About

HEIFETZ QUOTE

Dit is een archief van mijn stukken. De laatste tijd, sinds januari 2016, plaats ik ook regelmatig stukken door die niet van mezelf zijn. Vroeger deed ik dat bij hoge uitzondering.

Ik (1945) begon mijn internet-carrière op HVV onder de pseudoniemen (“nicks”) Leo Sar (lees dat achterstevoren!) en Kassander (Wikipedia: Cassandra) en vervolgens op een site van Joost Niemöller die gehackt werd en nooit meer werd teruggevonden, daarna schreef ik op het inmiddels verdwenen Artikel 7,  vervolgens op AmsterdamPost dat tegelijk stierf met zijn webmaster Jaap Mollema en tot en met 6 augustus 2015 was ik op de site van E. J. Bron te vinden.

Onderstaande foto toont Joden, enige momenten voor hun executie, in de omgeving van Kiev in de Oekraïne in oktober 1941. De foto is hier om technische redenen aan de linkerkant afgesneden. Daar is op het origineel een weglopende nazi-officier zichtbaar, ongetwijfeld op weg om het vuurpeloton te gaan commanderen. Ik wil deze foto interpreteren: de jonge vrouw op de voorgrond is in ontzetting en verbijstering neergestuikt omdat ze beseft dat ze waarachtig vermoord gaat worden. Achter haar roepen andere Joden haar op om staande te sterven.

Misschien trof me bovenstaande foto wel vanwege de relatieve “kleinschaligheid” en koos ik hem daarom uit. Wat we samenvatten onder “Auschwitz” is bijna altijd onpersoonlijke massaliteit: stapels lijken, massagraven, massa-executies. De namen zijn er ook steeds in grote aantallen. Het voorlezen van de 102.000 namen die weggevoerd werden uit Westerbork. De muren van de Pinkas Synagogue. Etcetera. Er zijn wel foto’s van individuele gezichten, maar dan is het ook meteen een koepel (Yad Vashem) of toren (Holocaust Memorial) vol gezichten.

Ik merkte dat ik telkens weer getrokken werd naar het gezicht van de jonge vrouw op de voorgrond. Ik gebruikte zelfs soms een vergrootglas. Ik had blijkbaar niet alleen behoefte aan een kleinschalig “Auschwitz”, maar ook om  “Auschwitz” nog verder te “personaliseren”. De uitdrukking van ontzetting, verbijstering en doodsangst op dit gezicht is voor mij “Auschwitz”, de “Holocaust” geworden. Opdat wij niet vergeten, zeker. Maar ook opdat we niet abstraheren. Daarom heb ik een vergrote uitsnede van dit gezicht gemaakt.

Ik voel een zekere gêne, een zekere “indiscretie” bij het uitvergroten van dit gezicht en de emotie die er daardoor op zichtbaar wordt. Je kunt het zelfs voyeurisme noemen. Maar in de context van deze inleiding van mijn website kan dit toch niet misverstaan worden? Ik red dit gezicht, de getuigenis van dit gezicht, uit de anonimiteit. Ze is vermoord ergens op een achteraf-veld in de Oekraïne, maar niet helemáál tevergeefs: het is gezien, het wórdt gezien.

GEZICHT
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Paul Celan, Todesfuge

Bovenstaande foto toont Anne Frank op een moment, denk ik, dat ze het nog niet besefte.

FRANK ANNE TOEN ZE HET WIST

Bovenstaande foto toont Anne Frank op een moment, denk ik, dat ze het al wél besefte.

WIRECENTER         “wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng”

Ik ben dol op Israël, de enige redelijke en humane democratie in het Midden-Oosten, die omspoeld wordt door een oceaan van de oudste manifestatie van wat wij “Nazisme” noemen, te weten: de islam. Wablief? Islam = Nazisme? Ja hoor! Hier de meest uitgebreide uitleg en hier een kortere en hier de nog kortere en dan ook nog ten enenmale en ten anderenmale de uitleg van Emmet Scott. En hier kunt u wat lezen over de massamoordenaar Mohammed die de grondslag heeft gelegd voor het “Geloof van de Vrede“.

