*********************************************************
Even inleiden. Ik stuurde op 12 augustus een stukkie naar de redactie van de website “Vrij Links”. Mijn stukkie was bedoeld om door de Vrij Linksers geheel afgebrand te worden. Ik vind dat namelijk fijn: om zó totaal onderuit geschoffeld te worden dat ik mijn bek de eerstvolgende paar jaar niet meer durf open te trekken. Maar ik had al zo’n vermoeden dat mijn uitnodiging tot verdiepende dialoog niet gewaardeerd zou worden en dus meldde ik al op voorhand aan de hoofdredacteur mijn verwachting dat mijn stuk geweigerd zou gaan worden, maar vroeg tevens of ik dan een motivatie van die weigering mocht ontvangen. Nou, die kreeg ik inderdaad: het blijkt tegen de kernwaarden van Vrij Links om stukken te plaatsen waarvan de auteur op voorhand vermoedt dat ze niet geplaatst gaan worden. Kijk: dát zijn ethische beginselen waarvoor ik respect kan hebben!

BOCKMA ANTWOORD_LI

*******************************************************

“Vrij Links” wil dialoog, maar zet fundamentele islam-critici buiten de discussie

Ik schrijf dit stukkie naar aanleiding van het interview in Vrij Nederland van 11 Augustus 2018 met twee initiatiefnemers van “Vrij Links”: “filmregisseur Eddy Terstall en oud-PvdA-kamerlid Keklik Yücel”. De centrale boodschap in het interview luidt: we moeten de dialoog zoeken en ophouden met polariseren. Mijn vraag luidt: maar is het dan niet tegenstrijdig dat Vrij Links tegelijk werkt aan een ‘seculier vrijzinnig front’ door alle linkse partijen heen? “Front”: had dat niet iets met oorlog te maken en dus best wel een beetje met polarisatie?

Volgens de dialoogzoekers van Vrij Links is de vijand de polariserende populist. U mag daarvoor rustig lezen: de fundamentele islam-criticus. Of ook gewoon: “Wilders”. Volgens Vrij Links moeten we maar eens ophouden met polariseren en dat doet Vrij Links door fors te polariseren en fundamentele islam-critici uit te sluiten.

Vrij Links wil dialoog, maar niet met islam-critici die niks goeds zien in de islam, alleen met islam-critici die best wél nog iets goeds zien in de islam, zoals bijvoorbeeld gematigde moslims.

Toen Wouter Bos aan het begin van zijn glanzende politieke carrière stond, hadden Hans Teeuwen, Eddy Terstall en Wouter Bos een keer een etentje. Teeuwen vroeg op een gegeven moment aan Bos: “Zou jij nou eens iets goeds kunnen noemen wat de islam ons gebracht heeft en wat we hier nog niet hadden?” Waarop Bos verlegen grijnsde en geen antwoord wist.

Ja. Dat is wel een puntje. Die vraag. Is er iets goeds in de islam? Er zijn mensen — ik bijvoorbeeld — die zeggen dat er niets goeds is in de islam en dat de islam ook niet ten goede hervormbaar is. Omdat? Omdat 1) de Koran het eeuwige en onveranderlijke haat-en-oorlogswoord is van Allah en de haat-hadiths van Mohammed nauwelijks verwrikbaarder zijn, en 2) er in de hele islam niks goed te vinden is, niet één enkel principe waaromheen een hervorming ten goede zou kunnen clusteren en waarop een hervormer zou kunnen aangrijpen. Met de islam kan je maar één ding doen: bij het grof-vuil zetten en nooit meer omkijken.

Maar omdat ook ik helemaal van de dialoog ben, van de verdieping en het samen-op-weg, hierbij een uitnodiging aan alle Vrij Linksers: kom eens doen wat Wouter Bos niet kon en kom vertellen wat er goed is aan de islam. En vertel en passant eens wat er verkeerd is aan mijn definitie van de islam:

De islam is een nazisme avant pendant et après la lettre. De islam is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht (Jihad-principe) compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-Prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen, in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag en rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar een externe “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

Mag ik nog even ingaan op de inhoud van het interview in Vrij Nederland? Terstall maakt een onderscheid tussen gematigde moslims en fundamentalisten. Ik weet niet zeker of hij beseft dat die gematigde moslims er zijn ondanks en in weerwil van de islam, want de islam is niet gematigd. En nee, er er bestaat niet een apart geloof, los van de islam, dat je islamisme, fundamentalisme, extremisme of salafisme kunt noemen. Er is één islam en die is in zijn geheel “extremistisch”. Het onderscheid tussen “extremisme” en “gematigde islam” is door Westerse politici, media en academici in het leven geroepen omdat ze de consequenties van het erkennen van het feit dat de islam in zijn geheel het probleem is niet onder ogen durven zien.

