Laatste update op puntje ‘Ivermectine in hoge doseringen’ was op 7 oktober om 08:15.
Op 7 november werden de items over Julie Ponesse en de toepassing in Japan toegevoegd.

Een van papier-maché opgetrokken bolwerk dat het woord “PROPAGANDA” vormt, gaat in vlammen op. De missie van het team van Teun van der Keuken is duidelijk:

Welkom bij het programma waarbij het elke week draait om één vraag! Klopt dit eigenlijk wel? Ik ben Teun van der Keuken en u kijkt naar PROPAGANDA!”

Voor u dit hit-report gaat bekijkluisteren zou ik uw aandacht willen vragen voor twee dingen. Luister eerst naar onderstaand betoog van acht minuten van Dr. Pierre Kory voor een Amerikaanse senaatscommissie in december 2020.

Dat betoog van Kory trok mij, Martien Pennings, over de Ivermectine-streep en maakte dat ik me erin ging verdiepen.

Dat was ding een. Nu ding twee. Wie ook over de Ivermectine-streep werd getrokken door Kory: een jonge medisch specialist die op de IC van een Nederlands ziekenhuis rondliep. Hem viel daar iets op aan de Covid-patiënten, zo vertelt hij me. Namelijk dat degenen die aan de beademing lagen, nagenoeg allemaal een slecht gebit hadden. Hoe kon dat significant zijn, zo vroeg hij zich af. Want het virus, zo wist hij, wordt voornamelijk via de luchtwegen, via aerosolen dus, overgedragen. Aanvullend klinisch onderzoek bij de patiënten, zo zegt hij, wees op een duidelijke relatie tussen slechte mondgezondheid en een ernstig verloop van Covid19. Hij ging op zoek naar literatuur en zag zijn observatie bevestigd in dit onderzoek dat beschrijft dat de mondziekte parodontitis geassocieerd wordt met een sterk verhoogd risico op overlijden aan Covid-19. Een gezonde mond, zegt hij, is cruciaal bij de afweer tegen bacteriën en virussen. De mondziekte parodontitis, vervolgt hij, is een chronische tandvleesontsteking die, bij een ernstige vorm, het mondslijmvlies aantast en uiteindelijk gepaard gaat met botafbraak met als gevolg het verlies van tanden en kiezen. Wordt nu, zo werd de vraag voor deze jonge medische specialist, via parodontitis een weg geopend voor een systemische verspreiding — dus via de bloedbaan — van het C19 virus? En kan het elimineren van Entamoeba Gingivalis — een parasiet die een rol speelt bij parodontitis — preventief helpen om het mondslijmvlies te dichten? En had die dokter Kory niet beweerd dat een breed-spectrum-anti-parasitair middel als Ivermectine feilloos werkte tegen Covid? Zou dat het verband zijn? Dat Ivermectine de parasieten-factor uitschakelt en op die manier een systemische aanval op de longen voorkomt?

Ik ken deze jonge medisch specialist en weet dat hij stiekem begon te lobbyen voor een stiekem onderzoek naar het verband. Want de geneeskundige autoriteiten liggen op de loer om verrassende en nieuwe kennis in de kiem te smoren. Daarvan kan Rob Elens, huisarts in Limburg meepraten. Hij probeerde het protocol van Dokter Zelenko — hydroxychloroquine-plus-zink-plus-azithromycine (HCQ-plus) — op acht Covid-patiënten van hem en zie: alle acht genazen snel. Dat bracht Elens naar buiten en de volgende dag stond de Gezondheidsinspectie bij hem op de stoep om de behandeling te verbieden. Tot op de dag van vandaag staan er zware boetes op die behandeling.

HCQ-plus werkt net iets anders dan Ivermectine, dat de parasieten doodt. Hydroxychloroquine opent de longcellen, de zink gaat in die cellen en voorkomt dat parasieten zich erin nestelen met als resultaat dat de ontstekingen flink geremd worden. Later zou Donald Trump dit Zelenko-protocol op de van hem bekende onhandige manier aanbevelen — alsof je een glaasje chloorwater moest drinken — wat virologen en andere experts in de gelegenheid stelde het belachelijk te maken.

