Ik kende Matt Taibbi niet. Totdat Wierd Duk vandaag cryptisch meldde dat het “zoals altijd” de moeite waard was wat-ie geschreven had. Nou, dacht ik, dan ga ik maar eens kijken. En inderdaad, dat ziet Matt Taibbi goed: “We hebben een nieuw media-systeem nodig”. Zijn stelling luidt dat, als de media partijgebonden zijn en uit het nieuws voortdurend alleen die aspecten naar voren halen die hun publiek graag hoort, je een stamvorming krijgt waarin de stammen alleen nog waarde hechten aan de eigen tribale nieuwsvoorziening en die van de vijandelijke stam voor leugens houden. Het internet, zegt Tlaib, heeft dat proces versterkt.  De consequentie van die tribalisering?

 “Als je de hele dag cultuuroorlog verkoopt, wees dan niet verbaasd als dat gevolgen heeft in de echte wereld.”

Amerika, zo citeert Taibbi de mij onbekende Mitch McConnell, “is bezig uiteen te drijven in twee aparte stammen, met een apart stelsel van feiten en realiteiten, met niets gemeenschappelijks dan ( . . .) vijandigheid naar elkaar en wantrouwen naar die paar nationale instellingen die we nog steeds delen.” Van West-Europa kan je iets dergelijks zeggen.

So far so good. Maar in het mooi geschreven essay van Taibbi klinkt door dat hij zowel “links” als “rechts” in gelijke mate verantwoordelijk houdt. Dat is echter een misvatting: net zoals de Palmaffia’s in het conflict met Israël de uitsluitende verantwoordelijkheid dragen voor het beginnen en het 100 jaar volhouden van de oorlog, zo is in de Atlantische wereld “links” de enige die de schuld draagt aan de extreme polarisatie van de laatste vier decennia. Ik heb persoonlijk vooral de laatste 25 jaar ervaren dat er in elk geval in Nederland maar één geluid gehoord kon worden in de hele cultuur: in de media, in de politiek en in academia. De hele cultuur is doordrongen van een links-regressieve pensée uniqe die niet alleen slechts het eigen geluid tolerereert maar ook zoveel mogelijk “de Ander” (favoriete term van links, als het in hun kraam te pas komt) brodeloos maakt en beroepsmatig uitsluit. U hebt er vast wel eens van gehoord: het cordon sanitaire.

Na gecancelled te zijn door de links-regressieve cultuur – ( ik ben ooit nog geschoffeerd door de huidige voorzitter van de Raad voor de Journalistiek zelve) –  heb ik op “rechtse” websites van anderen en tenslotte via een eigen website in honderden opstellen die links-regressieve cultuur gekritiseerd. Nee, ik zat bepaald niet in mijn eigen bubbel, maar ik kijk nu al 25 jaar met steeds grotere ergernis en woede naar die arrogante bubbel-bewoners van de mainstream-media die er niet aan dénken om ook maar een seconde serieus te luisteren naar de argumenten van degenen die “rechts” genoemd worden, maar in feite oud-degelijk-links gebleven zijn. Ik noem Geert Wilders de meest linkse politicus van Nederland omdat hij zich verzet tegen de meest onderdrukkende en moorddadige quasi-religie die deze aardkloot ooit gezien heeft en omdat hij, wat betreft de sociaal-economische kwesties, SP-standpunten heeft. Daarmee is Wilders linkser dan de SP, die weigert om de islam te beoordelen in de linkse traditie van religie-kritiek, zoals links altijd wél met het geïnstitutionaliseerde christendom heeft gedaan.

Terug naar Taibbi. Voor Amerika geldt, mutatis mutandis, hetzelfde verhaal. Ook daar heeft het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat de macht gegrepen. Trump is daarop een reactie geweest. En de mate waarin Trump een hork was en is, is recht evenredig aan de ondoordringbaarheid en de arrogantie van dat machtsconglomeraat. Ook ik ben high brow begonnen in de mainstream, maar langzamerhand, nadat ik constateerde dat vooral de berichtgeving rond Israël en de islam totaal irrationeel was en bleef, ben ik ronduit gaan schelden. Al argumenterend: dat dan steeds weer wel. Vooral als het ging om de inferieure rotzooi die geproduceerd werd door NOS-journaal, Volkskrant, NRC en New-York Times. Ook als het over “racisme” ging waren en zijn de mainstream-media ronduit krankzinnig.

Wie wil weten wat er mis is in de Noord-Atlantische cultuur moet gaan kijken naar een uitzending van Jinek van afgelopen donderdag, een dag na de “bestorming” van het Capitool in Amerika. Het was één lange, stompzinnige haatorgie tegen Donald Trump en al waarvoor hij staat. Matt Taibbi vraagt in zijn stuk om matiging en reëel debat en doet net of het pas de laatste 4 jaar allemaal zo erg is geworden. Nee, het is erg geworden omdat al 40 jaar de “rechtse”, oud-degelijk-linkse, conservatieve stem gesmoord is door – (Mag ik het nog een keer zeggen?) – het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. En persoonlijk ben ik bang dat dit machtsconglomeraat alleen gebroken zal kunnen worden met grof geweld. Regressief-linksen luisteren nergens naar en ze zitten moreel zó hoog te paard dat elk contact met de aarde verloren is gegaan.

___________________