Lees: “Een korte geschiedenis van Israël” (werk in uitvoering)

“Het gigantische vermogen om de schuld niet bij zichzelf te zoeken, het gebrek aan zelfkritiek. ( . . .) Wat ik niet voor mogelijk hield is gebeurd: zeven maanden in moslimgebied hebben mijn sympathie voor Israël hersteld. ( . . .) Ik heb zeker geen dag rondgelopen zonder te horen dat Hitler gelijk had, dat Israël moet verdwijnen, dat joden verantwoordelijk waren voor 11 september. Ik begrijp nu beter hoe de Israëliërs zich bedreigd voelen in die haatdragende mensenzee.(Rudi Rotthier in Trouw van 2 maart 2004 over zijn boek “De Koranroute”)

Aanslagen: was het islam of psychopathie?
What’s the difference?
De islam is een ideologie toegesneden op psychopaten die ook in ‘normale mensen’ het slechtste weet boven te halen.
Wilt u uw gewelddadige gekte “religieus” legitimeren? Islam!

Hier, onder deze titel – “Lolle Nauta en Frits van Exter: twee linkse mensenvrienden” – staat wat persoonlijks. En ook dit essay dat eigenlijk gaat over Kustaw Bessems, bevat toch ook best wel veel intiemerigs over mijn persoonlijke insteek aangaande de wereld qua humane mensenmens. En dit is eigenlijk ook best wel autobio en nogal diepgravend al zeg ik het zelf: ONDER DE INVLOED: de totalitaire verleiding van “Een Cursus in Wonderen”

De islam is een doodnormale religie met kinderen die al zingend een massa-executie uitvoeren.

De islam is een doodnormale religie met kinderen die al zingend een massa-executie uitvoeren.

“WEE HEN DIE HET KWADE GOED NOEMEN EN HET GOEDE KWAAD.”
(Jesaja 5:20)

WANNEER TOEGEPAST OP HET KWAAD, WORDT TOLERANTIE TOT MISDAAD.
“Tolerance becomes a crime when applied to evil.”
“Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.”
(Thomas Mann, “Der Zauberberg”.)

DE ZELFVERHEFFINGS-NEUROSE EN DE WEGKIJK-GENOTZUCHT VAN ONZE QUASI-ELITE HEEFT ONTKENNINGS-WAANZIN GEPRODUCEERD.

LINKSEN EN MOSLIMS TREKKEN SAMEN OP EN HEBBEN IN ELK GEVAL ÉÉN DING GEMEEN: BEIDEN ZIJN FEITEN-RESISTENT EN JE KAN ZE DUS NIET OVERTUIGEN, ALLEEN BESTRIJDEN.

BETER GROFGEBEKT, INTEGER EN MÉT ARGUMENTEN DAN ZOETGEVOOISD, VERROT TOT IN HET MERG EN ZÓNDER ARGUMENTEN.

Durf jij jezelf integer te noemen, Pennings? Ja hoor! In vergelijking met het linkse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat, also known as het linkse narcistisch-hedonistische zelfmanifestantendom ben ik als Jezus in vergelijking met Mohammed.

Lees: “Islam en de BMW-er: Versuch eines Weberschen Idealtyps” en Europa en Israël gaan kapot aan de Linkse Kerk”.

Luister naar: “Counter Jihad is about Human Rights”.

UITING GEVEN AAN DE IDEOLOGIE ISLAM, OP IMMATERIËLE OF MATERIËLE WIJZE, MOET VOORTAAN ALS EEN MISDAAD GELDEN EN ALS ZODANIG BESTRAFT WORDEN.

