Ik kreeg het aangereikt van een vriendelijke Baudet-hater die soms achter de balie van mijn sportschool resideert en met wie ik een wat moeizame gelegenheids-discussie-relatie onderhoud. We zijn het heel soms eens en dat is een wonder want hij en ik praten vanuit heel andere melkwegstelsels.

Zo beval hij me laatstelijk de uitzending van VPRO’s “Snijtafel” aan van 26 september 2017. Dan zou ik zien hoe die Baudet door twee “intellectuelen” — zo noemde hij ze — genadeloos wordt gefileerd.

Nou, dat viel erg mee. Alleen al de hoogmoedige domheid van de aankondiging op de site:

Kasper C. Jansen en Joris van Laarhoven ( . . .)  luisteren naar wat Baudet voortbrengt als hij op zijn gemak is en iedereen hem oneindig uit laat praten”

Vaste patholoog-anatoom van deze snijtafel is de jeugdige Kasper C. Jansen, maar aan het woord is in de eerste paar minuten zijn gast Joris van Laarhoven, die met grote bezonkenheid en kalmte al in die eerste minuten zoveel pedante onzin uitkraamt dat ik echt een half uurtje mijn persoonlijke archieven in moest om me weer voor de geest te halen waarom het ook alweer precies pedante onzin is. Dus ik ga niet die bijna volle drie kwartier analyseren of zelfs maar beluisteren, want aan die twee minuten had ik al wel werk genoeg.

Kasper C. is het jongetje zonder bril en met het langere haar.

Gast-chirurg Van Laarhoven, nadat Thierry Baudet eerst even sprekend is opgevoerd, over de Europese Renaissance:

 “Wij hebben in een vorige aflevering openlijk en ondubbelzinnig kritiek geleverd op bepaalde aspecten van de islam.”

Je hoort aan de formulering dat we hier te maken hebben met een dapper coming out in dat wereldje van links-regressieve idioten waartoe de twee behoren: “openlijk en ondubbelzinnig kritiek”! Dapper hoor! Maar gelukkig beperkte zich dat dan weer wel  tot “bepaalde aspecten” van de islam die in werkelijkheid natuurlijk in zijn totaliteit een nazisme, avant,pendant et après la lettre is.

Van Laarhoven weer:

“Maar hier wil ik het toch even opnemen voor die islamitische cultuur als het gaat om het incorporeren van de klassieke oudheid. Want uniek [onverstaanbaar] en sowieso niet islamitisch [onverstaanbaar] want dat weet ik honderd procent zeker dat [onverstaanbaar] niet vindt. Want voor je de Renaissance had in de 16e eeuw waren het al islamitische geleerden, Ibn Rush, of Averroës is de Latijnse naam, die de geschriften van de klassieke oudheid, vooral die van Aristoteles, herintoduceerden,  in de Renaissance van Baghdad, dat hebben we al eens eerder in een video gezegd, die Renaissance was er ook.“

“Even opnemen voor die islamitische cultuur”. BELACHELIJKE OETLUL! “Even”.

En als het gaat om “het incorporeren van de klassieke oudheid” dan komen we uit bij Sylvain Gouguenheim die onderbouwd en tot nu toe onweerlegd heeft aangetoond dat áls er al sprake was van Arabische conservering van de klasieke teksten, dat gebeurde door Arabische christenen, niet door moslims en dat die conservering uiterst selectief was en voorts geen enkele invloed heeft gehad op de islamitische “cultuur”. Dat de echte conservering in werkelijkheid heeft plaats gevonden door christelijke monniken, met name van het klooster Mont-Saint-Michel die op eigen initiatief achter die teksten zijn aangegaan.

Roger-Pol Droit:

“In plaats van te menen dat heel het Europees filosofisch gedachtegoed afhankelijk is van Arabische tussenpersonen, zouden wij ons de kapitale rol van de vertalers van Mont-Saint-Michel moeten herinneren. Zij hebben de bijna volledige Aristoteles vertaald, direct vanuit het Grieks naar het Latijn, vele decennia vóór men in Toledo dezelfde werken vertaalde vanuit de Arabische versie.

