******************************************************
“Gelezen? En? Wadenku? Ik zal in elk geval zeggen wat ik ervan vind. Dat die identiteiten-quote van Halevy bewust er net vóór is gezet. Mooi aansluitend op mythische Mossad-Joden die overal in het Midden-Oosten moordend rondwaren. En ze zijn extra gewetenloos omdat het ook nog Talmoed-Joden zijn die uiteraard schijt hebben aan alle menselijke normen en waarden. Ik denk dat we hier een fraai staaltje subliminale antisemitische hersenspoeling van Nieuwsuur te pakken hebben.”
*****************************************************

Nieuwsuur heeft afgelopen vrijdag-avond het jarige Israël getracteerd op een vergiftigd taartje. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen . . . herstel . . . een fatsoenlijk nieuwsprogramma met fatsoenlijke medewerkers had er ook voor kunnen kiezen eindelijk eens aandacht te besteden aan dat ene Grote Feit van de Israëlische geschiedenis, namelijk dat de Joden van Palestina al 100 jaar proberen met de Arabieren daar in vrede te leven, dat die Arabieren uitsluitend antwoorden met terreur en dat wanneer Israël geweld gebruikt zulks altijd alleen in antwoord is op agressie van de Palmaffia’s.

Maar nee, onder het mom van “kritisch zijn” werd door Eelco Bosch van Rosenthal een smerig insinuerende reportage in elkaar gedraaid. Je moet al heel goed kijken en luisteren en verrekte goed op de hoogte zijn van de werkelijke geschiedenis van Israël  om het op te merken. En als je het opgemerkt hebt, dan moet je het ook nog verwoorden. Richting een klein publiek dat ’t eigenlijk al weet. Intussen heeft Eelco’s gesubsidieerde hersenspoeling bij het grote NPO-publiek zijn werk gedaan.

Mariëlle Tweebeeke over wie ik wel eens eerder vleiend schreef *** presenteert.  De uitzending zal  eerst gaan over medicijn-tekorten en vervroegde pensionering voor zware beroepen en . . . . .

“En de staat Israël bestaat 70 jaar met een cruciale rol voor de geheime diensten en de schaduwoorlogen van de Mossad.”

Een zekere Ronen Bergman fungeert als Ankeiler:

“Gedurende de afgelopen 70 jaar heeft het Israëlische defensie-establishment bij elkaar 2700 moord-operaties uitgevoerd.”

Ik ken Ronen Bergman (1972) niet, maar wat mij opvalt is dat-ie een kind is van Holocaust-overlevers, dat-ie nogal een veelschrijvende reputatie heeft, anti-Netanyahu is en verder ook van het linkerk(r)antje: New York Times, Guardian, Yedioth Ahronoth en vooral Haaretz.

Het item begint op 24:45.

Tweebeeke:

“In Israël is het al dagen feest, want het land herdenkt de oprichting van de Joodse staat 70 jaar geleden, met parades, toespraken en vuurwerk. Gistermorgen om 11 uur staan de mensen letterlijk stil bij de herdenking van dit feit. Sirenes roepen op tot 2 minuten stilte waaraan iedereen die op straat is zich houdt. Aan de grens met de Gazastrook zijn vandaag opnieuw confrontaties tussen Palestijnen en het Israëlische leger. Sinds de bezetting door Israël is het hier onrustig. De Palestijnen willen terug naar het gebied vanwaar ze zijn verdreven. Een belangrijke en onmisbare factor voor het succes van Israël zijn de acties van de buitenlandse geheime dienst, de Mossad. Onderzoeks-journalist  Ronin Bergman deed bijna 10 jaar onderzoek naar alle moordoperaties waarmee de Mossas zijn tegenstanders uitschakelde. Een reportage uit Tel Aviv van Eeelco Bosch van Rosenthal.”

