Het HALLUCINERENDE stuk stond vandaag in de Vlaamse krant “De Standaard” en het is is geschreven door Leo de Bock.

Wie is dat?

Lees even mee over Leo de Bock die in 2002 hoofdredacteur werd van de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio & TV, also known as de VRT, maar die in 2004 alweer gedwongen werd te vertrekken:

“De redactie [van de VRT-nieuwsdienst] is intern verdeeld over het beleid en de toekomstplannen van hoofdredacteur De Bock. De interne crisis is zo zwaar dat de drijvende krachten op de redactie het vertrouwen in hem hebben opgezegd. De Bock verklaarde later dat hij opzij werd geschoven door Siegfried Bracke, met de hulp van Ivan De Vadder en Kris Hoflack. ‘Bracke heeft misbruik gemaakt van de wankele positie van de directie om met mij af te rekenen. Om de lieve vrede te bewaren heeft de VRT-top mij geslachtofferd.’

In 2004 verliet De Bock de VRT en werd algemeen directeur van het productiehuis Kanakna, waar hij na een jaar alweer ontslag nam. Hij was een tijd zelfstandig televisieconsulent. Begin 2008 verliet hij de journalistiek om woordvoerder te worden van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V).”

Het stuk van deze blijkbare kneus is een mooi afgerond en ongeremd geval van de zielsziekte van een regressief-linkse elite die Europa tot een verzameling Syrisch-Libische Zimbabwes zal reduceren.

Hier een screenshot van de kop boven het artikel, inclusief taalfout, want “intelligentsia” is taalkundig enkelvoud:

Dat “moedig betoog” waarom hier gevraagd wordt: dat zal toch wel het stukkie van De Bock zelf zijn? Want het is best moedig als je de moslims die verreweg het grootste deel van de mannelijke gelukszoekers van fighting age uitmaken “de nieuwe Joden” noemt. Moslims zijn namelijk al 1400 jaar de beste Jodenjágers. En de recente geschiedenis heeft ze tot nóg genadelozere Jodenhaters gemaakt, want hun leer, de islam, werd nog verrijkt met de Hitleriaanse Jodenhaat. Hitler lééft! In het Midden-Oosten. In de hele islamitische wereld. En hij komt opnieuw binnen, gedragen door de massa’s die Europa binnen stromen. En die massa’s veroorzaken weer een reactie onder de autochtone bevolking, waardoor de swastika-kaalkopjes van de weeromstuit ook weer toenemen.

Maar De Bock vindt de angst onder de bevolking voor die hordes barbaren irrationeel en hij is er blijkbaar vast van overtuigd dat als wij hen volgens “uiversele normen en waarden”  behandelen, zij vanzelf ook voorbeeldig humanisten worden. U ziet het hierboven in de header:

“In weerwil van volkswoede en irrationele angsten blijven sommige normen en waarden universeel.”

Ik citeer De Bock en leg vervolgens uit dat hij uit de Europese geschiedenis precies alle verkeerde conclusies trekt:

“Ruim drie kwartier na de jaarwisseling werd Asel geboren ( . . .)  en omdat ze in Wenen de eerste baby van het jaar was, publiceerden veel lokale media traditiegetrouw snel haar foto online.’ Ze kregen niet alleen gelukwensen ( . . .): ‘Ik hoop dat ze in de wieg sterft’, schreef iemand op de Facebookpagina van het boulevardblad Heute. Of: ‘Meteen deporteren, dit uitschot.’ Of: ‘De volgende terrorist is geboren.’ De aanleiding voor zoveel haat: moeder Naime draagt een hoofddoek en de familie heeft de (Turkse) achternaam Tamgac.

Dames en heren, er is een niet meer te miskennen ethische en morele verschuiving aan gang. Die valt even onmiskenbaar samen met de gespreide opkomst van nationalismen, het onlosmakelijk daarmee verbonden aansturen op een desintegratie van Europa, de propaganda van een sterk polariserend en uitgesproken populistisch wij/zij-denken . . .

Het verbijsterende: we hébben dit al een keer meegemaakt. We hebben het meegemaakt, inclusief het intellectualistische pragmatisme van de bovenlaag – dat alles op zijn merites wil beoordelen, wil geloven dat het allemaal niet zo’n vaart loopt, maar stekeblind is voor de nefast voortstuwende onderstroom – en de basale angstcultus die de hele samenleving aansteekt. Ze worden opgejut door rattenvangers van Hamelen: die fluiten eloquent, hebben eenvoudige, doorgaans eenzijdig repressieve oplossingen, koesteren overzichtelijke tegenstellingen, versterken de sterken en charmeren de zwakken. Ze hebben als gevolg van andermans oorlogen, de migratie en het terrorisme de tijdgeest geheel mee.”

