Natascha van Weezel tijdens haar oprechte en oprecht aandoenlijke peroratie

Ik zag het eerste deel van de vierdelige docu “Natascha’s beloofde land” van Natascha van Weezel. Voor wie geen NPO-plus heeft, komt donderdag 8 december het 2e deel. Gaat over Israël & “de Palestijnen”. Pas ná het schrijven van onderstaand stuk, stuitte ik op dit interview met van Weezel naar aanleiding van het maken van deze serie. En verdomd en inderdaad! De titel boven het interview luidt ‘Ik geloof niet in goed en fout‘. De postmodern-relativistische ziekte waaraan het Westen terminaal lijdt in ’n notendop! En vandaaruit is het maar een stapje naar het zondigen tegen de vermaning van Jesaja: “Wee hen die het Kwade goed noemen en het Goede kwaad”.

Terzake! Mis vooral niet Natascha’s peroratie vanaf 38:30 aan het einde van deel één. Aandoenlijk! Ga dat kijkluisteren! Joods meisje tussen hoop en vrees, tussen jeugdig-hormonale wereldliefde en gezond overlevings-instinct. Ze is zó kinderlijk oprecht! We moeten, zegt ze, dat verleden waarin de Joden en Israël alsmaar blijven hangen eens een keertje vergeten en naar de toekomst kijken! Weg met die bunkermentaliteit van de angst! Let vooral op die momentjes van puberale recalcitrantie vanaf 39:30, bijvoorbeeld als ze zegt “En ik vraag me af of we dat niet eens gewoon los kunnen laten.”

Ja, laten we vooral alles vergeten wat we weten van de aard van de mensen en dan vooral in combinatie met de islam. Het is uiteraard voor geestelijke volwassenen misdadig naïef om te denken dat de Arabische wereld en de Palmaffia’s óók bereid zijn het verleden te vergeten en met een schone lei te beginnen. Als je dat denkt, lijd je ernstig aan het Stockholmsyndroom.

U weet wat het Stockholmsyndroom is? Dat is: jouw angst voor degenen die jou wreed gijzelen, omzetten in begrip en sympathie. Dat is wat er aan de hand is met Natascha van Weezel en al die andere Joden in diaspora en Israël die begrip en sympathie opvatten voor Hamas en de PLO. Ik noem deze organisaties: Pal-maffia’s.

Deze Palmaffia’s gijzelen niet alleen de Joden in Israël maar ook hun eigen bevolkingen. Het zijn tot in het merg corrupte moslim-maffia’s die geen andere legitimatie hebben om aan de macht te blijven dan de haat van hun bevolkingen tegen Israël en de Joden. Ze gebruiken de miljarden subsidie vanuit VN en EU om terroristen (“martelaren”) te belonen, voor zichzelf uitzinnige luxe en wapens te kopen en voortdurend oorlogen te beginnen tegen Israël waarvan ze weten dat ze die niet kunnen winnen. Doel: de haat gaande houden. Het hele “onderwijs” in Gaza en in Samaria-Judea (“de Westelijke Jordaan-oever”) is eveneens gericht op het voeden van die haat. Het resultaat is dat de haat tegen Israël en de Joden zó groot is dat geen enkel kopstuk van deze Palmaffia’s vrede zou kunnen sluiten met Israël al zou zo’n kopstuk dat willen. Dat betekent z’n dood. De Palmaffia’s berijden een tijger van de haat die ze zelf dagelijks voeden en ze kunnen er nooit meer af. Daarom zal er ook nooit een “twee-staten-oplossing” komen en is de enige oplossing van het “Palestijnse probleem” de “Israeli Solution” van Caroline Glick: de volledige militaire en bestuurlijke controle nemen over Gaza en Samaria-Judea, waarop de Joden trouwens alle internationaal-rechtelijk en moreel recht hebben.

