Annabel Nanninga begint erin te geloven, namelijk dat ze de bezadigde wijsheid heeft van . . . . nou, noem eens iemand . . . . eh . . . . bijvoorbeeld ex-senator en hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur, die rustig bij Omroep Ongehoord Nederland aanschuift, maar dat is dus een omroep waarvan senator Annabel Nanninga vol waardigheid staande op de katheder van de Eerste Kamer op 1 juni 2022 zei:

(op 3:20) “Ja, daar [bij “ON!”] worden vreemde dingen besproken en daar wordt vrij radicale taal uitgeslagen en dat stoort mij ook en ik heb daar iets op gevonden: ik kijk er niet naar en ik heb het vertrouwen dat eventuele strafbare uitlatingen op die zender ( . . .) zullen uitlopen op vervolging.”

Wat zou Nanninga als “vrij radicale taal” beschouwen? Dat moet haast wel het gebruik van de term “omvolking” zijn in een uitzending van “ON!”, die door het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat als “nazistisch” wordt beschouwd. Inderdaad is die uitdrukking óók door de nazi’s gebruikt en daarom is het zo’n prima uitdrukking. Die nazi-associatie moeten we erin houden want het omvolk-volk dat welhaast ongelimiteerd Nederland binnenstroomt hangt voor 90% een nazi-ideologie aan, namelijk de islam en dus is het beschuldigen van het hebben van nazi-sympathieën van mensen die tegen die Umvolkung waarschuwen een Umwertung aller Werte.

Ik vond het in tegenstelling tot Nanninga juist allemaal nogal braaf en lichtjes amateuristisch bij “ON!”en ik zou graag zien dat ze daar eens fundamentele aandacht zouden besteden aan de islam, die ik, samen met bijvoorbeeld Geert Wilders van de PVV, houd voor het grootste gevaar dat het Westen bedreigt. De islam deelt, zoals gezegd, namelijk één op één alle wezenskenmerken met het Hitlerisme. De Moefti van Jeruzalem, Amin al Husseini, die vanaf 1920 de terreur tegen de Joden in Palestina organiseerde, werkte nauw met Hitler samen en gaf de beslissende stoot tot de Holocaust als industrieel vergassingsproject. De Moefti had de door de nazi’s geleverde mobiele vergassingsinstallaties in 1942 klaar staan in de haven van Athene bestemd voor massamoord op de Joden in Palestina. Alleen omdat het Rommel in de herfst van 1942 niet lukte via Egypte door te stoten naar Palestina, kwam er niets van de plannen van de Moefti.

Maar dat weet Nanninga allemaal niet, want nog in maart 2018 zat ze in een uitzending van Pauw aldus te verzuchten:

“( . . . .) dat mensen aanstoot hadden genomen aan zijn uitspraken [van een PVV-er-over de islam] . . . . eh, pffff . . . nazi-ideologie en dat soort teksten. Dus meer mensen hadden daar moeite mee . . .”

Nanninga is goed in perverteren. Zo vond ze een jaar eerder, in maart 2017, dat als Wilders moskeeën wil sluiten en de Koran verbieden, hij hetzelfde doet als wanneer de Taliban boeken willen verbieden. Dat is natuurlijk niet zo: Wilders wil het Mensenslachtende Kwaad verbieden zijn lelijke kop omhoog te steken, maar de Taliban willen het Goede, Humane en Vrije verbieden. Maak uw keuze. Want het blijft natuurlijk een keuze,wat je onder de Vrijheid van Meningsuiting laat vallen en onder de Vrijheid van “Godsdienst” en onder “Vrijheid” ueberhaupt. Enfin, bij GeenStijl kunt u Annabel nog steeds live uit haar nek kletsend aantreffen.

Zou Nanninga wel eens kennis hebben genomen van Jesaja?

Ze stond in 2015 ook al aan de kant van de deugneuzen die Wilders om zijn minder-minder-uitspraak wilden vervolgen. Nanninga zei: “Die minder-minder-minder-rel van Geert Wilders dat vind ik ook een onsmakelijke uitspraak ( . . . .) dat moet je dan misschien ook verbieden.” Nee, druifje: Wilders verwoordde wat verreweg de meeste mensen die ooit met Marokkaans tuig in aanraking zijn geweest onderschrijven, want niet alleen zijn nagenoeg alle Marokkanen aanhangers van de nazi-ideologie islam, zijn ze niet alleen heel vaak misdadig, maar ook bijna allemaal racisten en vooral antisemieten. Wat Nanninga dan weer níét wilde verbieden was Holocaust-ontkenning en de verkoop van “Mein Kampf”.

In 2017 liet Nanninga in het AD optekenen: Ik heb zelf niks tegen hoofddoekjes en zelfs over het boerkaverbod twijfel ik. Zo’n verbod stuit me als echte liberaal tegen de borst: mensen moeten in principe kunnen dragen wat ze willen.’’

“Echte liberaal”: ach gut. Ja, ik weet dat ze ook voor een nagenoeg onbeperkte Vrijheid van Meningsuiting is. Ik niet. Al het aan mij ligt krijgen krijgen in mijn land nazi-ideologieën geen podium. Misschien moeten we Nanninga nog eens wijzen op Popper en Rawls, die uitleggen dat je niet tolerant kunt zijn voor degenen die gezworen hebben jouw tolerantie te gebruiken om aan al jouw vrijheid een einde te maken. En mevrouw ziet ook in het symbool van de hoofddoek — waarvan de islamist zegt dat het een vlag is, geplant in de straten van de vijand — een stukje vrije expressie . Ik heb eerder al een aantal malen opgeschreven wat ik van hoofddoek en boerqaab denk:

“De boerqaab is een bloedzuigende, tartende, moordlust opwekkende klap in het gezicht van al wat humaan is uit naam van de meest inhumane, racistische, moorddadige en totalitaire ideologie die de wereld ooit heeft gezien: het Mohammedanisme. Het is een hoofddoek tot de duizendste macht verheven.”

Het is natuurlijk wel 10 jaar geleden, maar het past in hetzelfde patroon bij Nanninga die alsmaar niet wil snappen dat de islam echt iets fundamenteel anders is dan Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Bij haar aantreden bij GeenStijl in maart 2012 hield ik haar nog voor een jongetje en schreef onder de titel Geen Stijl breekt alle corpsballengebralrecords! onder andere het volgende”:

________________________