Pas een oogoperatie gehad, maar nu kan het er toch weer van komen. Drie boeken moeten nodig gelezen worden. Het onderstaande heb ik  al in huis en de andere twee zijn in bestelling.

Het bovenstaande boek  is van iemand die denkt dat er géén aparte godsdienst los van de islam bestaat die je dan “islamisme” zou kunnen noemen.

De boven- en onderstaande boeken zijn van auteurs die, naar verluidt, zulks wél denken en die bovendien, zo verneem ik, menen dat de islam hervormbaar is: Ruud koopmans en Bassam Tibi. Ik vraag aandacht voor het feit dat de titel van het boek van Koopmans suggereert dat het huis van de islam ooit in puike staat heeft verkeerd.

Er is een vrij grote, diffuse “beweging” die hetzelfde denkt als Koopmans en Tibi en die in Nederland wordt vertegenwoodigd doorVrij Linksen individuen als Fidan Ekiz. Internationaal is Ayaan Hirsi Ali een voorbeeld.

Persoonlijk meen ik dat de geschiedenis zéér sterke aanwijzingen bevat dat de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre, onhervormbaar is. Verder zou ik niet weten hoe je theoretisch die hervormbaarheid van de islam voor de toekomst zou kunnen aantonen. Er is namelijk geen enkel fatsoenlijk principe in de islam waaromheen zo’n hervorming zou kunnen clusteren. Er is ook geen “diversiteit” in de islam die dat zou kunnen bewerken. Ondanks alle “scholen”, richtingen en scherpslijperijen die de islamitische “theologie” door de eeuwen heen heeft gekenmerkt, behoud ik de overweldigende indruk dat die hele papier-oceaan binnen de bandbreedte van nauwe en stalen kaders van onderdrukking, achterlijkheid en bloeddorst blijft. Dat is niet zo raar: de Koran geldt als het rechtstreekse woord van Allah zelf en als je aan het voorbeeld of de woorden van “de profeet” wil tornen dan is de hysterie waarmee moslims antwoorden nog erger dan wanneer je de Koran “beledigt”.

Ik ken Koopmans alleen indirect, van citaten op het internet en ik weet dat hij via representatieve enquêtes veronrustende cijfers over de opvattingen van moslims in Europa boven water heeft gehaald. Toen ik hoorde dat-ie op een morgen bij “Goedemorgen Nederland” bijna twee uur lang zou aanschuiven, zat ik ’s morgens om 7 uur klaar.

Ik heb voor u opgeschreven wat hij daar, in dat in vier blokken opgedeelde programma, allemaal vertelde. In het voorlaatste blok, tussen acht en half negen, geeft Koopmans als zijn mening dat je jonge kinderen beneden tien jaar, van wie je kunt aannemen dat ze zich nog niet schuldig hebben gemaakt aan oologsmisdaden, wat hem betreft zelfs actief uit Syrië terug mag halen. Maar! Maar dat je meteen hun moeders uit de ouderlijke macht moet ontzetten. Die hebben zich nanmelijk schuldig gemaak aan kindermishandeling door ze mee te nemen naar, aldus Koopmans “de hel op aarde”.

Koopmans vindt ook dat paspoorten van Syriëgangers afgenomen moet worden en adstrueert dat aldus:

“In het verleden is bijvoorbeeld van mensen hun nationaliteit afgepakt die in de Spaanse Burgeroorlog hebben gevochten of in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog aan de kant van de Indonesiërs, dus voor in principe een goede zaak. En hier hebben mensen voor een van de meest misdadige bewegingen van de afgelopen eeuw gevochten en dus geen genade wat mij betreft.”

Tot zover helemaal eens. Maar over Trump heeft Koopmans een niet zo wetenschappelijke mening. Want als je wetenschap bedrijft en ook als je gewoon een mening verkondigt, dan moet je wel met een enkel voorbeeldje komen van wat je beweert. En dat doet Koopmans niet. Sterker nog: ik denk dat er geen enkel voorbeeld bestáát van “inconsistent” handelen van Trump dat niet door onvoorziene omstandigheden en het hetzen van de Dems is afgedwongen.

