“Pechtold heeft zojuist succesvol een dikke moraliserende bah gedaan”

Gisteren heb ik nogal wat tweetjes de wereld in gestuurd over de doctorandus kunstgeschiedenis met zijn geweldige denkraam en kordate demoniserings-stijl. Maar als je die tweetjes achter elkaar zet, krijg je toch ‘n leuker effect:

Kijk nou! Die blik! Pechtold heeft zojuist succesvol een dikke moraliserende bah gedaan! Namelijk Jan Roos als onmens neergezet vanwege peanuts. De genocidale islam daarentegen: dát vindt ’t ventje mooi!

Pechtold? Oh ja! Dat is die vent die Baudet neerzet als ’n racistisch onmens en intussen met zijn nep-linkse vrienden het salaris van beroeps-Joden-moordenaars betaalt.

Pechtold? Oh ja! Die vent die door Nausicaa Marbe “EEN KRONKELENDE CHARLATAN VOORBIJ ZIJN POLITIEKE HOUDBAARHEIDSDATUM” werd genoemd.

Pechtold? Oh ja! Die van “Met Turkije erbij wordt de EU multi-religieus”.

Pechtold? Oh ja! Dat is die vent die vond dat kritiek op een totalitaire moordenaarsideologie als de islam neerkomt op Hollands-benauwde spruitjes-afkeer van exotische luchtjes op de trap. Of zoiets.

Pechtold? Oh ja! Dat is die vent die door zijn “achtergrond als kunsthistoricus” de islam als een culturele verrijking kan zien. Let op het hemelwijsvingertje! Dat is ’t soort vingertje dat ISIS-slachters temidden van afgehakte koppen opsteken.

Pechtold? Oh ja! Dat is die “Optimist in de Politiek”, die het Kwaad ziet waar het niet is en het echte Kwaad gemakzuchtig ontkent. Een typische links-regressieve narcistische hedonist dus. Een Penthouse-man.

Pechtold? Oh ja! Dat is die vent die over een tweet van Wilders schreef: “Een ranzige poging politiek gewin te halen over de rug van slachtoffers van een laffe terreurdaad”. Ja, je moet niet aan Pechtold z’n islam komen! Dan heb je ‘n kwaaie aan ‘m.

Pechtold? Oh ja! Dat is die vent die meent dat als in naam van de islam een aanslag is gepleegd de allereerst zorg uit moet gaan naar de goede naam van de islam.

Pechtold? Oh ja! Dat is die vent die samen met Halsema, Cohen en Roemer bij het aantreden in 2010 van het gedoog-kabinet Rutte-Buma-Wilders een motie indiende die vroeg om de islamisering niks in de weg te leggen. . . . . . Echwa?! Ech?! Ja! Echwa! Ech!

Pechtold? Oh ja! Dat is die betuttelracist die vindt dat getinte mensjes van zeker geloof niet tot echt Kwaad in staat zijn. En ze hoeven ook geen volwassen verantwoording af te leggen zoals de hoger staande witte mensen. Echwa?! Ja-ja-ja: echwa!!
________________