Oh, wat een gróte!

In het fout-linkse Vlaamse weekblad Knack staat bovenstaande tekening bij het zoveelste drensdram-stuk over de hoofddoek. Ter illustratie,vermoed ik, dat een hoofddoek heus modern en sexy kan wezen. Het is geschreven door de Vlaamse bekeerlinge Snijders en zij is een van de vele levende bewijzen dat het dramdrenzen over die hoofddoek nóóit zal stoppen zolang er islam is. Dat gezeik zal net zo min overgaan als het halal-mekkeren. En dat Allah-gejank vanaf zo’n minaret elke dag in je oren? Dat gaat er ook komen. Wacht maar. Oh ja: en die burgeroorlog die komt er ook. Veertien eeuwen islam bewijzen het.

In Rotterdam is er nu een officiële alliantie tussen regressief-links en de islam en aldaar is het zeuren over een hoofddoek bij de politie opnieuw gestart.

Dat stuk in Knack dus. Geschreven door “Arabiste Arthemis Imaan Snijders”. Dit is ‘r.

Ik zal ’t stuk van Snijders zo kort en zo droog mogelijk in 2 delen in ’t blauw samenvatten en vervolgens zeggen wat ik ervan vind.

Politiek rechts in Vlaanderen probeert de meest gemarginaliseerde groep in de Vlaamse maatschappij, de moslima’s, nog harder uit te sluiten, terwijl ze net doen of ze de moslima’s willen bevrijden door kritiek op de hoofddoek. Maar het afdoen van die hoofddoek is alleen maar onderwerping aan de zogenaamde superieure Europese normen. “Vrouwenrechten reduceren tot een lap stof is niet constructief en heeft maar een doel: de vijand identificeren en verder polariseren.” Het is allemaal koloniaal pseudo-feminisme. Dwingen een hoofddoek af te doen is net zo erg als dwingen ‘m op te doen, zoals in Iran. Het gaat om zelfbeschikking. Je moet altijd land en context in ogenschouw nemen.

Als je de tekst van het stuk zelf leest, komt nog duidelijker tot uiting dat Snijders goed wil laten uitkomen dat het allemaal pure kwaadaardige uitsluitingswil is van “rechts”. Alsof er geen plausibele redenen zouden zijn om de islam te kritiseren. Aan radicale uitsluiting bijvoorbeeld van “ongelovigen” doet wereldwijd en in zijn hele geschiedenis natuurlijk vooral de islam. Zoals we nu ook zien dat moslims zélf zich sociaal-cultureel afsluiten en precies genoeg “integreren” om van de economie van het Westen te kunnen profiteren. Als “wij” supremacistische kolonialen zijn, hoe moeten we dan die 1400 jaar massamoordend parasitisme van de islam omschrijven? Die Europese normen zijn natuurlijk wel degelijk superieur aan het nazisme avant, pendant et après la lettre dat islam heet.

Die hoofddoek is niet zomaar een lap stof, maar het volstrekt essentiële symbool in de islam van de onderwerping van de vrouw en van de seksuele macht van een mannelijke bovenlaag. Nooit, nooit, nooit zullen de mannelijke machthebbers in de islam toestaan dat vrouwen zelf beslissen of ze dit symbool zullen dragen of afleggen. Daarom is de roep van die stoute Westerse rechtserds om aflegging van de hoofddoek de effectiefste manier om de kern der kernen van de islam bloot te leggen: de totale obsessie met seksualiteit en de wil van een islamitische elite om zoveel mogelijk zo jong mogelijke vrouwen te bezitten.

Iran is een sterk voorbeeld van die totale obsessie. Ik citeer, eh . . . . iemand:

“Haar opvoeding was traditioneel, maar niet onvrij. Anderen behandelden haar met respect, want haar familie van grootgrondbezitters had aanzien. Een puur feodaal systeem, zegt ze zelf zonder enig waardeoordeel. Haar grootvader ‘bezat’ een aantal dorpen, en had tot kort voor haar geboorte zelfs lijfeigenen. Zijn wil was wet. Hij had vier vrouwen, maar als hij een meisje wilde, kreeg hij het. Ze moeten hem wel gehaat hebben. ‘Welnee, het was toen zelfs een eer!’ zegt Farah Karimi verbaasd. Geduldig legt ze uit hoe het systeem werkte. In de sji’itische cultuur mag een man vier vrouwen hebben. Dat officiële huwelijk heet aghd. Daarnaast is er het tijdelijke huwelijk (variërend van een paar uur tot 99 jaar) met een prijsafspraak. Dat heet sighde. Lachend: ‘Dat principe paste mijn grootvader graag toe.’  Ze begrijpt dat het voor een westerling moeilijk is te bevatten dat een man vier vrouwen heeft, laat staan dat hij er niet genoeg aan heeft. ‘Toch was het een van de verworvenheden van de islam in het oude Arabië. De vrouw kreeg een zekere positie. Het was een vorm van gelegaliseerde prostitutie, die nu onder de mullah’s weer wordt toegepast.’ “

