Interviewster Carolina Lo Galbo

Als je niks van het onderwerp weet, ben je misschien wel onder de indruk. Van de ogenschijnlijke rust en verstandige volwassenheid en open-mindedness en pretentieloosheid. Twee meiden die van wanten weten en toch niet naast hun schoenen lopen. Maar allebei, interviewster en geïnterviewde, hebben dus totaal geen idee waarover ze praten. En dat is over de geschiedenis en actualiteit van een gebied waar de volgende wereldoorlog waarschijnlijk zal beginnen. Al begonnen ís.

De schrijfster heeft interviews met “betrokkenen” gemaakt op menselijke maat. Echt een vrouwendingetje. Ach ja, die grote politiek: “jaartallen” noemt de auteuze dat ergens in het interview. Maar ze heeft wel degelijk een mening over de “jaartallen”. En dat is een puur domme, ongeïnformeerde mening.

In het boekenprogramma van de VPRO  kijkluisteren we vanaf 15:50 naar Anna Krijger, die echtgenote is van Derk Walters. Dat is een foute nitwit over wie ik verschrikkelijk te keer ben gegaan. Voor wie wil lezen hoe erg: hier en hier en hier en hier. Walters is uitgewezen uit Israël omdat hij als correspondent van de NRC de meest gore smeerlapperij over Israël schreef. In het interview wordt hij wel even aangestipt, maar zijn naam wordt wijselijk niet genoemd.

Echtgenoot Derk Walters

Hoe zou dat nou zijn, zoals Anna Krijger, naar bed met zo’n intens foute baardhipster als Derk Walters? Ze zag er redelijk blijbloeiend uit in dit interview. Ik kende haar nog niet, dus ik googelen. En ja hoor! Ze blijkt uit hetzelfde verrotte wormhout gesneden. Dus dat klikt wel lekker. Lees maar”:

NRC-journalist Anna Krijger gaat gezellig undercover in Oost-Jeruzalem

“De voor NRC in Israël gestationeerde correspondent Derk Walters en zijn ook voor o.m. NRC werkende partner, freelance journalist Anna Krijger roepen de meeste vraagtekens op aangaande objectiviteit. Walters wordt regelmatig geconsulteerd door een divers pluimage aan Pro-Palestijnse activisten, gelieerd aan bijvoorbeeld de pro-Palestijnse radicale website Electronic Intifada. Anna Krijger doet in activisme weinig voor hem onder.

Nu naar het interview bij de antisemitische — hier!  hier!  hier!  hier!  — VPRO. Ja, daar weten ze wel wie ze interviewen met ons belastinggeld!

Je boek gaat, zegt  interviewster Carolina Lo Galbo, over “het conflict” en is dús “complexe materie”.

Nou, nee. Het is geen “conflict”, want de enigen die al vanaf 1920 terreur plegen in Palestina en geen vrede willen sluiten, zijn de Palestijnse Arabieren. De Joden willen daarentegen alleen maar vrede. Je kunt ook zeggen dat dit hele zogenaamd “complexe” probleem in zes woorden gevat kan worden: de Arabieren wilen de Joden vermoorden. Meer is het inderdaad  niet. Lees er eens een goed boek over!

Het meest indrukwekkend, zegt Krijger, was toch wel Gaza in puin zo vlak na de oorlog. Mensen die alles kwijt zijn. Met honderden in een schooltje met hun gezin of zelfs delen van hun gezin als ze mensen zijn kwijtgeraakt.

Wat Krijger niet vertelt, is dat Hamas de gewoonte heeft vanuit Gaza oorlogen te provoceren waarvan ze weten dat ze die niet kunnen winnen en die uitsluitend bedoeld zijn om de haat gaande te houden, want Israël kan op een gegeven moment niet meer anders dan terugslaan met bombardementen. De Hamas-leiders — (die sowieso altijd de raketten afschieten vanaf plaatsen waar veel burgerbevolking is om Israël te dwingen burgerslachtoffers te maken die ze dan weer kunnen gebruiken in hun popaganda richting Westen) — hebben voorts de gewoonte om hun eigen burgers te posteren op  de daken van gebouwen waarvan Israël gewaarschuwd heeft dat ze die zullen gaan bombarderen. Dus die opgepropte mensen in zo’n schooltje met kwijte gezinsleden kunnen, voorzover ze niet liegen, alleen maar Hamas danken.