Natascha van Weezel heeft een omineuze titel voor haar meerdelige docu over Israël & “de Palestijnen” uitgekozen: “Natascha’s beloofde land”. Die titel is namelijk geïnspireerd door de titel van een boek waaraan ik méér analyses heb gewijd dan er hoofdstukken staan in dat boek. Het is het vooral in J Street gevierde boek van Ari Shavit, “My Promised Land”. Natascha van Weezel maakt in deze docu inderdaad precies dezelfde Essentiëel-Fundamenteel-Existentiële Basis-Fout als Ari Shavit: ze gaat er namelijk van uit dat waar er twee vechten er ook twee schuld hebben. De ondertitel van haar docu luidt: “Twee kanten, twee kampen”. Gevaarlijke onzin! De waarheid is dat de schuld 100% bij de Palmaffia’s ligt, die al vanaf 1920, dus bijna 100 jaar, de terreur beginnen en volhouden. De Joden en Israël verdedigen zich alleen maar. Als Israël vandaag de wapens zou neerleggen, is het morgen vernietigd. Als de Arabieren en de Palmaffia’s dat doen is het morgen vrede. Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Er is maar één oorzaak van het “Palestijnse probleem”: de Arabieren willen de Joden vermoorden. Of nog algemener: de moslims willen de Joden vermoorden

De antisemitische VPRO*** mikt natuurlijk ook op de jeugdmarkt, waar “Palestijnen” de laatste tijd steeds meer in de mode zijn. Het toch al weer 33-jarig Joodse gevoelsmeisje Natascha van Weezel behoort precies tot de doelgroep waarvan de VPRO leeft: stronteigenwijze Groenlinkse onnozelaars in het hogere inkomens-segment met tijd en gelegenheid voor zelfmanifestatie. De docu “Natascha’s beloofde land” begint met Natascha’s mededeling dat ze in Amsterdam woont “ver van het conflict”. Maar dat is te weinig gezegd: ze komt uit een Amsterdam-Zuid-nest van linkse Volkskrant- en-Vrij-Nederland-Joden met communistische sympathieën. Het “Palestinisme”, het begrip voor de onderdrukte “Palestijn” en zijn recht op revolutie is haar dus met de paplepel ingegeven.

Haar vader is Max van Weezel en haar moeder heet Anet Bleich. Beiden horen tot het type Jood dat ik definieer als Stockholmsyndroom-Joden: gekken als Lodewijk Asscher en wat er rondloopt in EAJG (Een Abject Joods Geluid). Papa Van Weezel is iemand die “allochtone jongeren ( . . .) die steeds meer sympathie voor de jihad krijgen” net zo erg en net zo eng vindt als “de fan-club van Geert Wilders”. Dát niveau van gestoordheid dus: want Wilders is immers een sociaal-liberaal en een Israël-verdediger en hem vergelijkt papa dus met aanhangers van een nazi-ideologie als de islam die door Wilders met alle kracht bestreden wordt. Papa Max van Weezel is dus niet goed bij zijn Stockholmsyndromatische kokosnoot.

Meteen al aan het begin van de docu, geeft Natascha een treffende samenvatting van haar onnozelarij:

“Ik vind Hamas verschrikkeliijk, een terroristische organisatie. Maar aan de andere kant: er komen zoveel onschuldige mensen om: dat is toch niet de bedoeling geweest van het land Israël. Het geweld en de bezetting laten me niet los. Het is mijn diepste wens dat daar vrede komt . Dat de mensen daar met elkaar leren leven.”

“Maar aan de andere kant”. Chotte-chotte-chot!!! Nee, dat is inderdaad allemaal nooit de bedoeling geweest van “Israël”. Maar wel vanaf 1920 die van de islam, de Arabieren en de Palmaffia’s.

Gevoelsmeisje Natascha heeft een “diepste wens”. Vrede op Aarde! Dat is op zich natuurlijk al een illusie, omdat de aard van de mens is wat-ie is, maar de combinatie aard-van-de-mens & aard-van-de-islam is al helemaal een garantie voor bloedbaden. Vrede & islam is al 1400 jaar een contradictio in terminis.

Uiteraard heeft ze het over “de bezetting”. DE BEZETTING. Hét sleutelwoord! De roestige reuzenspijker waaraan het hele leugenverhaal van de twee-kanters hangt. ER IS NAMELIJK GEEN BEZETTING! Ik ga het niet wéér uitleggen. Ga maar lezen, hiero. Of anders daaro bij een échte geleerde.

