In een stukkie van “Mosterd” op GS  wordt de  jarenlange weigering aan de kaak gesteld van Mark Rutte om bij aanslagen van de nazistische islam het woord islam in de mond te nemen. Ga kijken! Het is een indrukwekkende lijst van Verklaringen Vol Nietszeggende Grote Woorden. Dat komt natuurlijk ergens vandaan: oliebelangen, lafheid en gewone gekte.

Ga de eerste twee minuten van deze docu eens bekijkluisteren  “Truth About Islam: what the West needs to know”. Dan ziet en hoort u achtereenvolgens de huichelende domkoppen Tony Blair, George W. Bush en Bill Clinton hun starnakelse stupiditeiten over de “Religion of Peace” uitspreken.

Ik schrijf hun teksten even voor u uit:

Begin October 2001, dus een maand na de Twin Towers, sprak Tony Blair over gezamenlijke Amerikaans-Engelse acties in Afghanistan die werden uitgevoerd naar aanleiding van die aanslag:

“I wish to say, finally, as I have said many times before, that this is not a war with Islam. It angers me, as it angers the vast majority of Muslims, to hear Bin Laden and his associates described as “Islamic terrorists”. They are terrorists pure and simple. Islam is a peaceful and tolerant religion, and the acts of these people are contrary to the teachings of the Koran.”

Op 21 september 2001, dus tien dagen na de aanslag, sprak George W. Bush een gezamenlijke vergadering van Senaat en Huis toe:

“I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It’s practiced freely by many millions of Americans, and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists  . . . . . . “ Hier wordt hij onderbroken door een donderende ovatie.

Bill Clinton had in 1998 de toon al gezet:

“I want you to understand; I want the world to understand that our actions [in Afghanistan en Soedan] today were not aimed against Islam, the faith of hundreds of millions of good, peace-loving people all around the world, including the United States. No religion condones the murder of innocent men, women and children. But our actions were aimed at fanatics and killers who wrap murder in the cloak of righteousness and in so doing profane the great religion in whose name they claim to act.”

En toen kwam Barack Hussein Obama (2008-2016) die een zodanige pro-islam en anti-Israël-politiek voerde dat een lid van de Moslimbroederschap het hem niet zou hebben verbeterd. En misschien was en is-ie dat ook wel: lid van de moslimbroederschap. In 2011 was er een senaats-hearing over islamitisch extremisme en daar trad een hoge Obama-ambtenaar op, en . . . . . . . nee, laat ik gewoon de inleiding die ik destijds boven mijn stukkie zette herhalen:

Paul Stockton is ‘Assistant Secretary of Defense for Homeland Defense and America’s Security Affairs’: kortom: dit is een hoge Amerika-beveiligings-ambtenaar . Het is tevens iemand die het grootste gevaar dat Amerika bedreigt ONTKENT. Deze man is een krankzinnige. En hij is aangesteld door moslimbroeder Obama.

In dat stukje van mij, waarvan ik zojuist de inleiding citeerde, had ik een filmpje over het verhoor van Stockton door senator Lundgren ge-embed. U moet dat filmpje gaan bekijkluisteren. Ik heb dat ook weer gedaan, na negen jaar en ik was weer net zo verbijsterd als toen. Om terug te komen op de consequente weigering van Rutte om de islam te noemen: het is dus een trans-Atlantische richtlijn geweest die tot op de dag van vandaag zijn ondermijnende werk doet.

Ga hier kijkluisteren naar een kalme, maar eveneens totaal krankzinnige Rutte die op precies dezelfde manier als de totaal krankzinnige Stockton weigert de islam te benoemen:

Op minuut 5 spreekt Rutte over burgerschap en integratie: “( . . .) tot en met de klachten van mensen die lesgeven als leraar maatschappijleer die zeggen: wij willen duidelijker hebben wat dat dan is (. . . .)”

Nou, dat heeft Samuel Paty dus geprobeerd uit te leggen, als ”leraar maatschappijleer”.  U kijkt naar dit kalme pak-met-stropdas, die de redelijkheid zelve schijnt, maar ik verzeker u: dit is een gek.

UPDATE 24 OKTOBER:
Ik schreef in september 2014 een stukkie met deze titel. “De moord op Theo van Gogh en de incompetente weekdieren van onze nep-elite”  En hieronder is letterlijk weergegeven hoe hoofdcommissaris Bernard Welten de persconferentie opende meteen na de moord op Theo van Gogh. Dat kwam neer op:
“Berichtgeving sprake geweest fietser aan het schieten geraakt.”

En hier is David Cameron in 2013 staande voor Downingstreet 10. Nadat een moslim in de straten van Londen soldaat Rigby heeft afgeslacht onder het roepen van Allahu Akbar, vertelt Cameron dat die daad een aanval was op . . . . . . de islam!

________________________