Dat lange, langdradige, kronkelige en insinuerende interview in de Volkskrant is alweer van 9 februari. Om er iets verstandigs over te zeggen zou je een long-read moeten schrijven waarin je de hele tekst alinea voor alinea citeert en aan close-reading onderwerpt. Eerlijk gezegd heb ik dat ook echt gedaan, maar daarmee ga ik de lezer niet vervelen. Hieronder volgt op basis van die moeizame analyse zodadelijk een lekkere kort-door-de-bochtse samenvatting Maar neemt u van mij aan: ’t is allemaal hartstikke degelijk en uiterst verantwoord.

De kop boven het interview windt er geen doekjes om:

“Hoe racistische flutstudies er weer tussendoor glippen: journalist Angela Saini laat racisme in wetenschap zien”

Degene die lezing van dit interview volhoudt, blijft zitten met de stellige indruk dat Thierry Baudet, Theo Hiddema en Yernaz Ramautarsing van Forum voor Democratie racisten zijn. En dat is precies de bedoeling.

Het interview wordt afgenomen door Esma Linnemann, redacteur van de Volkskrant. Hieronder de zelfpresentatie van deze zelfbewuste jonge vrouw.

De geïnterviewde, Angela Saini, is volgens Linnemann een “gelauwerd wetenschapsjournalist”.

Wikipedia meldt over Saini: “She gained a masters degrees in Engineering from the University of Oxford and in Science and Security from King’s College London. She was a Knight Science Journalism Fellow at the Massachusetts Institute of Technology between 2012 and 2013.”

Dan móét Saini’s verhaal wel kwaliteit hebben. Althans mijn ervaring is dat bèta-ingenieurs óók meesters zijn op minder mechanisch-exact-wiskundige terreinen. Ze kunnen vaak perfect uitleggen hoe ’t daar allemaal werkt of . . . . . . zou móéten werken!

Dat is dus de sfeer: Esma Linnemann, een blonde, zelfbewuste jonge carrière-vrouw die van bi-culturele mensen-van-kleur houdt, interviewt bi-culturele vrouw-van-kleur Angela Saini.

En wat staat er nou in dat interview? Wel, daar staat het volgende in:

De wetenschap is het er tegenwoordig over eens dat vragen rond ras alleen gesteld worden door nep-wetenschappers en seksistische racisten in financieel verdachte netwerken. Die neppers werken ten dienste van witte nazi’s die op “eugenetica” uit zijn zoals die beoefend werd in Auschwitz, maar dan niet op Joden, maar op mensen-van-kleur. Er is maar één menselijk ras: een blauwogige blonderik kan gemakkelijk verwanter zijn aan Idi Amin dan aan Heinrich Himmler en dus zijn alléén sociaal-economische verklaringen toegestaan in het onderzoek naar achterstanden.

Nep-wetenschappelijk racisme is mede een reactie op identiteits-politiek, dat uitsluitend een positief emancipatie-verschijnsel is en vooral niet een reactionair-rancuneuze beweging vol slachtofferdenken.

Baudet en Hiddema en al die eugenetici proberen het label racist te vermijden maar ze zijn het wel degelijk. Ze zeggen dan dat sommige migrantengroepen niet goed zijn voor het land. “Trump werd actief gesteund door mensen als Taylor en andere rasrealisten, die in hem de man zien die het witte ras zuiver gaat houden.”

Types als Thierry Baudet hebben een gepriviligeerde jeugd gehad, maar presenteren zichzelf alsof ze hun succes op eigen kracht hebben gehaald. Eugenetica en rassenleer kan dat soort eigendunk legitimeren. Samenlevingen moeten zich niet laten beïnvloeden door deze pseudo-wetenschap en zelfs zich niet laten leiden door echte wetenschap om te bepalen of mensen gelijk zijn aan elkaar. Dat is een morele beslissing die los van elke onbewezen of zelfs bewezen ongelijkheid moet worden genomen.

Tot zover wat er staat in dat interview.

Gelukkig is Baudet met zijn FvD het helemaal eens met dat laatste: ongelijkheid, bewezen of niet, mag nooit grond zijn voor discriminatie. Dat heeft hij wanhopig en tot vervelens toe herhaald, met name tijdens dat demoniserings-debat in de Balie. Maar Pechtold, Klaver en Asscher wilden het niet geloven. Linnemann ook niet, blijkens dit interview met Saini.

Maar los van alle “racisme” en racisme, blijft natuurlijk de vraag of een land, of een beschaving, paal en perk mag stellen aan een tsumani van jonge mannen van fighting age die doorsnee n veel primitievere MENTALITEIT meebrengen dan hier voor normaal doorgaat en die meestal ook nog gepaard gaat met het aanhangen van een “religie”, de islam, die als twee druppels water op het nazisme lijkt. En dan kunnen we afspreken dat we de vraag of ze nou al dan niet GEMIDDELD minder intelligent zijn, laten afhangen van toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Dat lijkt mij trouwens een bruikbaarder begrip dan IQ: MENTALITEIT.
Dat begrip wil ik introduceren.
En het sluit perfect aan bij wat Saini zegt over IQ en IQ-testen.

“IQ is überhaupt een zeer omstreden begrip binnen de wetenschap, door velen gezien als een zinloos meetinstrument. IQ doet geen recht aan de complexiteit van menselijke intelligentie. Het is bovendien een sociale constructie: een specifieke groep mensen die een specifieke groep vragen heeft bedacht, er is weinig universeels aan IQ.”

“Als het gaat om intelligentie zijn er wel honderden variabelen die mogelijk een rol spelen ( . . .).”

Als IQ inderdaad een complex iets is waarin “wel honderden variabelen”, waaronder wellicht EQ en MORAAL spelen dan stel ik voor dat we het inderdaad niet meer IQ noemen maar MENTALITEIT.