De impliciete boodschap van Nieuw-zuur is: parades, toespraken, vuurwerk en plechtige stilte, maar wat denken we van het vuurwerk aan de grens met de Gaza-strook? Tweebeeke spreekt van “confrontaties”, maar dit is natuurlijk de zoveelste eenzijdige provocatie van Hamas dat hoopt dat het IDF gedwongen zal worden zoveel mogelijk slachtoffers te maken zodat onder de “Palestijnen” de haat gaande blijft en Hamas aan de corrupte macht kan blijven. Hamas wéét dat de Westerse media die eventuele slachtoffers breed zullen uitmeten, aldus ook onder moslims in het Westen de Jodenhaat nog vergrotend. “Sinds de bezetting door Israël is het hier onrustig.” Wát?!? Het is “hier” “onrustig” sinds de Moefti van Jeruzalem in 1920 “hier” de eerste pogroms initieerde. En is het Tweebeeke ontgaan dat Gaza in 2005 door Israël ontruimd is ten koste van onnoemlijk leed van de Joden die in Gaza woonden en met als resultaat dat Gaza een misdadigers-nest bovenop een raket-lanceer-platform is geworden? En is het nog steeds niet doorgedrongen dat er sowieso geen sprake is van “bezetting”, óók niet in Samaria-Judea (“de Westbank”), maar van een uitoefenen van het allervolste morele en internationaal-rechtelijke recht van Joden om daar te wonen? En Palestijnen in Gaza “willen terug naar het gebied vanwaar ze zijn verdreven”?!? Er leeft van die “Palestijnen” nog een heel kleine minderheid en ze zijn voorál in Gaza niet “verdreven” maar ze zijn ondanks het klemmende verzoek van Ben Goerion om te blijven, hun vluchtende elites achterna gerend omdat ze dachten dat de Joden met hen zouden doen zoals zij de Joden behandeld zouden hebben waren de rollen omgedraaid geweest. De waard en zijn gasten, nietwaar? Voorts zijn deze “Palestijnen” grotendeels op bevel van de in 1948 in Israël binnenvallende Arabische legers weg gelopen omdat die legers een vrij schootsveld wilden hebben bij de uitroeiing van de Joden.

En dan komt Ronen Bergman uitgebreider aan het woord. Ik vind het een rare man. Hij meent de Joodse mentaliteit te kunnen samenvatten als: de Gojim zullen altijd Joden willen vermoorden, dan wel passief blijven terwijl andere Gojim de Joden vermoorden en dat de Joden dus een toevluchtsoord moeten hebben, een “Israël”.

Ik denk dat als er veel Joden zijn die zo denken, die Joden alle reden daarvoor hebben. Maar deze Bergman brengt het wel een beetje alsof met name de Israëlische leiders paranoia zijn. Als dat zo is, dan is dat wat mij betreft geen gewone paranoia, maar zoals het gezegde luidt: paranoia keer op keer bevestigd door de geschiedenis.

En dan komt ex-Mossad-agent Efraim Halevy aan het woord. Hij legt uit dat de Mossad een noodzaak was voor een klein volk dat altijd bedreigd werd door volkeren die veel talrijker zijn. Het vermoorden van vijanden door de Mossad, zo zegt hij, was nodig om te zorgen dat niet elke Jood van fighting age voortdurend paraat aan de grens hoefde te staan.

Ik vermoed dat Nieuwsuur niet helemaal blij was met deze uitspraak, maar dat ze ‘m ‘r niet hebben uitgeknipt omdat de anti-Israëlische gehersenspoelde kijker toch niet de draagwijdte ervan zou beseffen: namelijk dat Israël moet overleven in een dermate vijandige omgeving dat alles aangegrepen moet worden om niet verplicht te zijn voortdurend een heel leger in staat van paraatheid op de been te houden. Als Nieuwsuur een fatsoenlijk nieuwsmedium zou zijn met fatsoenlijke medewerkers, zou de betekenis van deze uitspraak in voice over benadrukt geweest zijn. Maar in plaats daarvan knipt Nieuwsuur een uitspraak van Halevy er NIET uit die ik er dan weer juist wél uit geknipt zou hebben. Want je weet hoe het is, nietwaar? Alle geheime diensten hebben medewerkers die onder valse identiteiten in vijandelijk gebied opereren, maar als Joden het doen, dan wordt het toch gauw in de sfeer getrokken van die Joodse wereld-samenzwering. En dan is de conlusie al gauw weer dat je “ze” nooit kan vertrouwen. En ken je die en die? Dat is er misschien ook  wel “eentje”.

Ronen Bergman:

“Iedereen in de Israëlische inlichtingen-wereld kent deze beroemde zin die komt van de Babylonische Talmoed die zegt ‘Als iemand u probeert te doden, doodt hem dan eerder. Als dat je mentaliteit is, hecht je vanzelf minder waarde aan soevereiniteit, het internationale recht en internationale normen. Je zelfverdediging staat voorop. Gedurende de afgelopen 70 jaar heeft het Israëlische defensie-establishment bij elkaar 2700 moord-operaties uitgevoerd. ( . . .) Operatie ‘Lente van de Jeugd’ was de grootste moord-operatie in de geschiedenis van Israël. We vielen Libanon binnen. Het hoogtepunt was dat Sayeret Matkal-eenheden onder bevel van Ehud Barak — gekleed als toeristen of vrouwen, zoals Barak, of als soldaten — drie appartements-gebouwen in Beiroet binnenvielen, appartementen binnengingen en drie kopstukken van de PLO doodden. ( . . .) Er deden daarna verhalen de ronde in de hele Arabische wereld over mannen en vrouwen die midden in de nacht mensen doodden en weer spoorloos verdwenen. ( . . .) Het had ook gevolgen in Israël. Barak erkent zelf dat de Israëlische politieke leiders op grond van de operatie concludeerden dat dit de almacht van de Israëlische krijgsmacht aantoonde.”