Als er namelijk één president is geweest met een consistent beleid, zowel in binnen- als buitenland, dan toch Trump. Een man die bovendien zelfs voor zijn verkiezing uitgebreid aankondigde wat hij ging doen en dat vervolgens ook dééd, voor zover als de hysterische obstructie en heksenjachten van de Dems hem dat toelieten. Maar moet je horen wat Koopmans zegt naar aanleiding van de no-deal met die massamoordende vette pad uit Noord-Korea. Het slaat echt nergens op:

“Dit is voor Trump een enorme nederlaag. Hij is natuurlijk een enorme chaoot, een soort politicus die met de dobbelsteen gooit. ‘T is ongeveer willekeurig wat-ie doet en je zou nog kunnen hopen dat-ie af en toe nog eens een zes gooit. Maar hij weet het te presteren om zó chaotisch te zijn dat er zelfs nooit een zes tussen zit.”

Nou-nou-nou! Is dat niet een beetje irrationalistische onderbuik, professor?

In het laatste blok van “Goedemorgen Nederland!” tussen half negen en negen, gaat het over zijn boek. Maar omdat op dat moment de schorsing van de leraar uit Hoofddorp speelt vanwege “belediging van de Profeet”, mag Koopmans ook zijn redelijk gezonde standpunt over die affaire geven:

“Ik vind het een grof schandaal. Om te beginnen omdat de beschuldigingen helemaal niet bewezen zijn, maar de schorsing wél al is ingetreden. En dan moet je wel bedenken dat dat gebeurt in een context waarin in de islamitische wereld, bijvoorbeeld onlangs in Pakistan met Asia Bibi, onbewezen beschuldigingen van blasfemie ertoe leiden dat mensen de gevangenis indraaien en beschuldigd worden en dat we dat nu ook in Nederland moeten meemaken, dat vind ik heel erg zorgwekkend en ten tweede, zelfs al zou hij gezegd hebben wat ‘m ten laste wordt gelegd, namelijk dat de profeet Mohammed met een minderjarig meisje was getrouwd, wat gewoon waar is, en dat dat naar huidige maatstaven pedofilie zou zijn, wat óók waar is, dan kan je natuurlijk zeggen, ‘móét dat nou, moet je daat mensen mee kwetsen’, nou ja, ik weet niet in welke context dat dan gezegd zou zijn, maar een feit is wel dat in een groot deel van de islamitische wereld het huwen van minderjarige meisjes zonder dat ze daar, eh, toestemming van de vader en eventueel sharia-rechtbank is mogelijk. In sommige landen zelfs zonder enige leeftijdsbegrenzing. Dus dat is echt wel een probleem.”

En dan komt zijn nieuwe boek echt aan de orde en geeft Koopmans zijn mission statement:

“Ik heb het boek geschreven omdat ik een brug probeer te bouwen in het gepolariseerde debat over de islam, een brug gebaseerd op feiten, gefundeerd op feiten en ook om het zwijgen over de misstanden in de islamitische wereld te doorbreken.”

Dat is mooi eenvoudig voor het lekenpubliek van “Goedemorgen Nederland” zo rond kwart voor negen ’s morgens. Maar ik wens Koopmans succes, want die “misstanden” zijn er in de islamitische wereld al 1400 jaar en de heersende patriarchen in al die eeuwen hebben dat blijkbaar nooit als “misstanden” ervaren.Waarom zouden ze ook: de islam is een totaal immoreel systeem, waarin het gaat om seks, bezit van vrouwen, macht, rijkdom en het afleiden op de jihad van jonge mannen die gevaar kunnen opleveren voor de leiders. Die verontrustende feiten en cijfers die voorzover ik weet Koopmans tot nu toe naar boven heeft gehaald zijn dienovereenkomstig. Dus mij lijkt dat ook richting fundamentele islamcritici er nauwelijks een “brug” geslagen zal worden.

Koopmans krijgt een filmopname te zien van een op de boekpresentatie uitgeproken laudatio door Fidan Ekiz, de nieuwe presentatricc van “De Nieuwe Maan” het integratieve allochtonen-discussie-programma van de NPO (“speciaal voor iedereen”).

