De ronduit gevaarlijke idioot Leo Lucassen bij Buitenhof op 1 november 2015. Naast hem is Wim van Rooy nog net zichtbaar. Hier heb ik iets gezegd over dat debat.

Vlaming Bart de Wever zei onlangs tegen Vlaams regressief-links dat de keuze is tussen open grenzen óf de verzorgings-staat. Allebei kan niet. En dús? En dús zoeken de Vlaamse mainstream-media naar iemand die kan “bewijzen” dat De Wever het glad verkeerd heeft inzake die keuze. En dús stuurde “De Standaard” — katholiek geweest en nu voornamelijk islamofiel — interviewer Ruud Goossens naar Leiden om aan de lippen van de Nederlandse niks-aan-de-hand-specialist Leo Lucassen te gaan hangen.

“ ‘Onzin’, noemt Leo Lucassen die keuze woensdagavond meteen als ik hem aan de telefoon vraag om een interview. Hij is een van de belangrijkste Nederlandse migratie-experten. Lucassen is onderzoeksdirecteur aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Leiden. Hij heeft net een lang essay over het migratiebeleid afgerond, vertelt hij, in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat verschijnt in april, samen met een tekst van Paul Scheffer, die andere Nederlandse migratiespecialist. Niet dat de twee heren op dezelfde lijn zitten. Maar daarover later meer.”

Hopelijk krijgen we dan in april eens een keer een échte discussie. Ik heb wel een idee: we besteden een uur Buitenhof en we nodigen, behalve Paul Scheffer, in elk geval uit Ruud Koopmans, Jan van de Beek en Syp Wynia.

Wat zegt Lucassen?

We moeten empathisch zijn; we kunnen mensen niet ergens in een modderig niemandsland laten stikken; we kunnen het perfect aan; die mensen wilden eigenlijk in het noorden van Afrika zelf aan de slag, maar zijn per ongeluk in Europa terecht gekomen; er komen helemaal niet miljoenen Afrikanen naar Europa; de migratiegolven van de laatste decennia zijn helemaal niet ontwrichtend geweest, financieel noch cultureel; wij Europeanen zijn er schuldig aan dat mensen verdrinken in de Middellandse Zee en sterven in de woestijnen van Afrika.

Ik zie even af van de evidente onzin en beperk me tot de opmerking dat je volgens mij empathisch bent als je ophoudt met al die jonge mannelijke gelukszoekers de indruk te geven dat het je best kan lukken om Europa in te komen. Als dat ophoudt krijg je veel meer financiële ruimte en veel meer goede wil onder de bevolking voor échte vluchtelingen die bij voorkeur in de eigen regio geholpen moeten worden.

En aan het slot van het interview komt dan weer de ronduit gevaarlijke idioot Lucassen tevoorschijn:

“Ik denk dat de aanslagen op 9/11 een belangrijk kantelpunt waren. Ik maak me ook zorgen over het moslimterrorisme. En ik ben heel blij dat de veiligheidsdiensten heel alert zijn. Maar ik blijf ook zeggen dat er zich maar een probleem stelt met een klein deel van de moslimgemeenschap. De meeste moslims maken zich nog meer zorgen over die aanslagen dan wij. Zij weten dat de gevolgen voor hen altijd het grootst zijn, ook al hebben ze er niets mee te maken. ( . . .) Er wordt gezegd dat de moslims de boel willen overnemen. Dat ze een geheime oorlog voeren. En dat ze zich nooit willen integreren. Een hele groep mensen wordt weggezet als gevaarlijk, terwijl ze maar één ding gemeen hebben: dat ze uit een islamitisch land komen. Ik zie daar een stigmatiseringsmechanisme dat vergelijkbaar is met het vooroorlogse antisemitisme. Toen werden ook alle Joden op één lijn gezet. En ik vind het mijn plicht als historicus om daarvoor te waarschuwen.”

Lucassen gaat zoals altijd voorbij aan volstrekt essentiële feiten. Namelijk . . . . . . . . . . . . . . .
Dat de islam zelf een onhervormbare en totalitaire ideologie is, die als twee druppels water op het nazisme lijkt.
Dat er gematigde moslims zijn, maar dat die er zijn ondanks en in weerwil van de islam.
Dat 1400 jaar geschiedenis van de islam bewijst dat “de islamisten” — dat zijn dus gewoon degenen die de islam serieus wensen te nemen — altijd weer aan de macht komen.
Dat die “islamisten” altijd weer de agenda bepalen en dat ze zulks in het Westen ook reeds doen en in steeds sterkere mate zúllen doen.
Dat de moslims niet de nieuwe Joden zijn, maar de oudste antisemieten en Jodenjágers ter wereld.
Dat de met het nazisme versterkte Jodenhaat alléén in het Midden-Oosten na 1945 volstrekt cultuurbepalend is gebleven.
Dat helemaal niemand in het Westen van plan is om moslims massaal op de rand van zelf gegraven greppels nekschoten te gaan geven of op industriële schaal te gaan vergassen.

Zeg, Lucassen: weet je wie wél plannen maakte, om de Joden op industriële schaal te vergassen, behalve Hitler? Dat was de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, die de mobiele vergassings-installaties in 1942 al klaar had staan in de haven van Athene om ze naar Palestina te verschepen teneinde daar de Joden te vergassen zo gauw als Rommel via Egypte naar Palestina zou zijn doorgestoten.

UPDATE 30 JANUARI 2018:

Toen ik het bovenstaande schreef, kende ik nog niet de vernietigende, zeer uitgebreide en uitstekend onderbouwde kritiek van Frans Groenendijk op een boekje — “Voorbij Fort Europa” —  van Leo Lucassen (met een co-auteur) dat uitkwam in oktober 2016.  Die Lucassen is dus nog veel gekker dan ik dacht. Groenendijk: “Het boek Voorbij Fort Europa, van Leo Lucassen en Henk van Houtum, pretendeert niet eens een wetenschappelijk verhaal te houden over de voordelen die massa-immigratie uit andere culturen hebben zou. Het is meer een politiek pamflet.”
_________________