Boze dromen zijn de producten van onze eigen hersens. Ook het Monster Trump is een hersenspinsel en wel van de deugmensen die ik graag omschrijf als het met de islam collaborerende links-regressieve, narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Zoals bekend beheersen de deugneuzen alle media, ook in Nederland, waar na de (vermeende?) verkiezing van het koppel Biden-Harris het Goed-Mensen-Dom een vloedgolf van huichel-sentiment losliet op het kijkluister-publiek.

Vast en structurend deel van het Grote Linkse Hersenspinsel zijn de ontkenning van de inhoudelijke voortreffelijkheid van het presidentschap van Trump en het wijten van vier jaar tomeloze linkse haat en agressie aan Trump zelf. Ik heb steeds gedacht dat er toch een flinke hoeveelheid kwade trouw bij deze pervertering moest zitten, maar bij het kijken dezer dagen naar de oprechte linkse genotskoppen aan de talkshow-tafels en de presentatie-desks, bekruipt mij het gevoel dat ze net zo blind zijn voor hun eigen ideologie als “gematigde moslims”. De hoop die zij uitspreken, dat de Trumpers nu eindelijk hun agressie jegens de linkse deugmens gaan inperken, is oprecht. Kortom: ze zijn echt gek.

Aan de tafel bij OP1 gisteren idem-dito. Ik las voor het eerst de reclame -tekst op de website, die de nadruk legt op de

“veelzijdigheid van de NPO. Een herkenbaar programma met elke dag dezelfde vorm en een wisselende signatuur, waarin duiding van actualiteit en reflectie op de waan van de dag een belangrijke plaats innemen.”

Ik neem voortaan aan dat ze, met al hun “wisselende signatuur”, echt niet in de gaten hebben dat hun eigen “waan van de dag” een dagelijkse linkse waan is en dat elke “reflectie” daarop ontbreekt.

Gisteren was het duo Hugo Logtenburg & Sophie Hilbrand aan de beurt. Ga kijken vanaf 15:40 en hoor de opmerking van Jörgen Raymann dat de Grote Verzoening Die Amerika Nodig Heeft gefrustreerd wordt door de “toon” van Trump. En dan, zo hebben redactie en presentatoren besloten, moet nog een keer gekeken worden naar de Grote Ontroering van CNN-presentator Van Johnson, want dat, zegt Sophie Hilbrand, heeft “enorme indruk” gemaakt door zijn verwoording van de “pijn van vier jaar Trump”. Een enorme indruk maakte het ook op mij, moet ik toegeven: ik zag de totale linkse huichel-waanzin in twee minuten samengebald.

Ga toch vanaf 15:40 vooral kijken naar het gezelschap Op1. En hier is, voor uw gemak, en ook nog in vertaling, de transscriptie van de Biden-Harris-vreugde van CNN-presentator Van Johnson:

“Het was makkelijker een ouder te zijn, deze morgen. Het was makkelijke een vader te zijn. Het is makkelijker je kinderen te vertellen dat karakter van belang is. En het is makkelijker voor veel mensen. Als je een moslim bent in dit land, dan hoef je niet meer bezorgd te zijn dat de president je hier niet wil. Als je een immigrant bent, dan hoef je niet bezorgd te zijn dat de president je baby’s wegstopt. Of mensen met een droom die zonder reden teruggestuurd worden. Het is een teken voor mensen die echt hebben geleden. Ik kan niet ademen, dat was niet alleen George Floyd. Heel veel mensen hebben het gevoel gehad dat ze niet konden ademen.”

Daar is de tafel even helemaal stil van en Jörgen Raymann was ontroerd. Sophie Hilbrand vraagt aan Raymann: “Realiseerde jij je deze pijn?” Met andere woorden: had Raymann wel door gehad dat Amerika zó heel erg onder Trump had geleden?

Mijn persoonlijke indruk is dat we hier met deze Van Johnson een psychopaat hebben die een act opvoert. Dit is niet iemand die vecht met zijn emoties, maar die ze kunstmatig oproept en een bijbehorende rant uit zijn hoofd heeft geleerd. Het huilverhaal zit net iets te goed in mekaar om spontaan te zijn. Zijn ogen doen niet echt mee. En die zogenaamde “verstikking” in zijn stem doet gekunsteld aan. Dat wegpinken van die tranen is ook fake. Er zijn voor zover ik kan zien geen tranen. Als je dit soort verstikkende emoties hebt, dan stromen de tranen over je wangen. Maar hij kan natuurlijk verstopte traanbuizen hebben gehad. Het zakdoekje dat blijkbaar bij de hand was, is inderdaad heel klein voor zo’n grote man.

Inhoudelijk is alles wat deze Van Johnson zegt leugenlasterlijk.