Ekiz:

“Hij [Koopmans]heeft het eigenlijk ook een beetje voor mij geschreven. Want dit is de steun waarnaar ik op zoek ben. Ik ben iemand die uit die moslimgemeenschap komt en ik praat en schrijf kritisch over de politieke en radicale islam en in zekere zin roept Ruud Koopmans in zijn boek op tot solidaritei met mensen zoals ik die worden weggezet, die worden weggezet als nestbevuiler, als dissident. Wij zoeken juist progressieve, liberale moslims binnen die gemeenschap die bereid zijn om kritisch te kijken naar die religieuze oorzaken die ten grondslag liggen aan die misstanden in de islamitische wereld. En daar ben ik ‘m gewoon heel dankbaar voor. Dat ráákt mij omdat we deze mensen nodig hebben in de wetenschap. Iemand die dit echt onderzoekt, weet waar-ie het over heeft en met cijfers komt. Het is waterdicht, dit boek. Daar kan je alleen maar dankbaar voor zijn, toch?”

EKIZ FIDAN TWEET BOEK KOOPMANS

Opnieuw: ik wens ook Ekiz veel succes. Maar de berichten die ze zelf de wereld instuurde zijn niet hoopvol. Kijk bijvoorbeeld eens hoe ze bij Jinek zit vanaf minuut 24. En zij zou zich, net als Koopmans, moeten afvragen, hoe dat dan zou moeten, de islam “hervormen” en welke goeie eigenschappen van de islam op de voorgrond zouden moeten komen. Want die zijn er niet.

Koopmans reageert op de laudatio van Ekiz:

“Ik wilde Fidan Ekiz het eerste exemplaar geven omdat het debat over de islam zo gepolariseerd is tussen mensen aan de ene kant die zeggen dat al die problemen niks met de islam te maken hebben en dat al die radicalen geen echte moslims zijn en aan de andere kant die zeggen dat het alles met de islam heeft te maken en dat ook niks verbeterbaar is aan de islam, de islam niet hervormbaar is en we de Koran moeten gaan verbieden. Ik weet uit eigen ervaring dat het heel moeilijk is om in dat debat een middenpositie in te nemen omdat er aan alle kanten aan je geduwd en getrokken wordt. Je wordt al snel in het racistische kamp geduwd. En om een oplossing voor het probleem te vinden is het juist belangrijk dat we dat middenkamp versterken. En Fidan Ekiz is precies het soort van publieke persoonlijkheid die precies dát doet: kritisch zijn tov de religieuze oorzaken van de misstanden maar dat doet zonder daar meteen een heel geloof met anderhalf miljard aanhangers bij de vuilnisbak te zetten.

Tsja, dat is wat ik altijd al zeg: zet die islam bij het grofvuil en kijk vooal niet meer om want er is niks mee te beginnen. Het is één grote verzameling wartaal, waarin meestal een nare boodschap van geweld en onheil zit. Ik begrijp dat die “middenpositie” van Koopmans neer komt op zoveel mogelijk tolereren en de grens trekken bij echte misdadigheid en onderdrukking. Maar ik zou wel eens willen weten wat die “middenpostitie” van Koopmans nu inhoudelijk voorstelt, dus qua enerzijds islam = goed, anderzijds islam = slecht. Want de islam is alleen maar slecht, voorzover ik weet. En essentieel verschillend met de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, omdat redelijkheid, dialoog met “God”, individuele gewetensvorming en schuldbesef ontbreken in de islam. Het hele systeem is alleen maar angst, geweld, onderdrukking, seks en bijgeloof.

Maar Koopmans ziet blijkbaar in de islam iets “menselijks” iets wat wel in het universele humanitaire plaatje kan passen:

“Dat is de spanning in het algemeen. Dat je aan de ene kant moet proberen de rechtsstaat en de democratie te beschermen tegen dat soort extremistische organisaties, maar dat je dat tegelijkertijd moet doen op een manier waardoor je niet zélf de rechtsstaat en de democratie ondergraaft. En dat is lastig, natuurlijk.”

Mijn vraag bij bovenstaande uitspraak zou echter luiden: hoezo ondergraaf je de rechtsstaat als je een anti-humanisme, een nazi-ideologie verbiedt?

TEKST LOOPT DOOR ONDER DEZE ILLUSTRATIE!

