Michael Stürzenberger met een inzet van de gewraakte foto

Michael Stürzenberger werd in augustus 2017 veroordeeld voor . . . . . . . . . het publiceren van een foto van de Moefti van Jeruzalem die de hand schudt van de nazi-bons Martin Mutschmann. Nu is inmiddels hartstikke poepie-wetenschappelijkie aangetoond dat die Moefti, Amin al-Husseini, vanuit de eigen islamitische Jodenhaat-traditie een verbond had met Hitler om ook in het Midden-Oosten een Holocaust door te voeren als het nazistisch-islamitisch verbond daar de oorlog zou winnen. En de Palmaffia’s die nu in Gaza en “op de Westbank” aan de macht zijn, staan helemaal in die nazislamitische traditie. Enfin, als u het allemaal nog eens haarfijn en toch beknopt wil nalezen dan kan dat hier.

Dus ja. Wat kan je zeggen? Dat die koléremoffe toch wel weer een heel eigen draai aan het geven zijn aan de Vergangenheitsbewältigung. Precies helemaal weer intens pervers-fout. Het zijn natuurlijk niet allemáál rotmoffen, want het gaat natuurlijk óók bij “onze oosterburen” alleen maar om het links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat dat zich verbonden heeft met de meest reactionaire en anti-humane ideologie die deze aardkloot ooit heeft gezien: de islam.

Maar enfin, waarop  ik wilde wijzen: er is inmiddels een follow-up op die veroordeling van Stürzenberger, want ga maar eens op het onvolprezen Gatestone lezen hoe het Merkel-gajes een wet aan het voorbereiden is die de islamkritiek op sociale media aan banden moet leggen. Wetgeving die ze graag ook Europees uitgerold willen zien.

UPDATE 23 oktober 2017: Michael Stürzenberger vertelt dat de openbare aanklager, eh . . . . . noch einen besser geht. Dat betekent: er nog een schepje bovenop doet. De op zich al absurde aanklacht wil deze aanklager in hoger beroep gehonoreerd zien met een nóg hogere straf dan een half jaar gevangenis-straf. Klik hier voor het commentaar van PI-news.

__________________