Als het voorts dan zó is dat een IQ-test alleen maar een “sociale constructie” is — (en we nemen voor het gemak even aan dat, ondanks al die pogingen van Westerse IQ-test-ontwerpers om die testen zo cultuur-neutraal mogelijk te maken, het een Westers angehaucht modelletje blijft) — dan mogen we misschien concluderen dat we eigenlijk meten in hoeverre medemensen-al-dan-niet-van-kleur, uit bijvoorbeeld Afrika, passen bij een Westerse MENTALITEIT. Aldus is zo’n vooringenomen en cultureel gebonden MENTALITEITS-TEST waarschijnlijk een heel goede voorspeller voor succes in het Westen.

Hoe we die testen ook noemen, van mij mag onderzoek naar die testen en het afnemen ervan doorgaan. En best mogelijk dat in het verleden ingenomen standpunten, zoals die in de Bell Curve, aan aanpassing toe zijn. Maar ik ben bang dat types als Saini en Linnemann dat soort onderzoeken ueberhaupt verdacht maken en als racistisch framen om de hele discussie over die Afrikaanse en Midden-Oosterse tsunami van voornamelijk islamitische mannelijke geluks-zoekers van fighting-age te smoren. Bent u tegen een volksverhuizing vanuit Afrika en Midden-Oosten naar Europa? Dan bent u een racist!

Er zijn sterke argumenten om aan te nemen dat, als we de instromers vanuit Afrika en het Midden-Oosten niet GEMIDDELD DOMMER mogen noemen, we toch alle reden hebben om aan te nemen dat ze GEMIDDELD een FOUTERE MENTALITEIT hebben. Nou ja: althans GEMIDDELD een MENTALITEIT die niet aansluit op wat “wij” hier wenselijk vinden.

Welke argumenten dat zijn?

Het “kolonialisme” heeft Afrika en het Midden-Oosten alle instrumenten in handen gegeven om iets fatsoenlijks van hun wereld te maken. En dan doen “ze” niet, ook niet als het Westen “ontwikkelingshulp” blijft geven, want dat geld verdwijnt in de zakken van corrupte elites die er wapens en huurlingen voor kopen. Dat doen “ze” niet als ze een heel land erven, zoals Zuid-Afrika, dat de zwarten in een paar decennia tot een hel hebben omgetoverd, tot iets véél ergers dan de “Apartheid” ooit geweest is en via een “revolutie” die elke beschrijving qua wreedheid tart. Dat doen “ze” niet in Gaza, waar de lichtgetinte moslims een geweldige door de Joden gebouwde infrastructuur zó konden overnemen. Gaza is anno 2018 een corrupte, totalitaire, islamistische Jodenhaat-hel. In Samaria-Judea (“de Westbank”) iets vergelijkbaars:decennia lang miljarden erin pompen hebben alleen geleid tot een bestendiging van de terreur. Iets fatsoenlijks creëren doen “ze” zelfs niet als er decennia lang olie-miljarden binnen stromen. Al die olielanden zijn shit-holes, luxe en wrede shit-holes. Niks beters te melden uit de wijken van de grote Westerse steden, zowel in de VS als in Europa, alwaar grote minderheden van zwarten, lichtgetinten, al dan niet islamitisch, samenklonteren. Overal dezelfde achterlijke rotzooi.

Al die ellende moeten we blijkbaar niet met huidskleur in verband brengen. Mij best. Prima zelfs. Want met het bestaan van zwarte tot lichtgetinte alleraardigste, fatsoenlijke en ook nog intelligente mensen is de stelling “hoe zwarter hoe dommer en slechter” in essentie al gefalsifieerd. Maar ik zou toch wel graag Afrikanen en Midden-Oosterlingen zoveel mogelijk buiten de deur willen houden. Vanwege hun GEMIDDELD FOUTERE MENTALITEIT dus en ik hoop oprecht dat wetenschappelijk onderzoek ooit zal uitwijzen dat die GEMIDDELD FOUTERE MENTALITEIT inderdaad niks met huidskleur te maken heeft. En als dat nou onverhoopt wél zo zou blijken te zijn, dan ben ik er voor om zwarten tot lichtgetinten niet te gaan discrimineren! Nou, wat voor een Goedmens ben je dan! Natuurlijk nog geen Saini of Linnemann, want dan ben je alle aardse realiteit ontstegen.

INSTANT UPDATE:

Henk V. schreef gisteren een stuk over de toekomst van Europa als we regressief-links zijn gang laten gaan: RAVAGE!!! Ik citeer zijn slot-alinea:

Net als de blanke Zuid-Afrikanen gaan wij – als het aan links/politiek correct ligt – een toekomst tegemoet die er zeer onheilspellend uit ziet, omdat politiek correcte leiders een “droom hebben”, een hoog ideaal: ons beroven van onze vrijheid, van onze identiteit, door middel van OPGELEGDE vermenging met massa’s niet-westerse migranten met een totaal andere visie op het leven! Wij moeten ruimte maken voor maatschappijvisies die wij afkeuren. Wij hebben de brengers ervan NIET uitgenodigd. De effecten van de verondersteld verrijkende toekomst delen zich massaal aan ons mee, maar andermaal wensen de bedenkers van fraaie dromen NIET te weten waartoe hun idealen leiden. Net zomin als de “bevrijders” van Zuid-Afrika dat wilden weten…

Overal waar links “bevrijdend” bezig is, ontstaat uiteindelijk chaos, menselijke ellende, dood en verderf. EEN ONMETELIJKE RAVAGE!! Aan de vruchten herkent men de boom en geloof mij, de linkse boom brengt slechte vruchten voort. HAK DIE LINKSE BOOM OM!!!

_____________________