“Grenzen overschrijden vind ik een van de mooiste dingen die bij deze tijd horen”. Misschien moest Toos Wolters maar eens beginnen met de grenzen van haar eigen comfortabelistische bubbel. “Als je niet hoeft te zeggen ‘wij zijn beter’ of ‘wij weten het beter’ of ‘wij hebben een beter geloof’: het is voor mij een vreugde dat die tijd geweest is.” Nee Toos: de Joods-Christelijk-Verlichte traditie is moreel oneindig superieur aan de islam.

********************************************************
INSTANT UPDATE: Ook rabbijn Lody van der Kamp komt in dit stuk ter sprake. Maar ik moet dat “rabbijn” blijkbaar tussen aanhalingstekens zetten. Want volgens welingelichte Joodse kringen moet ik Van der Kamp totaal niet serieus nemen. Mijn Joodse bron spreekt van een“mediazieke Jood, bekend om zijn rare standpunten”. Voorts meldt mijn bron dat hij zich nog steeds formeel wel rabbijn mag noemen — want het is een titel  zoals bijvoorbeeld “doctorandus” of “master” — maar dat hij al 20 jaar geen Joodse gemeente meer heeft en: “die zal hij ook nooit meer krijgen” want “hij heeft zich als rabbijn ernstig misdragen”. Hij is, aldus mijn bron een tijdlang raadslid voor het CDA geweest maar bij die partij ook met herrie vertrokken. Van beroep is hij, aldus mijn bron, nu “reisleider”. “Dus op geen enkele manier vertegenwoordigt hij iemand anders dan zichzelf.”
********************************************************

Bij mijn omzwervingen op de internets stuitte ik erop. En het liet me niet los. Het vage en toch levensgevaarlijke gezwets in een opstelletje van “Toos Wolters Predikant Johannes-centrum-gemeente” in Utrecht-Overvecht. Titel “Een rabbijn in de moskee”. En het frappeerde me als kenmerkend voor de links-regressieve waanzin waardoor een deel van gristelijk Nederland al heel lang is bevangen. Toos denkt een heleboel te weten van de islam. En al wat ze denkt te weten is een leugen.

Eigenlijk mocht ik niet verrast zijn, want ik heb al veel geschreven over de islamofilie en Israël-haat in die bepaalde “christelijke” kringen waartoe Toos behoort en die nogal wat verbonden organisaties kennen: Pax Christi, IKV, Kerk in Actie, Sabeel, Kairos, De Nieuwe Liefde, Nieuw-wij, PKN, IKON, OXFAM-NOVIB, SIVMO, PIEF. Bovendien hebben deze activisten vertakkingen en connecties bij media, politieke partijen, ministeries, universiteiten en internationale organisaties. En vooral zijn ze allemaal gesubsidieerd, want de greep van regressief-links op het subsidie-wezen is totaal. Het is werkelijk overal uitgezaaid.

De onwetendheid in bovengenoemde “christelijke” kringen aangaande islam en Israël is groot. En alles wat ze wél denken te weten aangaande Israël en islam “is not so”, om het met Ronald Reagan te zeggen. Ik twijfel altijd weer of je die onwetendheid nou bewust-kwaadaardig moet noemen. Misschien zijn ze gewoon misleid door de Duivel. Katholiek opgevoed herinner ik (72) mij nog een bepaald stukje tekst dat de pater tijdens de Heilige Mis uitsprak: “En drijf Satan en andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke kracht in de Hel terug.”

Een bevriende Amsterdamse “dominee” —  nou ja, noem hem maar zo — zegt vertrouwelijk tegen me: “Ze zijn ongelooflijk in hun hardnekkige kortzichtigheid en comfortabelisme.” En dan bedoelt ook hij dat soort “christenen” dat geheel in de ban is van een postmodern relativisme, waarin alle ideologieën en waardenstelsels even mooi zijn en vanwaaruit ze de islam óók héél prachtig vinden. Ze zien moslims als arme en verdrukte mensen, maar ze hebben geen idee van de werkelijke leer en geschiedenis van de islam. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van Israël. Ze kennen niks anders dan die quasi-linkse en kwaadaardige leugenpropaganda over Israël die onze cultuur sinds de jaren 1970 steeds meer is gaan beheersen. G. B. J. Hiltermann signaleerde het in diezelfde jaren 1970 al.

Het kán niet anders: Toos Wolters — ik durf er vergif op in te nemen — móét een adept zijn van Karen Armstrong, de zogenaamde deskundige die een damesromannetjes–opvatting van de islam heeft en door Arabiste Machteld Allan onder de titel “Jihad voor de Vrede” definitief werd neergezet als goedpraatster en toedekster van de gruwelijkste ideologie die deze wereld ooit gezien heeft: de islam.