Gelezen? En? Wadenku? Ik zal in elk geval zeggen wat ik ervan vind. Dat die identiteiten-quote van Halevy bewust er net vóór is gezet. Mooi aansluitend op mythische Mossad-Joden die overal in het Midden-Oosten moordend rondwaren. En ze zijn extra gewetenloos omdat het ook nog Talmoed-Joden zijn die uiteraard schijt hebben aan alle menselijke normen en waarden. Ik denk dat we hier een fraai staaltje subliminale antisemitische hersenspoeling van Nieuwsuur te pakken hebben.

Nadat Halevy, de ex-Mossad-man, gezegd heeft dat “onze missie was alternatieven te ontwikkelen voor de taltijke oorlogen” en dat “de politci” niet altijd goed luisterden naar de verstandige adviezen van de Mossad, brengt de reportage (Eelco Bosch van Rosenthal dus) Netanyahu in beeld als illustratie van die hubris van “de politci”. Namelijk in een rede waarin Netnyahu op erop wijst dat Iran op een gegeven moment gestopt zal moeten worden in zijn ontwikkeling tot atoommacht.

Netanyahu wordt door Bergman vervolgens neergezet als een onverantwoordelijke heethoofd die opdracht gaf voorbereidingen te treffen voor een militaire aanval op de Iraanse nucleaire faciliteiten. Volgens Bergman zou de Mossad ’t uit zijn hoofd gepraat hebben en in plaats daarvan een aanslag hebben gepleegd op een sleutelfiguur van het Iraanse nucleaire programma. U begrijpt: de genadeloze Mossad is verstandiger dan Netanyahu.

Waarna in beeld gebracht wordt hoe de Mossad het nucleaire Iran-probleem aanpakte, namelijk door spectaculair de Iraanse atoom-specialist Roshan te vermoorden.  De teneur is: wat zijn ’t toch professionals die Mossad-jongens! Eng gewoon!

Nog meer gruwelijk onverstandige politici: Ariel Sharon.

Bergman :

“Toen ik de verhalen voor het eerst hoorde, kon ik het niet geloven. Ik wilde ze niet geloven. Namelijk dat Ariel Sharon, minister van defensie in 1982-83 het bevel had gegeven om een lijnvliegtuig, vol onschuldige passagiers en met Yasser Arafat aan boord, neer te halen. De bevelhebbers van de luchtmacht hebben toen gemuit. Ze stoorden de radio’s en gaven verkeerde informatie en weigerde een direct bevel omdat ze pal stonden voor de ethische code van het Israëlische leger. Ze zeiden ‘we doen het niet’. Ze hebben veel levens gered. En Israël gered van een schandvlek die nooit meer uitgewist had kunnen worden.

Heel goed dat die luchtmacht-jongens weigerden. Maar Bergman had erbij kunnen vermelden dat zo’n weigering in een Arabische chain of command nooit zou zijn opgetreden. Want dat moslimische Arabieren standaard iedere ongelovige en Jood afslachten die ze maar kunnen afslachten. En dat Sharon een krankzinnig bevel gaf, maar dat hij een leven lang achter de rug had van het bevechten van dat soort krankzinnige slachters. Daar kan je gek van worden.

In elk geval: prettig dat Nieuwsuur op Israëls verjaardag de Israël-puntjes weer even op alle i’s zet. En ons herinnert aan gruwelijke mogelijkheden die zelfs in de Joodse mens verborgen kunnen liggen. De gemiddelde kijker zal eraan overhouden dat die Joden daar toch ook niet allemaal even koosjer zijn. En dat is blijkbaar de bedoeling.

Halevy mag van Eelco melden dat Israël dank zij inlichtingen van de Mossad in  de oorlog van 1967 in staat bleek de hele luchtmacht van Egypte Binnen drie uur op de grond te vernietigen.

Maar als Nieuwsuur een fatsoenlijk nieuwsmedium zou zijn geweest en Eelco Bosch van Rosenthal een fatsoenlijk mens, dan was daaraan toegevoegd geworden dat het de tweede keer was dat Arabische legers klaarstonden om met genocidale bedoelingen Israël binnen te vallen. En dat het hele Arabische Midden-Oosten in 1967 zinderde van de genocidale Jodenhaat. En dat Halevy elders ooit heeft verteld dat veel Joden in Israël zo bang en wanhopig waren dat in stadsparken in Tel Aviv vast massa-graven werden gegraven. Netanyahu heeft er als jonge man nog bij geholpen.

