Is het racistisch om de Palestijnen te kritiseren als de meest vermoeiende jank-baby’s ter wereld, die voor een valse zaak vechten en zich bevinden in een toestand die ze helemaal zichzelf hebben aangedaan?
Ja, dat zal wel racistisch zijn.

Ik zou niet verbaasd zijn als het tegen de wet is in bepaalde Europese landen.
Maar ik ga die kritiek toch maar leveren, want iemand moet het doen.
En ik realiseer me dat ik een paar vrienden zal verliezen met deze video, maar dat is okay want zulke vrienden heb ik niet nodig.
Al wat we kunnen doen is de waarheid vertellen zoals we die zien.
Ik bedoel: zoals we de waarheid echt zien en niet zoals we de waarheid verondersteld worden te zien.
Het slechtste wat je kan doen is de waarheid zien en een leugen vertellen.
En ik zie de Palestijnse zaak als een leugen.
Een leugen ontworpen om het Westerse linkse schuldgevoel te exploiteren, net zoals de leugen van de islamofobie en de leugen van de mythische religie van de vrede die nog nooit iemand in werking heeft gezien.
Vroeger was ik veel kritischer over Israël en ik geloofde dat er een rechtvaardige twee-staten-oplossing was, omdat ik geloofde dat de Arabieren te goeder trouw handelden.
Ik wil dat nog steeds geloven, maar het bewijs zegt me dat ik een dwaas zou zijn.
Omdat ik gezien heb dat iedere concessie die Israël maakt beantwoord wordt met meer eisen en meer uitvluchten om niet te hoeven onderhandelen.
De Palestijnen hadden al meer dan tien keer vrede kunnen hebben als ze die wilden.
Maar ze willen geen vrede.
Ze willen overwinning en ze zullen niet tevreden zijn voordat Israël van de kaart is geveegd.
Een lid van het centrale comité van Fatah zei het recent op de televisie, maar, zoals hij verklaarde: ze houden dat voor zichzelf en vertellen de rest van de wereld een ander verhaal.
Als deel van dat verhaal wordt de valse claim op een staat op het ogenblik besproken door de Verenigde Naties en we zijn allemaal benieuwd wat eruit floept aan het andere einde.
Niet dat het iets uitmaakt, want ondanks wat de Palestijnse public-relations-industrie, dat wil zeggen de Westerse media u zullen vertellen, gaat dit niet over territorium en het gaat zeker niet over rechtvaardigheid of mensenrechten, want Arabische samenlevingen kennen de betekenis van die woorden niet.
Het gaat over Jodenhaat, zoals die door de Koran wordt voorgeschreven en in Arabische landen gepreekt wordt in de moskeeën en wordt onderwezen aan de kinderen, generatie na vergiftigde generatie.
De Arabieren haten de Joden niet vanwege Israël.
Ze haten Israël vanwege de Joden.
De toestand op de West Bank en Gaza bestaat omdat 45 jaar geleden verscheidene Arabische landen Israël ongeprovoceerd en met enorme overmacht aanvielen omdat het een Joodse staat was.
Als het geen Joodse staat was geweest hadden ze hem niet aangevallen.
En ze vielen Israël aan met de bedoeling om Israël van de kaart te vegen en om genocide te plegen.
Maar ze faalden, omdat de Joden meer staal in hun ruggegraat hadden dan de Arabieren hadden verwacht.
Maar wie kon daar verbaasd over zijn na hetgeen ze hadden meegemaakt en na gezien te hebben hoe de rest van de wereld had gereageerd op hun benarde positie.
Grote aantallen Joden hadden aan de nazi’s kunnen ontsnappen als ze een plek hadden gehad om naar toe te gaan, maar andere landen lieten hen niet binnen.
De moefti van Jeruzalem was een vriend van Hitler en, goede moslim die hij was, keurde hij de “eindoplossing” goed en had plannen voor zijn eigen Holocaust in het Midden Oosten als de nazi’s eenmaal de oorlog zouden hebben gewonnen.
Dus wie kan het de Israëli’s kwalijk nemen dat zij zich serieus verdedigen als ze weten dat ze te maken hebben met mensen van wie ze weten dat ze niet te vertrouwen zijn en van wie ze weten dat ze de Joden genoeg haten om ze als volk te willen vernietigen.
Iedereen in dezelfde omstandigheden als zij zou zich hetzelfde gedragen.
Ik wel tenminste.
En ik zou me er niet voor verontschuldigen.
Israël is omgeven door vijanden.
Vrede is meer in hun belang dan van wie dan ook en dat is waarom ze concessies blijven doen.
Maar het is niet in het belang van de Palestijnse leiders.
Vrede is het laatste wat zij willen.
Zij moeten de pot aan de kook houden.
Zij moeten hun bevolking kwaad, rancuneus en vol Jodenhaat houden.
Vrede zou alles bederven.
Want ze zullen niet tevreden zijn voordat Israël van de kaart is geveegd en de Joden in de zee zijn gedreven.
Als zij werkelijk geloven dat dat gaat gebeuren dan zijn ze gek.
En als ze er niet werkelijk erin geloven dan zijn ze zelfs nog gekker, vindt u niet?
En al die goedhartige Westerse linksen die de trommel blijven roeren voor de arme Palestijnen: ik sympathiseer met jullie omdat jullie het om de goede redenen doen, maar jullie worden gebruikt en misbruikt net zoals de bevolking op de Westbank en Gaza wordt misbruikt door mensen die niet de bedoeling hebben om een vrede uit te onderhandelen om dat ze primair gedreven worden door rauwe, irrationele religieuze haat.
Als jullie demonstreren voor Palestina, dan weten jullie dat jullie in het gezelschap zijn van mensen die oproepen Joden te vergassen.
Denken jullie dat dat toevallig is?
Jullie hebben hier te maken dat uitgaat boven politiek en boven de rede.
Iets waarachtig lelijks drijft een scherpe pin dwars door al jullie knusse links-rechtse vooronderstellingen en jullie naïviteit is die lelijkheid aan het opstoken als een blaasbalg een vuur.
De wereld moet ophouden met te pretenderen dat Palestina over rechtvaardigheid en mensenrechten gaat en de moed hebben dit te benoemen voor wat het is, een halt toe te roepen aan dit bedrog, deze eindeloze dans rond een niet bestaande onderhandelingstafel.
We moeten de Arabieren een enorme gunst verlenen en ze de waarheid vertellen die ze zo vreselijk nodig moeten horen, namelijk dat hun haat de oorzaak is van hun ellende.
Ze zijn er de gevangenen van geworden.
Het is hun hele identiteit gaan definiëren.
En tot ze een manier vinden om deze nare plek van hun hart te verwijderen, zullen ze er altijd aan geketend blijven en zullen zij en hun kinderen nooit vrij zijn.
Arabische Lente of niet.
Vrede!
Hoeveel verspilde generaties van haat denken jullie dat er nog nodig zullen zijn?

________________