Ik ga dat opstelletje van Toos analyseren. Terwijl  ik weet dat het niet helpt. Want ik heb die analyses al zó vaak gepleegd, de argumenten al zó vaak gegeven, de werelden van feiten al zó vaak ontsloten voor de door Satan verleiden, maar ze blijven in de ban van het Kwaad, die nep-christenen, terwijl ze geloven het Goede te doen. Jesaja 5:20: “Wee hen die het Kwade goed noemen en het Goede kwaad.” Of in de woorden van Thomas Mann: “Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.” Ik heb een Eindtijd-gevoel. Er is een apokalyptische scheiding der geesten gaande.

Er wordt geklaagd over “polarisatie” in de maatschappij. Over “verruwing” en een gebrek aan “dialoog”. Maar dat komt toch echt alleen maar door de Bubbel Van Groot Gelijk waarin dit soort “christenen” in alliantie met het collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat zich heeft ingegraven. “Wij”, de “Wilders-aanhangers”, de “Baudet-adepten”, “extreem-rechtsen”,  “islamofoben”, “Zionisten”, “racisten”, “xenofoben” and what have you, zijn natuurlijk degenen die over het algemeen écht links zijn gebleven, degenen die niet in een bubbel opgesloten zitten en verbijsterd steeds harder en grover moeten schreeuwen omdat het genoemde machts-conglomeraat nérgens naar luistert en in volstrekte blinde onwetendheid dóórdendert richting afgrond.

Toos Wolters is één van die zelfmanifestanten die maar met één ding bezig zijn: zorgen dat het fijn is in hun eigen hoofd en organisme. Zij hoort bij de goeien, denkt ze. En iedereen die haar wereldbeeld verstoort is een nare, eh . . . . . . zie het rijtje hierboven.

Enfin, dat opstelletje van Toos dan maar: “Een rabbijn in de moskee”. Ik citeer het in extenso, alinea voor alinea, en dan gaan we close-readen:

‘Ze moeten van onze moskeeën afblijven’. Dat waren de woorden waarmee de orthodox joodse rabbijn Lody van der Kamp het hart van imam Ahajjaj wist te raken. Iman Ahajjaj, ook wel Aboe Ismaïl, is een van de imams van de bekende As-Soennahmoskee in Den Haag. Deze moskee kreeg op de vooravond van het Suikerfeest een lugubere dreigbrief met daarin een speelgoedvrachtwagentje: de afzender was voornemens in te rijden op de bezoekers of de moskee. Reden voor rabbijn van der Kamp om contact te zoeken.”

Was de afzender voornemens? Had-ie al een vrachtwagen gehuurd? Beetje dom van ‘m om ’t aan te kondigen. Of was het iemand die héél erg genoeg had van de aanslagen van “de religie van de vrede” en ook eens een statement wilde maken?

Met dat “Ze moeten van onze moskeeën afblijven” parodieert Van der Kamp ouwe Amsterdammers die de oorlog nog bewust meegemaakt hebben. Ook ik zelf heb er wel eens zo’n ouwe ras-Mokummer horen zeggen dat er toen gezegd werd: “Die Moffen moeten met hun rotpoten van onze rot-Joden afblijven.” Van der Kamp wijst er dus fijntjes op dat naast de oude Joden de moslims de nieuwe Joden zijn: óók potentieel vervolgden. Maar dat is uiteraard niet zo, want de moslims zijn de oudste en fanatiekste Jodenvervólgers uit de geschiedenis en dat zijn ze nog steeds. Van der Kamp zoekt bescherming en verklaart solidariteit met zijn doodsvijanden. Maar ja, om dat te beseffen moet je eerst wel iets van die geschiedenis weten én bereid zijn je ogen en oren ook in het heden open te houden.

Rabbijn Lody van der Kamp

Ik begrijp de wegkijkneiging van Van der Kamp wel. Het is hard om onder ogen te zien dat de islam een onhervormbare moordenaars-ideologie is, die als twee druppels water op het nazisme lijkt. Want wat moet je dan als Jood in een wereld met anderhalf miljard moslims die zich nog steeds tomeloos aan het voortplanten zijn? Wat kan met name Israël dan verwachten dat aan de rand van die oceaan van haat ligt? Wat kan je van islam-knuffelende regressief-linkse idioten verwachten in Europa? Tsja, dan kom je, Lody van der Kamp zijnde, mischien tot: ogen dicht en de beer in de armen lopen.

