Het is láát voor een laatste poging de islam nog af te stoppen in Europa. Maar misschien nog niet té laat. Vandaar: te elfder ure. Nog net geen “vijf-voor-twaalf”. Toch? Laten we hoopvol blijven tegen beter weten in!

Serge Trifkovic heeft Balkan-roots en daarom misschien een iets beter ontwikkeld instinct voor het gevaar van de islam. De Balkan hoort tot de onderbuik van Europa. De Profeet is er eeuwenlang zijn zwaard in blijven steken.

Trifkovic heeft over het islam-gevaar twee boeken geschreven: “The Sword of the Prophet” (2002) en “Defeating Jihad” (2006).

Serge Trifkovic

Als ik nu, anno 2019, blader door mijn exemplaar van “The Sword of the Prophet”, zie ik hoe intensief ik met dat boek bezig ben geweest: onderstrepingen, aantekeningen in de marge en uitroeptekens. En ik herinner me hoe ik indertijd een vriend vertelde dat dit nou een van die boeken was die nodig vertaald zouden moeten worden teneinde onze quasi-elites wakker te schudden. Weinig kon ik toen bevroeden . . . . . Nou, ja: wie had er toen verwacht dat zeventien jaar na de verschijning van “The Sword of the Prophet” die quasi-elites dermate hypocriet en blind zouden kunnen blijven in het aangezicht van zoveel bewijs van de kwaadaardigheid van de islam?

En als ik nu zie hoe Trifkovic op de pagina’s negen tot twaalf van zijn “Defeating Jihad” van 2006 een lange lijst publiceert van de islam-aanslagen vanaf 2001 tot 2006 en als ik zie wat hij toen al voor noodkreten slaakte, dan . . . . ja, dan is althans mijn persoontje de verbijstering voorbij over zóveel misdadig onbenul bij het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Dus wat kan het devies nog zijn? “Wanhopig voorwaarts!”, lijkt me het enige dat overblijft. Niet meer voor mezelf, met mijn 74 jaar: mijn tijd zal het wel duren. Maar voor de kinderen van Europa moeten we blijven strijden. Dus ik ga proberen Trifkovic te benaderen en ik ga hem vragen of ik ik bepaalde gedeeltes uit zijn beide boeken in het Nederlands mag vertalen en publiceren op mijn website.

Voor nu schend ik voor het goede doel maar eens even de auteursrechten van Trifkovic en publiceer twee pagina’s uit zijn “Defeating Jihad” van 2006. Behartigenswaardige tekst. En nee: ik heb niet meer de illusie dat onze linkse land-en-cultuurverraders-elite er zelfs maar kennis van zal nemen.

“Yes, we once had a group of American Leaders who were pro-Nazi, pro-fascist and pro-German, until the actual beginning of hostilities of the American entrance . . . . . .

___________________