Meijering bij Tan

En nou zou ik toch zó graag een verklaring horen van Baudet over dat gedoe bij dat hotel van Roel Mooijekind . . . . . .

Maar we beginnen met iets anders.

Wie is Nico Meijering? Dat is die advocaat van Dino Soerel —  een collega van Willem Holleeder — en het soort advocaat dat academisch verantwoorde waarheidsvinding belangrijker vindt dan beroepsmoordenaars opsluiten. Meijering heeft dus uiteraard ook veel affiniteit met het minutieus handhaven van de rechten van aanhangers van een misdadigers-ideologie als de islam.

Ik heb nog eens een stukkie over ‘m geschreven toen Meijering moslim-ouders verdedigde die 1000 euro smartegeld eisten omdat hun kinderen niet op een schoolfoto stonden. Dat kwam omdat de kinderen op de dag van de foto illegaal waren thuisgebleven vanwege het islamitisch offerfeest strotsnijfeest. Ondanks dat er alsnog een andere foto was gemaakt waarop de kinderen wél stonden, wees de D66-rechter na het indrukwekkende pleidooi van Meijering 500 euro verdrietgeld toe.

Nu zat-ie aan tafel bij Tan om te vertellen over het wijdverbreide kindermisbruik onder Jehova’s getuigen. Meijering kloeg dat die Jehova’s “een kleine samenleving binnen onze  samenleving” vormen die er eigen wetten op na houdt. Met eigenrichting en eigen bewijsregels! En met de eis van minsten twee of drie getuigen voor er een zaak van een klacht gemaakt kan worden.

Je zou het toch verwachten, maar nee: geen moment kwam het blijkbaar in Meijering op om die vergelijking te trekken met die gróte samenleving in onze samenleving die volgens de sharia leeft met eigen rechtbanken en met name jegens vrouwen eveneens die grappige eis van minsten drie getuigen

Mooijekind

En toen kwam Roel Mooijekind aan de orde. Dat is een jongen die erg betrokken was geweest bij de uitbouw van de FvD-partijstructuur in de provincie en nu zijn mening gaf over de ruzies die waren onstaan rond de wensen tot democratisering van de partij vanuit die provincie.

Tan probeerde Mooijekind in de val te lokken door ‘m uitdrukkelijk te laten verklaren dat hij alléén wilde opstappen bij FvD vanwege de bestuurlijke kwesties. Om ‘m vervolgens dan te confronteren met de vraag: “En het racisme in de partij dan, vind je dat wel prima?”

Maar dat viel in het water, want Mooijekind hield zich met succes voor de domme op dat punt.

Beroemde strafpleiter Meijering had natuurlijk wél de voorspelbare reactie op het vermeende “racisme” in FvD:

“Die Hiddema, die ook collega van mij schijnt te zijn, die bestond het om te zeggen dat het allang bekend is dat er een verband is tussen volkeren en intelligentie.”

Tan: ”Sterker nog. Het IQ van zwarten is lager dan dat van blanken!” (Gelul: het gaat om nationale gemiddelden)

Meijering: “Maar dan flikker je toch van je stoel af! Hier neem je toch afstand van. Gewoon rücksichtslos afstand nemen! Hoe is het mogelijk dat de partijleider Baudet dan niet deze mijnheer Hiddema even terugfluit. Ik bedoel: het is toch echt volslagen ziek! Of ben ik nou in de war?”

Meijering lijkt me vooral in de war omtrent de mogelijkheden dat een tiepje als Hiddema gewoon teruggefloten kan worden. Door wie dan ook. En natuurlijk is Meijering, zoals alle comfortabelisten, erg onwetend over wat “racisme” wel en niet is. Als er bijvoobeeld op grond van ras gemiddelde IQ-verschillen zijn, dan is dat, voor zover ik weet, voor Forum voor Democratie geen aanleiding om gekleurde mensen op industriële schaal te gaan vergassen. Maar wel om de immigratie vanuit Afrika een beetje te gaan beperken, misschien ook omdat die mensen de nazistische leer van de islam meebrengen.

Umberto zelf werd op een gegeven moment nóg duidelijker, toen Mooijekind scheen te ontsnappen aan de verdenking óók een nare racist te zijn.

“Maar is de discussie over de interne structuur van de partij geen klein bier vergeleken met het omarmen van rassenleer.”

Enfin: het was weer ouderwets deugen aan de comfort-tafels.

Maar toch slot toch even ’n ernstig puntje mijnerzijds dat opheldering vereist. Jongetje Mooijekind lijkt me geen doortrapte leugenaar. En hij bevestigde wat Umberto Tan tegen ‘m zei:

“Tot mijn verbazing is er gebeld naar het hotel [waar Mooijekind blijkbaar in afwachting van de uitzending verbleef]. Hebben mensen zich voorgedaan als jou. Er zijn mensen aan de deur geweest, die zeiden dat ze met jou mee kwamen. Jij weet nergens van. Maar die hebben zich geïdentificeerd met Forum voor Democratie. Jouw familieleden zijn benaderd omdat je hier aan tafel zit.”

Mooijekind laat doorschemeren dat hij  om die precies die reden reden zijn lidmaatschap gaat beëindigen. Hij had nog wel kunnen leven met een verklaring van Baudet dat er besloten is de partij gecontroleerder uit te bouwen dan aanvankelijk het plan leek en dat er voorlopig geen echte ledenpartij van te maken.

En nou zou ik toch zó graag een verklaring horen van Baudet over dat gedoe bij dat hotel van Mooijekind . . . . . .

INSTANT UPDATE:

Ik zie nu dat er vandaag inmiddels in elk geval een “Update uitbouw partijorganisatie FVD” op de site van FvD is verschenen.

__________________