De reportage eindigt met opnieuw een paar monologen van Bergman. Hij beweert dat Israëlische politici door de successen van de geheime diensten het megalomane idee kregen dat ze door gerichte moordaanslagen de loop van de geschiedenis beslissend konden beïnvloeden.

“Ze dachten dat ze daarmee riskantere middelen konden vermijden, zoals diplomatie en staatsmanschap of dialoog met de tegenstander.

Ik vermoed dat deze verschrikkelijke onzin een hoofdstelling is van zijn boek. Als het al waar zou zijn dat Israëlische politici recentelijk de vermogens van de geheime diensten overschat hebben, dan nog is de reden van het gebruik maken van die diensten niet gemakzucht geweest. Want “diplomatie en staatsmanschap of dialoog met de tegenstander” zijn futiel gebleken in relatie met de Palmaffia’s en de Arabieren ueberhaupt.

Bergman meent ook dat de intifada’s “voortkwamen uit bitterheid en frustratie. Niet van de PLO, want die was zwak en corrupt, maar bij de massa. Bij de honderd-duizenden mensen die elke hoop kwijt waren in de ‘territories’.”

Ook dat is onzin. Als de PLO al “zwak” was dan was er een nog ergere “PLO” in opkomst als opvolger, namelijk Hamas.En het zijn niet de “massa’s” die voortdurend die oorlogen en intifada’s provoceren, maar het zijn de Palmaffia’s die hun eigen bevolkingen in een voortdurende haat-psychose houden omdat die psychose het enige is dat hen aan de macht houdt. Die psychose maakt ook dat de eerste de beste Palmaffia-leider die een echt compromis met Israël zou willen sluiten, binnen de kortste keren vermoord zou worden. De Palmaffia’s berijden een tijger die ze zelf voortdurend met bloeddorst voeden en ze kunnen er nooit meer af.

Bergman in de slot-monoloog van de reportage:

“Het grote probleem is de collateral damage. Vind je het acceptabel levens van onschuldige omstanders in gevaar te brengen? Die toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn? Als je een aanval moet plegen op een terrorist die jouw landgenoten wil vermoorden? Is het bloed van jouw broeders en zusters, roder dan van de mensen aan de andere kant? Dat is een duivels dilemma. ( . . .) Ik ben niet jaloers op degenen die de knoop moeten doorhakken.”

Ook dat is onzin. Het grote probleem is niet de “nevenschade”, maar de islamitische haat, die al 1400 jaar in het hele Midden-Oosten en sinds 1920 vooral in Palestina voortdurend gewekt wordt met Koran en Soenna in de hand. Het probleem is niet of het IDF zo goed mogelijk afweegt of de nevenschade opweegt tegen het militaire doel dat bereikt moet worden. Want dat doet het IDF altijd al. Zie de weigering om het bevel van Sharon op te volgen. Het probleem is de suicidale islamitische cultuur en Hamas dat bewust eigen mensen op daken van gebouwen zet waarvan ze weten dat die door het IDF gebombardeerd gaan worden in oorlogen die Hamas zelf uitlokt en waarvan ze weten dat ze die niet kunnen winnen. Zoals nu bij de grens met Gaza. “Toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats?” Flikker toch een eind op, gek!
______________________

*** TWEEBEEKE

Waarom groeien de nederzettingen op ‘de Westbank’? (20 januari 2012)

Mariëlle Tweebeeke, jeugdig maar zéér ernstig te nemen ankermeisje van Nieuwsuur (Sonja Barendprijs!) kwekt weer eens uitermáte dom (22 januari 2014)

Mariëlle Tweebeeke en de AIVD: respect voor onschuldige verdieping van het geloof (26 januari 2014)

Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur doet liever aan anti-Netanyahu-propaganda dan aan serieuze journalistiek, óók als het gaat om de nucleaire Holocaust die Iran aan het voorbereiden is (3 maart 2015)

Heeft Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur marxistische AIDS opgelopen van “anti-Zionist” Paul Aarts? (28 maart 2015)

Mariëlle Tweebeeke (onnozelaar van Nieuwsuur) en Sigrid Kaag (“diplomate” van de Verenigde Nazi’s) produceren samen anti-journalistiek (19 september 2015)

Israël zit achter de politie-moorden op zwarten !!! Twan Huys en Mariëlle Tweebeeke kunnen tevreden zijn: de lieglastercocktail begint te bruisen. (14 juli 2016)

Nieuwsuur collaboreert doorrrr!!! Of is het toch gewoon incompetentie? (29 mei 2017)

Mariëlle Tweebeeke: vakvrouw in de Bazaar (18 juni 2017)

Tweebeeke (Nieuwsuur) maakt propaganda voor linkse nazi’s van AFA (24 september 2017)
_______________