Over Eddy Terstall en zijn rol in Vij Links heb ik eerder wat gezegd, bijvoorbeeld in een tweet die aldus luidde:

“G*DVERDOMME, EDDY!!! “DENK is de allochtone PVV” ?!?!?! LUL NIET ZO DOM!!! DENK is islamistisch en dus nazistisch en Wilders is juist anti-islam en verder inzake sociaal-economisch onderwerpen “socialistisch” en inzake culturele onderwerpen liberaal. DUS WAT LUL JE NOU!?”

Waarna ik hetzelfde nog eens iets rustiger herhaalde in deze tweet.

Ook heb ik over Vrij Links eerder ge-essayeerd op de mij eigen kalm-analytische wijze:

Femke Lakerveld en Vrij Links geloven in wat in geen 1400 jaar ooit ter wereld lang heeft bestaan: een tolerante islam

Vrij Links wil dialoog, maar zet fundamentele islam-critici buiten de discussie

Enige observatieën nav het DEBAT over het MANIFEST VRIJ LINKS in de BALIE

Over het MANIFEST VRIJ LINKS

In het laatstgenoemde stuk fileerde ik, zoals de titel al zegt, het openings-manifest van de beweging. De hoofdmoot van die filering is een eenvoudige opsomming in trefwoorden waar Vrij Links vóór dan wel tegen is. Aldus:

VRIJ LINKS MANIFEST IN TREFWOORDEN VOOR EN TEGEN (2)

Bovenstaande dichotomie was ik eigenlijk vergeten toen ik aan de behandeling van het interview begon dat Ad had met Eddy. En eerlijk gezegd was ik ook de inhoud vergeten. Want het is allemaal nogal abstract en algemeen, nietwaar? Maar blijkbaar is er toch, althans in het hoofd van Eddy, vooruitgang geboekt, want mijn aanvankelijke neiging was om bij de analyse van het interview met Verbrugge opnieuw die tweedeling toe te passen. Maar deze keer kwam ik daar veel minder ver mee, zoals u verderop kunt zien.

Waarin Vrij Links en Eddy géén vooruitgang hebben geboekt, is het inzicht dat de islam een onhervormbare nazi-ideologie is en dat het tijd wordt dat “verlichte moslims” inzien dat “verlichte moslim” (“gematigde moslims”) een contradictio in terminis is en dat ze moeten ophouden met net doen of je Vrij Linkse Humanist en tegelijk moslim kan zijn. Ook in dit interview wordt de islam zo weinig mogelijk genoemd. Het woord valt één keer in een bijzinnetje waarin Eddy de “populisten” van PVV en FvD verwijt dat ze alleen voor vrouwenrechten opkomen als ze daarmee de islam kunnen bashen. Ja, die Wilders, Bosma, Baudet en Hiddema lijken me echt patriarchale types, die alleen voor de Bühne vrouwvriendelijk zijn.

We moeten, denk ik, de invloed van Eddy op Vrij Links niet onderschatten en dan heb ik het met name over zijn hang naar verbinding die hij ingebracht heeft in de beweging. Die hang is, zo weet ik, oprecht. Zijn verzoenende mildheid is niet gespeeld. Eddy is een goeie jongen, echt, dat meen ik. Hij is voortdurend aan het proberen elites en achterbannen, high-brow en low-brow, gematigd en radicaal met elkaar in gesprek te brengen. En dat is dan, toegegeven, ook weer goed voor zijn carrière en populariteit.

Ik denk ook, ik wéét eigenlijk, dat zijn invloed achter de schermen bij de elites van bijvoorbeeld zowel VVD als PvdA vrij groot is. Hij laat zich in het interview ontvallen dat hij het laatste congres van de VVD heeft mogen toespreken. En de koerswijziging van Lodewijk Asscher is, zo vermoed ik, mede door hem tot stand gekomen. Op het einde van het interview geeft Eddy als zijn hoop en mening dat Lodewijk Asscher een grote verkiezingsoverwinning gaat behalen. Asscher timmert inderdaad aan de weg: kijk hier vanaf minuur 24 bij Jinek en hier vanaf minuut 28 bij Nieuwsuur.

