Philipp Blom zat op zondag 4 december 2016 in een Buitenhof-uitzending die bijzonder interessant was en die ik hier in zijn geheel heb beschreven. Mijn beschrijving was óók hartstikke interessant en dáár weer het aller-interessantste gedeelte van laat ik hieronder volgen. Want edelstenen zijn om in het publieke oog te schitteren, nietwaar? Dus ik citeer me eiges:

En dan komt historicus Philipp Blom aan het woord en hij laat meteen blijken iets cruciaals niet te snappen. Hij verhaalt van de Servische taxichauffeur die hem door Wenen voert en die in heel slecht Duits vertelt dat hij op Hofer stemt omdat “er teveel buitenlanders in Oostenrijk zijn”. Dan zegt Blom tegen ‘m dat-ie door de Oostenrijkers misschien zélf wel als buitenlander gezien wordt. En daarop reageert die taxi-chauffeur verbaasd. Wat Blom dan weer verbaast en dan zeg ik dat uit Bloms verbazing blijkt dat Blom dus geen idee heeft dat die man natuurlijk moslims bedoelt.

( . . .)

Blom vertelt dat hij verontrust is door het feit dat er een maatschappij is gegroeid zonder hoop, die denkt dat het alleen maar slechter zal worden. We moeten een antwoord vinden, meent hij, op het feit dat volledige werkgelegenheid er niet meer zal komen vanwege automatisering en digitalisering.

Blom haalt Kershaw aan die 4 factoren opsomt die in de jaren 1930 de democratie hebben verstoord: territoriale conflicten, nationalistisch racisme, klasse-conflicten en voortdurende crisis van het kapitalisme. Nou, dat hebben we dus óók in 2016, zegt hij. Maar voegt eraan toe dat het verschil met Weimar is dat de instituties, de economie en de civil society nu veel sterker zijn. Maarrrr . . . . . anderzijds: nóg zo’n crisis als in 2008 en heel Europa kan zomaar in een Weimarrepubliek veranderen.

In de afgelopen twee jaar hebben we gezien, meent Blom, dat we nooit meer mogen zeggen: “Dát kan nooit gebeuren”. Want liberale democratie is een tamelijk nieuw fenomeen, namelijk slechts bestaande sinds 1945. Misschien lezen de mensen in de geschiedenisboeken over 50 jaar dat die liberale democratie een mislukt decadent experiment van het Westen was.

Democratie hangt af van een openbare ruimte, zegt Blom, waar we debatten kunnen hebben zoals wij dat hier nu doen.  (Ik heb daar ook eerder op gewezen, op het gebrek aan een ”geistige Raum der Nation”.  Blom realiseert zich blijkbaar verder niet dat voor het scheppen van zo’n geestelijke ruimte de natiestaat in Europa onontbeerlijk is.) Voorts, zo meent Blom, moet die discussie ook “ontvangen” kunnen worden en op dit moment is de openbare geestelijke ruimte zwaar gefragmenteerd in social networks waarin mensen geen tegenspraak meer tegenkomen en alleen maar bevestigd worden in wat ze al denken. We moeten nieuwe vormen van communicatie vinden. Ideeën zijn weer belangrijk. Niemand zegt meer dat we voor de oplossing van de problemen naar een econoom toe moeten gaan. “De markt” gaat het niet meer oplossen. We moeten ons afvragen wie we willen zijn en in wat voor maatschappij we over 30 jaar willen leven. Klimaatverandering, digitalisatie en migratie zijn gegevenheden. Maar de woede van de mensen die populistische kiezen is heel begrijpelijk. We hebben de dé-industrialisering nog helemaal niet verwerkt. De arbeiders-klasse en de vakbonden zijn verdwenen. De ineenstorting van links is het ineenstorten van de basis van links. Er zijn alleen nog individuen in precaire flex-baantjes die hun geen identiteit geven. Links is de stedelijke elite geworden en de oude onderklasse heeft geen representatie meer.

Tsja, daar valt, behalve tegen de klimaat-hoax, verder niet veel tegenin te brengen, maar wel iets op aan te vullen. Want als Blom die massa-immigratie onvermijdelijk en op termijn best wel integreerbaar vindt, dan moet hij toch een oplossing vinden voor de ongeschooldheid van die immigranten enerzijds en die verdere automatisering en digitalisering anderzijds. Ik citeer uit  een Volkskrant-Forum-stuk van mij van 28 november 1994 (!!!):

“(. . .) of er niet een einde moet komen aan die combinatie van vrouwen- en verblijfsvergunningenhandel in Marokkaanse en Turkse kringen, aan die praktijk die hier altijd zo hartroerend met de term ‘gezinshereniging’ wordt aangeduid. Alsof het gaat om leden van door rampspoed uiteengerukte families, die elkaar na jaren van bittere scheiding weer in de armen sluiten dank zij onze Nederlandse gastvrijheid. Terwijl het gewoon gaat om huwelijksdeals tussen hier en elders wonende moslimfamilies. Maak je een einde aan die praktijk, dan zou de tolerantie voor echte asielzoekers misschien meer ruimte krijgen. In elk geval wordt dan een begin gemaakt met een vorm van beperking van een allochtoon gettoproletariaat dat in geen honderd jaar via arbeid in de Nederlandse maatschappij geïntegreerd zal worden.  Het probleem is dat de post-industriële samenleving een [openende] schaarbeweging kent: uitstoting van relatief eenvoudige arbeid aan de ene kant en vergroting van de vraag ernaar door instroom van migranten aan de andere kant. Dat zorgt voor een onoplosbaar probleem waar geen banenplan, van welk kabinet dan ook, tegenop kan.”

Blom maakt één opmerking waaruit blijkt dat ook hij DIE ENORME BLINDE VLEK heeft waarvan onze hele quasi-elite last heeft, namelijk blindheid voor de geschiedenis en het karakter van de islam. De eminente historicus zegt:

“Ik ken geen historisch voorbeeld van een maatschappij die ten onder is gegaan door migratie.”

The Balkans Chronicles

“De Islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen. Europa zal zeker hetzelfde lot ondergaan zoals deze verloren beschavingen, indien geen doeltreffende maatregelen worden genomen.”

_________________