Nee, zeg Krijger, het was niet zo druk toen met journalisten, want je moet wel toestemming krijgen om daar binnen te komen. Ja, precies. Het feit alleen al dat ze van Hamas toestemming heeft gekregen, verraadt dat Krijger een terroristenvriendinnetje is dat niet kritisch over Hamas zal berichten. Ik ga dat kutboekje van d’r niet lezen, maar gegarandeerd dat ze niet meldt dat ze voortdurend begeleid is door een “minder” van Hamas die haar precies vertelde waar ze wel en niet heen kon en met wie ze wel en niet mocht praten.

Gossiepossie, zegt Lo Galbo, wat gek dat als je de grens tussen Israël en Gaza passeert door een lange ijzeren openluchtkooi moet. Ja, gutteput, hoe zou dat nou komen? Ga eens vragen aan de Egyptenaren die hun bufferzone met Gaza onderlaatstelijk van 1000 op 1500 meter hebben gebracht.

Je moet begrip en sympathie voor beide kanten hebben, zegt Krijger. Nou, dat kan dus niet met zo’n echtgenoot. Beter nog gezegd: als je met zo’n  Israël-bashende leugenaar bent getrouwd, kán je je begrip nooit gelijkelijk verdeeld hebben.

Bovendien hebben die Palmaffia’s helemaal geen recht op de helft van het begrip, wat Krijger ze ruim geeft door alles te verzwijgen wat die rotzakken doen, maar ze hebben zelfs geen enkel recht op ook maar een gram begrip. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de Palmaffia’s alles in het werk stellen om de haat tegen Israël onder hun bevolkingen gaande te houden. Ze gijzelen hun eigen bevolkingen en op hun beurt worden ze zelf gegijzeld door de haat die ze in die bevolking gewekt hebben. Ze berijden een tijger die ze zelf voortdurend voeden. Geen enkele Palmaffia-baas zou het overleven als hij een werkelijke vrede via waarachtig compromis met Israël zou voorstellen.

KRIJGER KLEF SETJE

Waren er maar meer zulke ontroerende universaliteitsliefdesmensen als Anna Krijger, die ook nog grappig en nederig en down-to-earth zijn. Dan zou het een stuk beter gaan in de wereld!

De dierenliefde van het echtpaar Walters-Krijger komt aan de orde. Ze hadden iets met zwerfdieren redden.  Ach ja: zielige Palestijnen redden, zielige dieren redden: what’s the difference? Nou ja: bij het redden van die dieren hoefde het paar geen oer-veroorzakers van het leed buiten schot te houden.

Die dierenarts die hen hielp bij hun “dierenasiel aan huis” was uiteraard een Jood en die had een hekel aan de Palmaffia’s en ook aan buitenlandse journalisten. Want hij dacht dat die journalisten allemaal anti-Israëlisch waren.

Ach-ach-ach! Hoe kán dat nou! Je snápt het niet! On-be-grij-pe-lijk! Waarom dénkt zo’n man nou zo? Tsja, eh . . . . . . lees ’s wat buiten je bubble, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld een artikel van een insider die schrijft:

“Veel vers aangekomen verslaggevers in Israël, op drift in een nieuw land, ondergaan een snelle socialisatie in de kringen die ik noemde. Die kringen voorzien hen niet alleen van bronnen en vriendschappen, maar ook met een kant en klaar kader voor hun verslaggeving, met gereedschap om uit complexe gebeurtenissen een simpel en tegelijk verwrongen verhaal te destilleren, waarin er een slechterik is die geen vrede wil en een goede kant die dat wel wil. Dit is het “Israël-verhaal” en het heeft het voordeel een verhaal te zijn dat gemakkelijk te vertellen is. Iedereen hier beantwoordt zijn mobiele telefoon en iedereen weet wat-ie moet zeggen. Je kinderen kunnen naar een goede school en je kunt eten in goede restaurants. Het is prima als je homo bent. Je kansen om op YouTube onthoofd te worden zijn gering. Bijna alle informatie die je nodig hebt – en dat is in de meeste gevallen informatie die kritiek bevat op Israël – is niet alleen gemakkelijk te verkrijgen, maar is al gerapporteerd door Israëlische journalisten of samengesteld door NGO’s. Je kan beweren dat jij de machthebbers de waarheid vertelt en je hebt daarvoor de enige “machthebbers” in de regio gekozen die geen bedreiging vormen voor jouw veiligheid.”