Ook in de 19e eeuw was er met name onder intellectuele Joden een krachtige islamofiele stroming en ook die kwam voort uit diezelfde angst. Onder de druk van pogroms in Oost-Europa werd door Joodse historici een rooskleurig beeld van de islam geschapen. Ook toen mocht je éígenlijk alreeds geen illusies hebben over de islam en ontbraken de tegenstemmen niet, maar inmiddels is er in onze dagen zo’n vracht aan historische en actuele kennis ter beschikking over dat totalitaire anti-humanisme met zijn traditie van Jodenhaat dat men willfully blind moet wezen om, zoals Van der Kamp, te spreken van “onze moskeeën”. In feite is het niet minder dan krankzinnig en dat geldt uiteraard ook voor Toos Wolters.

En dan: het hart van imam Ahajjaj raken? Tsja, hoe raak je het hart van een imam die volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding een belangrijke rol speelt in de verspreiding van het salafisme? De imam is verbonden met

“de beruchte as-Sounnah moskee te Den Haag. Thuishonk van de doorlopend fatwa’s blaffende imam Fawaz Jneid en de plek waar men moslims verbiedt te integreren, raadsleden bedreigt en politici/columnisten aan de lopende band dood wenst. En dat is maar een selectie hoor. Deze club organiseert nu dus onder een nieuwe, onbekende naam avondjes om ongelovigen voor te lichten over de islam. Ongetwijfeld met hulp van een bak subsidiegeld. Dat u het even weet.”

Dus Van der Kamp — op wiens twitterlijn geen enkel berichtje valt te ontdekken over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem: vast te controversieel  — wil het hart raken van een krypto-nazi, een hypokriet die andersgelovigen voorliegt tot hij aan de macht is om dan zijn ware gezicht te tonen. Dat heet “taqiyya”. Wijlen Arabist Hans Jansen heeft ooit mooi uitgelegd wat dat precies is.

Kunnen er dan geen gematigde imams zijn? Ja, dat kan. Dat zijn zelfbedriegers die zichzelf dwingen te geloven in een gematigde islam, een “Europese” islam, terwijl ze móéten weten dat de islam een onhervormbare moordenaars- en veroverings-ideologie is. En wel om verschillende redenen is die islam onhervormbaar: 1) de Koran is een gruwelboek en het rechtstreekse onveranderlijke woord van Allah 2) De Soenna, het leven van de Profeet Mohammed, een moorddadige schurk, dient als voorbeeld voor elke moslim, 3) Er is geen enkel positief principe in de islam waaromheen een hervorming zou kunnen clusteren 4) In de loop der eeuwen is er een onoverzienbare stroom aan “interpretaties” ontstaan die evenwel gemeen hebben dat ze allemaal binnen de nauw getrokken anti-humane en totalitaire oevers van de oorspronkelijke leer blijven.

Met de islam kan je derhalve maar één ding doen: bij het grofvuil zetten en nooit meer omkijken. Zelfs de schijnbaar wat minder agressieve Mekka-soera’s in de Koran zijn — zo legt Sonja Dahlmans uit — eigenlijk óók héél náár en ademen al de geest van wat er in de Medina-soera’s nog gaat komen aan achterlijke haat.

De tweede alinea van de tekst van Toos Wolters:

“Ze raken ook mij, merk ik, wonend en als protestantse dominee werkend in Utrecht Overvecht, een wijk met een flink aantal moskeeën en heel wat gelovige moslims. Meer moslims dan christenen, veronderstel ik, zonder daarover de precieze cijfers bij de hand te hebben. Ik ben hier nu alweer ruim vier jaar en ik weet dat ik graag contact wil, ontmoeting, verbinding samenwerking, bruggen slaan. We hebben al eens kennis met elkaar gemaakt, de voorzitter van de grootste moskee hier, de Omar Al Farouq moskee, en ik als dominee van de Johanneskerk. Maar daar is het helaas een beetje bij gebleven. We lijken toch vooral in verschillende werelden te leven. Druk doende met wat bij ieder van ons als prioriteit op het bordje ligt. Dat is begrijpelijk, maar helemaal tevreden ben ik er niet over. En dat heeft, als ik het goed beschouw, met mijn hart te maken. Met wat ik droom, voor me zie, verlang, wens voor deze wereld, te beginnen dichtbij in Overvecht.”

U ziet het, lezer: contact, ontmoeting, verbinding, samenwerking, bruggen, mijn hart, droom, verlang en wens. Ja, dat kunnen ze heel goed, de moslims: dit soort bruggenbouwers glimlachend tegemoet treden. Tot ze dat andere gezicht laten zien. Toos slikt het allemaal blijkbaar voor zoete koek, dat lege en leugenachtige Armstrong-gezwets over “Abrahamitische godsdiensten”, over wie-een mens-doodt-heeft-de-hele mensheid-gedood, over aan-mij-mijn-geloof-en-aan-u-het-uwe en verdere taqiyya-onzin.