In plaats van te dagdromen over een islamitische wereld, die in de Middeleeuwen open en gul de mogelijkheden tot expansie aanreikte aan het smachtende en duistere Europa, zou men zich beter herinneren dat het Westen deze wetenschappelijke geschriften niet zomaar cadeau heeft gekregen. Het is die gaan halen, omdat zij aanvullingen bevatten bij wat men zelf reeds bezat. En enkel het Westen maakte er het wetenschappelijke en politieke gebruik van dat wij kennen.

Samengevat, in tegenstelling met wat er sinds de jaren zestig in crescendo herhaald wordt, zou de Europese cultuur in haar geschiedenis en ontwikkeling niet zo heel schatplichtig zijn aan de islam. In elk geval niet voor iets essentieels.”

En ja, die” Bagdad-renaissance”. Gouguenheim:

“In de islam bleven Griekse invloeden altijd heel beperkt. In het vermaarde Bayt-al Hikma, het ‘Huis van de Wijsheid’ in het negende-eeuwse Bagdad bijvoorbeeld, stond volgens Gouguenheim alleen de studie van de Koran op het programma. Christenen en joden, die er volgens sommigen kind aan huis waren, zijn er volgens hem naar alle waarschijnlijkheid nooit geweest.”

Chirurg Van Laarhoven haalt ook “Ibn Rushd” oftewel “Averroës” aan als bewijs voor de progressieve wetenschappelijkheid van de islam.

De islamitische ideologie zit al minstens duizend jaar potdicht. Die paar “progressieve” islamitische denkers in al die 14 eeuwen die halve garen als die Van Laarhoven weten op te hoesten — ook Al Farabi bijvoorbeeld —  zijn net zo representatief voor de islam als Amalrik, Sacharov en Solsjenytzin voor het communisme. Zowel Avicenna als Averroës zijn tenslotte vervolgd en in de ban gedaan door de islam.

Averroës (1126-1198), zegt Gouguenheim  ”probeerde de openbaring in de Koran te verbinden met de rede. Maar dan om het geloof te beschermen. Hij wilde de superioriteit van de Koran ten opzichte van de rede aantonen. Van belang is dat Averroës niet alleen filosoof, maar ook rechter in Cordoba was. Drie jaar voor zijn dood werd hij trouwens in de ban gedaan, zijn boeken gingen in vlammen op.”

En dan nog eens wat. Die hele vervloekte perverterende rotzakkerij door dit soort VPRO-domkoppen over de zogenaamde progressieve en redelijke kanten van de islam, verhult nog eens extra dat er een sterke zaak gemaakt kan worden voor de stelling dat de islam het christendom vanaf de 7e eeuw tot minstens het laatste beleg van Wenen in 1683 vergiftigd heeft. Zie mijn 2 stukkies onder de titel: “Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen”:

“( . . .) toen de langdurige desintegratie van het Byzantijnse Rijk rond 500 na Christus inzette kwam West-Europa niet terecht in de “duistere Middeleeuwen”, want die zogenaamde West-Europese “barbaren” die de Pax Romana zogenaamd vernietigd zouden hebben, stonden zeer open voor de normen en waarden van die inmiddels verchristelijkte Pax Romana. Die “duistere Middeleeuwen”  begonnen pas met de veroveringen van de islam in de periode 630 tot 930. In 730 staan de moslimse legers tot in Zuid-Frankrijk aan de ene kant en tot in Afghanistan aan de andere kant. In drie eeuwen raakte het Middellandse zeegebied steeds meer afgesloten voor de handel vanuit West-Europa. Dat had economische gevolgen voor Europa, maar die waren niet de voornaamste, zoals Henri Pirenne nog meende. Volgens Scott waren de voornaamste gevolgen van een geïslamiseerd Midden-Oosten de voortdurende terreur-invallen in Zuid-Europa (Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk) door moslims en tengevolge daarvan weer ontstond in Europa een oorlogsmentaliteit waarin het christendom gecorrumpeerd raakte met antisemitisme, heksenwaan, kettervervolging, martelpraktijken en Inquisitie.
_______________