Frans Timmermans is een immorele man, maar wel een slimme pragmaticus, die precies weet wat-ie wel en niet moet zeggen om zijn carrière te bevorderen. In het laatste stukkie van het interview met Paul Witteman in Buitenhof van afgelopen zondag geeft-ie daarvan op minuut 28 een mooi staaltje weg als-ie uitlegt dat-ie géén stroop om de mond gaat smeren van de Oost-Europese landen inzake de immigratie-kwestie omdat-ie dadelijk derlui stemmen nodig zal hebben om herkozen te worden als euro-commissaris. Slim! Dat is inderdaad het beste wat je als opportunist kan doen: poseren als anti-opportunist. Intussen weet Timmermans heel goed dat dit standpunt bij de regressief-linkse quasi-elite die in heel West-Europa nog steeds aan de macht is bij uitstek carrière-bevorderend is. Maar wat ik het meest verontrustend vind: hij blijkt in staat de bewezen onhoudbaarheid van elke immigratie-politiek te ontkennen, anders dan een totale stop tezamen met opvang in de regio.

Ik heb vaak beweerd dat-ie Timmermans een antisemiet is, maar het is denk ik toch meer een totale opportunist die in staat is zichzelf oprecht wijs te maken dat-ie moreel en rationeel gezien het juiste aan het doen is, terwijl dat evident niet zo is. Daarin staat-ie natuurlijk niet alleen, maar temidden van een heel regressief-links narcistisch-hedonistisch zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Vraag me niet hoe ze het doen, die links regressieven, want om die vraag te beantwoorden mis ík dan weer de vermogens van hart en hersenen. Hoe-ie bijvoorbeeld zó dom over immigratie kan lullen als-ie in die uitzending van Buitenhof van afgelopen zondag deed,  is voor mij — en hopelijk niet alleen voor mij —  een raadsel. Éminence grise Paul Witteman —  het puntje van het neusje van de zalm van het NPO-interview-corps — vond Frenskes domme gezwets blijkbaar ook héél gewoon.

Maar laat ik eerst de vleierige context schetsen waarin ons Limburgs dik-kupke zijn propaganda mocht spuien van oom Paul.

Timmermans mocht zichzelf namelijk van Witteman eerst nog eens uitgebreid profileren als Goedmens via een paar inleidende voorzetjes. Frans kopte goed in. Hij scheen de redelijkheid zelve als het gaat om de Brexit. Ach nee, de EU is helemáál niet bezig de Britten te wurgen in de onderhandelingen! Haha! U weet toch hoe die Britse tabloids kunnen overdrijven! En héél goed dat de MeToo-aanjagers door Time als Personen Van Het Jaar zijn gekozen, want het vergt ongelooflijk veel moed om te voorschijn te komen met je verhaal, zéker als vrouw, want je wordt zó gauw weggezet als hysterisch terwijl het hier gaat om machismo-macht die uitgeoefend wordt ten koste van de helft van onze economisch ontwikkelings-potentieel, namelijk de vrouwelijke helft.

Witteman vroeg uiteraard niet of Timmermans dáárom indertijd naar Saoedi-Arabië wilde gaan om excuses aan te bieden vanwege Wilders die de koran als basis van de moorddadige vrouwen-onderdrukking in dat land had aangewezen. En Witteman vroeg evenmin of het misschien economische overwegingen waren om die vrouwenrechten in die zandbak deze keer wat minder belangrijk te vinden.

Oh ja! Over MeToo gesproken! Frenske was op 13-jarige leeftijd zelf ook misbruikt door een katholieke pater en toen dat verhaal gecheckt ging worden door een journalist had Frans gevreesd dat de dader zou gaan ontkennen. Ja, die vrees krijg je óók nog aangejaagd als je naar buiten komt met je verhaal, vooral als vrouw! Frenske slaagde erin om die vlezige kanis er enorm kwetsbaar te laten uitzien. Maar hoe erg het allemaal nou helemaal écht geweest was, weten we natuurlijk niet, want ik persoonlijk heb op tienjarige leeftijd ook wel eens een periode gehad waarin ik een adolescent regelmatig heb afgetrokken en dan is er die Philipijnse homo die me vertelde dat-ie vroeger op een Philipijnse kostschool zat en dat-ie naar zijn zin véél te weinig werd uitgekozen door de paters voor een rondje seks. Enfin, voor dat zelfverheffen krijgt Frans vanaf 00:00 tot 06:35 de kans.

Na aldus door Witteman in de gelegenheid gesteld te zijn om een pose aan te nemen van Kwetsbare & Redelijke Goedzak, kwam er een echte vraag voor Frans.

Immigratie!