Volgens Koopmans moet dit totalitarisme dat al 14 eeuwen stand houdt zich van binnen uit gaan hervormen:

“De oplossing van het probleem ligt uiteindelijk in de islamitische wereld zelf. De problemen die we hier hebben met radicalisering, uiteindelijk is dat allemaal overgewaaid vanuit het Midden-Oosten. Dat zijn geen problemen die hier geproduceerd zijn. En daarom ligt de oplossing van het probleem ook binnen de islamitische gemeenschap. En daar is het belangrijk dat er ook een hervormingsbeweging op gang komt, ook een zíchtbare hervormingsbeweging. Er zijn natuurlijk veel moslims die helemaal niet radicaal zijn, die gewoon hun leven leiden. Alleen die islam, die gematigde islam is heel erg geïndividualiseerd. En het is belangrijk dat juist mensen die hun nek uitsteken, zoals Fidan Ekiz bijvoorbeeld, als die dat alleen doen dan krijgen ze de bagger alleen over zich heen. Als er een brede beweging is van mensen die de straat opgaan bijvoorbeeld om te demonstreren tegen de fundamentalistische islam, tegen extremisme en tegen het bezoedelen van de naam van de Profeet en van de Koran door al die extremisten, want dát is de grootste islamofobie die er bestaat. Dus wat er in die wereld zelf gebeurt.”

Koopmans nog maar ’s veel succes toewensen dan? Met massale demonstraties van moslims tegen alles wat de islam leert? Want dat is de consequentie! Ga alleen eens op GeenStijl naar dit PowNed-filmpje kijken. Moslimische schoolmeisjes reageren op die kwestie met die leraar in Hoofddorp die Mohammed zou hebben beledigd. En dan zie je dat deze nare, agressieve, fanatieke, slachtofferige trutjes slechts één gebod kennen voor de kufar : kop houwe over “de Profeet”! Voorts is het natuurlijk eminent gelul dat je met misdadigheid “de Profeet” en de Koran zou “bezoedelen”! Want de islam is voor 100% opgetrokken uit misdadigheid! En de islam is helemaal nietgeïndividualiseerd”: er zijn alleen moslims die zich in verschillende gradaties iets aantrekken van Koran, Soenna en sharia. En hoe gematigder de moslim, des te minder trekt-ie zich aan van de islam. Een moslim is gematigd ondánks de islam.

Uit het bovenstaande mag u opmaken dat ik vind dat de blik van socioloog Koopmans in historisch opzicht nogal beperkt is. Dat blijkt ook uit de volgende uitspraak bij “Goede Morgen Nederland!”

“Veertig jaar geleden in 1979 waren er een aantal belangrijke gebeurtenissen in de islamitische wereld. In Iran bijvoorbeeld maar ook in Saoedi-Arabië en Afghanistan. En daar heeft eigenlijk die islamitische wereld de verkeerde afslag genomen. Het ging al niet goed op heel veel vlakken, maar het fundamentalistische antwoord dat toen dominant is geworden, namelijk dat om de oude glorie van de islamitische wereld terug te krijgen moslims terug moeten gaan naar de wortels van het geloof en de Koran letterlijk moeten nemen en het voorbeeld van de Profeet en zijn volgelingen uit de 7e eeuw zo precies mogelijk moeten navolgen. Dat is precies het verkeerde antwoord. Dat heeft natuurlijk geleid tot een toename van het aantal landen dat sharia-recht heeft ingevoerd met alle gevolgen voor de rechten van religieuze minderheden, geloofsafvalligen, homoseksuelen. Het heeft ook tot enorm veel conflicten in de islamitische wereld geleid. Bijna alle burgeroorlogen die de wereld tegenwoordig kent zijn tussen verschillende stromingen binnen de islam. Tussen Soeni’s en Shi’íten, fundamentalisten en seculieren, etnische moslim-minderheden en niet-moslim-meerderheden. Het heeft de wereld op zijn kop gezet.”

Nee hoor, Koopmans! Niks op zijn kop! De islamitische wereld werd weer neergezet zoals-ie voor 1979 al 1300 jaar stond.

Zullen we nog ’s iemand aanhalen die dan wel het bestaan van vrijheidsverlangen bij individuen in de islamitische wereld erkent, maar de kans op grote doorbraken van humaniteit aldaar gering acht? Als Samuel Huntington in zijn “Clash of Civilizations” Bill Clinton aanhaalt — die als president zei dat het Westen geen probleem heeft met de islam, maar alleen met “de extremisten” — dan stelt Huntington op pagina 209 van zijn “Clash”:

“Fourteen hundred years of history demonstrate otherwise.”