Eerst dat goedkope spelen op de tegenstelling weerloos kindje en grove reacties. Goedkoop en leugenachtig, want het zijn de reacties van een heel kleine minderheid, maar die nu juist groeit en steeds kwaaier wordt van types als De Bock, die net doet, via een kindje, of de islamitische hoofddoek en de gemiddelde Turkse mentaliteit van een vlekkeloze onschuld zijn. En of er de laatste jaren geen islamitische aanslagen zijn gepleegd.

Vervolgens koppelt De Bock die enkele grove reacties op al die Turks-islamitische onschuld aan “nationalisme” en “desintegratie van Europa” en “polariserend populistisch wij/zij-denken”.

Maar de waarheid is natuurlijk dat het patriottisme dat we overal in Europa zien een reactie is — ja, óók op het voortdurende schuldig maken van het Westen door dat lege geschreeuw over “slavernij” en “kolonialisme” — maar vooral op het ophemelen van migranten met een nazi-ideologie als de islam die bovendien de verzorgingsstaat aan het slopen zijn. “Europa”, dat wil zeggen de EU, is nu precies die anti-democratische instantie die niet alleen bezig is de naties van Europa tegen elkaar op te zetten, maar ook massaal de dragers van die nazi-ideologie binnen te laten en al dat “polariserend populisme” te veróórzaken. Dus als deze EU desintegreert, lijkt me dat een goede zaak.

En dan de gruwelijke perversie van De Bock om dat patriottisme te vergelijken met het Hitlerisme: “we hébben dit al een keer meegemaakt” . . . . . Dit nieuwe patriottisme is een reactie nu juist op het massale binnenstromen van Hitler-aanhangers, want dat zijn moslims in grote getale.

Ik citeer De Bock weer:

“( . . .) ten aanzien van humaniteit horen geen rangordes te bestaan. Het is ontoelaatbaar dat normen en waarden hun essentiële universaliteit verliezen. Toch gaan ze onderhand voor de enen anders gelden dan voor de anderen. De tolerantie tegenover het onaanvaardbare neemt zienderogen toe. Je zíet het verschuiven, elke dag. Er zijn mensen voor wie we mensenrechten minder van belang gaan vinden. Untermenschen. Pasgeboren kinderen, toonbeeld van onschuld, zijn in Oostenrijk niet meer veilig voor een losgeslagen irrationele volkswoede.

De verdedigbaarheid van het onverdedigbare wordt virulent gepraktiseerd, vaak met verdraaide feiten die er bij de goegemeente ingaan als zoete koek. In Duitsland pleit Manfred Weber, een gerespecteerd politicus, voor een ‘finale Lösung’ voor vluchtelingen. Dat leunt erg dicht aan bij de Endlösung van weleer. Vluchtelingen zijn de nieuwe Joden.”

Vergeet niet hoe De Bocks redenering is verlopen: via de grove reacties van een zeer kleine minderheid op de nieuwjaarsgeboorte van een Turks-islamitisch kind, maakt hij de hele patriottische reactie op de nazistisch-islamitische massa-immigratie verdacht als . . . . . nazistisch! Kijk hierboven eens wat-ie allemaal durft te zeggen: “het onaanvaardbare”, “Untermenschen”, “irrationele volkswoede”, “Endlösung van weleer” en opnieuw “vluchtelingen zijn de nieuwe Joden”.

Overigens zijn Vlaamse kinderen in de ogen van De Bock blijkbaar heel wat minder heilig dan Turkse kinderen. Luister maar:

“( . . .) onze westerse samenleving redt het niet met haar demografie. Daar zal de fokoproep van Vlaams Belang weinig aan veranderen.”

Tenslotte. Wat moet je ermee? Hoe moet je zo’n Leo de Bock nou duiden? In feite is het te krankzinnig voor woorden. Hij behoort in elk geval tot wat ik routinematig noem het regressief-linkse narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Ik zie en spreek ze ook in mijn eigen Amsterdamse omgeving: ze wíllen het niet weten, ze wíllen het niet horen, je mag er niet met ze over praten. Er is onmiddellijk irritatie als je islam of migratie ter sprake brengt. Deze man heeft inderdaad onder een steen geleefd, of beter: achter een stenen muur die hij zelf heeft opgetrokken, om . . . . . ja, toch heel simpel: om het fijn in zijn eigen hoofd te houden. Om te kunnen zeveren over “universele waarden”. En dat kan je alleen als je de mythe in stand houdt dat al die mannelijke zwarten en moslims van fighting age die “universele waarden” ook allemaal aanhangen. Het is een simpele gek, die De Bock. En er zijn er véél van.

__________________

Advertenties