Eric van de Beek staat er niet op, maar hij is wel degelijk “Team Nakba”!

Ik heb een abonnement op “De Andere Krant”, want we hebben weliswaar al ”Wynia’s Week”, “Nieuw Rechts” en “De Dagelijkse Standaard” — (TPO is afgedwaald en GeenStijl wordt steeds onleesbaarder en irrelevanter)— maar ik wilde wel weer eens lekker een papieren krant op de keukentafel uitspreiden. “De Andere Krant” heeft degelijke artikelen, een paar rake columnisten, maar is wel een beetje te veel neo-New-Age. Mijn enige echte bezwaar tegen het weekblad, zo leerde ik gaandeweg, is hun Israël-opiniëring.

Recentelijk heb ik “De Andere Krant” al twee keer deswegen moeten berispen. De eerste keer onder de titel “De ‘ANDERE KRANT’ is inderdaad anders, want spuit nóg giftiger Israël-haat dan de MSM” en de tweede keer onder de kop “Is Toine Rongen van ‘De Andere Krant’ een Jodenhater?” Dus de heading boven het artikel dat u nu leest had bijna geluid “Is Eric van de Beek van ‘De Andere Krant’ een antisemiet?” Maar daar lijkt hij me, net als Baudet, te intelligent voor: ik lees zijn stukken met belangstelling en plezier.

Dus ik gebruik voor hem liever de term die ik reserveer voor diegenen die wellicht misleid en ongeïnformeerd zijn inzake Israël en dan dingen zeggen die zó dom zijn*** dat je ze voor antisemieten zou kunnen verslijten. Anderzijds is het ook weer lastig om aan te nemen dat Van de Beek — gezien zijn diepgravendheid op andere internationale onderwerpen — werkelijk niet beter weet dan de domme dingen die de msm al decennia over de Joodse staat zeggen. Raadsel dus.

Waarop sloeg ik aan bij Eric van de Beek? Op deze tweet van hem van 15 mei:

De rest van de tweets screenschiet ik niet, maar citeer ik gewoon, vanwege de leesbaarheid:

Mijn antwoord luidde:

Ik:“Ja, dat zal ik eens gaan doen: normaal. En deze tweet als aanleiding nemen om een stukkie te schrijven. Je leest over een paar dagen van me.”

Ik vatte dus het plan op om een stukkie op mijn website te schrijven.

Een paar uur later twitterde VdB dit:

“Verdorie vergeten te melden in de Andere Krant! Vandaag is Nakba.”
Waaraan VdB een link hechtte naar een stuk van Al-Jazeera.

Ik: “Je citeert de door Qatar gesponsorde islamitisch-Arabierische propagandazender? Serieus? (Dat laatste is een serieuze vraag.)”

VdB: “Dat klopt. Die hoeven zich niet druk te maken over mensen als jij die meteen aanslaan als een niet-jood het woord Israël in de mond neemt.”

Ik:”Niet-Joden” is altijd nog een andere categorie dan “heersers over een islamistische 100% parasitaire en racistische slavenstaat”. En dáárover hebben we het hier.

Dat was het einde van de twitte-fittie en nou moet ik dus dat stukkie schrijven dat ik heb aangekondigd. Nou dat doen we dan maar.

Om te beginnen is het nogal bespottelijk om Israël een bevriend land te noemen in dezelfde morele orde als de wrede islamistische dictatuur Saoedi-Arabië. Dus daarmee zijn we gauw klaar. Maar het wordt moeilijker om VdB’s bijna net zo bespottelijke verwijzing te kritiseren naar het zogenaamde morele gezag van totaal ontspoorde NGO’s als Amnesty, HRW en de Verenigde Nazi’s. Datzelfde geldt ook voor het Nakba-verhaal van Qatar-zender Al-jazeera.

Aan dat alles zou ik een flink essay moeten wijden. Dus ik heb eens teenentander opgezocht rond Amnesty — hier en hier en hier en hier — en rond HRW — hier en hier en hier en hier — en rond de VN — hier en hier en hier en hier — maar bij nader inzien ga ik daar geen eigen verhaal van maken. Ik heb het namelijk wel eens een keertje gehad met het argumenteren tegen de bierkaai, want het hélpt niet. In het algemeen is argumenteren, vooral tegen regressief-links, futiel geworden, maar dat geldt des te sterker voor het onderwerp Israël. Over de “Nakba” — hier en hier en hier en hier en hier— en over dat Nakba-verhaal van Al Jazeera dat VdB opvoert zal ik iets uitgebreider zijn, maar alleen omdat ik dat copy paste uit mijn boek kan halen.

Goed dat Amnesty hier de aandacht op vestigt: de gruwelijke methodes die de Zionistische Entiteit toepast alleen maar om wat kleine terreurdingetjes te voorkomen.

Oh ja: dat boek van mij. De laatste paar jaar, als ik met relatief onbekenden in gesprek raak, dan laat ik zo gauw mogelijk vallen dat ik een boek over Israël heb geschreven. Niet uit ijdelheid, maar om de reactie te peilen. Die is nagenoeg altijd hetzelfde: die mensen gaan mij dan uitleggen hoe het zit daar in dat Israël. En nagenoeg altijd is dat het leugen-narratief van het NOS-journaal.