Als het aan mij ligt wordt de Vrijheid van Meningsuiting opgeheven voor de islam en komt er een verbod op alle verbale en materiële uitingen van die totalitaire massamoordenaars- en slavenhalers-ideologie die in alle wezenskenmerken als 2 druppels water op het Nazisme lijkt. Dit onder het motto: geen Vrijheid van Meningsuiting voor een ideologie die erop uit is onder gebruikmaking van de Vrijheid van Meningsuiting álle Vrijheid en niet alleen die van “meningsuiting” te vernietigen en daarin wereldwijd in de afgelopen 1400 jaar al vele malen op vele plaatsen geslaagd is. De islam is mijn doodsvijand. Ik ben met die ideologie in oorlog en dus geef de islam in mijn huis géén Vrijheid van Meningsuiting.

En dan dat gelul over “respect” en dat je niet verplicht bent om altijd maar te provoceren en dat je wel alles mág zeggen maar dat het niet hóéft: dáárover hebben zelfs de fokking perverse D66-rechters van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gezegd dat . . . .

“Freedom of expression ( . . .) is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population”.

Je mag dus zélfs van de EU “beledigen, schokken en verontrusten”. En wat mij betreft kan er niet genoeg beledigd, geschokt en geverontrust worden inzake de nazislam.

Lees:Over de Vrijheid van Meningsuiting beslis ik zelf”:

“Verbieden op grond van ‘gekwetst zijn’ is de weg naar tirannie, maar vrij baan geven aan wat openlijk en stiekem, met ‘vreedzame’ middelen en met geweld, naar tirannie streeft – en dat al 1400 jaar met groot succes over de hele wereld doet! – is óók de weg naar tirannie.”

HISTORY DOOMED TO REPEAT 2

Be honest and true, boys!
Whatever you do, boys,
Let this be your motto through life.
Both now and forever,
Be this your endeavor,
When wrong with the right is at strife.
The best and the truest,
Alas! are the fewest;
But be one of these if you can.
In duty ne’er fail; you
Will find ’twill avail you,
And bring its reward when a man.
( . . .)

Beginregels van George Birdseye’s “Be Honest and True” voor het eerst gepubliceerd in Golden Days for Boys and Girls op 21 mei 1887. 

Hoor en zie vooral bovenstaande 3 minuten van de serie Boardwalk Empire, een serie waarin de Ier Nucky Thompson als gangster-bootlegger aan de Amerikaanse oostkust (Atlantic City) het tenslotte toch aflegt tegen de Siciliaan Salvatore “Lucky” Luciano. Dit kan als een metafoor gelden voor de oorlog waarin Europa anno nu gewikkeld is met de islam. De katholieke Ier Nucky Thompson heeft last van een geweten en verliest tenslotte precies daarom. Luciano is ook “katholiek” natuurlijk, maar op de Siciliaanse manier, dat wil zeggen met een met Arabische islam doordrenkte mentaliteit: totaal genadeloos.

Sinds 2010, toen ik een opstel schreef over het feit dat de islam ALLE essentiële kenmerken met het nazisme deelt, is het bewustzijn dat dit de waarheid is, snel gestegen. Mijn opstel was niet de oorzaak van die stijging van bewustzijn, maar dat groeiende bewustzijn “zat in de lucht”. Mijn opstel was gewoon “vroeg” en probeerde ook in één greep de relatie islam-nazisme-Israël te omvatten. Er is nu bovenstaande documentaire van Eric Allan Bell van een half uur die de laatste ontwikkelingen op dit “bewustzijnsfront” in Amerika registreert. De titel van de docu luidt: “Islam is Nazism with a God”. Bell is een man die nog maar kort geleden VPRO-achtig “progressief” en “politiek correct” was, maar iets ging begrijpen van de ware aard van de islam en de krankzinnigheid van het quasi-linkse monopolieconglomeraat waartoe hij tot op dat moment behoorde, een conglomeraat dat zowel Israël als elk kritisch geluid over de islam demoniseert en de voortbrenger van dat geluid maatschappelijk kalt stellt.