Zelf hoop ik dat hij nog op die negen zetels gaat inleveren, want ik vind dat Asscher staat voor onvergeeflijke bezuinigingen in de publieke sector – daaraan gaan instellingen en mensen nog steeds kapot – en voor een anti-Israël-politiek van de PvdA die aan antisemitisme grenst. Ik heb in het verleden de PvdA in het algemeen en Asscher persoonlijk vooral op die anti-Israël-politiek zo fors mogelijk aangesproken. Maar het helpt niet: ook op het laatste PvdA-congres dat afgelopen zaterdag werd gehouden, werd opnieuw ruimte gelaten voor wat ik “Israël-irrationalisme” noem als ik het woord antisemitisme wil vermijden. Ik vind die Asscher in het algemeen iemand die consequent en op hysterische wijze aan de verkeerde kant staat.

U ziet: graag kritiek op Israël en graag solidariteit met “de Palestijnen”. Dat betekent in de praktijk  . . . . . ach, weet je wat: ga maar eens lezen wat dat volgens mij in de praktijk betekent in mijn opstelletje onder de titel: “Ik zou de antisemitische ratten Michiel Servaes (PvdA) en Kati Piri (PvdA) graag Breiviken” Ja, ik weet het: ik ben een fout, walgelijk en agressief type, maar bij benadering niet zo walgelijk en fout als het PvdA-tuig dat dit soort moties indient en als een congres dat die motie aanneemt.

Op hysterische wijze aan de verkeerde kant staat, zei ik zojuist. Mag ik nog eens een extra voorbeeld geven van de perversiteit van de PvdA en zijn leider Lodewijk Asscher? In februari 2017 greep Asscher via een facebook-tekst de roman “The Plot against America” (2005) van Philip Roth aan om van Donald Trump én van Geert Wilders een Charles Lindbergh (1902 – 1974) te maken. Wie was dat ook alweer? Nou, de historische vliegheld Lindbergh was een graag geziene gast in Nazi-Duitsland en felle Jodenhater. Isolationist uiteraard: hij had nazi-Duitsland in Europa graag de overwinning gegund. In de roman fantaseert Roth het Amerika dat ontstaan zou kunnen zijn als in 1940 niet Roosevelt maar Lindbergh de presidentsverkiezingen had gewonnen. En dat lijkt best wel een beetje op wat er in nazi-Duitsland daadwerkelijk gebeurde. En was Lindberghs devies, zegt Asscher, niet ook “America First”? Nou dan! Trump: nazi!

Daar moest over gesproken worden bij DWDD!  Eveneens in februari 2017 betoogt Asscher bij Matthijs van Nieuwkerk dat we vooral moeten letten op het “Orwelliaanse” van Trump die immers de mainstream-media beschuldigt van fake-news en zijn eigen kijk op het nieuws ventileert. Dit is een totale pervertering. De waarheid is namelijk dat, als er iets “Orwelliaans” aan de hand was en is, dit juist werd en wordt veroorzaakt door de mainstream-media, in zowel Amerika als Europa, die vanaf Trumps kandidaatstelling in 2016 één grote tsunami van “links” anti-Trump-nieuws produceerden en produceren.

Als verder bewijs dat Trump eigenlijk een Lindbergh en een nazi was die met de moslims wilde doen wat de nazi’s met de Joden hadden gedaan, haalde Asscher aan dat Trump moslims uit bepaalde landen voorlopig wilde weren en dat er een aantal moslims een tijdje op een vliegveld hadden vastgezeten. We moesten dat volgens Asscher begrijpen als voorbodes van concentratie kampen en moslimjacht. Asscher: “Wilders wil korans verbieden, wil moskeeën sluiten, zegt die ideeën van Trump vind ik hartstikke goed. Laten we dat nou eens serieus nemen.”

