Klik hier voor wéér ’n nieuw antisemitisch wapenfeit van het NON-Hoernaal van december 2020.

LEES OOK: Als er oorlog komt met Iran is dat de schuld van de joden — aldus Ties Brock, correspondent voor de NOS in Israël (13 april 2021)

Is dat nou wel écht zo? Antisemiet? Ach, ik ben bereid het te vervangen door de term “Israël-irrationalist”. Waar het om gaat is dat het belaagde NON-journaal –  (waar ze zelf hun verslaggeving diversiteitsbokaal-neutraal vinden) – in werkelijkheid uiterst links gekleurd berichten over Trump, Baudet, Wilders, klimaat, EU immigratie, islam en vooral, vooral, vooral over Israël. Tientallen stukken heb ik gewijd aan de stompzinnige, vooringenomen, ongeïnformeerde, verzwijgende, eenzijdige vijandigheid jegens Israël, de enige fatsoenlijke staat in het Midden Oosten en aan de NOS-liefde voor de al vanaf 1920 terreur bedrijvend Palmaffia’s.

Ties Brock dus. In januari 2020 heb ik een van zijn eerste bijdragen aan het 8-uur-NOS-journaal geanalyseerd en hij bleek precies hetzelfde soort linkse leuterkont dat ze bij het journaal altijd al gehad hebben als “correspondent”.

Ook Likoed Nederland heeft recent een analyse losgelaten op een bijdrage van Ties Brock op de site van het NOS-journaal. Zij, van Likoed-Nederland, hebben die analyse van negen (!) kritiekpunten op een filmpje van nog geen vier (!) minuten opgestuurd aan de bazen van het journaal. Maar daar bij de NOS werden ze er niet warm of koud van.

Ik citeer:

“Likoed Nederland heeft de NOS-redactie hier bij herhaling op gewezen. De NOS-redactie reageerde dat zij onze punten niet herkent: ‘in elk geval niet dat onze benadering negen eenzijdigheden/onjuistheden oplevert’. Dat was gemakkelijk beweerd, want al onze kritiekpunten werden weggewuifd als onbelangrijk of te lastig om uit te leggen. Ook hebben wij gevraagd om bepaalde onderwerpen dan eens wat nader, genuanceerd uit te diepen. Bijvoorbeeld de Zesdaagse oorlog in 3 minuten, de ‘nederzettingen’ in 4 minuten, et cetera. Want dan kan de nuance er mogelijk wel iets beter in worden verwerkt. En ontstaat er een beter beeld over wat daar nu eigenlijk de afgelopen honderd jaar allemaal is gebeurd. Dit zal de redactie overwegen, maar “niet te weten of we snel die keuze zullen maken”.
Einde citaat.

Ze zijn daar bij het NOS-journaal dus onaantastbaar en ze volharden in hun domme vooroordelen. Ik wil één van die kritiekpunten van Likoed-Nederland eruit lichten. Ties Brock doet in het bovengenoemde 4-minuten-filmpje een heroïsche stand-up in Samaria-Judea (“ op de Westbank”). Kijk:

Zozo! Nul Joden!
Waarop Likoed-Nederland:

“De NOS-correspondent vertelde daarbij niet dat de reden dat er een relatief zeer korte periode nul Joden woonden op de Westbank en Oost-Jeruzalem; dat dit kwam omdat zij in 1948 totaal etnisch gezuiverd waren door de Arabieren. Net zomin als dat er – behalve die periode 1948-1967 – gedurende 3.000 jaar Joden hebben gewoond.”

Ties Brock spuide zijn domme gif dus voornamelijk on-line. Maar afgelopen donderdag 15 oktober was het weer raak op het 8-uur-journaal. Kijk vanaf 18:10. Rob Trip vertelt:

“Israël gaat duizenden nieuwe woningen bouwen op de Westelijke Jordaan-oever. De regering heeft de plannen gisteren en vandaag goedgekeurd. De bouw van die huizen en appartementen is omstreden: volgens het internationaal recht mag het namelijk niet. Maar echt verrast is eigenlijk niemand: Israël bouwt daar namelijk al veel langer. Meer dan honderd nederzettingen zijn er al neergezet in bezet Palestijns gebied met inmiddels honderduizenden Israëlische bewoners. En door die nieuwe nieuwbouwplannen worden die nederzettingen alleen maar groter.”

