Ik heb ‘t ‘r vaker over gehad: 1) “De redeloosheid van de gemiddelde moslim”, 2) “Nog maar eens: de redeloosheid van de gemiddelde moslim”, 3) “Selahattin Koçak: strotsnijden en kerstbomen. Oftewel: is die dierlijke redeloosheid van moslims besmettelijk?

Maar ik blijf ’t proberen. Deze moslim tref ik regelmatig in de sportschool. Dezelfde ervaring als altijd: je komt er met de Rede niet doorheen. In elk geval niet met wat ik onder Redelijke Rationaliteit dan wel Rationele Redelijkeid heb leren verstaan. ’T Is een oersterke, geblokte vroege veertiger. Goedlachs en in zijn gebaren en mimiek van een ruimdenkendheid, eh . . . . . . waar de honden geen brood van lusten. Maar er zit iets onder wat volstrekt onbeweeglijk is en toch ongrijpbaar. In zijn antwoorden en stellingnames doet hij denken aan de links-regressieve medemens: zo idioot dat je met je bek vol tanden staat en je met geen mogelijkheid zou kunnen bedenken wat je, met behoud van vriendelijkheid, nog zou kunnen zeggen. Ik slaag er ook niet in om te onthouden wat-ie nou eigenlijk beweert: ’t is net een paling in een emmer snot. Nee, een brok graniet in een emmer snot.

Volgt u mij nog?

De laatste keer meende ik ietsje grip op ‘m te hebben en bleek hij bereid een klein verhaaltje van mij te lezen over een paar soera’s van de Koran. Het was dit verhaaltje:

Soera 5:32 zegt dat

“wie ook een mens doodt, ( . . .) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood”.

Meestal wordt deze soera inderdaad op deze bedriegelijke manier weergegeven.
Want op de weglatingspuntjes staat:

 “behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land”

Wraak wegens moord mag dus wel, maar veel belangijker is dat het ook mag vanwege “het scheppen van wanorde in het land”.
En wat is dat dan, dat scheppen van wanorde?
Heel eenvoudig: je verzetten tegen de islam en de sharia.

Nóg belangrijker is dat dit geclausuleerde verbod op doden . . . . . . niet aan de moslims is gericht maar . . . . . . aan de Joden! Want wat altijd wordt weggelaten is het alleerste begin van de soera:
“Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt ( . . .)” enzovoort.

Wat ook altijd verzwegen wordt door taqiyya-moslims is de direct daaropvolgend soera, namelijk 5:33 die uitlegt hoe dat vermoorden als wraak voor het dwarsbomen van de islam eruit moet zien:

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Ik had het netjes uitgetikt, zoals het hierboven staat dus, en ’t voor ‘m meegebracht. Hij foto-copieerde ’t ter plekke met zijn I-Phone, want moslims zijn wat dat betreft heel modern zoals u weet. Dat was een weekje geleden. Vanmorgen trof ik ‘m weer. En ik vroeg dus naar zijn bevindingen. Breed lachend zei hij:

“Dat is bedrog van de Sji’iten! Die vervalsen altijd alles!”
“Maar dat is de Koran zelf!”
“Nee-nee-nee! Dat moet een sji’itische vervalsing zijn.”

En toen heb ik vriendelijk terug geglimlacht  — “Juist!” — en ben weggewandeld.
In het uur dat we nog samen in dezelfde ruimte verbleven, heeft-ie me niet meer aangesproken.

_________________