Daarom heeft die Joodse dierenarts dus een bloedhekel aan het soort “journalisten” dat door het echtpaar Walters-Krijger wordt vertegenwoordigd. En ik voel  intens met ‘m mee.

Op een gegeven moment zegt de interviewster dat ze gelooft dat Anna Krijger “heel open minded” is. Absoluut: so open-minded her brain fell out.

Ze heeft een ouderpaar in hun huis bezocht. In dat huis hebben de Israëli’s hun zoon doodgeschoten. Want die had op de Tempelberg de Joodse activist Yehuda Glick neergeschoten met het doel hem te doden.  In dat huis was een soort rouwfeest aan de gang. Rouwfeest?

Krijger:  “Ja, heel dubbel! Ze zijn trots en verdrietig tegelijk.”

Krijger snapt er duidelijk geen verrot wormhout van. Ik ook niet. Maar er is iemand die het kan uitleggen, zodat je het althans “rationeel” kan “begrijpen”, al lukt emotioneel “meevoelen” bij mij niet. Marcel Kurpershoek, echtgenoot van Betsy Udink en o.a. gewezen ambassadeur in Pakistan en Afghanistan, zegt het zo:

“De ‘twee mooiste dingen’ die de Koran de gelovigen in het vooruitzicht stelt zijn, volgens de gangbare uitleg van het vers, overwinning of martelaarschap. Beide zijn even mooi. De islam die zich buiten de muren van de moskee vertoont zit vol van dit soort ongerijmdheden. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Saddam Hoesssein, die de politieke islam met harde hand onderdrukte, maakte gebruik van de belevingswereld, gepropagageerd door de politieke islam. Zijn nederlagen waren altijd overwinnigen. Zo wordt een nederlagenstrategie de zekerste weg naar de overwinning. Een buitenlandse politiek die ontaardt in massale verliezen van mensenlevens, boycots, reisbeperkingen, kolossale economische verliezen, is een succes mits gemotiveerd door het geloof. Een staat die zijn burgers armoede en rampspoed brengt in naam van de islam, kan zich beroemen op de islam. De nederlaag is verzekerd. En dus het martelaarschap. En dus de overwinning. Eigenlijk kan er niets fout gaan. Zolang je je houdt aan deze uitleg van de islam. Armoede is rijkdom, achterlijkheid is wetenschap, de nederlaag is de overwinnng, discriminatie is rechtvaardigheid, wreedheid is erbarmen, waanzin is verstand. De buitenwereld kijkt ernaar met ongeloof en verbijstering. De politieke islam verwacht niet anders, want ongeloof is het kenmerk van de buitenwereld.”

Duidelijk? Ze zijn agressief en harstikke gek en dat komt door de islam.

Anna Krijger denkt dat “de angsten in leven worden gehouden door de politiek aan beide kanten. Dat hebben ze nodig, Ja, dat is hun brandstof.”

Dom wijf! Ueberdomme kut! Ja, sorry hoor.
(Oh, wat erg: hij scheldt ordinair! En dan ook nog op mensen met beschaafde Israëlkritiek! Bah!)

Als er nou iets is dat inmiddels duidelijk moet zijn dan is het wel dit: al vanaf 1920 worden de haat en de terreur tegen de Joden en Israël gaande gehouden door islamitisch geïnspireerde Palmaffia’s. Israël, de Joden, antwoorden daar alleen maar op. Israël en de Joden willen vrede. De islam, de Arabieren, de Palmaffia’s willen oorlog en de vernietiging van Israël.

Hoe moeilijk kan het zijn?

Lo Galbo: “De media onder andere, huh?”

Dom wijf! Ueberdomme kut! Ja, sorry hoor.
(Oh, wat erg: hij scheldt ordinair! En dan ook nog op mensen met beschaafde Israëlkritiek! Bah!)

De media?!? Ga eens een equivalent zoeken in Israël voor de haatpropaganda die door de media en in de scholen van de Palmaffia’s constant geïnjecteerd wordt in de bevolkingen van Samaria-Judea (“de Westbank”) en Gaza! Die vind je niet! Wat is dit voor een krankzinnige vergelijking en gelijkstelling! Ook media in Israël zijn soms “radicaal” maar alleen verdedigend-realistisch tegenover deze islamische Ungeist.

