Het is een geestesziekte die de mensheid al minstens vanaf de eerste eeuw na Christus teistert en ik ben opgehouden met me afvragen waarom. Op dit moment trekt een nieuwe golf van deze waanzin door de wereld. Nee, ik ga de tekenen niet opsommen. Ik kots er zo langzamerhand van. Mijn bijdrage aan de bestrijding van de ziekte bestaat uit circa 300 opstellen en een boek dat per 19 juli zal verschijnen. Dit boek:

Bovenstaand boek bevat een lang hoofdstuk waarin ik één van de vele uitingen van de ziekte behandel onder de titel Chris van der Heijden: “Israëlkritiek” als psychotherapie. Ik had verscheidene andere geschriften kunnen nemen om het ziektebeeld te analyseren, maar om een paar redenen, die ik uiteenzet in mijn boek, koos ik voor Van der Heijdens “ISRAËL — een onherstelbare vergissing” uit 2008.

Een van die andere teksten die ik ter filering had kunnen kiezen is een boek uit 2009 van Dries van Agt “Een schreeuw om recht”. Maar in 2012 heb ik al vijftienduizend (!) hartige woordjes gewijd aan “The Rights Forum” en zijn oprichter Dries van Agt. Sowieso heb ik veel aandacht besteed aan Van Agt.

De ziekte is ongeneeslijk heb ik gemerkt. Zo ook bij van Agt. De negentigjarige heeft nu zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Vanwege het gebrek aan solidariteit van het CDA met “Palestina en het vertrapte volk aldaar”. En u begrijpt dat voor Van Agt de vertrappers de Joden zijn en niet de Palmaffia’s van Abbas en Hamas.

Zoals alles wat Van Agt schrijft over Israël staat ook deze afscheidsbrief vol demoniserende lieglaster over de enige humane democratie in het Midden Oosten. Dat geldt uiteraard ook voor alles wat op de website van “The Rights Forum” ooit is verschenen. Dus ook voor een recente staaltje van gifspuiterij naar aanleiding van een demonstratie van “rechtse” Joden in Jeruzalem. (We gaan nu niet uitleggen waarom Joden een miljoen procent recht hebben om Jeruzalem de hoofdstad van Israël te noemen, daarvoor moet u mijn boek maar lezen of anders eventjes kennis nemen van deze korte argumentatie.)

Bovenstaand stuk is antisemitisch. Het is een Jodenhaatstuk. Ik licht er één passage uit en een aantal zinsnedes:

“Zij maken er geen geheim van dat zij Joden zijn en als ‘uitverkoren volk’ recht hebben op het ‘Godgegeven land’, en ook het recht de ‘Arabieren’ te verdrijven, ‘te doden’, ‘uit te wissen’. Hun haat en racisme hangen ten nauwste samen met hun Joods-zijn – ze zeggen het zelf.” [mijn vet]

mars van de haat
bezette oostelijke stadsdeel (leugen!)
demonstratie van haat en racisme uit naam van het Joodse volk (2x)
de zogenoemde Israël-lobby
antisemitisme is in deze kringen een politiek wapen
het massaal gescandeerde Dood aan de Arabieren
mogen de Palestijnen worden uitgewist
kregen zij wel toestemming om pal voor de poort de opgestoken middelvinger nog eens diep in Palestijnse ogen te steken

Dit is Jodenhatend antisemitisme. Nee, dat kan ik niet “juridisch” hard maken. Maar ik kan wel kort uitleggen waarom de haat die eruit spreekt irrationeel is en de enige verklaring die dan overblijft luidt: Jodenhaat.

Wim Kortenoeven (ex-CIDI, nu vooral CIDI-kritisch en wonend in Jeruzalem) was bij de demonstratie en hij verzekert mij persoonlijk per mail dat de demonstratie door de overgrote meerderheid van de demonstranten beschaafd en kalm werd uitgevoerd. Maar de anonieme schrijver van bovenvermeld stuk heeft uit dezelfde demonstratie een aantal inderdaad uitermate nare types geselecteerd — zie de ingebedde filmpjes — en doet net of die representatief zijn voor het geheel. Waarom doet die schrijver dat?

