Van links naar rechts: Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel

********************************************************************************

LEES OOK:

1) Femke Lakerveld en Vrij Links geloven in wat in geen 1400 jaar ooit ter wereld lang heeft bestaan: een tolerante islam

2) Vrij Links wil dialoog, maar zet fundamentele islam-critici buiten de discussie

3) Enige observatieën nav het DEBAT over het MANIFEST VRIJ LINKS in de BALIE

ZIE OOK DEZE TWEETS:

 https://twitter.com/MartienPennings/status/1052143931411111936

 https://twitter.com/MartienPennings/status/1052591477707010049

*********************************************************************************

Deze donderdag 17 mei werd in de on-line-Volkskrant het MANIFEST VRIJ LINKS gepubliceerd. Asis Aynan is een van de vier ondertekenaars en ik ken hem niet. Maar als Benno Barnard al in 2014  dermate enthousiast over ‘m was, dan moet er wel iets goeds in ‘m schuilen.

“Des te verheugder was ik via de spiegel van dit boek iets te kunnen zien van de intieme wereld van de tweede generatie, en van de rijke onrust in het hoofd van een begaafd kind, dat in de moderniteit thuishoort maar de weg kent in een ons vreemde oudheid. O mochten er in deze verwarde tijden toch een paar honderd van dit soort jongens opstaan!”

Van de ondertekenaars Femke Lagerveld en Keklik Yücel weet ik niets. Maar Eddy Terstall ken ik goed genoeg om veel te herkennen van het oude gedachtengoed uit de tijd dat wij probeerden de tanker van de PvdA een progressievere koers te laten varen. Dat is niet gelukt en vandaar die negen zetels.

In die tijd ging het in feite ook al uitsluitend om de islam. Ook toen moest je dat al héél voorzichtig brengen. Dat deed ik toen al niet en vandaar ook dat Eddy en ik uit elkaar gegroeid zijn, want hij moet overleven in een wereld van regressief-linkse bureaucraten. Er is voor Eddy nog steeds niks veranderd, want in het hele juichende vrijheids-manifest komt het woord islam niet voor. Die hele grote groene olifant in de huiskamer kan in zijn wereld nog steeds niet aangewezen worden.

Dat is des te wonderlijker omdat mede-ondertekenaar Asis Aynan, zo verneem ik van Benno Barnard, nogal uitgesproken is over de islam:

Marokko noemt hij zonder aarzelen een ‘boevenstaat’, en de oude koning Hassan II een ‘gewetenloze mensendoder’; aldus wijst hij de automatische vereenzelviging van de Berbers en dat ondemocratische land af. Hij verfoeit de sociale controle in de gemeenschap van zijn jeugd, die hij als ‘de lokale geheime dienst’ omschrijft. Hij worstelt met de islam en de verstikkende realiteit van wijken waar ‘voor dichters, schrijvers, denkers, schilders en theatermakers’ geen ruimte is. Hij koestert weerzin tegen fundamentalisme, tegen de hypocrisie van de moslim die zijn bier thuis drinkt, tegen imams die levensadvies verstrekken maar niets van de wereld gezien hebben, tegen dubbelzinnige figuren als Abu Jahjah.

‘Jullie’, zegt hij tegen religieus bevlogen Berberse generatiegenoten, ‘jullie moeten neuken. Lekker heel veel neuken’, wat een onverwachte maar verfrissende wending aan het begrip kut-Marokkaantjes geeft. Ja, zijn identiteit is als een tegenstander die hem telkens weer uitdaagt. Op een bepaald moment noemt Aynan zichzelf een ‘christelijk-islamitische’ Berber: dat vat de verwarring wel goed samen.”

En nu de inhoud van het MANIFEST VRIJ LINKS. Daarover kan ik heel kort zijn en wat langer. Heel kort is: voor het Goede en tegen het Slechte. Als ik het wat langer maak dan kom ik op het volgende.

Voor:

Vrijheid tout-court, vrijheid van meningsuiting, van geweten, van vereniging, van vergadering, van betoging, van partnerkeuze, individualisme, zeggenschap over eigen lichaam en eigen seksualiteit, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, open vreedzaam debat, het vreedzame vrije woord, secularisme, Spinoza, verbindende verhalen, individualisme, universele waarden, verheffing, progressiviteit, moderniteit, Verlichting, mondigheid, zelfstandigheid, verheffing, eigen lot bepalen, democratie, recht om te shockeren, schurende meningen, intellectuele weerbaarheid, waarheid, moraliteit, neutrale staat, seculier onderwijs, gelijke kansen voor elk talent, twijfel, onderzoek,  individuele ontplooiing, (zelf)kritisch denken, eigen inzichten ontwikkelen, gelijk speelveld voor alle religies en levensbeschouwingen, gelijkwaardigheid van de mens ongeacht geslacht of huidskleur of geaardheid of levensovertuiging, compromisloos anti-discriminatie, zachte humane waarden.