En nu gaan we naar de hit-reportage van “PROPAGANDA”. Van zijn team van jonge honden heeft Teun van der Keuken deze keer Thomas Rueb uitgekozen om hem bij te staan.

Die blonde met dat groenige leren jasje derde van links is Thomas Rueb

Teun opent: “Corona had allang voorbij kunnen zijn, tenminste als we allemaal braaf Ivermectine hadden gebruikt, een medicijn onder meer tegen wormen en schurft. Wereldwijd wordt het middel aangeprezen door politici en opiniemakers van allerlei, nou ja, van vooral één pluimage.”

Waarna we zien hoe Van Haga (ex-FVD)en Van Meijeren (FVD) in de Tweede Kamer een pleidooi voor Ivermectine houden. Op het eind van de “reportage” komt ook Baudet (FVD) nog eens in beeld met eveneens een pleidooi voor Ivermectine. Van Haga zien we een een motie indienen die moet bewerken dat huisartsen vrij zijn Ivermectine voor te schrijven en hij eindigt dus met de woorden “en gaat over tot de orde van de dag”. Waarna Van der Keuken er snerend in knalt:

“Tsja! Over tot de orde van de dag! Maar ik wil hier toch nog wel even langer bij blijven stilstaan.”

Ruud Coolen van Brakel van het “Instituut verantwoord Medicijngebruik” wordt gevraagd wat dat Ivermectine nou eigenlijk is. Op 3:05 vertelt Van Brakel dat Ivermectine ontwikkeld is om parasitaire infecties tegen te gaan en dat er geen enkel verband is tussen Ivermectine en Covid.

“De dosering die je nodig had om iets te doen aan de vermenigvuldiging van het virus, waren veel te hoog.”

Op de site van Kory, dus van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) vindt men onder het kopje IVERMECTIN-SAFETY HIGH DOSES.

Ik ben geen expert, maar zou het kunnen zijn dat de onderzoekers over wie Coolen van Brakel het heeft net zo incompetent waren als die klungels die dat onderzoek naar HCQ-plus deden dat gepubliceerd werd in The Lancet en weer teruggetrokken werd? Of net zo incompetent als vergelijkbare prutsers in het Radboud-UMC? Daar onderzochten ze onder leiding van ene Duivenvoorden eveneens de werking van HCQ-plus en ik constateerde zelf dat ze elk voorschrift en elke waarschuwing van het Zelenko-protocol in de wind hadden geslagen. Bij HCQ-plus is vroegbehandeling en de juiste dosering essentieel. Maar de Radbouders hadden het ook maar gewoon toedegediend aan mensen die al aan de beademing lagen en dan in allerlei fantasie-doseringen. Zie mijn artikel “Omroep MAX vindt het prima als bejaarden onnodig aan Corona sterven”:

Dus het zou zomaar kunnen zijn dat deze bewering van Ruud Coolen van Brakel van het “Instituut verantwoord Medicijngebruik” eveneens op dergelijke flutonderzoeken berust.

Over flutonderzoeken gesproken! Team Teun & Thomas hebben inderdaad een blijkbaar frauduleus onderzoek weten op te sporen dat een juichverhaal over Ivermectine opleverde. In Egypte nota bene! Normaal gesproken een land van onberispelijke wetenschappelijkheid. Want islam. U weet toch?

Van der Keuken: “Één onderzoek waar pleitbezorgers van het schurftmiddel altijd graag naar verwijzen, komt uit Egypte.”

Gideon Meyerowitz-Katz, epidemioloog, maakt korte metten met de Egyptenaren: zo voerden de onderzoekers genezen patiënten op die in mei waren overleden terwijl het onderzoek pas in juni begon. Nee, dat kan inderdaad niet goed zijn. Het is zéér invloedrijk geweest, zegt Meyerowitz-Katz. Het heeft een enorm bijgedragen aan de positieve opinievorming rond Ivermectine.