Wat zal ik nog ’s over dat eerste deel van haar docu opmerken? Over de oorlog van 1967 zegt ze “Sindsdien houdt Israël de Westelijke Jordaan-oever bezet”. Mag ik volstaan met dat zinnetje aanhalen dat ik zojuist ook al opschreef: “Ga maar lezen, hiero.” Schijtmoe word je ervan.

Over de barrière die moordddadige aanslagen in Israël moet voorkomen: “Dit stuk beton van een paar honderd kilometer.” Nee. Van die circa 700 kilometer is slechts 5% muur en dan alleen op plekken waar scherpschutters vanaf daken op “Palestijns” gebied Israël kunnen beschieten. Schijt-schijt-schijt-en-schijtmoe word je ervan.

NATASCHA HET BEELD DAT ZE VAN DE MUUR GEEFT

Natascha geeft ons een indruk van “de muur”

Omdat Gaza te gevaarlijk is voor een Jodin, gaat Natascha haar Stockholmsyndromatisch begrip voor de “Palestijnse” zaak “op de Westbank” uitleven. Ze heeft de propagandaterm van islamofiel links dus overgenomen, want dat gebied heet al millennia Samaria & Judea. Ze peilt het uitgaans leven in Ramallah, waar blijkt dat “Palestijnse” meisjes niet met Joden willen trouwen. You don’t say.

Ze komt daar Ahed Tamimi en Janna Tamini tegen: twee verwende nesten uit de Palmaffia-elite van “de Westbank”, die op dezelfde manier bezig zijn met hun “identiteit” als Sylvana Simons en net zo vals. Het is hetzelfde soort “identiteitspolitiek” en het uitmelken van slachtofferschap. Geen seconde maakt Van Weezel duidelijk dat áls ze slachtoffer zijn, dan toch van hun eigen corrupte elites die de haat bewust gaande houden om aan de macht te blijven. Ze zegt ergens expliciet dat ze best begrip voor hen heeft.

Begrip dus. Moet je eens gaan kijken naar die hysterie waarmee Ahed (17) onder gebruikmaking van haar vrouw-zijn ongestraft Israëlische soldaten tart, schop, slaat en uitscheldt. Ga ’s kijkluisteren naar zusje Janna (13), bijgenaam Janna Jihad, met 30.000 volgers op face-book: wat ‘n náár opportunistisch bijdehandje dat is. Die gaat nog ’s ver komen in de Palmaffiaanse terreur-milieus. Alles wat hen door de eigen leiders wordt aangedaan- inclusief die Israëlische kogel die Aheds neefje door de kop kreeg – wordt omgezet in haat jegens “de bezetter” en dat is precies de bedoeling van die leiders.

Janna Jihad (13), zusje van Ahed (17)

Zegt Ahed: “Ik moet toegeven dat de vrouw in onze samenleving weinig voorstelt.” En dan emanciperen via dit soort terreur? Nou ja, begrijpelijk: in het hele Westen hebben de nep-feministen de blanke patriarchale onderdrukker op de korrel en laten ze hun echte vijand met rust

Natascha vraagt zich gelukkig wel af wat Ahed bedoelt met “bevrijding”. Of dat misschien ook zou kunnen betekenen dat Israël in Aheds ogen moet verdwijnen. Nou, reken maar! Al zou Ahed het misschien in je gezicht ontkennen. “From the River to the sea, Palestine will be free!”

Natascha dankbaar na het nemen van een selfie met Ahed

En dan komt dus die aandoenlijke Stockholmsyndromatische peroratie vanaf 38:30. Schrijnend is dat meteen daarop, in de vooruitblik naar het volgende deel, duidelijk wordt hoe fundamenteel de mentaliteiten van Joden en Arabieren verschillen. Dat volgende deel heet: “Wie doorbreekt de cirkel van geweld?” Nou dat zijn dus niet de moslimische Arabieren, zoals ze in het algmeen al 1400 jaar wereldwijd en in het bijzonder Palestina sinds 1920 de cirkel van geweld nou juist blijven aanjagen.

“Agressie stopt als de bezetting stopt. Als we naar de grond van 1948 kunnen terugkeren. Joden die uit Europa komen gaan weer terug.” Ja-ja: het is duidelijk!From te river to the Sea!”