En dan zegt-ie dit:

“Als je een succesvol migratie-beleid wil hebben, dan moet je niet alleen uitgaan van de crises [meervoud], maar dan moet je uitgaan van het feit dat wij zeker nog één generatie, misschien wel twéé, met grote migratie-vraagstukken geconfronteerd blijven. Dat heeft te maken met verschillende economische ontwikkeling, met een enórm verschil  in bevolkingsgroei en met conflicten aan de randen van Europa. Dus je moet zorgen dat je beleid hebt dat dúúrzaam is en dat deze schokken áán kan. En dat betekent een betere bescherming van de buitengrenzen en eerst en voraal dat je een plan hebt hoe je ontwikkeling brengt en hoe je investeringen brengt naar Afrika zodat je de grondoorzaak van migratie wegneemt, eh, voor een deel wegneemt. Dat betekent ook dat je betere asielprocedures moet hebben. Dat je véél sneller moet kunnen beslissen over wie wél recht heeft op asiel en wie niet. Die moeten ook veel sneller weer terug kunnen. Daar moeten we allemaal aan werken. Maar als sluit-stuk, is het volgens mij van wezenlijk belang dat stel dat zich weer een crisis voodoet als in 2015, een of twee lidstaten worden overspoeld door vluchtelingen dan kan het niet zo zijn dat sommige lidstaten zeggen geef mijn portei maar aan fikkie, dat los je zelf maar op.”  

Let op hoe de islam weer zorgvuldig niet genoemd wordt: “conflicten aan de randen van Europa”.

Merk óók op hoe het tomeloze aanfokken in Afrika als oorzaak van de demografische exlosie nog nét in een bijzinnetje indirect genoemd wordt: “de grondoorzaak van migratie wegneemt, eh, voor een deel wegneemt”.

En vervolgens legt ons speknekske nog eens omstandig uit dat het “sluitstuk” toch echt is om de EU in de toekomst meer mogelijkheden te geven om dwang toe te passen bij het opnemen van “vluchtelingen”.

Hier komt dus alles bij elkaar: een kosmische, welbewuste, opportunistische en misdadige onderschatting van de problemen en het dramdreigen met dwang. Want alléén al Afrika gaat in de komende decennia demografisch zodanig onploffen dat geen enkele mate van “asielopvang” of “investeringen” door Europa zelfs maar een druppel op een gloeiende plaat zou kunnen zijn. Het betekent allemaal totaal niks, het is levengevaarlijkse illusie-politiek en deze domme opportunist wil zijn “maatregelen” desnoods met dwang door de strotten van álle Europeanen dwingen.  

Een kosmische, welbewuste, opportunistische en misdadige onderschatting, zei ik, want je maakt mij niet wijs dat Timmermans niet weet wat Ephimenco wél weet:

“De EU-Afrikatop, die gisteren begon in Ivoorkust, brengt 28 Europese leiders en 55 leiders van Afrikaanse landen bijeen. Voor Europa gaat het er voornamelijk om de huidige migratiestromen vanuit Afrika drastisch te beperken. 

Ik las in het Algemeen Dagblad dat deze ‘migratietop gedoemd is te mislukken’. De krant memoreert dat geen enkel bedrag aan ontwikkelingsgeld kan opboksen tegen de miljarden die Afrikaanse migranten in Europa jaarlijks naar het thuisland sturen. De Wereldbank heeft becijferd dat migranten in Nederland (niet alleen Afrikanen) in 2014 rond de 10 miljard euro naar huis hebben gestuurd. Maar uiteindelijk zullen de Afrikaanse leiders hun vingers ook niet willen branden aan de enige echte oorzaak van de destabilisatie van hun continent en in het verlengde hiervan die van Europa: de dodelijke demografische explosie en de ongeëmancipeerde status van de Afrikaanse vrouw, van wie vooral wordt verwacht dat ze kinderen baart. ( . . .) Er zijn nu 1,2 miljard Afrikanen en volgens de jongste voorspellingen zal dit aantal in 2050 verdubbelen tot 2,5 miljard, maar aan het einde van ­deze eeuw zou dit 4,4 miljard kunnen zijn. ( . . .)  Hoeveel miljarden aan ontwikkelingsgeld uit Europa zullen in 2050 nodig zijn om te ­zorgen dat 2,5 miljard Afrikanen een redelijk bestaan kunnen opbouwen?”

Tegen de achtergrond van deze ramp is toch wel het grappigste dat Timmermans het depressieve Europa aanraadt om . . . . . . .  AFRIKA TOT VOORBEELD TE NEMEN. DÁÁR HEBBEN ZE TENMINSTE ZIN IN DE TOEKOMST, zegt Timmermans. Echwa? Echwa! Luister maar op 24:40.

______________