Hier op GeenStijl kunt u dat kwartier van de uitzending van DWDD volgen waaruit bovenstaand screenshot komt. Het is Simone Weimans die dat hele kwartier zéér sceptisch, zo niet puur vijandig naar de zachtaardige geleerde Jan Latten kijkt. (Jammer dat ik ‘r ooit als rolmodel aanbeval.)

Jan Latten kan sinds zijn pensionering bij het CBS eindelijk zonder gevaar voor zijn baan de media verwijten het alléén maar over de geboorte van ‘n ijsbeertje te hebben op de dag dat het CBS met verontrustende cijfers komt over bevolkingsgroei en immigratie. Simone Weimans heeft zich nog nooit zorgen gemaakt over bevolkingsgroei en immigratie. Dat kan je horen als ze Latten op 03:15 vijandig en verongelijkt toevoegt “Wat hadden wij als media dan móéten vertellen?” (Antwoord wat mij betreft: dat we massaal een nazi-ideologie naar binnen halen die de wereld al 1400 jaar bedreigt.)

Waarom pakken media en politiek ’t migratievraagstuk nu wél op? Latten ziet als oorzaken de klimaatdiscussie waardoor lange-termijn-vragen meer in beeld komen. En oh ja! “Migratie is een topic geworden van jewelste.” Nee, de islam noemt Latten nog niet! Dat komt pas na 10 minuten heendraaien om de Olifant in de pc-kast.

!7 miljoen nu, zegt Latten, misschien 18 miljoen in 2060 maar dat kan ook héél best 20 miljoen of meer zijn.

Op 6:34 valt het woord “schaarbeweging”. Ha! Die term gebruikte ik al in 1993 toen ik waarschuwde dat in de Nederlandse post-industriële maatschappij steeds meer immigranten binnen kwamen die het eenvoudige werk nodig hadden dat er steeds minder was. Latten heeft ’t over ongeveer hetzelfde maar dan ietsje anders, namelijk de stijging van het percentage allochtonen en de daling van het percentage autochtonen in de bevolking. En hij formuleert voorzichtig: hij heeft ’t over een “permanent integratievraagstuk” en verduidelijkt:

“Hele grote aantallen uit hele verre streken met ’n totaal andere cultuur, dus moet je iets meer doen aan integratie want wat we ook zien is dat sommige groepen hun cultuur meebrengen en behouden en niet meedoen. Dat wil ik toch even zeggen. Want ik schets geen allersomberste scenario . . . . .”

“Nou . . . . . “ werpt Weimans er snel betwijfelend tussen. Ik zei ‘t al: uit de hele houding van Weimans spreekt een latente en af toe oplichtende vijandigheid richting Latten, die dus nog maar ’s benadrukt dat-ie vol positieve bedoelingen zit en dat het ‘m gaat om het bij mekaar houden van een high trust-society.

Waarna Van Nieuwkerk aan Radhakishun vraagt: “Maak je je zorgen, Prem?”

“Nee, absoluut niet. Waarom zou ik? Nederlands is altijd al ’n gesegregeerd land geweest. Wil je me zeggen dat die mensen in Staphorst allemaal voor homo’s en lesbiennes hun rechten zijn, zoals wij hier in Amsterdam?”

Ja, de segregatie tussen die enorme aantallen “Staphorsters” en de rest van Nederland heeft bijna tot een burgeroorlog geleid. Bovendien waren de “Staphorsters” véél crimineler dan de aanhangers van de gangster-islam. “Wij hier in Amsterdam” dat is inmiddels 40% islam en zoals bekend zijn moslims véél toleranter jegens homo’s en lesbiennes dan “Staphorsters”.

Radhakishun: “Al die zwarten die hier komen uit al die apenlanden: hun kleinkinderen worden op ’n bepaald moment Matthijs van Nieuwkerks en Abdré Hazes-juniortjes. In ieder samenleving gaan we uiteindelijk mekaar vinden. En dat gaat soms ’n beetje van au en dat is goed.”

Wow. Bruine baviaan Radhakishun spreekt van “apenlanden” onder dekking van zijn huidskleur. Dapper hoor! Ik zou zeggen: zoek in dit YouTube-fimpje van een van de bestormingen van Ceuta de toekomstige Matthijsen en Andreetjes maar ‘s uit.

Radhakishun: “De achterliggende vraag is waarom die mensen nodig zijn en dat is omdat we ‘n kapitalistische maatschappij leven waarin we groei- groei-groei moeten hebben en dat is de reden waarom indertijd de Italianen, Turken en Marokkanen naar Nederland kwamen en nu komen de Polen.”

