“Say many softly spoken highly educated liberal minded people: ‘I am only intolerant of intolerance.’ And people tend to nod sagely and say ‘oh yes wise words’. And yet if you think about this inarguable statement for longer than 5 seconds you realize that all it is advocating is a replacement of one kind of intolerance with another. Which to me doesn’t represent any kind of progress at all. Underlying prejudices injustices or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued and dealt with preferably outside the legal process.

For me, the best way to increase society’s resistance to insulting or offensive speech, is to allow a lot more of it. As with childhood diseases you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offence, so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priorities should be to be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said, in an address to the UN only a month or so ago: ’Laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities.’ The strongest weapon against hateful speech, is not repression, it is more speech. And that’s the essence of my thesis, more speech. If we want a robust society we need more robust dialogue and that must include the right to insult or to offend.”

Hierboven citeer ik wat volgens mij de essentiële passages zijn uit een speech van Rowan Atkinson (“Mr. Bean”, “Blackadder”). Ik kom die speech voor het eerst tegen doordat iemand een stukkie eruit op twitter zette. Merkwaardig dat ik die speech niet ken, want hij is al van  october 2012  en is bovendien dermate juichend ontvangen op een favoriet islam-kritisch weblog van mij dat ze ‘m daar helemaal woordelijk hebben uitgeschreven. Totáál gemist. Raar.

Ik denk dat ze op “Gates of Vienna” blij waren omdat ze, zeer vermoedelijk terecht, dachten dat Atkinson een bondgenoot was en is in de strijd om vrije kritiek op de islam te mogen leveren. Men weet dat regressief-links, vooral via de EU, in samenwerking met moslimlanden bezig was en is om te proberen kritiek op de islam te criminaliseren en te psychiatriseren als “islamofobie”.

Waarschijnlijk zagen ze Atkinsons potentie van bondgenotelijkheid bij “Gates of Vienna” goed, maar ik zou ondanks alle welsprekendheid van Atkinson toch vast willen houden aan Karl Popper en John Rawls die de mogelijkheid open houden om een intolerante, misdadige en in de kern nazistische ideologie te verbieden die een einde dreigt te maken aan álle tolerantie en democratie.

Dus ik zou in Atkinson tegelijk een bondgenoot en een tegenstander willen zien: ja, we hebben inderdaad méér free speech nodig en nóg keihardere kritiek op de islam, die vervloekte nazi-ideologie, waardoor er misschien tenslotte zóveel bewustzijn zal ontstaan aangaande de kwaadaardigheid van deze ideologie, dat we ‘m rustig kunnen verbieden, alle verbale en materiële uitingen ervan, zonder ook maar een moment bang te hoeven zijn dat we de echte vrijheid van meningsuiting zullen hebben opgegeven. Integendeel: dan zullen we ‘m succesvol verdedigd hebben tegen een ideologie die alle tolerantie zal afschaffen zou gauw-ie aan de macht is en de repressie, het racisme en de achterlijkheid zal installeren die we overal in de islamitische wereld zien.

P.S. Trouwens wel een héél raak commentaartje van een anonymus op Gates of Vienna:

The problem with quoting Obama is that he also said, “The future must not belong to those who slander the prophet of Islam.”
___________________