De ultieme collaboratie met de nazistische islam vond plaats op 27 oktober 2010, toen het gedoogkabinet Wilders-Rutte-Buma aantrad. Femke Halsema nam die dag het initiatief tot een motie, mede ondertekend door A. Pechtold, E. Roemer en J. Cohen die kamerbreed werd aangenomen met uitzondering van de stemmen van SGP en PVV. De motie had tot strekking dat aan de islamisering van Nederland niks in de weg mocht worden gelegd. Echwa? Echwa!

En vanaf 2012 werd dus op mijn initiatief, en eigenlijk ook alleen op mijn website, dat gruwelijke feit herdacht. Kijk maar:

(2012) 27 oktober: Nationale Collaboratiedag

(2013) Femke Halsema, de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag

(2014) 27 oktober 2014: 3e Nationale Collaboratiedag

(2015) Ook in 2015 vieren wij 27 oktober als Nationale Collaboratiedag

2016): Niet Wilders maar Halsema, Pechtold, Cohen en Roemer plus nog 120 (ex-)leden van de Tweede Kamer horen voor de rechter: wij gedenken het hoogverraad van 27 oktober 2010

Maar omdat ik ook maar een eenmansbedrijfje ben en een witte oude man (1945) toch ook maar een mens is, ben ik dit jaar de 27ste oktober glad vergeten. Dus nu alsnog dit stukje, waarin ik vreugdelijk kan melden dat een oude wens van mij, dat er een lijst komt van islamiseringsverschijnselen, nu een beetje vervuld raakt en dat zelfs door een mainstream-medium, namelijk Elsevier. Ga maar eens kijken bij Syp Wynia. En Sam van Rooy heeft vaak tweets onder de kop “Wat is dat dan, die islamisering” met daarin dan steeds een sterk voorbeeld ervan. Ik hoop dat-ie ze ooit eens op een rijtje zet. Ook “Fubar” heeft indrukwekkende overzichten: vooral hier en ook hier.

Deze alsnog-herdenking van die Zwarte Dag in 2010 wil ik gebruiken om op een sterk staaltje van collaboratie te wijzen in de Omvolkskrant, met daarin een recent artikel waarin het ontstaan van islamitisch onderwijs en een islamitische “zuil” wordt toegejuicht. Over de wenselijkheid van zo’n islamitische zuil heb ik  — en precies ook in het kader van de Herdenking van Collaboratiedag — al vele malen geschreven, maar ik leg het nog maar eens heel kort uit: de verzuiling wordt als historisch fenomeen door sommigen ontkend, maar áls het bestond dan was het een fenomeen waarin de zuilen één dak droegen, dat van de Joods-Christelijk-Verlichte Beschaving, terwijl de islam een aan die Beschaving wezensvijandige en totalitaire ideologie is.

De islam is dus een wezensvreemd pilaartje dat niet dragend maar ondermijnend is. Ja, ik ben de koning van de beeldspaak: een ondermijnend pilaartje. Enfin, als de boodschap maar over komt.
___________________