Het Femke in authentieke huichelpose. Ik schat dat ze hier ontzet was over de PVV-duivel

Femke Halsema heeft mij ooit aangeklaagd. Maar niet vanwege dat stelen van haar nog warme barbecue vanaf haar eigen stoep in Amsterdam-Oost. Nee, ze heeft me in 2011 aangeklaagd omdat ik haar bedreigd zou hebben. Quod non. Onzin. Links-regressieve hysterie. Een gebrek aan vermogen tot begrijpend lezen. Beperkt intellect. Bovendien heeft ze zelf ooit weledelzeergeleerd getwitterd dat het strafrecht “ultimum remedium” moest zijn bij een “expressie-delict”. Onze voortreffelijke gerechtsdienaren hebben haar klacht dan ook geseponeerd.

Behalve haar gebrek aan verstandelijke vermogens, kwam in dit kwestietje ook haar mankerend moreel besef tot uitdrukking. Het punt was dat ik de boerqaab waarover ’t Femke grappig deed, voor haar tot een invoelbare dracht had gemaakt. Ik had haar — en Jolanda Sap en Claudia de Breij — ertoe geprikkeld om in de verbeelding naar een parkeerplaats in Kaboel te gaan, alwaar drie vrouwen in boerka casual werden afgemaakt met een nekschot. En toen werden de dames kwaad.

FEMKE BEGRIJPT NIKS VAN DE ISLAM, WAARSCHUWT VOOR DE ISLAM, WIL RUIM BAAN VOOR DE ISLAM

Carel Brendel heeft een bedaard en positief stukje geschreven over wat hij van het burgemeesterschap van Halsema verwacht:

“Als GroenLinks-leider toonde Halsema zich echter allerminst een fan van de islam. Op een conferentie in oktober 2010 zei ze: ‘Juist omdat ik de godsdienstvrijheid serieus neem, kan en wil ik niet wegdeinzen voor de intolerantie die, met name de meer orthodoxe islam herbergt.’ Na haar vertrek maakte Halsema een islamserie voor de publieke oproep. In vraaggesprekken rond deze serie uitte ze haar zorgen over de opmars van de “olie-islam”, exportproduct van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten. Halsema: ‘Saoedi-Arabië geldt als een bondgenoot. Er zit geld en olie. Dat is heel slecht nieuws voor vrouwen. Niet alleen de niqab die ze over de hele wereld exporteren, maar ook de zedelijkheidsregels. Je ziet de olie-islam machtiger worden. Ik zou willen dat we daar in het Westen wat meer stelling tegen zouden willen nemen.’ “ [mijn vet]

Ik ben veel minder positief, zoals hieronder zal blijken. Want Halsema begrijpt, blijkens Brendels woorden, dus in de eerste plaats niet dat de islam geen “godsdienst” is in de betekenis die wij in het Westen aan dat begrip hechten. Het is een totalitaire en onhervormbare veroveraars- en moordenaars-ideologie die je geen “godsdienstvrijheid” kan toestaan. Ten tweede maakt Halsema een onderscheid tussen een “meer orthodoxe islam” dan wel “olie-islam” en . . . . . ja, en wát? Een vredelievende, tolerante en in elk geval gemátigde islam, neem ik aan. Maar die bestáát helemaal niet! Er is niet naast een “gematigde” islam een andere “godsdienst” die je een andere naam kan geven zoals “olie-islam”. Wél bestaan er gematigde moslims, maar die zijn gematigd ondánks de islam en dus eigenlijk helemaal géén moslims. Althans voor zo lang het duurt, want in tijden van crisis blijkt altijd weer dat de beroepsmoslims met succes aan de “gematigde” moslims voorhouden wat Koran en soenna écht zeggen.  En dat is dus niet “gematigd”, maar totalitair, antisemitisch en bloeddorstig.

En kan iemand mij verklaren hoe iemand die op een congres in oktober 2010 het gevaar schetst van de “olie-islam” in diezelfde maand bij het aantreden van het “gedoogkabinet” Rutte-Buma-Wilders een bijna kamerbreed aangenomen motie indiende die de islam in Nederland ruim baan moest geven?

MOTIE ISLAMISERING 2010_LI (2)HALSEMA ROEMER COHEN PECHTOLD 27 OKT

FEMKE MAAKT DOCU-SERIE OVER DE ISLAM, BEGRIJPT DAARNA NOG STEEDS NIKS VAN DE ISLAM

In 2013-2014 ging Halsema op kosten van de belastingbetaler — heeft ze ooit iets níét op kosten van de belastingbetaler gedaan? —  voor de NPO op reis in het Midden-Oosten om de islam te gaan duiden voor de kijkertjes thuis. Ik heb voor alle zes afleveringen van haar docu aangetoond dat ze net zo naïef terug kwam als ze vertrok.