Hij moet toch weten dat de Joden vanaf 1880 welvaart, welzijn en fatsoen brachten in Palestina. Dat een gewelddadig deel van de Palestijnse Arabieren onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Huseini, de goedwillende Arabieren en de Joden begonnen te terroriseren. Dat die Moefti dat deed door een beroep te doen op de islam, een “geloof” dat alle wezenskenmerken met het nazisme gemeen heeft. Dat die Moefti de terreur vanaf 1920 is begonnen en geen enkel compromis wenste te sluiten. Dat die Moefti nauw heeft samengewerkt met Hitler en plannen klaar had om middels via de nazi’s verkregen mobiele vergassingsinstallaties de Joden in Palestina massaal te vermoorden. Dat zowel Arafat als Abbas als Hamas openlijk de Moefti als hun grote voorbeeld en mentor erkennen en tot op de dag van vandaag zijn lijn voortzetten, dat wil zeggen: geen enkel copmpromis met Israël sluiten met de vaste wil Israël en de Joden te vernietigen. Dat de nare types die op de ingebedde filmpjes te zien en te horen zijn minstens deels zo naar zijn geworden door 100 jaar terreur van de Palmaffia’s.

Dat wéét zo’n schrijver allemaal en toch haat hij de Joden die in Israël nooit iets anders gedaan hebben dan zich zo proportioneel mogelijk tegen de islamitische terroristen verdedigen. Dat is irrationeel en dan rest mij geen andere verklaring dan: puur Jodenhatend antisemitisme.

Bovengenoemde Wim Kortenoeven heeft op twitter datzelfde artikel aan de kaak gesteld. Waarop “The Rights Forum” Kortenoeven uitnodigde om het niet bij beschuldigingen van antisemitisme te laten, maar om een aanklacht in te dienen. Dat is uiteraard lastig, want hoe bewijs je juridisch — ik zei het hierboven al — dat er sprake is van antisemitisme, al zeggen je nekharen, je theewater én je natte vinger dat het zo is. Kortenoeven laat mij bovendien weten niet zo van de cancel-cultuur te zijn, maar wel graag zou zien dat de uitingen in het stuk opgenomen worden in de CIDI-antisemitisme-monitor.

Door de gedemoniseerde demonstratie en het vertrek van Van Agt uit het CDA herinnerde ik mij een stuk uit 2009 van Wim Kortenoeven dat een recensie bevat van het boek van Van Agt “Een schreeuw om recht”. Ik heb dat stuk vandaag herblogd en mij frappeerden de volgende zinnen in Kortenoevens recensie:

“( . . .) zijn ‘schreeuw om recht’ is een opeenstapeling van onwaarheden en misleidingen; verdachtmakingen en laster; valse en uit hun verband gerukte citaten; als feiten gebrachte opinies en cruciale weglatingen.”

“Het is ondoenlijk de ontelbare ondeugdelijkheden in Van Agts pamflet in een artikel aan de kaak te stellen. Een truc die hij veelvuldig toepast is het verzwijgen van essentiële informatie.”

Dat is inderdaad hét punt. De israëlhaters hebben géén argumenten en móéten dus hun toevlucht nemen tot verzwijgen en liegen. Zelf heb ik dat wel een zó geformuleerd. En niet toevallig in mijn stuk van 2012 over . . . . . . “The Rights Forum”!


Nu kunt u misschien begrijpen waarom ik in mijn boek, “Israël bestáát — en is de meest legitieme natie ter wereld”, bijna 100 pagina’s (!) nodig heb om de leugens en de verzwijgingen aan de kaak te stellen in het boek van Chris van der Heijden: “Israël: een onherstelbare vergissing”.
___________________