Ga maar eens even kijken: steeds meer onderzoeken wijzen op effectiviteit Ivermectine


Ik heb op dit moment geen tijd om dit echt goed te duiden — bezig met mijn boek persklaar te maken — maar mijn tipgevende insider beweert dat het Ivermectine-schandaal op het punt staat wereldwijd door te breken.

Ga naar mijn stuk van 3 mei — “De Ivermectine-misdaad — minstens dood door schuld — door de bazen van de Inspectie Gezondheidszorg”dat op zijn beurt verwijst naar mijn stuk van 17 januari “IVERMECTINE! Het MISDADIGE ZWIJGEN over de preventieve en curatieve WERKZAAMHEID van IVERMECTINE tegen CORONA


Als je mijn stukken leest dan maak je kennis met de man die constant werkt om dit schandaal aan het licht te brengen: Dr. Pierre Kory. Een ding begrijp ik overigens in het algemeen van dit soort klokkenluiders niet (Maurice de Hond, die by the way ook mijn aandacht heeft gevestigd op Kory, doet het bijvoorbeeld ook): ze lullen eindeloze podcasts en YouTube-video’s vol en dat zal best effectief zijn om de aandacht te TREKKEN, maar het zou nóg veel effectiever zijn als ze daarnaast af en toe een bondige tekst de wereld in zouden sturen om de  INFORMATIE OVER TE DRAGEN. Hier is weer een recente video van Kory van bijna 75 minuten:


Als ik het goed begrijp en in een notendop probeer samen te vatten dan beweert Kory dat Big Pharma & Big Science altijd eisen dat er Big Randomized Controled Trials (Grote Dubbelblind Onderzoeken) worden gedaan alvorens de werkzaamheid en de veiligheid van een middel bewezen wordt geacht. Alleen op grond van aldus verkregen Big Data krijg je een geneesmiddel aanvaard. Daardoor beheersen Big Pharma & Big Science de markt voor geneesmiddelen.

Maar nu kom ik erachter, zegt Kory, dat —  óók als je met Big Data gewoon uit de praktijk kunt bewijzen dat een beproefd en goedkoop geneesmiddel tegen Corona effectief is, zowel preventief als curatief — die maffia van Big Pharma & Big Science het gebruik van dat middel tóch saboteert en tegenhoudt. En dat kunnen ze mede omdat ze driekwart van het budget van de WHO voor hun rekening nemen en die organisatie dus beheersen.

Er is inmiddels wel een enorme bres geslagen in het maffiose anti-Ivermectine-bolwerk: de regering van India heeft onder druk van de moorddadige werkelijkheid nu officieel het gebruik van Ivermectine aangeraden:

INSTANT UPDATE:

Mijn inside informant heeft mijn stukkie hierboven gelezen en zegt dat ik misschien toch ook even moet verwijzen naar het artikel waarop het allemaal is gebaseerd.

Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19

Het artikel is “peer reviewed” zegt mijn  informant en het is eigenlijk een bom onder het hele Big-Pharma-Big-Sience- establishment maar die bom komt niet tot ontsteking omdat de krachten van het establishment enorm zijn. Hun wapen? Angst voor reputatie-schade en angst voor carrières. De machtige maffiabazen kunnen de klokkenluiders maken en breken, maar Kory cum suis gaan dus gewoon dóór.

UPDATE 13 mei 2021

__________________________