Ik kwam voor het eerst op de site van Vrij Links en nam kennis van een paar bijdragen. Dat viel me niet mee. Zo stuitte ik op de zin:

“De conservatieve islam heeft nog steeds zijn gebreken en strookt niet altijd met universele mensenrechten.”

Daar staat dus: er is een niet-conservatieve islam die altijd strookt met universele mensenrechten en er is ook een conservatieve islam die bijna altijd strookt met die rechten, maar héél soms niet.

Sorry, maar dat kan ik niet meer serieus nemen.

Nog een voorbeeld. Tamara Brouwer roept in een bijdrage een Engelse cabaretier aan, ene Tom Walker die een standaard act heeft waarin hij een “serieuze” journalist speelt, geheten “Jonathan Pie”, die in stand-up-rants zijn privé-mening geeft over prangende actuele kwesties. Samen met Jonathan verdedigt Tamara de stelling dat de tegenstanders, voorstanders en gedogers van de boerqaab eens moeten ophouden elkaar te verketteren, uit de loopgraven moeten komen, het probleem van de boerqaab genuanceerd moeten bekijken om vervolgens tot een compromis te komen.

Ik zou graag willen weten hoe een genuanceerd compromis over de boerqaab eruit zou kunnen zien. Voorts is mijn vraag aan de Vrij Linksers hoe ze de genuanceerde discussie zouden willen aangaan met iemand die, zoals ik, de volgende mening heeft over de boerqaab:

De boerqaab is een bloedzuigende, tartende, moordlust opwekkende klap in het gezicht van al wat humaan is uit naam van de meest inhumane, racistische, moorddadige en totalitaire ideologie die de wereld ooit heeft gezien: het Mohammedanisme. Het is een hoofddoek tot de duizendste macht verheven. En een hoofddoek is al een dubbele Jodenster, een symbool van naar binnen gericht racisme (jegens vrouwen in de islam) en naar buiten gericht racisme (jegens de ongelovigen). De boerqaab is dat ook, maar staat nog extremer voor dagelijkse terreur jegens vrouwen in de islamitische wereld en voor het oprukken van de nazislam in het Westen.

Kijk, beste Vrij Linksers, er zijn zaken in de wereld waarover geen compromis mogelijk is. In mijn ogen is de islam een absoluut kwaad, diep verwant aan het nazisme, en is het aan moslims om zich eindelijk eens te confronteren met wat deze ideologie al 1400 jaar in praktijk en theorie heeft betekend. En dan kan er wat mij betreft maar één conclusie zijn: in zijn geheel dumpen.

En Terstall moet eens ophouden met Wilders en Baudet weg te zetten met kreten als “stemmingmakerij van populistisch rechts”. Daarmee schaart hij zich in de kringen van mensen die in Wilders een groter kwaad zien dan in een islam die, nogmaals en ten overvloede, op alle hoofdpunten hetzelfde is als het nazisme (oorlogszucht, Jodenhaat, rassenhaat, Führerprinzip, Übermenschen-waan, totalitarisme). Wilders is namelijk een sociaal-liberaal op economisch gebied (verzorgingsstaat) en op cultureel gebied (gelijkheidsbeginsel, homorechten, vrouwenrechten) een echte progressief. Voorts is hij een verdediger van Israël, ook broodnodig in deze tijd van steeds sterker wordende islamitische Jodenhaat die zich maskeert als “kritiek op Israël”. ((( Update 22-8-2018: En oh ja! Wilders is ook nog dé bestrijder van die nazistische leer waarover we ’t hierboven zoveel hebben gehad. Wist u trouwens dat hij sinds de moord op Theo van Gogh door een moslim in november 2004 constant doodsbedreigingen krijgt van voornamelijk moslims en dat hij onder constante zware bewaking door het leven moet? Ja, hè? Dat wist u toch wel? Of niet?)))

Dus nog ‘s: hou ’s op met die perverse onzin, Eddy!
Of maak me eens duidelijk dat ik degene ben die de daverende onzin verkoopt.
Verdiepings-dialoog!
Hier is je kans.

LEES OOK:

1) Femke Lakerveld en Vrij Links geloven in wat in geen 1400 jaar ooit ter wereld lang heeft bestaan: een tolerante islam

2) Enige observatieën nav het DEBAT over het MANIFEST VRIJ LINKS in de BALIE

3) Over het MANIFEST VRIJ LINKS

ZIE OOK DEZE TWEETS:

 https://twitter.com/MartienPennings/status/1052143931411111936

 https://twitter.com/MartienPennings/status/1052591477707010049

__________________