries van Agt.

Maar Knoop herneemt gewoon het redelijke vertoog, waarvan ik steeds meer begin te geloven dat het geen zak helpt, omdat de meeste mensen, nou ja té veel mensen, hartstikke gek én veel te dom zijn. Hij zegt dat die opstelling van de Arabieren in Khartoem en vervolgens weer het bewust doen mislukken van de Oslo-Accoorden in 1993 door Arafat bewijst dat “de Palestijnen” en de Arabieren hun ellende voortdurend over zichzelf afroepen.

Het handvest van Hamas is in mei 2017 herschreven, zegt Knoop, maar de wens tot vernietiging van Israël staat er nog steeds woordelijk in, en “dat steun jij”.

“Nee, dat doe ik zeker niet. Nu kom ik in protest. Ik zeg wél dat Hamas een verzetsbeweging is, die hele stoute rottige dingen doet. Zoals twee strijdende partijen veelal aan alle kanten valt aan te wijzen. Maar waar het mij vooral om gaat is dit ( . . .) Hamas is ontstaan in 1988.Toen pas. Toen was dus de bezetting van gáns historisch Palestina al 21 jaar oud.”

AGT VAN DRIES BEZETTING GÁNS

“De bezetting van gáns historisch Palestina”

Om te beginnen zou, zoals Knoop terecht opmerkt, gáns historisch Palestina ook het huidige Jordanië omvatten, dat in 1920 bij het gebied hoorde waarin de Joden zich mochten vestigen totdat de Engelsen dat in 1922 weggaven aan Abdoellah I. Die “Palestijnse staat” ís er dus al sinds 1922, op 70% van het mandaatgebied en hij heette eerst Transjordanië en tegenwoordig Jordanië.

Maar dat is niet het voornaamste wat we hier moeten opmerken, maar dit:  Knoop heeft zojuist uitgelegd dat het toch echt aan de 3 x nee van Khartoem in 1967 heeft gelegen en aan de volgehouden onwil van de Palmaffia’s, die óók en nog steeds bleek uit Oslo 1993, dat die “bezetting” voortduurde. Maar hij hóórt het niet echt, want Van Agt legt hier dus meteen wéér in volle pathetiek de schuld bij Israël. Hij is dus volstrekt ondoordringbaar. En dan dat “waar er 2 vechten hebben er 2 schuld”: dat is eenvoudig niet wáár. De Palmaffia’s beginnen de terreur al 100 jaar en houden ‘m al 100 jaar vol.

En hij gaat gewoon door. Hoor die sympathiserende pathetiek:

“En in 1988 is Hamas opgestaan. En ik begrijp dat verdomde goed en ik denk jij óók. Omdat het veel en veel te lang duurde tot er éíndelijk eens iets zou terechtkomen van nog een stukje grond voor de Palestijnen.”

Het dringt gewoon niet door dat er maar één reden is dat het zo lang duurde en duurt: de Palmaffia’s willen geen vrede, maar willen Israël vernietigen.

Vanaf 1:05 wordt Van Agt steeds dronkener en zijn gelul over de verkiezingen van 2006 die Hamas “Met glorie! Met glorie!” won, krijgt u van mij cadeau.

Van Agt benadrukt hoe totáál de blokkade is

En dan begint Van Agt te zeiken over “de blokkade” van Gaza. Nee, dat Israël genocide aan het plegen is, bedoelt-ie niet, maar misschien toch wel een beetje. Misschien gaan ze allemaal wel dood door watergebrek, ”samengedreven” als die 2 miljoen mensen daar zijn “op een gebiedje van twee maal Texel”. Die woordkeus natuurlijk alleen alweer. “Samengedreven”: niet bevolkingsexploderend door de eigen vele neukie-neukie en opgesloten geraakt door de terreur van hun eigen bazen, namelijk Hamas. “Voor het weinige water moet behoorlijk betaald worden, dat is lekker duur.” Ja, Joden hè, dat weet je.

“Verdorsting en verhongering is al begonnen.”
“Het is een horreur en ik lig daar wakker van.”
“En israël is de schuld door die blokkade en dat is eigenlijk een bezetting.”

Van Agt geeft aan hoe groot de “horreur” is die door Israël aan Gaza wordt aangedaan en waarvan hij wakker ligt

Hoor zijn hysterie vanaf 1:15:20:

“Waarom is Gaza nog altijd bezet? 2005: het leger eruit een paar nederzettingen weg. En toen ging het Israëlische leger Israël helemaal omheinen, hérrrrrmetisch afsluiten aan alle kanten. Ook aan de zeekant door de Israëlisch marine.”