VERMINKTE MOSLIMAAS

Nadat haar docu in mei-juni van 2014 was uitgezonden, bleek Halsema in september van datzelfde jaar toch nog iets te hebben bijgeleerd. Namelijk een hoop nieuwe namen voor die náre islam die niks te maken heeft met de vredelievende islam. In haar artikel van 2014 in het links-aanstellerige minimalistic arty-farty magazine “De Correspondent” had ze het over “jihadisme”, zelfs ”gewelddadig jihadisme” en  “IS” en “extremisme” en “islamisme” en zelfs “extremistisch islamisme”. Aldus nam Halsema opnieuw de ontsnappingsroute die dom-links al jaren neemt.

ALLAN EN SAM 5_LI

Hier is de bron van dit citaat van Machteld Allan: scroll naar pagina 16

En vervolgens ging Halsema uiteraard niet in de islam zelf zoeken naar de kiemen van dat islamisme-extremisme-jihadisme. Want het moet en het zal “sociologische” oorzaken hebben. Want het Kwaad recht in het gezicht zien, is voor tere zielen als het Femke teveel gevraagd:

“( . . .)  in onze liberale democratie verdient het kwaad ook, en juist, een rationele reactie.” [mijn vet]

Rationeel zou zijn om eindelijk eens een keertje te gaan luisteren naar de vele Einsteins van de islam-kunde zoals de Nederlanders Marcel Kurpershoek en Machteld Allan of  de Amerikanen Robert Spencer, Ibn Waraq, Bill Warner of Andrew Bostom.  Of naar wijlen Hans Jansen.

SPENCER HISTORY OF JIHAD

Proberen de islam bij linkse types als Halsema aan ’t verstand te peuteren, zei Hans Jansen, is net zoiets als proberen seks aan kleuters uit te leggen: they don’t have a clue. Sterker: linkse types wíllen ook helemaal geen clue hébben. Dat komt omdat linkse types narcistische hedonisten zijn, die niet bereid zijn het Kwaad onder ogen te zien. Het Kwaad is iets dat wegverklaard moet worden met gebrek aan stageplaatsen. Dat inmiddels ruim bewezen is dat islamitische terreur vooral gepleegd wordt door hoger opgeleide en bemiddelde moslims, maakt voor types als Halsema niks uit. Het soort dat Halsema vertegenwoordigt, wil alleen maar op het morele krukje staan en de wereld vertellen dat zij geen haters zijn en begripvol-liefdevol de geestelijk verdwaalde moslim-terrorist die diepgewenste stage-plaats alsnog aan te bieden. Ja, ze zijn inderdaad hartstikke gek van genotzucht en hang naar moreel comfort.

FEMKE SOCIOLOGISEERT HET ISIS-JIHADISME VIA DRIE DUITSE ANTI-SEMIETEN UIT DE 19e EEUW

Nu moet ik even iets ingewikkelds uitleggen.

In dat artikel in “De Correspondent” van september 2014, waarin ze er blijk van gaf veel nieuwe namen te hebben geleerd voor de náre-islam-die-niet-de-echte-islam is, deed ze ook iets waarvan ik dacht dat het in Nederland mijn uitsluitende privilege was: namelijk de islam in verband brengen met het nazisme. Ik moet zeggen dat ik er aanvankelijk heel even van stond te kijken. Maar alras bleek dat ze uiteraard niet de islam, maar het jihadisme-etcetera in verband bracht met, eh, nee niet met het nazisme zelf, maar met “wegbereiders” van het Hitlerisme in 19e eeuws Duitsland en dat dat ze dat deed om het jihadisme-etcetera “sociologisch” te verklaren. Dat “sociologische” wegverklaren van het Kwaad dat ze dus “rationeel” noemt.

STERN POLITICS DESPAIR

Haar “rationele” en “sociologische” verklaring  voor het  best wel een beetje nazistische  jihadisme-etcetera vond ze in een klassiek boek over de geestelijke “voorlopers” en “wegbereiders” van het “echte” Hitleriaanse nazisme, namelijk dat van Fritz Stern “The Politics of Cultural Despair” (1961) dat  bij mij nog ooit op een tentamenlijst heeft geprijkt.