En is “het kapitalisme” dan ook verantwoordelijk voor het niet ophouden van de stroom toen ”de kapitalisten” al die Turken en Marokkanen niet meer nodig hadden? Want ze bleven komen. En is de groei-groei-groei van de bevolking in de landen van herkomst ook de schuld van “het kapitalisme”? Of is de aanfok-aanfok-aanfok-mentaliteit ter plaatse ook van invloed?

Radhakishun:We leven toch in harmonie? Buitenlanders hebben niet gezorgd voor de ellende hier. De grootste massamoordenaars in Nederland waren allemaal blanken: Tristan van de Vlis. Waarom zou de harmonie verstoord worden als we andere achtergrond hebben.”

Dat je dit na zoveel islamitische aanslagen — (kijk hier vanaf 0:55 voor een opsomming van de meest recente) — en bewezen islamitische criminaliteit kan zeggen, betekent dat je echt hartstikke gek bent. Ik kan er niks anders meer van maken. En dat het onweersproken passeert – ik reken ’n langdurig moeilijk naar Radhakishun kijkende Van Nieuwkerk niet als tegenspraak – zegt opnieuw iets over de ontspoorde mainstream-media.

Ook de opmerking van Veelo, dat immigranten soms toch heel andere opvattingen meebrengen over de rechten van homo’s en vrouwen, reken ik niet tot een weerwoord op de waanzin van Radhakishun. Maar zoals men hierboven ziet, vindt Weimans ’t toch maar niks dat-ie dat zegt.

Als Veelo op 10:57 het over “onze normen waarden” durft te hebben, barst Radhakishun opnieuw uit in “Staphorst” en “SGP”. Ja, die twee verwante verschijnselen zijn anno 2018 qua inhoud en omvang wel ongeveer vergelijkbaar met de islam anno nu. En dan moet je die rood aangelopen hysterische kanis bekijken waarmee-ie dat misdadige gelul brengt.

Op 14:20 heeft Latten het over bubbels waarin mensen soms leven en hij bedoelt duidelijk de islam. Weimans metéén erbovenop: “Maar die bubbel is er altijd al geweest, dat zegt Prem toch al.” Weimans is het dus met Radhakishun eens: ’n islambubbel is qua inhoud, omvang en dreiging helemaal vergelijkbaar met ’n Staphorst-SGP-bubbel.

Roderick Veelo zegt dat er die enome groei is van salafistische moskeeën in Amsterdam die niks te maken willen hebben met de Nederlandse samenleving. Waarop metéén de zieke gut-reaction (op 14:50) van Weimans: “Wél hun goed recht!” Kijk ’s even: Weimans verdedigt het recht om een nazi-ideologie uit te dragen. Misschien kan mevrouw Weimans naar Saoedi-Arabië of Iran verhuizen om aldaar het anders-zijn te gaan bepleiten.

Radhakishun op 15:04 : “Dus daarom moet je af en toe tegen die achterlijken zeggen. Leuk dat je in Nederland woont, maar in dit land loopt de vrouw naast je op straat en als je die vrouw slaat dan sla ik je op je bek. Zó laat je mensen integreren in de maatschappij doordat je tegen je buurman zegt als mijn dochter bij jouw dochters komt spelen en je behandelt mijn dochter als een stuk vreten dan trap ik je op je bek. Dát is samenleven! Een beetje schuren!”

Ik heb ooit verslag gedaan van ’n confrontatie die ik aanging met zo’n gek in een reldeldellah die een niqaab-vrouw drie pas achter zich had aanlopen. Hij begon te schelden dat ik een Jood was en dat ze die allemaal nog wel zouden krijgen. In mijn eigen straat woont een kinderloze potige Egyptenaar, een dertiger, van wie ik weet dat-ie zijn vrouw gevangen houdt. Ze wordt sporadisch uitgelaten, bijvoorbeeld met het Suikerfeest en dan loopt ze geheel in de lappen en voorzien van niqaab als een hondje achter ‘m aan met ’ n schaal zoetigheid in de handen. Zou ’t helpen als ik ‘m aanspreek? Of heb ik dan mijn tweede zinloze rel met zo’n halve gare?

En dan nog wat: Radhakishuns dochter wórdt helemaal niet uitgenodigd ten huize van een enigszins belijdende moslim. Ondanks zijn gelul over “We leven toch in harmonie”. En als dat wél zo mocht zijn, dan wordt zijn dochter niet behandeld als “een stuk vreten”, maar is de onderdrukking subtiel, zalvend, smerig, glimlachend en beleefd.

Enfin, we hebben ’t weer ’s opgeschreven. Maar het zal niet helpen. Net als het hele media-circus zal De Wereld Draait Door op precies dezelfde manier doordraaien. Zojuist zag ik vanuit een ooghoek dat bij DWDD vandaag het links-regressieve en zwaar gesubsidieerde aanstellers-weblog “De Correspondent” gepromoot werd.
__________________