“Islamofobie” is een slimme “spinning” term, bedoeld om islamcritici verdacht te maken. “To spin” = “ronddraaien” in het Engels. Op zijn kop zetten of perverteren zouden wij zeggen. Het woord doet een paar dingen tegelijk: het beweert dat de islam iets is waarvoor je helemaal geen angst hoort te hebben, en zet de “islamofoob” dus neer als een irrationeel iemand die last heeft van een onredelijke angst. Degene die het verwijt van “islamofobie” gebruikt, impliceert vaak dat jouw geestesziekte ook nog om een andere reden eng en erg is, want jouw “islamofobie” kan door “extreem rechts” (Wilders!) misbruikt worden! En je bent toch geen racist? Nee toch? Ja dan?

Inmiddels is op de universiteit van Berkeley (Californië) een echte studie-richting “islamofobie” ingericht.

Tucholsky perverterings-citaat“In Duitsland geldt degene die op de vuiligheid wijst als veel gevaarlijker dan degene die de vuiligheid veroorzaakt.”

De essentie van de islam: Moorden & Neuken

Toen ik de islamiet Franck Ribéry (Bayern München) zag met zijn nieuwe baard en nadacht over het feit dat hij bij overwinningsfeesten geen bier of champagne over zich heen wil krijgen, maar wel minderjarige kafir-hoertjes neukte, begon ik te mijmeren over de islam. Tenslotte, zo bedacht ik, gaat die islam alleen over neuken . . . . . . . en de manieren om aan zoveel mogelijk jonge vrouwen te komen. Die manieren blijken roven en moorden te zijn en die manieren blijken toevallig ook nog testosteronverhogend waardoor je weer meer zin in neuken krijgt. Dat geloof zit goed in mekaar en ik begin steeds beter te snappen waarom een zeker soort vrouwen er zo dol op is.

Dat de islam vooral over Moorden & Neuken gaat – en dat een bepaald soort wijfjes daar héél nat van wordt – wordt bevestigd door de verhalen van West-Europese jonge tot zéér jonge moslimaatjes uit zogenaamd gematigd islamitische gezinnen, die via ronselpraktijken en internet in Syrië en Irak bij IS belanden als het zoveelste neukertje voor de halsafsnijders. Lees:Belle en het Beest: meisjes op weg naar de IS-oorlog

Michael Stürzenberger heeft ook over Ribéry geschreven. Hier de aanhef van zijn artikel:

“Franck Ribéry verandert uiterlijk steeds meer in Bilal Yusuf Mohammed, zoals zijn Mohammedaanse naam luidt. Uitgerekend in een tijd, waarin de hele niet-islamitische wereld de “Islamitische Staat” (IS) vreest, laat hij zijn baard steeds langer en voller groeien. Zijn uiterlijk lijkt daarmee op dat van de Salafisten, die de oorsprong van de islam en daarmee de oorlogszuchtige “profeet” Mohammed nadoen. Uit hun gelederen trekken honderden in de Jihad om “ongelovigen” te kruisigen, te onthoofden of op andere wijze te vermoorden. Hij noemt zijn zoon “Saif al-Islam”, wat “zwaard van de islam” betekent.”

Franck Ribéry met 2 diverse baardgeilstertjes

Franck Ribéry met 2 diverse baardgeilstertjes

UPDATE 27 MEI 2015:

“Bijna dagelijks bereiken ons berichten van de barbaarse praktijken van Islamitische Staat in Syrië en Irak. Ze moorden de bevolking uit in ware slachtpartijen, onthoofden aan de lopende band en verwoesten oude monumenten van onschatbare waarde. Zainab Bangura, een VN-vertegenwoordigster die seksueel geweld in ’t conflictgebied opvolgt, deed een boekje open over de gestructureerde manier waarop IS vrouwen verkracht en tot seksslaven maakt.” (Bron: hier en hier en neem ook even kennis van dit.)