Knoop pareert rustig: “Nadat vanuit Gaza raketten werden afgeschoten en om te voorkomen dat via de Middellandse Zee vanuit Iran raketten zouden worden binnengesmokkeld.”

Kijk op precies 1:15:40 voor het korte antwoord van Van Agt:

“Waar het ook van was.”
Laat de waanzin van dit korte antwoord tot je doordringen, lezer!
Hij hóórt het niet eens!

En dan gaat-ie gewoon nóg hysterischer verder met verbaal en via gebaren te vertellen hoe totáál de vreselijke blokkade door Israël is.

“Ze vliegen vrijelijk over Gaza. Het is gewoon nog een bezetting maar met andere middelen. En af en toe vallen ze binnen en dan vallen er aan Palestijnse kant meer dan 2000 doden en aan Israëlische kant 70. Dat is toch absurd!”

Waarop Knoop vertelt dat deskundigen als kolonel Kemp van mening zijn dat Israël een enorme prestatie levert door in dit type van urban warfare zo weinig burgerslachtoffers te maken. Dat dit een prestatie is omdat de terroristen in burger gekleed gaan en de raketten expres vanuit scholen, moskeeën, ziekenhuizen en verdere burgergebouwen worden afgeschoten. Dat in Israël fouten van militairen voor de rechter gebracht worden. Wat Knoop niet eens zegt, is dat die oorlogen gewoon gewild worden door Hamas om de haat gaande te houden en zo hun macht te behouden. En dat het een bewuste strategie is van Hamas om burgers op daken van gebouwen te zetten vanwaar ze hun raketten afschieten.

Knoop merkt op dat aan de noordgrens van Israël er dagelijks 2000 doden vallen. Dat daar in de buurt van die noordgrens de ziekenhuizen uitpuilen van Syrische gewonde burgers. Waar ligt Van Agt niet wakker van Syrië zoals-ie wakker ligt van Gaza?

“Ik kan niet de hele wereld bedienen met mijn aandacht”, zegt Van Agt.

Maar dan nog eens die vraag, zegt Knoop, waarom die obsessie met Israël, die verbinding met moordddadige extremisten als Hamas en dan toch verwonderd zijn als mensen jou voor een antisemiet houden.

Maar er komt geen antwoord.

Knoop is over dat leugenachtige gezwets over die “blokkade”overigens lang niet duidelijk genoeg. Want wat Knoop NIET zegt is datgene wat ik op zondag 10 september opschreef toen het jeugdjournaal bezig was Gaza-kinderen te misbruiken om in Nederland-kinderen haat jegens Israël te wekken:

Om te beginnen: de reden dat mensen moeilijk Gaza in of uit kunnen is de opstelling van Egypte. De internationale afspraak is dat het reguliere personenverkeer via de grens met Egypte verloopt, de Arabische broedernatie. Egypte is daar niet (meer) toe bereid, om dezelfde reden als Israël: vanwege de terreur vanuit het Hamas-regime vanuit Gaza.

De Israëliërs hebben de Gazastrook helemáál niet “helemaal” afgesloten. Er is alleen een verbod op het invoeren van spullen waarmee wapentuig kan worden gemaakt en tunnels kunnen  worden gebouwd die tot in Israël reiken en waardoorheen terroristen plotseling in Israël kunnen opduiken  om te moorden. Israël wil ook voorkomen dat er ook nog andere tunnels mee gebouwd worden, namelijk smokkeltunnels naar Egypte waarmee de Palmaffia’s, in casu Hamas, miljoenen verdienen. Het zijn helemaal niet de Israëliërs die de normale levensbehoeften tegenhouden, maar die aanvoer wordt juist door de Hamas-miljonairs gesaboteerd om kunstmatig tekorten te kweken zodat zij een des te betere markt hebben voor hun smokkelwaar. Als er tekort is aan drinkwater en stroom komt dat uitsluitend door de corruptie van Hamas, die het maar wat fijn vinden dat Save the Children en het Nederlandse jeugdjournaal hun propaganda voor hen verzorgen. Die Hamas-miljonairs zijn overigens niet alleen rijk geworden door de smokkelindustrie, maar ook door de  miljarden die jaarlijks naar de Palmaffia’s in Gaza en “op de Westbank” stromen vanuit Europa en de Verenigde Nazi’s (geen spelfout). Die besteden ze niet aan water en electriciteit en huizen voor de bevolking, maar aan luxe voor zichzelf, aan wapentuig en raketten, aan beloningen voor terroristen en hun families en wat ze over hebben zetten ze op bankrekeningen in Zwitserland. Nederland geeft ook ruim aan deze moordende en corrupte moslim-gangsters.