En op pagina 256 vinden we zijn klassieke citaat:

“Wherever one looks along the perimeter of Islam, Muslims have problems living peacefully with their neighbours. The question naturally rises as to whether this pattern of late-twentieth-century conflicts between Muslim and non-Muslim groups is equally true of relations between groups from other civilizations. In fact, it is not. Muslims make up about one-fifth of the world’s population but in the 1990s they have been far more involved in intergroup violence than the people of any other civilization. The evidence is overwhelming.” [mijn vet]

En die “evidence” gééft-ie dan vervolgens ook, in de paragraaf “Incidence: islam’s bloody borders” op de pagina’s 254-258.

Huntington sluit zich dus aan bij alle realistische kenners van de islam. En misschien moet ik hier maar wéér eens Marcel Kupershoek aanhalen over de volstrekte onhervormbaarheid van de islam. Althans volgens zijn essay met de onschuldige titel “Uitpakken”. Kurpershoek is o.a. gewezen ambassadeur in Pakistan en Afghanistan. Het opstel is opgenomen in een boekje met de exotische titel De Tragopan van Kohistan. Dat essay bevat een vernietigende kritiek op de islam. Over dat extremisme en de hang ook in het gruwelijkste falen een overwinning van de islam te zien, zegt Kurpershoek:

“De ‘twee mooiste dingen’ die de Koran de gelovigen in het vooruitzicht stelt zijn, volgens de gangbare uitleg van het vers, overwinning of martelaarschap. Beide zijn even mooi. De islam die zich buiten de muren van de moskee vertoont zit vol van dit soort ongerijmdheden. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Saddam Hoesssein, die de politieke islam met harde hand onderdrukte, maakte gebruik van de belevingswereld, gepropagageerd door de politieke islam. Zijn nederlagen waren altijd overwinnigen. Zo wordt een nederlagenstrategie de zekerste weg naar de overwinning. Een buitenlandse politiek die ontaardt in massale verliezen van mensenlevens, boycots, reisbeperkingen, kolossale economische verliezen, is een succes mits gemotiveerd door het geloof. Een staat die zijn burgers armoede en rampspoed brengt in naam van de islam, kan zich beroemen op de islam. De nederlaag is verzekerd. En dus het martelaarschap. En dus de overwinning. Eigenlijk kan er niets fout gaan. Zolang je je houdt aan deze uitleg van de islam. Armoede is rijkdom, achterlijkheid is wetenschap, de nederlaag is de overwinnng, discriminatie is rechtvaardigheid, wreedheid is erbarmen, waanzin is verstand. De buitenwereld kijkt ernaar met ongeloof en verbijstering. De politieke islam verwacht niet anders, want ongeloof is het kenmerk van de buitenwereld.” (Tragopan, pp. 114-15, mijn vet)

TIBI BASSAM I AM A MUSLIM

We moeten het ook nog even over Bassam Tibi hebben. En ik durf bijna niet kritisch te zijn. Wát een icoon! En wát een verering viel deze beminnelijke narcist ten deel bij het symposium dat de Leidse Universiteit in samenwerking met Uitgeverij “De Blauwe Tijger”. Hij is een jaar ouder dan ik, Tibi, maar wat een verschil ook in verdienste en carrière! Ik, een al levenslang gemarginaliseerde provinciale Radikalinsky die schrijft op obscure polder-weblogjes en hij, nou ja, wat ik al zei: een iconische uomo universalis van ’n kosmopoliet.

Ook Tibi kende ik voorheen alleen indirect uit citaten bij anderen en ik had begrepen dat hij pittig islam-kritisch is. Nu heb ik inmiddel óók begrepen dat ook hij gelooft in het onderscheid tussen islam en islamisme en zich zelfs “moslim” is blijven noemen. Ik vind dat allemaal heel raadselachtig en ik hoop de sleutel tot begrip in zijn boek te vinden.

Al moet ik zeggen, dat ik al een aanwijzing meen te hebben gevonden in het interview dat Wierd Duk met ‘m had.

“Hij werkt aan z’n autobiografie, die hij met de hand schrijft en waarvan hij 600 pagina’s af heeft. Daarin komen ook de persoonlijke crises in zijn leven aan bod. ‘Ik ben door enkele serieuze identiteitscrises gegaan, momenten waarop ik geen idee meer had wie ik was.’ Hij ging ervoor in therapie. Tijdens die gesprekken kwam Tibi tot een belangrijk inzicht. ‘Ik begreep hoe diep de islam in mij zit verankerd.’

Tsja. Moeten we hier eigenlijk nog iets aan toevoegen? Misschien dit: Tibi ervaart de islam blijkbaar als trauma. Net als de hele wereld van goedwillende mensen die ook nog een beetje durven nadenken. Het lijkt tijd te worden om althans te erkénnen dat die islam niks anders is dan een trauma, een verschrikkelijke wond in de geest van de mensheid, een kanker die uitgesneden moet worden, iets dat je bij het kosmische grofvuil moet zetten en waarnaar je nooit meer moet omkijken. Maar ik zie het de islamitische wereld zelf niet doen. En het Westen zou het alleen kunnen via verschrikkelijke oorlogen. Voor klassieke geopolitieke “containment” in Kennan-stijl is het waarschijnlijk te laat. Dat danken we aan de quasi-elite die ons de laatste 50 jaar heeft geregeerd, dus aan wat ik noem: het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Dat machtsconglomeraat is op zijn gevaarlijkst in de gedaante van de EU. Deze EU is een monsterlijke bureaucratie die de Europese landen verarmt, tegen elkaar opzet en van binnen kapot maakt door islamisering. En ik ben bang dat deze stroming van islam-optimisten de desastreuze EU-politiek van voortgaande islamisering alleen maar versterkt. Weinig mensen zijn zich bewust van de verderfelijke rol die de EU ook in het verleden heeft gespeeld bij deze geplande islamisering. “Eurabië” is hier het codewoord en gaat u mijn verduidelijking ervan maar eens lezen.

Ik geef één voorbeeld van de krankzinnige islamofilie van de EU die parallel loopt met het denken van Koopmans, Fidan Ekiz, Ayaan en “Vrij Links”. Van Bassam Tibi weet ik dat van die parallellie niet zo zeker: hij verzet zich ondanks zijn geloof in de hervormbaarheid van de islam, blijkbaar heftig tegen de islamisering van Europa.

Nu dat EU-voorbeeld van islamisering.

Een van de honderden documenten die het streven van de EU naar “Eurabië” sinds de “oliecrisis” van 1973 heeft opgeleverd, is deze “Parliamentary Assembly Resolution 1743 (2010) Final version, Islam, Islamism and Islamophobia in Europe” op de website van de “Council of Europe”. Dat streven naar “Eurabië” dat sinds 1973 (“oliecrisis”) steeds meer vaart kreeg, haakt aan bij een oude Franse traditie van anti-Amerikanisme, die meteen na WO II nieuw leven ingeblazen kreeg door De Gaulle. Hij wilde dat Europa een machtsblok zou worden tegenover Amerika en onder Franse leiding. En dat machtsblok moest wel in Noord-West-Europa liggen, maar tentakels hebben rond de Middellandse Zee.

Het bovengelinkte document is een van de vele pogingen van de EU — deze is uit 2010 — om een witgewassen islam door de strot van de West-Europeanen te persen. Om de tekst nog enigszins geloofwaardig te maken, releveert het “parlement” in dit stuk de bekende kritiek op de islam – gebrek aan democratie en mensenrechten, geen scheiding van Kerk en Staat, bedreiging van afvalligen, parallelle gemeenschappen, genitale verminking – maar . . . . . die kritiek wordt van toepassing verklaard op een geloof dat door het EU-”parlement” wordt aangeduide met “islamisme”, dus precies zoals Koopmans cum suis doen.

Wat Koopmans cum suis misschien net níét doen is de islam, als onderscheiden van het islamisme, puur verheerlijken. Maar in de ogen van het EU-“parlement” is alles wel degelijk prachtig aan de islam en als moslims “islamisten” worden dan komt dat door discriminatie en uitsluiting in het Westen.

Hier ter afsluiting een paar pareltjes van dit geëxalteerde boerenbedrog:

“Judaism and Christianity – the three monotheist religions – share the same historic and cultural roots and recognise the same fundamental values, in particular the paramount value of human life and dignity, the ability and freedom to express thoughts, the respect for others and their property, and the importance of social welfare.”

“Teaching about religions should be supported by member states, to raise public awareness of the common origin and values of Judaism, Christianity and Islam and their impact on modern European humanism. Institutions of higher education and research in Europe should provide Islamic studies in order to educate religious scholars, teachers and leaders and distinguish Islam from Islamism. The Assembly is confident that most European Muslims accept a common approach reconciling Islam with democratic values, human rights and the rule of law; indeed, many have done so for a long time.”

_______________________