Vele zijn de waanzinsgolven: Trump, “racisme”, EU, islam, Israël, klimaat. En dan heb je natuurlijk het CCP-virus. Wat zegt u? CCP? Chinese Communistische Partij. Gegarandeerd dat ze het expres hebben losgelaten op het Westen, wetend dat ze met hun voorkennis en hun sociale systeem het virus er wél onder zouden krijgen, maar dat de vrije Westerse samenlevingen daar veel meer schade van zouden ondervinden. Het is gewoon biologische oorlogvoering.

En nou hebben we bij alle gekte-golven ook nog eens een hydroxy-chloroquine-gektegolf. Ik ben opgehouden me af te vragen welke krachten hier aan het werk zijn die massale toepassing van dit bewezen effectieve geneesmiddel tegen Corona tegenhouden. Ik zelf schreef twee stukken: eentje op 11 mei onder de titel “Wordt in NL een therapie verboden die hélpt tegen het virus?” Daarna op 9 juni “Omroep MAX vindt het prima als bejaarden onnodig aan Corona sterven” Op 27 augustus schreef Jan Gajentaan “Covid19: vaccin en Early Treatment hoeven elkaar niet te bijten: vroeg testen en vroeg behandelen”. En dan is er natuurlijk tegenwoordig “Covid-19-Nieuws” waarin we in het laatste bulletin van 22 oktober een artikel vinden met de titel “HCQ heeft 100% positief effect voor COVID-19 bij vroegbehandeling: een analyse van 118 onderzoeken”.

Een paar weken geleden was er zelfs in het NOS-journaal een melding van een grootscheeps HCQ-onderzoek in Nederland. De onderzoekers hadden sterke aanwijzingen dat dat rare HCQ toch best wel werkzamer was dan Hugo de Jonge (“kwakzalvermotie“) en 99% van alle verdere “deskundigen” dachten. Niks meer van dat onderzoek gehoord, trouwens.

En dat past helemaal in het plaatje van de hydroxy-chloroquine-gektegolf. Op de een of andere manier mág het niet waar zijn dat het geneesmiddel werkzaam is, dat het, mits op de juiste wijze en tijd toegepast, vele levens kan redden en tevens de economie en daarmee het sociale leven. Zou het nou echt zo zijn dat Big Pharma toepassing ervan tegenhoudt omdat ze daaraan te weinig verdienen?

Oh ja! Zou het bijna vergeten! De aanleiding voor het stukkie dat u nu leest is een twitter-bericht gedateerd 28 oktober dat me vanmorgen onder ogen kwam en waarin een jonge dokteresse uit Amerika vertelt hoe ze in de kliniek waarin ze werkt HCQ wilde voorschrijven en hoe dat haar botweg verboden werd. Waarna ze een dokters-protest-beweging startte.

Ga die 2-minuten-video zien!

En tenlotte geef ik nog even het recept van de New-Yorkse arts Zelenko die als eerste HCQ-Zink-Azytromycine toepaste. Met de aantekening dat als de patiënt hartproblemen heeft in plaats van het antibioticum Azythromycine beter Doxycycline voorgeschreven kan worden.

UPDATE 19 januari 2021:
https://twitter.com/jangajentaan/status/1351445151135256576

UPDATE Mei 2022:

______________