Ook dit is weer pervers beyond imagination: de maatregelen van Trump waren allereerst heel gematigd en er bovendien op gericht niet Joden maar de oudste Jodenvervólgers ter wereld te screenen, namelijk de moslims. De islam deelt alle wezenskenmerken met het nazisme en heeft als enige de gecombineerde erfenis van Jodenhaat van nazisme en islam na 1945 in de hele wereld, maar vooral in het Midden-Oosten, levend gehouden. Pervers beyond imagination zei ik, en daarbij mag de lezer ook nog bedenken dat Asscher en zijn PvdA een traditie hebben van “Israël-kritiek” en van Palmaffia-liefde. Zeg maar gewoon: van antisemitisme.

Samengevat: de leider van een partij die  de nazistische islam faciliteert en Israël zoveel mogelijk dwars zit, beschuldigt de bestrijders van de nazislam en de Israël-verdedigers Trump en Wilders van nazi-praktijken.

Bij al zijn goede bedoelingen en vertoon van redelijke gematigheid, beweegt Eddy zich in een omgeving die beheerst wordt door louter gekken. Zijn vriend Mark Rutte, met al zijn gladde management-praatjes, is op een dieper niveau een doodgewone dwaas. Zie vooral ook mijn opstel van juli 2016: “Mark Rutte bewijst bij Nieuwsuur opnieuw dat-ie gek is”. Ik ben ervan overtuigd dat het laatste boek van Syp Wynia met de titel “Tegen de Onzin” als werktitel heeft gehad “Tegen de Waanzin”. Die Frans Timmermans, toch ook een boegbeeld van wat Eddy graag aan de macht wil zien in Nederland, is niet alleen een oprechte liefhebber van de nazistische islam, maar ook een net zo oprechte “Israël-irrationalist” en dus for all practical purposes een antisemiet. Eddy noemt PvdA-partij-ideoloog René Cuperus met respect, maar ook voor hem geldt: Israël-irrationalisme! Eddy is het deftig eens – (die populisten zijn “anti-institutionalistisch”!) – met onze linkse nep-elites dat die Baudet maar raar kletst met zijn “dikastokratie”. Maar intussen leggen mensen die ik verstandig vind mij uit dat die krankzinnige “klimaatwet” die Timmermans erdoor aan het jagen is in de EU, voor Europa the end of democracy by judge betekent: “Kortom, de EU-klimaatwet van Commissaris Timmermans is een acute bedreiging voor het voortbestaan van de democratie in Europa.”

Kijk, ik weet dat het best raar klinkt als ik zeg dat Eddy zich beweegt in een omgeving die door louter gekken wordt beheerst, maar ik heb waarachtig het idee dat we ons bevinden op een narrenschip dat afstevent op iets apocalyptisch. Ik raak niet het beeld kwijt van Timmerfrans die in een Duits tv-programma wordt gevraagd of de islam bij Europa hoort. En dan zegt de baardige profeet – (ga kijkluisteren!) – met een hemelse blik in de ogen en vette pathetiek in de stem: “Schon zwei-tausend Jahre.” (al 2000 jaar). Nee, het ergste hieraan is niet dat de islam pas 1400 jaar bestaat, maar dat blijkbare totale onbenul aangaande het karakter van die nazislam. Deze Timmermans noemde Wilders “die roeptoeter uit Venlo”, maar stuurde wel een gezant maar Saoedi-Arabië om excuses aan te bieden voor het feit dat Wilders de bloedige waarheid zegt over dat regime daar. Eddy is, net als Frans, natuurlijk ook heel erg tegen Wilders en Baudet, maar geloof me: die twee zijn oneindig veel minder gek dan degenen die Eddy als bakens ziet op de donkere zee in de waanzinsnacht waarin we ons bevinden.

Eddy en ik zijn al jaren geleden qua politieke opvattingen – (en vooral ook qua politiek stijl: mild masseren versus op de bek rammen) – uit elkaar gegroeid. We vinden het al tijden verstandig elkaar niet meer te spreken. Maar ik vond het toch de moeite waard om nog eens opnieuw te kijken waar dat Vrij Links tegenwoordig volgens Eddy voor staat.