Tegen:

Betuttelracisme, groepsdenken, collectivisme, nationalisme, identity politics, definitie naar religie of achtergrond of geslacht of geaardheid of ras, polarisatie, segregatie, etnisch-religieuze tegenstellingen, politieke correctheid, karakterloosheid, onbeduidendheid, culturele armoede, onaantastbare dogma’s, voorrechten en speciale bescherming van godsdiensten, religieus conservatisme, homofobie, geslachtsongelijkheid, geloofsdruk, godsdienstig onderwijs, discriminatie.

Dat is prachtig op het eerste gezicht, maar ik vind niet dat alle levensovertuigingen evenveel rechten hebben. Ik vind zelfs dat de islam in principe verboden zou moeten worden. Omdat ik snap dat zulks praktisch nagenoeg onmogelijk is geworden, zou ik al blij  zijn als althans het bewustzijn dat het wel zou móéten, breed in mijn cultuur gedragen zou worden. Dit bewustzijn is in dit pamflet zeer aanwezig, zonder dat het expliciet wordt of dat de schrijvers het durven te benoemen.

Zoals ik al zei wordt de islam zelfs totaal niet génoemd, maar in feite gaat ’t hele manifest nergens anders over. We weten echt wel wat er met “het theocratische patriarchaat” wordt bedoeld. Het is één grote identiteitsbevestiging, één groot zich afzetten tegen de islam. En dat is goed. Maar niet goed is dat het nog steeds niet benoemd kan worden.

Het hele pamflet is op die manier tevens één groot bewijs dat het nu precies helemáál niet kan zonder “identiteit”, zonder “polarisatie” en “groepsdenken”. Dat “compromisloze anti-discriminatieprincipe” is een lege kreet. Onderscheid moet! Ongelijkheid is wezenlijk! Tegenstellingen zijn wezenlijk! Het Kwaad bestáát!

Dus is die voortdurende nadruk op de vreedzame humaniteit van de zachte krachten in het aangezicht van de vijand, de islam, self-defeating. Ook het collaborerende dom-links-regressieve establishment zal niet zonder concrete slag of stoot plaats maken. Ik ben ervan overtuigd dat er een periode van geweld zit aan te komen en dat zal de schuld zijn van het voor argumenten en feiten immune zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Tenslotte zullen de Europese naties voor dezelfde keuze komen te staan als Israël, zal het Kwaad van de islam en hun collaborateurs in het gezicht gezien moeten worden. De tekenen zijn zichtbaar in alle straten van de Europese steden.

“Ideeën hebben geen rechten. Burgers hebben rechten.”

Sterker nog: bepaalde ideeën zouden rechteloos gemaakt moeten worden, met name die van de islam.

“Een open samenleving kenmerkt zich door een vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste idee steeds aan invloed wint.”

Dat geldt alleen voor een open samenleving waarin het gaat om nuances binnen een humaan kader. Maar een samenleving die een enorme 5e colonne van aanhangers van een nazistische leer, de onhervormbare islam, binnen zijn poorten heeft, kan waarachtig niet zeker zijn dat het “beste idee” zal winnen. De meeste pagina’s van het geschiedenisboek leren dat de slechtste ideeën zeer langdurige overwinningen boeken. Met name die islam bewijst al 14 eeuwen zijn taaie, kwaadaardige, vernietigende kracht.

SAMAD KWOOT NICHT GESCHAFFT

Het is allemaal net iets te makkelijk en te verheven, die verwerping van  “het groepsdenken van links en rechts”. Je zult een flinke scheut identiteit van de Wildersen en de Baudets nodig hebben om de strijd te kunnen winnen.

Ik zou ook het  patriottisme van types als Baudet en Wilders niet “rechts” of “nationalistisch” willen noemen. Dit patriottisme is zich wel degelijk bewust van wat nationalisme (WO I) en “nationalisme” (WO II) hebben aangericht en is op zoek naar een voelbare waarden-gemeenschap in antwoord op zowel de nazistische islam alsook op de ontheemding-vervreemding door globalisering en EU.

Op dinsdag 22 mei vindt om 20.30 een debat over dit manifest plaats in De Balie in Amsterdam: ik zal er niet bij zijn, want ik heb geen zin om mijn smoel aan de openbaarheid prijs te geven en een keer met een doorgesneden strot op straat te komen liggen. Zo serieus neem ik namelijk mijn eigen woorden wel.

MASKER IK EDDY HANS

Ga hierheen voor uitleg bij deze foto.

_______________