Ik zag geen kans bovenstaande video op een andere manier te embedden dan via deze tweet van “Sebastian Wappie”. De bovenste video is natuurlijk óók veelzeggend, met dat een-tweetje tussen dames die het beste met de wereld voor hebben zolang de wereld maar in hun wanen meegaat. Ja, allebei die topdames leven in een waanzinsbubbel, maar Sigrid Kaag collaboreert ook nog eens bewijsbaar met het Kwaad van de islam en de daarbij horende Jodenhaat. En daarover gaat de onderste video.

Wie overigens een inleidende algemene karakterisering van Kaag wil hebben, verwijs ik naar een nog steeds actueel stuk van een jaar geleden van Uri van As op OpinieZ — (“De pauselijke ambities van Sigrid Kaag: wereldwijde machts- en zendingsdrift”) — dat vooral op haar carrière bij de Verenigde Nazi’s focust: “Jodenhaat en Israël-weerzin vormen er de grondtoon. Imperialisme het uitgangspunt.”

De onderste hierboven weergegeven video opent met korte flitsen uit een Buitenhof-uitzending van 1996 waarin Sigrid Kaag tegenover Israël-verdedigster Wiesje de Lange fanatiek zit te beweren dat het bestaansrecht van Israël door de PLO-Palmaffia van harte erkend wordt. (Ga maar eens kijken bij dit artikel van mij, daarin zit de hele video van haar optreden bij Buitenhof.) Dat betekent dus dat ze in 1996 beweert dat met name de capo di tutti capi van de Palmaffia’s, namelijk Yasser Arafat, Israël uitdrukkelijk erkende. Dat zou dan bij de Oslo-Akkoorden gebeurd zijn. Maar in 1996 was al ruim bekend, en zeker voor iemand die getrouwd was met een naaste medewerker van Arafat, dat Arafat geen seconde heeft overwogen om zich eraan te houden en Israëls bestaansrecht te erkennen.

Inderdaad geeft dan de bovenstaande video flitsen van de toespraken die Arafat na het afsluiten van die Oslo-Akkoorden (1993) afstak voor de Arabisch sprekende incrowd en die laten er geen misverstanden over bestaan dat Arafat nog steeds maar één ding wilde: zoveel mogelijk Joden vermoorden en een einde maken aan het bestaan van Israël.

Waarna even wordt aangestipt dat Stef Blok en Sigrid Kaag als minister van BuZa “per ongeluk” Palestijnse terreurgroepen hebben gesteund. Nou, laat dat “per ongeluk” wat betreft Kaag er maar af. Bevorderaar van WEF-doelen Soros komt ook nog even voorbij.

En dan komen tenslotte de wat mij betreft belangrijkste scènes, die bij de kapper. Ik heb de dialoog tussen de kapster en Kaag even helemaal uitgeschreven en ik ben er diep van overtuigd dat de dialoog door de documentaire-makers van de Jodenhaatclub VPRO is voorbereid en ingestoken:

Dit gaat er bij het door de NPO gehersenspoelde publiek in Nederland natuurlijk in als Gods Woord in een ouderling. Maar het is een puur pervers tekstje. Inzake “gehersenspoeld publiek” heb ik vandaag een tweetje terzake het licht doen zien en ik zou zeggen: raadpleeg dat even.

Of ga anders in het kader van de vraag waar die Jodenhaat in Nederland toch vandaan komt een maandje of zo doorbrengen temidden van mijn plus-300 opstelletjes onder de titel “Contra de Israëlhaat – teksten tegen de antisemitische bierkaai”. Of lees mijn boek online of op papier. Een essentieel hoofdstukje is hier weergegeven. Een heel goede inleiding op mijn boek vormt dit interviewtje. En dit is een geweldige “Korte Geschiedenis van Israël” 30 A-4tjes, 19000 woorden.

Goed. Nederland heeft dus de laatste decennia via de mainstream-media een anti-Israël hersenspoeling gekregen tegelijk met vele verzekeringen vanuit onze quasi-elite dat de islam een doodgewoon geloof is als alle andere religies.

Die geïndoctrineerden zijn onbereikbaar geworden voor het oneindig veel meer waarheid bevattende verhaal. Waarschijnlijk preek ik ook nu weer voor eigen parochie en voor mensen die het eigenlijk al weten. Enfin, zowel de onverlichte als de verlichte lezer heeft door het videootje al kunnen leren dat Kaag in 1996 doodgewoon zat te liegen omtrent de ware bedoelingen van Arafat, dat ze in 2004, toen ze nóg veel beter moest weten, nog aandrong op een statieportret van de Grote Leider met haar hele gezin en dat ze zeer recentelijk nog bij de kapper benadrukte dat er met het PLO-verleden van haar man helemaal niks verkeerd was. Zal ik het nog maar eens citeren?