De derde alinea van de tekst van Toos Wolters:

“Nog even terug naar die woorden van rabbijn van der Kamp. Ze hielden me een spiegel voor. Heb ik er ooit wel zo met deze woorden over gedacht; ‘onze moskeeën’? Heb ik in mijzelf die stap al gezet? Of aarzel ik op de drempel? ‘Onze kerken’, ja dat gaat wel. We werken heel aardig samen hier in Overvecht. Maar onze moskeeën’? Ze moeten van onze moskeeën afblijven! Zou ik dat ook kunnen zeggen? En dan in één beweging door, afblijven niet alleen van onze moskeeën, maar van al onze godshuizen, dus ook van onze synagogen en onze tempels en onze andere gebedshuizen. Ik herinner me een bijeenkomst op het stadhuis waarvoor alle religieuze groeperingen in de stad Utrecht waren uitgenodigd. Ik heb mijn ogen uitgekeken naar wie er allemaal waren en wat er allemaal in Utrecht aanwezig is. Of er op die avond al een gevoel van ‘wij’ en ‘onze’ was, weet ik niet. Ieder had natuurlijk zo z’n eigen wensenlijstje in te dienen. Maar het was zeker een begin van bewustwording.”

Ik heb vet gemaakt waarop ik de aandacht wil vestigen. Toos heeft blijkbaar toch nog ietsje twijfel over het samen met de islam opgaan in hemelse gelukzaligheid. Ze ziet vooral van elke religie het “eigen wensenlijstje”, maar toch ook “een begin van bewustwording”. Maar Ik zou wel eens willen weten wat ze gemerkt heeft van een WAARACHTIG verlangen bij de vertegenwoordigende moslims van, eh . . . . . . “contact, ontmoeting, verbinding, samenwerking, bruggen, mijn hart, droom, verlang en wens”. Toos lijkt mij een gevoelig en intuïtief type. Ik zou wel eens van haar willen horen in hoeverre zij bij haar bruggenbouwerij IN HAAR EIGEN BELEVING “contra-intuïtief” spreekt en handelt.

Rabbijn Shmuel Katz

De vierde alinea van de tekst van Toos Wolters:

“Toevallig of niet was ik uitgerekend deze week ook nog aanwezig bij een boeiende lezing van rabbijn Shmuel Katz van de Gerard Dou Synagoge in de Amsterdamse Pijp. Hij sprak over ‘Wat ons bindt en wat ons scheidt’ tot een groep protestantse dominees die binnenkort een studiereis naar Israël gaat maken. Na met een paar treffende plaatjes de pijnlijke geschiedenis van de Holocaust en de moeizame relatie tussen joden en christenen te hebben geschetst, beschouwde hij met ons de huidige geseculariseerde wereld waarin geloof en zingeving node worden gemist. We moeten als gelovigen samenwerken, stelde hij, niet om elkaar ergens toe over te halen, laat staan om elkaar te bekeren, maar omwille van de wereld waarin we leven. Want die heeft, zeg ik nu met eigen woorden, liefde nodig en aandacht en zorg, zodat mensen weer in het leven en in elkaar gaan geloven. Zodat er weer gemeenschapszin ontstaat en verantwoordelijkheids-gevoel en vooral ook een gevoel van verbondenheid.”

Ik geloof dat het Hafid Bouazza was die opmerkte dat er één ding is wat je van Allah nooit zou kunnen zeggen, namelijk dat-ie liefde is. Wat-ie wel is laat zich het best omschrijven met de woorden moorddadigheid, uitsluiting, onderdrukking en verovering. Dus ook als je alle “theologie” er buiten laat, lijkt er geen basis voor een gezamenlijk liefdes-offensief om die koude wereld daar buiten te gaan verwarmen.

Ik neem aan dat mevrouw Wolters bij degenen hoort die de “studiereis naar Israël” gaan maken. Dan is het misschien handig je niet alleen bewust te zijn van “de pijnlijke geschiedenis van de Holocaust en de moeizame relatie tussen joden en christenen” maar ook eens kennis te nemen van de al 1400 jaar oude Jodenhaat in de islam en de rol die de islam heeft gespeeld in diezelfde Holocaust. En om te beseffen dat het nazisme alléén in de islamitische wereld springlevend is gebleven. Lees eens wat anders, Toos!