Eerst dat woord “karakter”, waarmee bedoeld wordt dat Trump een slecht mens is en het duo Biden-Harris goede mensen. Terwijl er toch veel zwarten in Amerika rondlopen die de politiek van de Democrats jegens de zwarten misdadig vinden. Blexit en “Walk Away From The [Democratic] Plantation” zijn reële bewegingen, die doorzien dat de politiek van de Dems zwarten in afhankelijkheid hebben gehouden en dat zwarten als stemvee hebben gediend.

Dan die angst waarin moslims zouden leven in Amerika. Het omgekeerde is het geval: actieve Amerikaanse moslims jagen angst aan, drammen en dreigen zoals overal ter wereld en de links-regresieve elite kruipt voor ze. Sinds de Twin Towers in 2001 is er door deze elite, en met name onder Obama, een bewuste politiek gevoerd – en dat tot in het absurde! – van ontkenning van het verband tussen islam en terreur. Deze meneer Johnson doelt met zijn president-wil-geen-moslims-in-Amerika waarschijnlijk mede op de travel ban die Trump in 2017 terecht instelde voor jihadistische hots spots in de wereld. Inmiddels is de Democratische Partij geïnfiltreerd door nóg radicalere islamliefhebbers annex antisemitische Israël-haters dan die onder Obama aan de touwtjes trokken: Omar, Cortez, Tlaib, Sarsour, samen genaamd “The Squad”.  Biden zelf heeft een walgelijk-kruiperige verkiezings-speech gehouden ten gunste van de islam, een ideologie die één op één alle wezenskenmerken met het nazisme gemeen heeft. Het nieuwe koppel heeft al aangekondigd dat de al 80 jaar vergeefse pogingen een tweestaten-oplossing te vinden opnieuw geprobeerd gaat worden. Dat wil zeggen: dit duo wenst het sabotage-veto weer in de handen van de Palmaffia’s te leggen.

En wat maken we van die pasage over Trump die baby’s van immigranten “wegstopt” – ( hij zegt toch hopelijk “stash away” en niet “trash away”?) –  dan wel die mensen “met een droom” geheel zonder reden terugstuurt? Nou ja, de reden is natuurlijk dat die immigranten die de Mexicaanse grens oversteken  illegaal zijn, dat er veel criminelen tussen zitten die in de grensstreek de drugsoorlog levend houden en voor zover ze niet crimineel zijn de banen inpikken van de bestaande legale onderklasse in Amerika omdat ze onder elk minimum werken. Dat “wegstoppen” van die baby’s slaat waarschijnlijk op een politiek die ook onder Obama werd gevoerd, waarbij kinderen van vastgezette illegale immigranten apart werden gehouden omdat de Amerikaanse wet verbiedt volwassenen tegelijk met kinderen gevangen te zetten. Maar kijk ’s wat deze huichelende gek ervan maakt.

En dan het lijden van de zwarte bevolking, dat zwarte meneer Johnson ophangt aan zwarte George Floyd. Om te beginnen heeft Donald Trump sociaal-economisch meer gedaan voor zwarten en Hispanics dan ooit enige Democraat. En die George Floyd? Ondanks alles wat inmiddels van George Floyd bekend is geworden en de verschrikkelijke BLM/ANTIFA-terreur die op zijn dood is gevolgd durft deze Van Johnson sentimenteel aan zijn “nagedachtenis” te refereren. Het tekent zijn brutaliteit en van de hele “progressieve” beweging waarvan hij deel uitmaakt. Blijkbaar wanen ze zich onaantastbaar. En blijkbaar zijn ze dat ook, want ze hebben alle media in hun zak. Inclusief die in Nederland, getuige de eerbied waarmee in Op1 deze huichelwaanzin wordt aangehoord. George Floyd was een draaideur-crimineel, met heel erg lelijke daden op zijn conto, zoals de overval op een zwangere vrouw in haar eigen huis waarbij hij dreigend een pistool tegen haar buik hield. Overal is in de MSM verzwegen dat, ten eerste, George Floyd bij zijn arrestatie hevig verzet bood en dat de politie-agenten als laatste redmiddel die knie op zijn nek hebben gezet en dat, ten tweede,  George Floyd bij de lijkschouwing een dodelijk dosis fentanyl in zijn bloed bleek te hebben. De aanleiding van de plunder-terreur van Black Lives Matter was een leugen, zoals de hele beweging is gebaseerd op een leugen. Hieronder kunt u kennis nemen van de de statistische feiten inzake de beschuldigingen van BLM/ANTIFA  en verdere links-regressieve elites aan het adres van blanke politie-agenten. Doe er uw voordeel mee:

_______________________