Dat is dus het volgende:

Leve!
Mensenrechten: vrijheid van geweten, verbinding, levenspad, liefdespad
Verantwoordelijke vrijheid
De vooruitgang, ook wel progressie genoemd
Het solidaire individu
Het creatieve individu
De verheffing vh individu en begrip voor “de Ander” door seculier openbaar onderwijs
De migrant en de arbeider

Weg met!

Cultuur-relativisme
Tribalisme van sekse, leeftijd, religie, huidskleur/ ras
White saviourism = betuttelracisme
Klassenhaat
Egoïsme
Het patriarchaat

Stellingen & Inzichten
De arbeidersklasse is door de linkse elite in de steek gelaten.
De linkse elites leven in een welgesteld reservaat en weten weinig van de gewone mensen.
De linkse elites vertegenwoordigen de gewone mensen niet.
De linkse elites hebben de gewone autochtonen naar de PVV en FvD gejaagd.
De linkse elites hebben de gewone allochtonen naar DENK en NIDA gejaagd.
De linkse elites hebben een irrationele angst voor de “irrationaliteit vd massa’s” en daarom hebben ze het referendum afgeschaft.
De linkse elites behoren tot de “any-wheres” en menen thuis zijn in de geglobaliseerde wereld.

De gewone mensen behoren tot de “some-wheres” en zijn locaal georiënteerd.
De “some-wheres” gaan identiteit als belangrijk ervaren en daarvan kunnen ze nationalistisch worden.
Nationalisme heeft een etnische bijsmaak en heeft bewezen tot oorlog te leiden.
Groeps-identiteiten zijn sowieso moreel niet juist: men moet naar verbinding streven tussen sociale lagen en etniciteiten.
Door de rechtse populisten worden de waarden te grabbel gegooid die we op de christelijke kerk hebben veroverd en tegen de nazi’s verdedigd.
Die Westerse waarden zijn ook maar toevallig in het Westen ontstaan (op minuut 36).
Voor die Westerse waarden worden juist in Noord-Korea, Pakistan en door vrijzinnige vluchtelingen veel offers gebracht
Het moderne Westerse patriarchaat, zover het nog bestaat, is het mildste ter wereld.
Het exotische patriarchaat faciliteren uit betuttel-racisme is niet links.
De “identitairen” van rechts (nationalisten) gebruiken vrouwenrechten alleen als stok om de islam te slaan.

Artikel 1 vd grondwet moet leidend zijn: anti-discriminatie.
Als de Hutu’s de Tutsi’s afslachten, ligt dat niet aan de Westerse bijl die ze daarbij gebruiken.
Mensen-van-kleur kunnen óók slecht zijn: dat ontkennen is betuttel-racisme.
Ook mensen-van-kleur mogen exotische culturen kritiseren, zoals Ayaan deed, en dan zijn ze géén “Bounty” die de blanke meester wil behagen
Betuttel-racisten zijn narcisten die zwelgen in “Westers” en “christelijk” schuldgevoel.
Betuttel-racisten demoniseren in hun “puurheid” elke criticus van exotische culturen tot “racist”.
Betuttel-racisten moeten leren over ideeën te debatteren zonder op de persoon te spelen.
Betuttel-racisten zijn vaak minder getalenteerden: daarom trekken ze graag de moraalkaart.
Alles wat verkeerd gaat in de wereld aan het Westen wijten is narcistisch en hoogmoedswaanzinnig betuttel-racisme.
De hetze tegen Hirsi Ali was een uiting van betuttel-racisme.

In het onderwijs moeten de waarden van de “civil society” worden aangeleerd, van begrip voor “de Ander”, mensenrechten, vrijheid van geweten, verbinding, levenspad en liefdespad.
In het onderwijs moeten leerlingen leren denken, niet wát ze moeten denken.
Misschien moet het islamitisch onderwijs worden afgeschaft.
(Proef ik een tegenstellinkje tussen die laatste twee stellingen?)