Kapster: “Hebben jouw critici nou wel eens hardop gezegd wat je misdaan hebt?”
“Ja, met Anis getrouwd zijn. Anis is een Palestijn en heeft ook nog bij de PLO gewerkt. Dat is het enige. Zo fundamenteel. Ze hebben ook niks. Want er is niks. Dit is hoever die mensen dus zijn, hè?’

Nou, de enige die heel ver van het padje is, is mevrouw Kaag. Want zoals ik in mijn boek bewijs,is er maar één oorzaak van de dood en het verderf die Palestina en Israël al 100 jaar teisteren: vanaf 1922 tot dit jaar 1022 zijn de Palmaffia’s — van Hitlerbond-genoot Amin al-Husseini, via Arafat en tot Abbas en Hamas — de terreur begonnen en hebben hem compromisloos volgehouden. Zowel in Gaza als in Samaria-Judea (“de Westbank”) worden op Palestijnse scholen de kinderen doordrenkt met Jodenhaat. Idem dito voor de Palmaffia-media. Voorzover de miljarden aan “hulpgelden” uit het Westen niet op de bankrekeningen van de Palmaffialeiders verdwijnen, worden die besteed aan smokkel-en terreurtunnels, raketten en het belonen van terreurplegers. Ik heb het al vaak gezegd: de Palmaffiosi berijden een tijger die ze zelf hebben gevoed met Jodenhhaat en de eerste de beste die eraf wil stappen, i.e. die een reële vredesovereenkomt met Israël wil sluiten, zal door de tijger worden opgevreten.

Daarom, en gegeven de onhervormbaarheid van de nazistische islam is het onvermijdelijk dat Gaza en Samaria-Judea onder de Israëlische wet worden gebracht, geannexeerd worden zo u wilt. Dat zal, zoals de zaken nu liggen, gebeuren in een grote oorlog die zal beginnen als Israël, gedwongen door het Obama-Biden-verraad, de nucleaire faciliteiten van Iran zal móéten uitschakelen, al dan niet via wat ik met nucleaire middelen. In Syrië zal Hezbollah zich niet onbetuigd laten. Naar mijn inschatting komt er een existentiële overlevingsoorlog voor Israël aan. Nogmaals: dank zij de politieke geestverwanten van Kaag in Amerika. (De Arabische landen waarschuwen inmiddels ook.)

Nou ja, bovenstaande vindt mevrouw Al-Qaq (what’s in a name?) dus allemaal niet relevant. Het enige wat zij gedaan heeft, is “( . . .) met Anis getrouwd zijn. Ze hebben ook niks. Want er is niks. Dit is hoever die mensen dus zijn, hè?”

Ik zou haar willen vragen, in haar eigen woorden: “Wie zijn die mensen?” Die haar kritiseren dus. Want haar critici zijn niet de spraakmakers van NPO-66 die haar mét de mainstream-kranten vooral in de watten leggen. Er is een minderheid die in Nederland weet hoe dat écht zit met Israël en de Palmaffia’s. En die minderheid is niet spraakmakend, zoals ik maar al te goed weet. Op haar eigen ministerie van BuZa, waar ze op dat kappersmoment werkte, klotst de Israëlhaat en de Palmaffia-liefde tegen de plinten. Ik snap dus niet zo goed wat de freule te klagen heeft.

En nou komen we nog bij de vraag in de kop van dit stuk of de enige fout van Sigrid Kaag is geweest te trouwen met Anis al-Qaq. Natuurlijk niet. Dat was geen “fout”. De liefde doet rare dingen met mensen. Zoals verliefd worden op het hulpje van een mega-terorist. En de meeste mensen zijn ooit van hun leven wel eens ideologisch verdwaald geraakt. Wat je Sigrid Kaag kwalijk kan nemen is het volharden in het Kwaad. Kaag eert massamoordenaar Arafat en heeft een hekel aan Nederlanders die haar daarom kritiseren. Nee, dat is NIET overdreven! Die vrouw is moreel ernstig in de war. Maar morgen mag ze ze het academisch jaar in Gouda openen. Ligt dat niet in dat vreselijke Nederland, Gouda?

_________________