Wie dat vertelt? Het is de Perzische Farah Karimi, nu directeur van Oxfam-Nederland, in HP/De Tijd van 14 december 2001.

Zou zo’n Snijder werkelijk niet doorhebben dat het onderscheid tussen Iran en Vlaanderen is dat, behalve in uitzonderingsgevallen, niemand moslima’s dwingt de hoofddoek af te leggen, en zéker niet in de publieke ruimte? Voorts: zullen we de rest van de verschillen tussen Iran en Vlaanderen maar buiten beschouwing laten?

De echte zorgen van de moslima’s worden niet geadresseerd, namelijk discriminatie en islamofobie: bij sollicitaties, op de woningmarkt, in het zwembad. In de moslimgemeenschap is zelfkritiek moeilijk omdat we steeds “moeten focussen op het grote kwaad van buitenaf”. Maar er is gelukkig een emancipatie-beweging gaande van moslima’s binnen de islamitische geloofskaders. Ondanks dat er zoveel theologisch gekwalificeerde moslima’s zijn, zijn ze nog afwezig in de moskeeën. In het Westen ging het feminisme gepaard met ontkerkelijking, maar dat hoeft niet voor het islamitische feminisme te gelden. De positie van moslima’s in vrouwen in conservatieve moslimlanden is heel anders dan in Europa. Secularisme is goed als het betekent vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat. Maar secularisme is slecht als het islamofobie betekent.

Tsja, dat is de consequentie van maatschappelijk vrijheid: mensen mogen een hekel hebben aan de islam — (wat mij betreft wordt-ie helemaal verboden) — en dus is ’t wel mogelijk dat een moslima af en toe ’n maatschappelijke kans mist door een hoofddoek. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk zeer veel nuttige collaborerende idioten die de hoofddoek absoluut een pré vinden als je komt solliciteren of een woning zoekt. Ik vermoed dat de maatschappelijke voordelen van de hoofddoek ruim de nadelen overtreffen. En dat zwembad? Zou Snijders bedoelen dat er aparte uren voor moslima’s moeten komen waarop ze in boerkini en met hoofddoek te water kunnen?

Van die emancipatie beweging, vooral via de moskee, komt natuurlijk niks. Om dezelfde reden als waarom die hoofddoek in de islam nooit een vrije keuze zal worden.

Die vrijheid van godsdienst was inderdaad een mooi principe zolang er in het Westen nauwelijks aanhangers waren van een totalitaire quasi-religie die de vrijheid van godsdienst alleen wil gebruiken om alle vrijheid op elk gebied af te schaffen. Behalve de vrijheid van islamitische machthebbers om zoveel mogelijk zo jong mogelijke vrouwen te bezitten en af en toe een homo of een “overspelige” vrouw te vermoorden.

Oh ja! U hebt toch gelezen hoe het komt dat er zo weinig interne kritiek is in de islamitische gemeenschappen in Vlaanderen? Dat komt niet door de interne groeps-terreur en roddel-en-verklik-cultuur, maar door die vijandige autochtone Vlamingen, die Snijders vangt onder de verzamelnaam “het grote kwaad”. Ik citeer Snijders nog maar ‘s:

“Maar omdat wij ons constant moeten focussen op het grote kwaad van buitenaf, is de mogelijkheid tot publieke zelfkritiek uitermate klein.”

INSTANT UPDATE: Inmiddels zie ik dat mevrouw ook bijdragen aan “Joop” levert en dat is een site die, zoals men weet, vergeven is van reactionaire islamofilie en abject antisemitisme. En ik zie één lieglasterlijke bijdrage over “Palestijnen” aan de site van het islamofiele NPO-programma “De Nieuwe Maan”.

_____________