Zou de ervaren grijze eminentie Rob Trip nou inmiddels echt niet beter weten? Dat het “internationaal recht” een doodgewone leugen is die al 50 jaar wordt verteld in alle Westerse media. Inmiddels gaan er steeds meer stemmen op die de waarheid zeggen: Israëlische Joden hebben duizend procent moreel en internationaalrechtelijk recht om in Samaria-Judea te wonen en te bouwen. Wie kort wil worden voorgelicht gaat naar het opstel op mijn website over de geschiedenis van Israël en scrollt naar beneden naar de “samenvatting”. En een ultra-korte samenvatting zal ik voor de luien van geest hieronder geven:

Na de traditionele leugen-inleiding over “bezette gebieden” van Rob Trip krijgen we de reportage van Ties Brock.

Die begint met een vriendelijke Joodse dame die al vele jaren in de nederzetting woont en die heeft zien groeien. Ze beseft natuurlijk niet dat ze gebruikt wordt voor anti-Israël-propaganda: “kolonist”.

Ach, zegt de dame, het begint hier op een echte stad te lijken, maar we wennen er wel aan.

Waarna Ties Brock in voice over:

“In het Palestijnse dorp zien ze de bui al hangen. Hier kunnen ze er niet aan wennen. Dit is een Palestijns dorp dat tegen de Israëlische nederzetting aan ligt. Van elkaar gescheiden door deze muur. Hij is hier voorzitter van de dorpsraad en fel tegen de Israëlische bouwplannen.”

Die “voorziter van de dorpsraad” is natuurlijk een Fatah-PLO-figuur. Op het screenshot hierboven zien we hoe Brocks cameraman vanuit de auto van deze “voorzitter”- een vette KIA – een stuk van die muur filmt, die er uiteraard alleen maar staat omdat Joden zo’n pestend rotvolk zijn. De man steekt het routineuze zieligheidsverhaal af:

“Het is een nieuwe poging van Israël om hier in de heuvels hun nederzetting uit te breiden. Dit is Palestijns gebied. We willen hier zelf bouwen. Waarom mag dat niet? Waarom slopen ze onze huizen? Dit is de enige open plek in het dorp die overgebleven is. Het is onze landbouwgrond. Op deze manier sluiten ze ons in.”

Ties Brock gaat uiteraard niet onderzoeken wat hiervan nou allemaal waar is en we horen niemand van Israëlische zijde die tegengas zou kunnen geven. Brock wil alleen maar een sfeer oproepen van expansieve Joden die van alle kanten arme “Palestijnen” insluiten en in het nauw brengen. Wat Brock óók niet vertelt: als de “Palestijnen”- ( beter gezegd: de Palmaffia-bazen ) – zouden ophouden met Joden als een dreigende bui te zien en op zouden houden met terreur, dan zou er niets anders aan de hand zijn dan uitbreiding van leven, bedrijvigheid en welvaart. Maar de Palmaffia’s doen al honderd jaar, sinds 1920, niks anders dan terreur plegen.

Brock: “Op deze heuvel, op die heuvel en hier in de vallei komen honderden nieuwe woningen bij volgens de nieuwe bouwplannen en in de héle Westelijke Jordaanoever komen er zelfs duizenden woningen bij. En daarmee maakt de Israëlische regering duidelijk dat ondanks alle kritiek de nederzettingen zullen blijven groeien in bezet gebied.”

U hoort het toch wel goed? Honderden! Duizenden! Woningen! IN BEZET GEBIED! Ja, het is een expansief en agressief volkje, die Joden.

Tot slot wordt het nog eens ingewreven via drilborende Joodse sloopbedrijvigheid:
 “In de Israëlische nederzetting wordt intussen op andere plekken alvast dóórgebouwd. Wanneer ook hier een nieuwe wijk zal verrijzen is nog niet precies duidelijk.

Tenslotte. Zullen we nog eens op een andere manier duidelijk maken hoe smerig dit gelul van deze Ties Brock op het Staats-journaal is. Ga eens kijkluisteren naar Caroline Glick – (onder voorgaande link vind je haar uitgeschreven tekst) – die uitlegt hoe racistisch die opvatting is dat Joden geen recht hebben om te wonen en werken in Samaria-Judea.

______________________