PAUW ELVIRA MARIA

Of is het tóch gewoon Paul de Leeuw?

Kijk vanaf seconde 30.
“Zuster Elvira-Maria: hoe kijkt u daar eigenlijk naar, naar ’n boerkaverbod?”
Elvira twijfelt even heel heftig of ze deze totale ontmenselijking van vrouwen wel of niet wil verbieden.
“Ja-ja, ik snap het wel, maar wat is dan de volgende stap. Kunnen wij straks ook niet meer over straat?”
Hoezo, domme dikke non?
Het gaat om GEZICHTSBEDEKKING, welgedane trut!

Wat zuster Elvira-Maria hier doet valt in het kader van het breed gedragen sentiment bij dom-links dat de islam vergelijkbaar is met de Joods-Christelijk-Verlichte traditie: quod non.
Als je als non straks niet meer over straat kan, en de gelijkberechtiging van nonnen met dat miljoenmiljard hoofddoeken in Nederland wordt opgeheven, dan zal dat straatverbod toch echt van de islam en hun linkse helpers komen.
DENK heeft al een aanzetje gegeven.
Waarna Pauw:
“Ja, ik heb geen idee. Het zou kunnen. Theoretisch, hè. Als ’t een niet mag dat ze op ’n gegeven moment zeggen dan ’t andere ook niet. Al was ’t maar, soms, omdat, ja, dan heet ’t ‘gelijke kappen’, hè?”

Links-lijpenist Pauw gaat dus helemaal mee in de gedachte dat ‘n boerkaverbod wel ’s zou kunnen leiden tot ’n nonnen-verbod.
Let vooral op dat “gelijke kappen” waarin weer die ultiem-domme gelijkstelling van de twee tradities.
Het ligt in het verlengde van geestelijk gehandicapten die roepen “Ja, maar de Bijbel óók!” en “Ja, maar de kruistochten!”

Toch komt zuster Elvira-Maria nog even terug bij haar “Ja-ja, ik snap het wel”, want nu zegt ze:  “Op zich, ja, je kunt ze niet herkennen. Dus ik vind ’t heel griezelig, als ik zo iemand zie, maar ja: als ’t hun geloof is . . . . .
Het gezond-verstand-momentje duurde dus niet lang.
Waarmee ze blijk geeft — net als Jeroen Pauw en net zoals het hele collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat — geen notie te hebben van het karakter van de islam, namelijk een nazisme avant, pendant et aprés la lettre.
De islam is ’n “geloof” dat we in zijn geheel zouden moeten verbieden.

Zie voor het onderstaande: “Met Femke Halsema krijgt Amsterdam ‘n burgemeester met ‘n gebrekkige moraal en ‘n beperkt intellect”

HALSEMA UITSNEDE ARTIKEL

_________________