Ik maak even een apart stukkie over deze soera 5:32 uit de Koran omdat ik er gemakkelijk naar wil kunnen verwijzen. Het is namelijk hét schoolvoorbeeld van taqiyya, de manier waarop moslims bewust naïeve westerlingen misleiden. Hans Jansen heeft aan dat begrip in 2014 op GeenStijl een mooi stukkie gewijd dat aldus begint:

Taqiyya is een technische term uit het islamitisch recht. Voordat het een technische term was, betekende het ‘vrees’. Wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet taqiyya.”

Nu dus die soera 5:32 als schoolvoorbeeld van taqiyya:

“Wie een mens doodt, doodt de hele mensheid”.

Staat dat in de Koran? Ja, dat staat zo ongevéér in de Koran. Maar net als alle onbenullen dan wel leugenaars laat Hamidi de context weg van dat “citaat”. Zullen we eens wat preciezer citeren en context verschaffen? Soera 5:32 zegt inderdaad dat “wie ook een mens doodt, ( . . .) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood”. Maar er is véél meer! Want op de puntjes staat: “behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land”.

Wrekend doden wegens moord is dus toegestaan, maar veel belangijker is dat het óók mag vanwege “het scheppen van wanorde in het land”. En wat is dat dan, dat scheppen van wanorde? Heel eenvoudig: je verzetten tegen de islam en de sharia. Nóg belangrijker is dat dit geclausuleerde verbod op doden . . . . . . niet aan de moslims is gericht (!) maar . . . . . . aan de Joden! Want wat altijd wordt weggelaten is het allereerste begin van de soera: “Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt ( . . .)” enzovoort.

Wat ook altijd verzwegen wordt door onbenullen dan wel taqiyya-moslims is de direct daaropvolgende soera, namelijk 5:33 die uitlegt hoe dat vermoorden-als-wraak voor het dwarsbomen van de islam eruit moet zien:

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

“Ik word doodmoe van dat citaat”, zei Hafid Bouazza in 2015. Ik in 2021 ook nog steeds. Doodmoe ook van het beuken op de titanium platen voor de koppen van moslims en van het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

_____________________