Wie een indruk wil krijgen van de luxe waarin de Hamas-bazen en de upper-class van Gaza leeft in de betere wijken moet naar “Vlaamse Vrienden van Israël”, die een speciale rubriek heeft “Gaza Unplugged”. Ga eens kijken, zou ik zeggen.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de Palmaffia’s alles in het werk stellen om de haat tegen Israël onder hun bevolkingen gaande te houden. Ze gijzelen hun eigen bevolkingen  en op hun beurt worden ze zelf gegijzeld door de haat die ze in die bevolking gewekt hebben. Ze berijden een tijger die ze zelf voortdurend voeden. Geen enkele Palmaffia-baas zou het overleven als hij een werkelijke vrede via waarachtig compromis met Israël zou voorstellen.

Hoeveel minachting ze hebben voor leven en welzijn van hun eigen bevolking, blijkt ook uit de oorlogen die Hamas al een aantal keren heeft geprovoceerd vanuit Gaza, oorlogen waarvan ze weten dat ze die niet kunnen winnen en die uitsluitend bedoeld zijn om de haat gaande te houden, want Israël kan op een gegeven moment niet meer anders dan terugslaan met bombardementen. De Hamas-leiders — (die sowieso altijd de raketten afschieten vanaf plaatsen waar veel burgerbevolking is om Israël te dwingen burgerslachtoffers te maken die ze dan weer kunnen gebruiken in hun popaganda richting Westen) — hebben de gewoonte om hun eigen burgers te posteren op  de daken van gebouwen waarvan Israël gewaarschuwd heeft dat ze die zullen gaan bombarderen.

“Heb je je niet van het anti-Judaïsme van de katholieke kerk hoeven losmaken?”, vraagt Knoop.

“Ja, een beetje wel van die gedachte dat Joden niet te vertrouwen zijn, maar dat was alleen maar Geldropse dorps-praat.”

En dan vertelt Knoop van Godfried Bomans (geb. 1913) die heel sterk had ervaren dat zijn katholieke opvoeding hem een anti-Joodse houding had bijgebracht.

Nee, zegt Van Agt (geb.1931), bij hem is dat lang niet zo erg geweest als bij Bomans.

Als het gaat over de kruisiging van Christus en Knoop zegt, slechts half gekscherend “dat was niet een van jullie, maar een van de onzen”, dan antwoordt van Agt:

“Ik weet het en ik gedraag me — ik probeer dat althans — dienovereenkomstig.”
Waarvan acte.

De volgende keer gaan ze het hebben over linkse Joden, die, zoals van Agt zegt, het veel meer eens zijn met hem dan met Knoop. Ze gaan het hebben over bijvoorbeeld “Een Akelig Ander Joods Geluid” en over de vraag waar de “Palestijnse” tegenhanger daarvan is.

Maar van van mij mogen ze hun kop verder houden. En vooral Van Agt zou geen verder podium meer moeten krijgen bij Café Weltschnerz. Want de mensen zijn te dom, te ongeïnformeerd en te lamlendig om zijn leugenlaster door te prikken, zelfs met behulp van Knoop. En tsja: die Knoop, die het zonder aanhalingstekens heeft over “bezette gebieden”. Onbegrijpelijk.

En dan vraagt Knoop tenslotte aan Van Agt of-ie zo vriendelijk wil zijn niet meer eenzijdig de extreme krachten aan de “Palestijnse” kant te steunen, maar juist de gematigden aan beide kanten, waarop Van Agt — en dan zie je dus weer die totale ontoegankeljkheid — uitbarst in:

“In israël zijn de gematigde krachten al vele jaren niet aan bod gekomen. En élke verkiezingsuitslag wordt Israël nog rechtser en wéér rechtser en nóg rechtser.”

Knoop: “Bij afwezigheid van enige perspectief om tot een oplossing te komen.”
Maar van Agt dendert gewoon door:

“En daarom denk ik, dit komt nooit goed onder het huidige reezjiemèh dat daar zit en er bestaan geen tekenen dat het bij volgende verkiezingen zal worden verwijderd. Israël kan alleen tot redelijkheid worden genoodzaakt en dat betekent: sancties.”

