Ik waardeer Maaike van Charante zeer. Doordachte stukken altijd. Prachtig boek. Kan ze zó op promoveren wat doctorandus Pennings betreft. Maar soms wel een beetje te braaf naar mijn smaak. Laatstelijk was ik het nog ’s met haar oneens over de islam, waarin zij géén nazisme ziet. Nou, ik wel.

Nu heeft Maaike weer een doorwrocht stuk geschreven onder de titel

Groepsdenken dreigt om te slaan in totalitarisme — Deze tijd vraagt om rustig, respectvol debat”.

Tsja. Tsja . . . . eh . . . . het is natuurlijk wél wáár, maar ja. . . . eh . . . . gôh . . . . . ehm . . . . . welke tijd vraagt én vroeg er nou niet om “rustig, respectvol debat”? In de tijd van Atilla de Hun had kalme dialoog ook veel geweld en leed kunnen voorkomen. Toen ik haar stuk twee keer grondig had gelezen, zat ik een beetje voor me uit te mijmeren en er kwam spontaan een raar zinnetje in me op: “Respect na Auschwitz”.

Kortom: ik vind het wat lastig om, bijvoorbeeld, rustig en respectvol te blijven in het aangezicht van de Corona-massamoord die bedreven werd om Big Pharma in de gelegenheid te stellen een multi-miljardenwinst te maken via een experimenteel vaccin waarvan de schadelijkheid mogelijk op langere termijn gigantisch is. Ik word dan héél boos, zoals ik héél boos word over zo’n beetje alles wat er aan gekte door onze ontspoorde quasi-elite aan waanzin over Europa wordt uitgerold: EU, klimaat, islam, asiel, in-de-eigen-voet-schiet-sancties tegen Rusland, Israël. Dat hele alles ontwrichtende circus van die “maatregelen” was onnodig. Je hóéft er geen complot in te zien, maar het kán wel.

Ikke zelf persoonlijk heb al een hele tijd het voornemen om een lijstje te maken van krankzinnigheidspunten van alleen al de kabinetten Rutte sinds 2010, maar ik kom er maar niet toe, dus ik verwijs maar mijn stukkie uit 2017: “Syp Wynia laat zien hoe Nederland aan de naden begint te scheuren en de werkende middenklasse opbrandt”. En dan hebben we het nog niet gehad over het weg-glijden van de enige hoop voor de wereld: “The City on the Hill” (dat is tegenwoordig een soap-serie) “TheBeacon of Hope”, die grote vertegenwoordiger van “Western Civilization: The Continuing Experiment”. Joe Biden, die demente marionet van de  extreemste Democrats, is echt een apocalyptisch teken aan de wand.

Terug naar Pfizer & Co: ik meen te weten dat ze de data van het veel te korte onderzoek naar de gevolgen van de Corona-vaccins voor 50 jaar geheim willen houden. Ze hebben het wereldwijd op de markt geflikkerd zonder te weten hoe schadelijk het zou kunnen zijn. En we weten dat Big Pharma een track record heeft van list & bedrog.

Inmiddels is duidelijk geworden dat miljoenen nodeloos zijn gestorven, dan wel zwaar ziek zijn geworden – en gebleven! —  omdat via een wereldwijde samenzwering een werkzaam middel tegen Corona — Ivermectine — werd verboden. En waarom verboden? Om de verkoop van de vaccins niet te ontregelen! Ik heb veel geschreven over de bewijzen dat Ivermectine werkt tegen Corona en nou is er weer een videootje opgedoken met getuigenissen van dissidente experts die dat nog eens uitdrukkelijk bevestigen. Ga eens kijken naar een kleine compilatie van de manier waarop Ivermectine én de dokters die het wilden voorschrijven gedemoniseerd en belachelijk gemaakt werden. Over Hydroxychloroquine valt een parallel verhaal te vertellen.