Stern behandelt drie antisemitische wegbereiders van de nazi-ideologie: Paul de Lagarde (1827 – 1891), Julius Langbehn (1851 – 1907) en Arthur Moeller van den Bruck (1876 – 1925). (Ik verdenk Halsema er overigens van niet het boek zelf, maar alleen een paar recensies te hebben gelezen, met name deze die als titel heeft: “A presage of the rise of German National Socialism. Similarities to modern Islamic Radicalism.”)

En inderdaad, een van de vele islam-verkeerd-begrijpers, de grondlegger van de Moslimbroederschap (!) , Sayyid (Said) Qutb, had — net als De Lagarde, Langbehn en Moeller — óók een hekel aan Amerika en “de moderniteit” en was óók antisemiet. En “salafisten” hebben inderdaad, net als die drie Duitse 19e eeuwers, óók een verlangen naar een utopisch pre-industrieel verleden dat ze hersteld willen zien: namelijk naar de 8e eeuw van het Arabische schiereiland. Halsema ziet hier grote “sociologische” verklarende kracht voor het nazistische karakter van het moderne “jihadisme”. Een “jihadisme”, nogmaals en ten overvloede, dat uiteraard onderscheiden dient te worden van de gewone vreedzame islam!

Halsema:

“Aan de wortel van hun nazisme [van De Lagarde, Langbehn en Moeller van den Bruck] ligt, zegt Stern, een diepe afkeer van de liberale democratie: van modernisme, individualisme, rationaliteit, tolerantie en een kosmopolitische cultuur. Veel minder dan van een intellectuele kritiek was er bij hen sprake van rancune, van wanhoop en eenzaamheid. Zij verlangden intens naar een nieuw geloof, naar een gemeenschap en naar overzichtelijkheid. Zij haatten het liberalisme, omdat het hen tot outcasts maakte en losrukte van een denkbeeldig verleden dat zij koesterden. Het kost weinig verbeeldingskracht om deze analyse te verplaatsen naar het extremistische islamisme en de aantrekkingskracht die dit heeft op rancuneuze jongeren die zich outcasts voelen.”

Kijk nou ’s wat hier gebeurt:

Pre-Auschwitz anti-semitische, Duitse, 19e-eeuwse, burgerlijke, anti-industriële, anti-modernistische verlangers naar het heerboerenleven

zijn hetzelfde als

post-Auschwitz anti-semitische, 21ste eeuwse,  “Europese” islamisten die vertrekken naar de van het internet spattende high-tech-bloedorgieën van ISIS

En die vergelijking kost Halsema dus weinig verbeeldingskracht”!

HALSEMA’S VERBEELDINGSKRACHT, LOGICA EN “ONAFHANKELIJK DENKEN”

Ik heb in de laatste tien jaar minstens 30 stukken en stukkies aan Halsema gewijd. Daaruit rijst inderdaad het beeld op van iemand met weinig verbeeldingskracht. Dat zou niet zo erg zijn als ze geen burgemeester werd van Amsterdam en geen lid was van wat ik noem

het collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Dat veelwoordige cliché heb ik zelf gemunt en ik gebruik het vaak, want het klínkt niet alleen lekker, maar het treft vooral precies álle kernen van de geestesgesteldheid van de quasi-elite waartoe Halsema behoort.

Dat gebrek aan verbeeldingskracht van Halsema cum suis past in dat narcistische hedonisme. Deze soort geeft de voorkeur aan het lekkere gevoel in het eigen organisme, in het eigen hoofd en dat onder alle omstandigheden. Zelf noemen ze het mischien wel optimisme. Maar het is gebrek aan waarachtig historisch besef en een ontkenning van “wat men van de aard van de mensen weet” (Thomas Mann).

Het “management” van het merk Halsema vindt het niet nodig een datum te zetten bij een artikel van Halsema op haar eigen website dat ik nog niet kende. Maar GeenStijl helpt ons: het moet van ergens half september 2009 zijn geweest. Carel Brendel haalt het aan in zijn “evenwichtige” evaluatie van het toekomstig burgemeesterschap van Halsema.

Dat artikel van 2009 heet

“Vrijheid van geloof en van hoofddoek”.

Wat zegt u?

Welja, moet kunnen: vrijheid van nazisme en van swastika.

In dat stuk vertelt ze dat Geert Wilders de schuld is van de “islamofobie” en dat de hoofddoek bij de politie moet mogen omdat ook moslima’s bij de politie moeten kunnen.

Onze politie-vrouwen moeten de islamitische swastika dus kunnen dragen.

Ik had er eerlijk gezegd geen idee van dat ze zó gestoord was, de vrouw van het genuanceerde midden.

Deze dame komt dus aan het hoofd te staan van een reeds geheel ver-iftarde politie in Amsterdam.

Ze legt het ook uit, hoor! Want als Femke iets is, dan van het midden en van de rationaliteit. Ze maakt een vergelijking. Vroeger, zegt ze, moest je als vrouw in Nederland met ontslag als je trouwde. Dus nu moet ook een hoofddoek geen belemmering zijn om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Stalen logica!

Begrijpt u wel?
christelijk huwelijk anno 1920 = islamitische hoofddoek nu
neutrale en seculiere politie = veelkleurige arbeidsmarkt.

Haar naam als “onafhankelijk denker” heeft Halsema vermoedelijk gekregen omdat ze afstand heeft genomen van nóg grotere linkse gekken als Mohammed Rabbae en René Danen. Brendel beschrijft dat. Ook in haar stuk over hoofddoek & godsdienstvrijheid neemt Halsema dankbaar de, eh . . . . . . genuanceerde middenpositie in door zich te verdedigen tegen de kritiek van nóg ergere lijpenisten, als daar zijn Anja Meulenbelt en Tineke Bennema.

Maar voor haar roep als integer en onafhankelijk dwarsdenkertje is haar optreden rond de verbanning van Ayaan Hirsi Ali vermoedelijk het meest bepalend geweest. In haar speech in 2006 in de Tweede Kamer wees Halsema erop dat Rita Verdonk gebruik kon maken van haar “discretionaire bevoegdheid” om een uitzondering voor Ayaan te maken en haar het Nederlanderschap te laten behouden. Maar ze had intussen wel in de jaren daarvoor voluit deel genomen aan de domme pro-islam-en-anti-Ayaan-hetze die regressief links ontketend had.

Carel Brendel meent dat Halsema in 2006 “als een leeuw” vocht voor Ayaan Hirsi Ali. Maar volgens Afshin Ellian, die nauw betrokken is geweest bij het juridische gedoe rond dat Nederlanderschap van Ayaan, valt dat erg mee. De stukken van Ellian die daarover gaan zijn op de site van Elsevier niet meer terug te vinden, maar het internet vergeet nooit iets, dus hier is na te lezen hoe Ellian betoogt dat Halsema vooral ter meerdere glorie van zichzelf en van de linkse politiek  bezig is geweest. Ellians verhaal is ingewikkeld en slecht geschreven, maar wie nog eens wil nalezen hoe ook Robert Oey, de echtgenoot van Femke Halsme, de verraad-docu van Zembla “De heilig Ayaan” uit 2006 nog eens heeft uitgemolken met zijn operette-achtige draak “De leugen” moet naar dit stuk van mij en dan naar de paragraaf  “Halsema’s rol bij de verbanning van Ayaan”.

Ellian:

“De Leugen is gewoon een propagandafilm van de familie Halsema over de ondraaglijke goedheid van de linkse Übermensch. Waarom heeft Robert Oey de waarheid verdraaid? Robert en Femke waren er niet op uit om de mensheid te helpen. Het gaat om een propaganda film voor GroenLinks.( . . .) Robert Oey en Femke Halsema hebben een asielzoekerfamilie instrumenteel ingezet voor partijpolitieke doeleinden. Dit is linkse humaniteit.”

Humaniteit. Wat men van de aard van de mensen weet. Verbeeldingskracht. Mag ik besluiten met een gedicht dat ik ooit publiceerde onder de titel “Klaprozen voor Femke Halsema!”

Er komt een dag in de Lage Landen
Dan ziet Femke water branden
Ook Alexander zal het zien
Tofik echter slechts misschien
Met die half geloken ogen
Als in orgasme steeds gebroken
Ja, orgastisch zal het wezen
En gepaard gaan met veel kezen
Want moorden hoort erg bij verkrachten
Hetzij bij dage of bij nachte
Ook de naïeven zijn dan wakker
Maar op straat gaan naar de bakker
Zal toch een probleempje geven
Net zoals het hele leven
Het inzicht is te laat gekomen
Door al die multikulse dromen
De hoed in de spreekwoordelijke hand
Brengt je níét meer door het ganse land
En dat wie goed doet goed ontmoet
Is verdwenen met diezelfde hoed
Al die geprojecteerde Rede!
En toch oorlog in de steden!
Waar komt die vijand toch vandaan?
Het is een vriend, voor wie niet genoeg werd gedaan!

Aanbevolen! Lees mijn recensie.

SAM OMSLAG 263

_______________________

Advertenties