Abbas Shuman, 2e man van de Al-Azhar-“universiteit”, het gezags-centrum bij uitstek van de soennitische islam

Raymond Ibrahim — de chroniqueur van de islamitische massamoord van de laatste jaren op christenen in het Midden-Oosten — vertelt (ook op PJ-Media) wat Westerse mainstream-media verwijgen:

hét Soennitisch leergezag bij uitstek, de Al-Azar-“universiteit” in Caïro heeft nu bij monde van haar 2e man, Abbas Shuman, geantwoord op het verzoek van 300 Franse intellectuelen, gedaan op 22 april 2018, om de haat-passages in de Koran te schrappen die oproepen tot geweld tegen ongelovigen en vooral tegen Joden.

Aanleiding waren een aantal antisemitische moorden en andere incidenten in Frankrijk. Hier een beeld van een Parijse protestmars na de gruwelijke moord op de 85-jarige Mireille Knoll (ga even naar die foto)

Het antwoord van hoge “geestelijke” Shuman?
De 300 interpreteren de Koran verkeerd en ze kunnen “naar de hel lopen”.

Dus ondanks de duidelijke woorden in Koran en Soenna, aldus Ibrahim, ondanks de eeuwenlange bevestigingen door gezaghebbende moslims (“tafasir”) dat de ongelovigen en de Joden echt tot onderwerping gebracht moeten worden en anders gedood, ondanks de praktijk van 1400 jaar wereldwijde islam-terreur, wordt door deze “gezagsdrager” alles weer glashard ontkend.

Dit stuk in het Vlaamse HLN (Het Laatste Nieuws) is ook informatief

_____________