Daniel Leon zegt in de inleiding van zijn boek “Israël, de Jodenhaat en het zwijgen van de wereld: een waarschuwing” het volgende:

 “( . . . ) één belangrijke les heb ik getrokken uit de gesprekken die ik in de voorbereiding op deze publikatie heb gevoerd: de meeste mensen geloven alleen wat ze willen geloven. En als men iets niet wil geloven, dan kunnen zelfs de beste empirische feiten niet bijdragen tot een verandering van het denken.”

Ook Michael Oren , ex-ambassadeur voor Israël in Amerika, historicus, schrijver en politiek commentator twijfelt aan het tegenwoordige vermogen tot realisme en redelijkheid. Oren signaleert terecht de toenemende irrationaliteit van de tijdgeest, die zich scherp manifesteert in de woke-beweging. Vroeger, zegt hij, konden feiten nog wel eens overtuigen. Die tijd is volgens Oren voorbij: “Feiten zeggen niets meer. Het gaat niet om feiten, het gaat om gevoelens.” En die gevoelens, zegt Oren, worden opgewekt en verpakt in korte slogans en trefwoorden. In het geval van Israël luiden die: etnische zuivering, nakba, kolonialisme, bezetting, Apartheid, schending-van-internationaal-recht.

Tenslotte dus over dat Nakba-Al-Jazeera-verhaal uit 2022 (“by Mohammed Haddad”) dat VdB aanbeveelt: ik heb het korte stukkie even gescand en het staat uiteraard vol leugens en verzwijgingen. Die illustratie met die vermeende massamoorden en vernietiging van “Palestijnse” dorpen is ongetwijfeld gestoeld op Arabisch-islamitische “geschiedschrijving” — integerder en betrouwbaarder kan je niet hebben — of anders op die van de zogenaamde Israëlische “Nieuwe Historici” die er een gewoonte van maakten en maken om bronnen te vervalsen. Ik zag in de gauwigheid twee van die massamoorden door “Zionisten” waarover ik zelf heb geschreven: in mijn boek gaat hoofdstukje 10 over Deir Yassin en hoofdstukje 12 over Lydda.

In mijn boek zeg ik over de “Nakba” het volgende

De laatste jaren heeft de links-islamofiele propagandamachine een nieuw leugenwoord in het Westerse bewustzijn geïnjecteerd. Dat woord is “Nakba” en het betekent “ramp”. Onder de vlag van dat leugenwoord wordt tegenwoordig jaarlijks op 19 mei herdacht dat “de Palestijnen” met tienduizenden door de Joden zouden zijn verdreven van hun geboortegrond. Zó succesvol is de propaganda geweest dat ex-burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, toen nog minister van integratie, in 2009 in het dagblad Trouw Auschwitz vergeleek met het roversnest Gaza, waar zoveel Westerse subsidie naar toe gaat dat ze niks anders hoeven te doen dan voortplanten, aldus een demografische explosie creëren en raketten produceren om Israël te terroriseren. Nou ja: terreurtunnels bouwen die tot in Israël reiken doen ze ook nog. Daarna is er nog zat geld over dat de Hamas-Palmaffia deels besteedt aan luxe en deels op Zwitserse banken zet.

Toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan in 2009:

“Zo zouden Arabieren zich kunnen verdiepen in de Holocaust en Israëliërs in de Nakba, het verdrijven van Arabieren uit Israël in en na 1948. ‘Er is leed van beide kanten’, benadrukte Van der Laan.”

Op zich is het gelijkstellen van de Holocaust en het lot van de Palestijnse Arabieren al walgelijk en diep idioot. Aan de ene kant de industriële Jodenmoord en aan de andere kant één van de vele grotere en kleinere volksverhuizingen die in het kader van WO II en de dekolonisatie overal ter wereld plaatsvonden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Van der Laan simpelweg niet wist dat die “Nakba” aan de Palestijnse Arabieren is aangedaan door hun eigen maffiose “elites”, die het “vluchtelingenprobleem” gecreëerd hebben en vervolgens inmiddels 80 jaar in stand hadden gehouden alleen om de haat tegen Israël gaande te houden en het wereldwijde antisemitisme te bevorderen.

Tot zover ikke in mijn boek over de “Nakba”.

Enfin: Eric van de Beek zal het hiermee moeten doen en hij mag op zijn eigen manier zalig worden.

UPDATE 1 JUNI 2023. Gerald M Steinberg (Bar Ilan Universiteit) is voorzitter van NGO Monitor. Hij legt nog eens uit hoe Ken Roth, die van 1993 tot 2022 directeur was van Human Rights Watch, geijverd heeft om de staat Israël te delegitimeren en te ondermijnen.

________________________

 *** Ik heb over die domme dingen nogal wat geschreven. Onder de titel “Contra de Israëlhaat – teksten tegen de antisemitische bierkaai” vindt u van mijn hand zo’n 350 analyses van de anti-Israël-tendens in de uitzendingen van NOS-journaal, Nieuwsuur en Buitenhof. Daarnaast heb ik ook van kranten-artikelen — Volkskrant, NRC, NYT, Vlaamse media — tientallen malen de Israël-demonisering aan de kaak gesteld. Speciale vermelding verdienen de Netanyahu-haat-cartoons van Jos Collignon in de Volkskrant. De VPRO heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een puur antisemitische omroep. Ik vergeet vast teen-en-tander.

Nu nog gewoon wat twittertoegiftjes, puur omdat ik de beroerdste niet ben: