LEES OOK:

1) Vrij Links wil dialoog, maar zet fundamentele islam-critici buiten de discussie

2) Enige observatieën nav het DEBAT over het MANIFEST VRIJ LINKS in de BALIE

3) Over het MANIFEST VRIJ LINKS

ZIE OOK DEZE TWEETS:

 https://twitter.com/MartienPennings/status/1052143931411111936

 https://twitter.com/MartienPennings/status/1052591477707010049

******************************************************************************

Bart Nijman is op GeenStijl best wel ’n beetje lyrisch over Femke Lakerveld, die in een interview zegt:

“Mensen moet je beschermen tegen zaken als geweld en discriminatie, maar niet tegen religiekritiek, satire of kunst”.

“Niemand wordt buitengesloten, maar tegelijkertijd is niemand bij voorbaat gevrijwaard van kritiek op zijn ideeën of overtuigingen.”

Mooi hoor! Lakerveld is voorzitter van Vrij Links, maar als ze voor religie-kritiek is, dan zou ze moeten beginnen met de hoofdredacteur van haar eigen on-line-magazine bij de les te krijgen, want die weigerde een bijdrage van mij omdat die “niet strookt met wat ik zie als de kernwaarden van Vrij Links”. De hoofdredacteur kon dus niet tegen kritiek op de religie van Vrij Links. En ik werd buiten de discussie gesloten.

Tegen welk Vrij Linkse dogma had ik trouwens gezondigd volgens de hoofdredacteur? Wel: ik had in mijn begeleidende mail niet mogen vermoeden dat het stuk geweigerd zou gaan worden.

BOCKMA ANTWOORD_LI

Natuurlijk maakte de hoofdredacteur een smoesje. De werkelijke reden was dat ik kritiek uitte op het in Vrij Linkse kringen heersende geloofsartikel dat er een gematigde en tolerante islam kan bestaan. Dat is overigens iets anders dan gematigde moslims, die kunnen inderdaad bestaan, maar dan ondanks de islam. En die gematigden worden, als puntje bij paaltje komt, in tijden van krisis en burgeroorlog dus, echt wel bij de les gebracht door de beroepsmoslims. Of anders wel door hun medegelovigen die net effe iets minder gematigd zijn. Ruud Koopmans heeft daarover verontrustende cijfers gepubliceerd.

Ik denk dat Lakerveld boordevol met de beste bedoelingen zit. Maar ook Lakerveld en Vrij Links zullen voortdurend op die ene grote waarheid blijven stuiten: de islam heeft een puur nazistisch karakter en de islam is onhervombaar alleen al omdat er in de islam niet goeds is te vinden, geen enkele fatsoenlijk principe waaromheen zo’n hervorming zou kunnen clusteren of op zou kunnen aangrijpen. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat de Koran, het wrede woord van Allah Himself,  “eeuwig en ongeschapen” is en dus voorafging aan de oerknal.

Lakervelds seculiere overheid “beschermt zowel het recht van de orthodoxe gelovige om streng in de leer te zijn áls het recht van zijn of haar dochter om het geloof te verlaten. En het recht van de zoon om met een man te trouwen.”

Dat kán dus niet! De “orthodoxe gelovige” die “streng in de leer” is, dat is een nazi. Je kunt niet, zoals Lakerveld wil “altijd” staan “voor het recht op overtuigingen die je zelf niet deelt”. Je kan niet voor het recht op vrije uitoefening van nazisme staan. En die “orthodoxe gelovige”, die nazi dus, gaat never-nooit overstag inzake hoofddoeken en homoseksualiteit, zoals Lakerveld hoopt.

Ik begrijp dat het verbieden van de islam, in al zijn materiële en verbale uitingen, inmiddels direct een burgeroorlog zou veroorzaaken. Maar het feit dat zo’n verbod eigenlijk wél zou moeten, zou allang diep in ons maatschappelijk bewustzijn verankerd moeten zijn. Dat een dergelijk bewustzijn slechts bij enkelingen bestaat, is te danken aan de decennialange hersenspoeling door ons collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. En van die hersenspoeling moeten ze zich bij Vrij Links nog deels bevrijden.

______________________