Het is boeiend om te zien hoe Toos in haar vijfde alinea beschrijft hoe rabbijn Shmuel Katz toch kans ziet om een basis in de Joodse geschriften te vinden voor samenwerking met de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre.

“Als goed wetgeleerde ging rabbijn Katz vanuit dit gekozen uitgangspunt te rade bij de Joodse Bijbel, de Tenach. ‘Hoe kan ik in de Schriften aanknopingspunten vinden op grond waarvan ik met een positieve houding met andere gelovigen kan samenwerken?’ vroeg hij zich af. Hij vond die o.a. in het verbond van koning Salomo met koning Chiram van Tyrus (I Koningen 5, 15-26). Dat was een verbond gebaseerd was op (1) onderling respect,(2) wederzijds vertrouwen en (3) een praktische noodzaak. Dat zijn, aldus rabbijn Katz, gronden waarop ook nu een bondgenootschap tussen verschillende geloofstraditiesheel goed mogelijk is. Laten we niet elkaar te lijf gaan over de inhoud van ons geloof, dan lopen we misschien vast, maar laten we naar buiten kijken, naar wat daar nodig is. Laat de samenleving ons ter harte gaan.”

Kijk eens aan! Zoekt en gij zult vinden. Maar nou leefden Salomo en Chiram vrij ruim voor het ontstaan van de islam. Dus dat lijkt me niet echt een voorbeeld voor een verbond met de islam die pas veel later van AD 632 tot AD 732, dus in honderd jaar tijds van Zuid-Frankrijk tot Afghanistan massamoordend te keer ging. En Salomo en Chiram als model voor de vredige samenwerking tussen islam en christendom anno 2017 in Utrecht Overvecht en de Amsterdamse Pijp?

De slotalinea van het stukkie van Toos Wolters:

“Door mijn levensgeschiedenis ben ik verworteld met het christelijk geloof. Dat is mij dierbaar en dat zal ik waarschijnlijk nooit meer kwijtraken. Maar dat verhindert mij niet om het geloof van een ander te respecteren. Daar begint het mee, telkens weer. Met respect betonen. Ik voelde me afgelopen maandag als christen meer dan welkom in de Gerard Dou Synagoge. Dat doet goed. Ik ben alweer even geleden ook heel hartelijk welkom geheten in de OmarAl Farouq moskee. Ook dat deed goed.Ik dank rabbijn Katz dat hij het voor mij zo helder op een rijtje heeft gezet. En ik besluit hier en nu om voortaan, zonder voorbij te zien aan alle verschillen en spanningen die er ook zijn, met rabbijn van der Kamp te spreken over ‘onze moskeeën’ en ‘onze synagogen’. Dat heet, als ik het goed heb, inclusief denken. En van inclusief denken komt inclusief spreken en inclusief handelen. Hoe de weg van hieruit verder gaat, de tijd zal het leren. Maar op de een of andere manier geloof ik dat het uiteindelijk goed komt.”

Dus “inclusief denken” en respect “zonder voorbij te zien aan alle verschillen en spanningen”. Maar ik zou mevrouw Wolters wel eens willen vragen wat ze dan precies respecteert in de islam. Er is namelijk in de islam niks fatsoenlijks, alleen maar misdadigheid, bedrog en onderdrukking. Daarom kan de islam ook niet “hervormd” worden, want er is in die hele islam niks positiefs te vinden waaromheen zo’n hervorming zou kunnen clusteren. Op mijn herhaaldelijk gestelde vraag wat er nou goed is in de islam, heb ik ooit het antwoord gekregen “respect voor de ouders”. Waarop ik antwoordde: ja, en dan vooral voor de vader, en voor de broers en de ooms en de neven.

Ook heb ik ooit horen zeggen dat de islam dan toch maar mooi voldoet aan de universeel menselijke behoefte van “transcendentie” van anderhalf miljard moslims. Maar als die “transcendentie”, dus het overstijgen van het aardse hier en nu, gepaard gaat met zoveel aardse onderdrukking, dan mag mijn portie islam naar Fikkie de bloedhonden.

LEES OOK:

Narciste Janneke Stegeman is geheel opgetrokken uit linkse clichés

Aan “theologen” Alain Verheij, Jonas Slaats, Janneke Stegeman en de rest van het Grefo-addergebroed

Sharia, taqiyya en boerenbedrog voor Jonas Slaats, Alain Verheij, Janneke Stegeman en al het verdere nep-linkse en Grefo addergebroed

Janneke Stegeman, een levensgevaarlijke krankzinnige, mag in Buitenhof de nazislam verdedigen

Mr. GHB Hiltermann over Janneke Stegeman

_______________