Vervolgens koppelt PROPAGANDA dat frauduleuze Egyptische onderzoek aan Dr. Pierre Kory. Dat gaat indirect en subtiel. Overigens: op de site van Kory’s organisatie staat inmiddels dat het Egyptische onderzoek waarover Teun en Thomas zo’n ophef maken inderdaad frauduleus is gebleken maar dat zulks de rest van de data en bewijzen niet aantast.

Ik zei zojuist dat het hit-report van Teun & Thomas dat frauduleuze Egyptische onderzoek subtiel aan Dr. Pierre Kory koppelt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Vicky van der Togt. De expertise van Vicky van der Togt — (Let op haar deftige dictie! Mooie Gooische “rrr”!) — bestaat eruit dat zij Covid heeft gehad. Nou ja: ze is er érg ziek van geweest en daarvan is ze blijkbaar érg deskundig geworden. Ze merkt dat andere Covid-longlijders diep geloven in dat wondermiddel Ivermectine. Ze heeft het over die organisatie in Amerika die dat sprookje in de wereld heeft geholpen. Ze wijst erop dat de fabel een extra boost heeft gekregen door Donald Trump die het aanbeval. Dat heeft het meisje ook al mis, want Trump heeft alleen — en op een nogal ongelukkige manier — hydroxychloroquine aanbevolen. Ze wil de longlijders redden uit de klauwen van Kory cum suis. Want dat is inderdaad de man die heeft gesproken van “een wondermiddel”.

Vicky vindt dat de Covid-longlijders wanhopig zijn en dus graag geloven in al die filmpjes op YouTube die redding beloven. Tsja, stelt Vicky vast en daar zijn toch echt hele degelijke mensen bij, maar Vicky meent vanuit haar ervaringsdeskundigheid tóch dat bijvoorbeeld Dr. Kory en Dr. Campbell weliswaar op grond van hun expertise “enige geloofwaardigheid” hebben, maar in dit geval volledig mis zitten.

En ja hoor! Binnen een paar uur!

Vicky stelt het feit aan de kaak dat er lijsten zijn van huisartsen op alle wereldcontinenten die bereid zijn Ivermectine voor te schrijven. Ook in Nederland zijn er wel één-en-twintig misdadige kwakzalvers uit de sfeer van de “antivax-conspiracy-groepen” actief! Thomas Rueb is het roerend met haar eens.

Thomas: “Het mag niet, maar als je wil kan je er dus gewoon aankomen in Nederland.”

Het lijkt wel of-ie het over heroïne of crystal-meth heeft.

Teun, en let op zijn onderdrukt-hysterische toon: “Dus ook Nederlandse artsen doen lekker mee! En deze artsen zijn het vaak niet eens met overheidsmaatregelen. En ook weten ze dónders goed dat ze in overtreding zijn als ze Ivermectine voorschrijven tegen corona. Wij wilden wel eens een paar van die artsen die hier op die lijst staan spreken. En ja, zij wilden ook wel met ons spreken, alleen niet te uitgebreid.”

Waarna Thomas verschillende assistenten van huisartsen aan de lijn heeft die allemaal uiterst afhoudend reageren. Nee, Thomas kan bij géén van de één-en-twintig Ivermectine voorgeschreven krijgen. De schrik zit er bij de huisartsen dus goed in. Overheidsterreur wérkt en het werkt zeker zo goed als Ivermectine. Slechts een van de gebelde assistenten geeft aan dat één van de artsen in de praktijk sóms Ivermectine voorschrijft, maar dan alléén aan eigen patiënten.

Toch blijft er voor Teun en Thomas genoeg verdenking over om juist deze huisarts eens een bezoekje te brengen. Thomas reist af, maar de arts wil hem niet ontvangen. Nou, dan maar lastig gevallen via de telefoon. Hij doet dat op een plaats die voor mensen uit de omgeving van de huisarts zeer herkenbaar moet zijn: die hele grote bewerkte stenen liggen volgens mij maar op één plek in Nederland zo gegroepeerd. U moet zelf dat beschamende gesprekje maar eens gaan beluisteren. Thomas slaat die toon aan van de kritische verslaggever die een professionele oplichter confronteert. Of wel eens wil weten wat er waar is van die juichende tekst op de verpakking van rookworst. Hij spreekt met een soort meewarige meegaandheid die “de verdachte” moet verleiden tot antwoorden, waarna de ondervrager hoopt toe te slaan.