Krijger:

“Als je de angst begrijpt dan begrijp je ook  waarom mensen zo rechts  gaan stemmen. Waarom ze de ander zo als een onmens gaan zien, als een dier bijna.”

Ja, en dat is van de kant van de Israëli’s niet zo raar als je al bijna 100 jaar geconfronteerd wordt met dat al 1400 jaar oude irrationalisme van respectievelijk de Palmaffia’s en de islamitische wereld at large. En dat irrationalisme brengen ze nu op grote schaal Europa in.

“Rechts” noemt Krijger uiteraard de mensen in Israël en het Westen die de afgelopen 40 jaar links zijn gebleven. Maar asjeblief. Maar godverdomme. Maar in Jezus-vredesnaam nou toch een keer. Is er nu werkelijk in deze hele VPRO-kosmos niemand die aan de bel trekt en zegt wat er gezegd moet worden? Namelijk dat de islamitisch-Palmaffiaanse kant zich beestachtig  en volstrekt irrationeel gedraagt en de Joden daar met alle macht iets menselijks-redelijks in proberen te ontdekken?

Krijger:

“Het percentage mensen dat zich actief inzet voor vrede en voor een einde aan de bezetting is klein.”

Merk op hoe vanzelfsprekend ze die “actieve mensen” aan de Israëlische kant zoekt. Merk op hoe vanzelfsprekend ze de term “bezetting” hanteert.

En dan komt Krijger te spreken over die “bezetting”:

“Het is een woordenstrijd. Maar ik denk dat je uitgaande van het Internationaal Recht gewoon moeten spreken van een bezetting.”

Kijkkijk! Toch die jaartallen!

Dom wijf! Ueberdomme kut! Ja, sorry hoor. (Oh, wat erg: hij scheldt ordinair! En dan ook nog op mensen met beschaafde Israëlkritiek! Bah!) Je wéét niks. Je leest niks. Je verdiept je nergens werkelijk in. Er IS geen bezetting. Wat zegt u? Er IS geen bezetting. Zal ik het nóg een keer zeggen? Er IS geen bezetting. En die vriendin die boos op je werd omdat zij samen met het Israëlische Hooggerechtshof vindt dat het “betwiste gebieden” zijn heeft óók ongelijk: internationaal en oorlogsrecht hebben Israël een miljoen procent recht gegeven op Samaria-Judea.

Nog maar eens vet blauw met hoofdletters en uitroeptekens dan?

ER IS GEEN BEZETTING !!!

Wat er wél is: een eis tot het Judenrein uitleveren van Samaria-Judea aan de Palmaffia’s. Waarna ze, na Gaza, een tweede uitvalsbasis hebben om Israël te vernietigen.

Tsja. En om dat te kunnen begrijpen, moet je dingen lezen. Moeilijke uiteenzettingen. En dat gaat niet als je leeft vanuit je kut en je verdere genots-centra en je zielige dieren en je zielige ”Palestijnen”. Maar je schrijft wel een boekje en wordt geïnterviewd door de VPRO op natiewijde tilllevisie. Proficiat.

LEES OVER INTERNATIONAAL RECHT EN ISRAËL EN “BEZETTING”:

Roelf-Jan Wentholt, “Israël en het internationale recht

Eugene Kontorovich, “The Legal Case for Israel

Efraim Karsh, “What Occupation?

Martien Pennings, “Australische minister van BuZa doorbreekt internationale leugencultus rond ‘bezette gebieden’ en ‘internationaal recht’

Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt, “Werk in Uitvoering: een korte geschiedenis van Israël

Martien Pennings, “Caroline Glick legt essenties bloot inzake Jodenhaat en het ‘Palestijnse’ probleem

Martien Pennings, “Nourdin el Ouali, NIDA, DOCP en de leugen-boycot van Israël

Martien Pennings, “Waarom groeien de nederzettingen op ‘de Westbank’?

LEES OOK:
1) “OpinieZ over tendentieuze berichtgeving NRC over Israël
2) “Hoe De Nuance Verdween Uit Een Kwaliteitskrant: NRC Handelsblad neemt stelling tegen Israel

Ook over die mufti Amin al Husseini weet ze dus niks. Lees:Handleiding bij ‘Nazi’s, Islamisten en het Moderne Midden-Oosten’ van Rubin en Schwanitz

________________