Longspecialist Paul E. Marik, al decennia prominent in zijn vak werd van alle kanten aangeklaagd en aangevallen toen hij Ivermectine aanbeval en hij zit gewoon te janken  — op 4:40 — bij de vaststelling dat hij de mensen onder zijn handen zag sterven omdat hij ze die Ivermectine niet mocht geven. Pierre Kory vertelt hoe hij kapot gemaakt werd en ook Richard Bartlett vertelt hoe de pandemie zich uitbreidde en de patiënten stierven terwijl hij wist dat Ivermectine werkte. Hem werd verteld dat er geen geneesmiddel bestond en rustig af te wachten tot Fauci cum suis met hun vaccins zouden komen. Peter McCullough stipuleert dat voor het eerst in de geschiedenis een dokter vervolgd kon worden voor het voorschrijven van een werkend medicijn.

John Campbell

Evolutiebioloog Heather Heying, vrouw van Bret Weinstein (die ook iets van “Covid” vindt) stelt vast dat als Ivermectine erkend en gebruikt zou zijn, zouden de vaccins nooit de “emergency authorisation” gekregen hebben en nooit op grote schaal gebruikt zijn. Droogkloterige en zeer Engelse professor John Campbell, die al in een vroeg stadium opmerkte dat die Pierre Kory toch wel opmerkelijke resultaten had behaald met Ivermectine, vertelt ook in deze video nog eens dat Ivermectine werkzaam is en geen drol kost.

Heather Heying

Robert Malone, de uitvinder (!) van het principe dat gebruikt werd in het Pfizer-vaccin, werd geband van twitter vanwege het verspreiden van misinformatie. Hij merkt ergens in de video op dat al die onderzoeken die zogenaamd bewijzen dat Ivermectine niet werkt, gedaan worden door onderzoekers die betaald worden door Pfizer & Co. De verwevenheid van Big Media en Big Pharma wordt in deze video aangestipt, maar persoonlijk kan ik niet inschatten hoe wáár dat allemaal is. Mike Yeadon, een ex-vice-voorzitter van Pfizer, denkt dat Big Pharma flinke invloed heeft op de media. Hij zegt openlijk dat onderzoekers die resultaten bekend maken die tegen het officiële narratief zijn, en dus Ivermectine aanbevelen, geen geld meer krijgen voor onderzoek.

En dan worden de voorbeelden gegeven van landen die Ivermectine succesvol hebben toegepast: Zuid-Afrika, Argentinië, Japan, Mexico, India (Utar Pradesh) en enzovoort.

Iedere keer, zegt Pierre Kory,  als er weer zo’n zogenaamde studie had bewezen dat Ivermectine niet werkte, was er weer een uitbarsting van Ivermectine-bashing in de media.

En dan komt Fauci in beeld tijdens een tv-interview die opsomt wat voor hem de ideale eigenschappen zouden zijn van een pil tegen Corona. Hij geeft vijf kenmerken. Ivermectine voldoet aan alle vijf. Maar waarom zou Fauci Ivermectine dan tóch belachelijk gemaakt hebben? Dat Nobelprijswinnende wondermiddel dat tegen vanalles helpt, miljarden keren voorgeschreven is, niks kost, geen bijwerkingen heeft en nauwelijks inter-acteert met andere medicijnen.

Terug naar Maaike van Charante. Ja, er zijn de totalitaire gevaren die Mattias Desmet signaleert en die samenhangen met onbestemde angst in een maatschappij die zich hecht aan een thema en een redder, dan wel reddende ideologie, waarna massa-vorming  optreedt. En dan heb je ook nog die rare gedachte dat die angst bewust gemanipuleerd wordt door het WEF teneinde de Great Reset te realiseren. Ik weet het, eerlijk gezegd, allemaal niet meer. Maar wat ik wel weet is dat Thierry Baudet half gek is, maar ook half geniaal en dat, toen hij deze interventie pleegde, volkomen gelijk had: alle leden van dit kabinet horen thuis in een dwangbuis. So much for respect.

Kijk: humane mensenkinderen, zoals mevrouw Van Charante en ik natuurlijk zijn, kunnen vanalles wenselijk vinden, maar ik ben bang dat de waanzin die op dit ogenblik raast door de gelederen van de boven ons geparachuteerden, niet zonder grof geweld gedempt kan worden. Waarna het Menselijk Tekort weer een nieuwe gedaante zal aannemen.

HET LAATSTE NIEUWS!

UPDATE 13 NOVEMBER 2022

____________________