De EU is een voortreffelijke mensenrechten-entiteit.
De EU moet democratischer en transparanter.
PVV en FvD maken niet alleen een karikatuur vd EU, maar ook van de rechtsspraak, de academische wereld en de media.

Mijn kritiek
Artikel 1 vd grondwet moet niet leidend zijn, want dat gooit aangeboren eigenschappen als ras en geslacht op één hoop met zelfgekozen identiteiten als geloof en politieke overtuiging.
Je kunt niet alleen maar uitgaan van het individu: Ad Verbruggen vraagt terecht in het interview: “Op welk aggregatie-niveau zoek je dan gezamenlijkheid?”
Dat aggregatie-niveau zal in de eerste plaats de natie moeten zijn.
Nationalisme is niet het gevaar: alleen de Eerste Wereldoorlog had puur nationalistische oorzaken.
De Tweede Werdeldoorlog had veel meer “transnationale” en ideologische oorzaken: nazisme, fascisme, communisme.
Napoleon, Lenin en Hitler wilden allemaal ook al Europa “verenigen”.
Vele grondleggers van de Europese “samenwerking” waren communisten.
De EU heeft na 1945 helemaal geen oorlog voorkomen, zoals beweerd wordt, want tot 1989 was de EU een economisch samenwerkingsverband dat in een Koude Oorlog was verwikkeld met de Sovjet-Unie en daarna ging de EU zelf Sovjet-Unie spelen.
Nationalisme is een historisch verwerkt en bedwongen ideologisch gevaar en gezond patriottisme is nu de redding van de Europese naties.
“Hör mich! – denn alles andere ist Lüge – Kein Mann gedeihet ohne Vaterland!” (Theodor Storm)
De EU is vanaf het begin een Eurabië-en-islamiseringsproject geweest: de droom van De Gaulle was om steunend op het Middellandse Zee-bekken en de olielanden Amerika naar de kroon te steken.
In ruil voor de olie moesten de Europeanen lief zijn voor de islam en veel moslim-immigranten toelaten (Bat Ye’Or, Eurabië).
De EU is niet een voortreffelijke mensenrechten-entiteit, maar een steeds autoritairder wordende islamiserings-machine.
De EU moet inderdaad democratischer en transparanter en dat kan alleen als de natiestaten hun macht terug eisen en op vrijwillige basis samenwerkingsverbanden aangaan op essentiële gebieden.
De “rechtse populisten” gooien helemáál niet de Westerse waarden te grabbel: zij verdedigen ze juist tegen de coalitie van islam en het links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.
Die Westerse waarden zijn zijn niet alleen veroverd óp de christelijke kerk maar ook voortgekomen úít de christelijke kerk: dat is een paradox waarover ik een fundamenteel essay heb geschreven.
Daarin staat dat de Rede altijd bewaard is gebleven in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, zodat wij in het Westen via dialoog en zelfs twistgeprek met “God” tot gewetensvorming en wetenschap kwamen.
Die Westerse waarden zijn dus níét zomaar toevallig in het Westen ontstaan.

Tenslotte: PVV en FvD maken níét een “karikatuur” vd EU en de rechtsspraak en de academische wereld en de media.
Het rechters-activisme in combinatie met EU-regels, internationale verdragen en onverantwoord “idealistisch” wetgeving in NL zelf leidt inderdaad tot een “dikastokratie” (Baudet)waarin verstikkende regels opgelegd worden inzake vooral migratie-gekte en klimaat-waanzin.
En de media, de academische wereld en de links-regressieve politiek vinden het allemaal prachtig.

Wat deze keer zal blijven hangen uit Eddys betoog: vrijheid van geweten, levenspad en liefdespad.

Mooi!

ASSCHER AFBRAAK 1

ASSCHER BELASTINGDIENST

Zie: GeenStijl.

__________________