POMPEO RESOLUTIONS UN ISRAEL 1POMPEO RESOLUTIONS UN ISRAEL 2

Op 3 september 2018 zal Stef Blok de “Mensenrechtentulp 2018″ uitreiken aan de dan sinds twee dagen ex-Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Nazi’s, Zeid Ra’ad Al Hussein. Lees hier de speech die Blok volgens Uri van As zou moeten uitspreken. Zeid wordt per 1 september opgevolgd door de Chileense Michelle Bachelet, iemand die gelukkig net als Zeid heel veel van de Palmaffia’s houdt.

Het is van belang te benadrukken dat deze “Mensenrechtentulp” een prijs is van ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij wordt jaarlijks uitgereikt aan “een persoon of organisatie die zich op een unieke manier inzet voor mensenrechten”. Uniek dus. Nou dat is bij deze Zeid zeker het geval: hij heeft zich namelijk steeds ingezet om mensenrechten-schénders te beschermen. Dat is trouwens iets wat de unieke Mensenrechten-commissie ook zonder voorzitterschap van Zeid al jaren deed. En dat is weer de reden dat unieke Trump een einde heeft gemaakt aan het Amerikaanse lidmaatschap van die commissie.

Het is overigens niet zo gek dat “ons” ministerie van BZ deze prijs aan deze foute rotzak geeft. Buitenlandse Zaken zit namelijk zelf ook propjevol foute, links-regressieve rotzakken. Uri van As, in een van zijn stukken (hier, hier) over dat ministerie, zegt het netjes:

“BuZa-ambtenaren zijn getraind in het geven van nietszeggende antwoorden, om de hete brij heen draaien en het opvoeren van mythische mantra’s als: de bezette gebieden, internationaal recht, beleid in lijn met EU-partners, investeren in een vreedzame Palestijnse staat, 1967 grenzen en andere diplomatieke dogma’s.

BuZa is op afstand het meest hardnekkige ministerie van ons land. Het weigert de linkse koers te verleggen. Zolang politiek Den Haag verzuimt om eens grondig de bezem door deze gesloten gemeenschap te halen zullen botsingen tussen het parlement en dit ministerie onvermijdelijk en onoplosbaar blijven.”[mijn vet]

Hoe kunnen we deze Zeid Ra’ad Al Hussein nader leren kennen? Ik zou onderstaande speech aanbevelen die vooral gericht is tegen de Nederlandse Donald Trump, Geert Wilders. U moet even de Engelse ondertiteling bij het filmpje aanzetten — klik op het tandwieltje rechts onderaan — dan ziet u de hilarische namen die de automatische ondertiteling aan Geert Wilders geeft: Mr. Builders, Dirt Vendors, Mr. Gomez, Mr. Volgas, Mr. Valdez en Fed Builders.

We kunen kort en lang zijn over deze speech. We doen kort. Dit is de totale perversie van de wereld op zijn kop. Hier worden uit de verzwegen naam van de OIC, de Organisation of the Islamic Cooperation — die in de Verenigde Nazi’s via omkoping een zootje Derde Wereldlanden al jaren aan zijn kant heeft weten te krijgen en die niks anders doen dan bloedige dictators beschermen en Israël belasteren — diegenen in het Westen besmeurd die zich verzetten tegen de islam, een ideologie die één op één elk wezenkenmerk met het nazisme deelt en dat al 1400 jaar wereldwijd bewijst.

Het zalmneusje van deze gangsterbende die ik de Verenigde Nazi’s noem, wordt gevormd door de Mensenrechten-commissie van gezegde Verenigde Nazi’s, waarvan deze gladde perverteringsploert Zeid Ra’ad Al Hussein dus nog steeds voorzitter is en waarin bij voorkeur de allerergste dictaturen zitting nemen. Ik wil er niet meer héél veel woorden aan vuil maken, dat smerige werkje hebben Mike Pompeo en Nicky Haley al gedaan. Zie hier beneden.

Uit de speech van gladde perverterings-ploert Zeid Ra’ad Al Hussein wil ik tenslotte graag op een speciale smeerlapperij wijzen. Op precies 2:30 vergelijkt hij Trump, Wilders, Orban, Marie Le Pen en Nigel Farage met . . . . . . ISIS! (Hij zegt “DAESH”). Even verderop zwakt hij dat dan weer af door te zeggen dat-ie niet zozeer een inhoudelijke vergelijking maakt maar meer een die slaat op methode en doelstelling. Intussen is de vergelijking natuurlijk wél gemaakt!

En dan “preciseert” Zeid: deze nationalisten-populisten willen terug naar een verheerlijkt verleden, net als ISIS. Dat is een dubbel perverse bewering: ISIS wil terug naar een wreed en primitief ver verleden, terwijl de “nationalisten-populisten” alleen maar in hun landen de invloed willen terug dringen van een ideologie, de islam, waarvan zij nu juist bang zijn dat er ISIS-toestanden van komen. En terecht!

Dan gaat Zeid verder door niet de islam en de islamisering in het Westen de schuld te geven van dreigend geweld, maar de “nationalisten-populisten”. Zij veroorzaken namelijk veel discriminatie en besmeuring van etnische groepen en verdachtmaking van samenwerking met terroristen. En dat gaat allemaal, zegt-ie nog ’s naar zijn zijn “logical conclusion” komen. “Not again!”, roept de rotzak. U begrijpt: die “nationalisten-populisten” zijn allemaal Hitlers en als ze hun verzet tegen de islam staken, komt alles goed.

Waartoe dit soort perversiteiten kunnen leiden bij regressief-links in Amerika, werd door Andrew Klavan blootgelegd: namelijk tot klinische waanzin. Ik heb er een tweet aan gewijd. Ga maar ’s kijken.

Oh ja: ook even naar Nederland. Ons eigen nieuwe fenomeen Vrij Links moet zich misschien ook maar ’s achter de oren krabben, als ze zich realiseren dat ze zich in het gezelschap bevinden van deze Zeid Ra’ad Al Hussein én van de gekken met wie u via mijn bovengelinkte tweet kunt kennis maken.

En mischien ook nog maar ’s duidelijk maken hoe krankzinnig-pervers deze VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten vooral inzake Wilders zwatelt: een man die de verzorgingsstaat, het gelijkheidsbeginsel, homorechten, vrouwenrechten en de enige fatsoenlijke staat in het Midden-Oosten wil beschermen, wordt vergeleken met ISIS en neergezet als een groter gevaar dan de ideologie waaruit ISIS onvermijdelijk voortkomt, de islam.

MENSENRECHTENTULP
________________