Het is moeilijk te verstaan, maar hij zegt het echt: SANCTIES.

Kijk eens: helemaal op het einde komt er, om het eens beeldend te zeggen, nog een extra lelijke aap uit de mouw van de slang: de Joden die al 100 jaar geterroriseerd worden, alleen maar geantwoord hebben op de voortdurende terreur, die waarachtig vrede nastreven, moeten gestraft worden. En de terroristen moeten beloond en ontzien worden. Maar antisemiet is-ie niet. Nou, Hansie Knoop: ik heb je de drie mogelijkheden geschetst, waarvan er twee overbleven, maar als ik moest raden met mijn leven op het spel, dan zou ik zeggen: Jodenhatende antisemiet.

Wie werkelijk iets reëels wil weten over de geschiedenis van Israël:
Werk in Uitvoering: een korte geschiedenis van Israël

**********************************************************************

*** In 2003 merkte Hans Jansen in een stuk in Trouw over Said op:

“Eigenlijk is het betoog van Edward Said helemaal geen van buiten komende steun voor de anti-westerse en anti-intellectuele verhalen die in het Midden-Oosten circuleren, het maakt er eenvoudigweg deel van uit en komt er uit voort. Het is de vertaling ervan in moderne, Westerse termen.”

Ibn Warraq  werd in datzelfde nummer van Trouw aldus ingeleid:

“De Islam-kenner Ibn Warraq beschrijft de pretenties, de blunders en het zelfbeklag van een bevoorrechte professor die het land haatte dat hem had opgenomen en hem overlaadde met eerbewijzen.”

In het stuk schreef Warraq:

”Edward Saids boek ‘Oriëntalisme’ rechtvaardigde de haat van de moslims tegen het westen en gaf het boosaardige anti-Amerikanisme een verfijnde, hoogliteraire glans.”

Verder schreef Warraq bijvoorbeeld:

“Toen hij al op gevorderde leeftijd was, maakte Edward Said een ongebruikelijk verzoenend gebaar. In 1998 beschuldigde hij de Arabische wereld van hypocrisie omdat ze een Holocaust-ontkenner verdedigde in naam van de vrijheid van meningsuiting. Per slot van rekening, merkte hij op, ‘bestaat de vrijheid van meningsuiting nauwelijks in onze eigen samenlevingen’. Hij gaf toe dat de geschiedenis van de moderne Arabische wereld wordt gekenmerkt door ‘politiek falen, schending van mensenrechten, een verbijsterende militaire incompetentie, afnemende productiviteit en het feit dat wij, als enige van de moderne volken, achteruit zijn gegaan in democratische, technologische en wetenschappelijke ontwikkeling’. Eindelijk had Said eens gelijk. Maar treurig genoeg zal hij de geschiedenis ingaan als degene die de hedendaagse intellectuele verdediging van de moslimwoede heeft uitgevonden. Oriëntalisme (1978), de multiculturele bestseller van Said, heeft in de Arabische wereld de kunst en wetenschap van de slachtofferkunde geïntroduceerd.”  [mijn vet]

TPO vat een bericht samen van 12 april 2019 uit het Reformatorische Dagblad:
AGT VAN DRIES HAMAS MAG RAKETTEN AFVUREN WANT VERZETSBEWEGING

EenVandaag (Kees Boonman, Jojanneke van den Berge, Willem Jan Bloem, Johann de Graaf) geeft de antisemiet Dries van Agt weer eens podium (6 september 2016)

Leden vanThe Rights Forum zijn antisemieten en pogrom-voorbereiders, állemaal: Jules Hosman (VVD), Dries van Agt (CDA), Hans van den Broek (CDA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Klaas de Vries (PvdA), Hedy d’Ancona (PvdA) . . . .” (januari 2012)

Dries van Agt werkt aan de volgende genocide op de Joden” (mei 2012)

Dries van Agt dorst weer naar Jodenbloed en de VARA geeft hem podium” (februari 2013)

Dries van Agt en Hans van den Broek: Dokter Mengele en zijn Eerste Assistent” (februari 2013)

Malloten-VARA-site ‘de Joop’ geeft steeds meer podium aan de Jodenhaat van Dries van Agt”(februari 2013)

DRIES VAN AGT EN HANS VAN DEN BROEK !! DEZE JODENHAAT IS JULLIE RESULTAAT!!” (februari 2013)

Dries van Agt: de slang heeft opnieuw gesproken” (juni 2013)
__________________