Thomas: “Wat zijn dan uw overwegingen om u aan te sluiten bij die, eh, site?”

De stem van de huisarts wordt vervormd, want hij is formeel natuurlijk alleen nog maar verdachte, dus krijgt hij een balkje over zijn stem. Let ook op het laatdunkende smoeltje dat Thomas bij zijn laatdunkende toontje trekt.

Waarna Ruud Coolen van Brakel van het “Instituut verantwoord Medicijngebruik nog eens mag uitleggen dat Teun & Thomas groot gelijk hebben met het opjagen en angst aanjagen van dit soort huisartsen. De inspectie zou nog veel strenger moeten optreden, vindt hij.

Tenslotte mag Vicky nog even zeggen dat het verdedigen in de Tweede Kamer van het gebruik van Ivermectine verboden zou moeten worden, want ze merkt op het internet dat die rare sprookjes dan telkens weer een boost krijgen.

Tsja. Wat zal ik er samenvattend nog maar eens van zeggen? Kijk: dit beleid van allerlei gezondheidsinstanties en overheden is dus misdadig. Ik heb het vaak aan de kaak gesteld. Het verband tussen parasieten, met name in de mond (parodontitis) en long-Covid is wat mij betreft aangetoond. Maar de gezondheidsinstanties en overheden weigeren het op een competente manier te onderzoeken. Dat was ook al de klacht van Pierre Kory voor de senaatscommissie in december 2020. Hij zei: je hoeft mij niet eens op mijn woord te geloven, maar ga nou althans eens de data onderzoeken die ik heb! Maar dat gebeurt niet en intussen sterven vele honderden onnodig en lijden vele duizenden onnodig aan long-Covid. De hoofdoorzaak van die verlamming is angst. Medici, politici en journalisten zijn bang om enig geloof te betonen aan mogelijke effectiviteit van Ivermectine en HCQ-plus. Want voor je het weet sta je bekend als kwakzalver of kwakzalver-gelovige. Die angst bij de hogere echelons van het medische en politieke bedrijf zorgt dat de ervaring van sommige basis-artsen die deze middelen tóch hebben durven proberen en gemerkt hebben dat ze effectief zijn niet naar boven kan komen. Want de hogere echelons jagen op hun beurt de lagere echelons angst aan via boetes en via belachelijk-en verdacht-maken. Dit hit-report is er een voorbeeld van. Big Pharma is er blij mee.

Thomas Rueb heeft een groot inlevingsvermogen
Thomas kon zich blijkbaar veel beter inleven in Laura H. dan in dokter Pierre Kory of in gewetensnood Ivermectine voorschrijvende huisartsen

UPDATE 30 OKTOBER 2021:

Brigitte Gabriel is in het dagelijks leven islam-critica

Volledige uitgeschreven tekst van bovenstaand blokje en onderstaande speech hier.

UPDATE PER 12 NOVEMBER

Een ouder stuk van 16 juli 2021 dat ik pas ontdek op 1december 2021. Het blad “Voltaire” publiceerde het gunstige oordeeel van het Franse “Institut Pasteur” over Ivermectine. Ik vertaalde met DeepL uit het Frans.

Eveneens ontdekt op 1 december 2021 deze video van Marc Wathelet die, naar ik hoor, een viroloog van nogal naam is. Mijn greep op rad gesproken Frans is niet meer wat het geweest is, maar hij zegt volgens mij dat er niet meer gestudeerd hoeft te worden, want dat er inmiddels genoeg degelijke studies bestaan en voorbeelden voorhanden zijn van de bijna mirakelse werking van Ivermectine. Want hoe komt het bijvoorbeeld dat de sterfte in Afrika doo Covid, waar ivermectine voor vanalles en nog wat wordt voorgeschreven, verwaarloosbaar is?

_________________