Waarna  een jonge Joodse Israëliër met last van diezelfde jeugdig-hormonale wereldliefde als Natascha zegt in de toekomst vredes-wonderen niet uit te sluiten.

Ik kan alleen maar hopen dat in Israël geestelijk volwassenen als Netanyahu aan de macht blijven.

_________________

*** Antisemitische VPRO: nou ja, in elk geval op die redactie van dat “Tegenlicht” zitten foute rotzakken. Ik ken hun namen niet en ik heb geen zin dat verder uit te zoeken. Maar in het verleden hebben ze herhaaldelijk ronduit demoniserende reportages over Israël gehad. Het lijkt wel of ze onder druk van de werkelijkheid nu een andere toon aanslaan. Althans in de aankondiging van deze docu van Van Weezel is het een soort wezenloze blah-blah geworden, quasi-genuanceerde complexiteits-Quatsch waarin de vraag hoe diepmenselijke humaan én Israëli’s én “Palestijnen” allemaal wel niet zijn, eh . . . . . in het midden gelaten wordt:

Ik moet me nog eens verdiepen in wat ze bij dat “Tegenlicht” allemaal rond Israël  geproduceerd hebben. Hier is een voorlopige lijst van wat ik allemaal bij elkaar gescharreld heb:

Tegenlicht, of Tegen Licht? (Likoed Nederland, 29 oktober 2011)

De VPRO verzon het verbranden van Palestijnse kinderen (Likoed Nederland, 16 maart 2012)

VPRO speelt gevaarlijk spel met ontmenselijking van Joden (Likoed Nederland, 23 februari 2012)

VPRO, Ilan Pappé, Von der Dunk, Ben Goerion, Israël, antisemitisme, bedrog, fraude, leugen, manipulatie (Martien Pennings, 7 november 2011)

VPRO’s subtiele en helse leugenlaster over Israël: Censored Voices (Martien Pennings, 28 april 2016)

De VPRO gaat Londonistan promoten met Jodenhatende islamofiel Ken Livingstone (Martien Pennings, 15 februari 2015)

De Juichende Jodenhaat-jongeren van de VPRO, Martien Pennings, 10 december 2011)

Nederlandse TV-zender VPRO blaast theorie Joods complot nieuw leven in (Joost Niemöller, 22 oktober 2011)

Tegenlicht – Portret van een groot taboe: de macht van de Israël lobby in de Verenigde Staten (2 april 2007)

Tegenlicht-  Kolonisten van Hebron van Esther Hertog  (19 november 2012)  (interview met Hertog) (een langere versie  van de docu gaat onder de titel Soldier on the Roof)

Anna Krijger en Carolina Lo Galbo: 2 kakelkippende quasi-kosmopolietjes behandelen “Israël” (15 oktober 2017)

Tegenlicht – Rawabi, de beloofde Palestijnse stad (15 oktober 2012)

Tegenlicht – De kolonist van Kibboets Karmya (12 mei 2008)

Tegenlicht – In de ban van Israël (17 oktober 2011)

Tegenlicht -Vechten tegen een reus  (18 oktober 2011, Han Ceelen) “De Israëllobby in Nederland heeft veel meer invloed dan de Palestinalobby”

Tegenlicht – Tussen Egypte en Gaza (10 oktober 2011)

Tegenlicht -Thomas von der Dunk (Artikel) (13 oktober 2011, Jan Kruidhof)

Tegenlicht – De dood van Rolf Kloppenburg (19 oktober 2011) (Jan Kruidhof)  “PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven vertelde de Tweede Kamer in december 2010 dat een jeugdvriendje van hem is doodgeschoten door Hamasterroristen”

Tegenlicht – In gesprek met Amos Oz (23 april 2007)

Tegenlicht – Leestips over Israël en de bezette gebieden (9 mei 2008)

Tegenlicht – Een beknopte geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict Artikel (7 mei 2008)

Tegenlicht – Wijze lessen uit het Midden-Oosten (31 januari 2016)

2Doc – The Settlers (22 februari 2017) “Sinds de beslissende overwinning van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 hebben honderdduizenden Israëlische burgers huizen gebouwd in de bezette gebieden van de Westelijke Jordaanoever”

_______________