UPDATE 13 AUGUSTUS 2015:

In de Belgische Standaard een aan de New York Times ontleend bericht dat er in het IS-gebied in Syrië en Irak een ware religieuze cultus is ontstaan rond het hebben van seks-slavinnen door IS-terroristen. Ze bidden voor en na de verkrachting en leggen soms hun slachtoffers uit dat ze een aan Allah welgevallige daad verrichten. Ook prepuberale meisjes worden verkracht. En er is een enorme handel in seks-slavinnen.

UPDATE 15 NOVEMBER 2015:

Volkskrant 14 november 2015:

“Bij de Iraakse stad Sinjar is een massagraf gevonden met de lichamen van tientallen yezidi’s. De plek is aangewezen door een jonge vrouw die zelf een slaaf van Islamitische Staat is geweest en getuige was van de executies. Zij vertelt volgens persbureau AFP dat de slachtoffers allemaal vrouwen in de leeftijd van 40 tot 70 jaar zijn.”

“In het massagraf liggen 78 lichamen. Het zijn allemaal vrouwen van middelbare leeftijd en ouder. ‘Het lijkt er op dat de terroristen alleen jonge meisjes als slaaf wilden’, zegt Miyasir Hajji van de gemeenteraad van Sinjar tegen AFP.”

Een “links”, islamofiel en Israëlhatend gekken-conglomeraat heeft sinds de “Mars door de Instituties” van de jaren 1970 elke subsidie-niche in Europa bezet. Lees:Europa en Israël gaan kapot aan de linkse kerk”. De media, de politiek, het onderwijs en de bureaucratie (vooral de rechterlijke macht: de D66-rechter is een begrip geworden!) zijn volledig in hun handen. Ze hebben zich inmiddels gekloond in een tweede en zelfs derde generatie. Dat is mogelijk geworden dank zij een informele pensée unique die zo diep verankerd is dat-ie niet eens afgedwongen hoeft te worden. Wie verdacht wordt een “Wildersaanhanger” te zijn, wordt uitgestoten en kan het maatschappelijk schudden. Ik scheld dit linkse Orwelliaanse conglomeraat alsmede individuen daaruit regelmatig de pestpokkenkankerteringtyferitis.

executie door 12 jarig IS-jongetje

Let op de tekst in deze still van een gruwelijke video waarin een “ISjongetje” van misschien 10 of hoogstens 12 jaar oud een “Israëlische spion met pistoolschoten vermoordt: de islam druipt van de Jodenhaat, overal ter wereld, al 1400 jaar lang. Nee, dit jongetje is géén slachtoffer van het gebrek aan stage-plekken voor allochtonen in de Europese economie.

De reden dat de te executeren 19-jarige “spion” zo kalm blijft, kan verklaard worden doordat hij misschien denkt dat de executie niet echt voltrokken wordt, maar slechts in scène wordt gezet.

Nieuwsblad.be” meldt op 11 maart 2015:

“De knaap die in een ISIS-video een gijzelaar koudweg doodschiet, zou banden hebben met Mohamed Merah. Die schoot in 2012 zeven mensen dood in Toulouse. ( . . .) Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de nieuwste gruwelvideo van Islamitisch Staat (ISIS). In die video is te zien hoe een jongen van een jaar of tien een gijzelaar koelbloedig executeert . Hij wordt daarbij geholpen door een Franssprekende ISIS-strijder. Volgens een Franse politiebron denken de veiligheidsdiensten dat de man op de video Sabri Essid is, de halfbroer van Mohamed Merah. Die richtte in 2012 een bloedbad aan in Toulouse. Hij schoot drie Franse soldaten, een rabbi en drie Joodse kinderen dood voordat hij neergeschoten werd door de politie. De Franse politie probeert nu na te gaan of de jongen in de video de zoon van Essid is. ( . . .).”

myriam mosonego                                                Myriam Monsonego

“In maart 2012 drong de 23-jarige Mohammed Merah gewapend met een geweer en een zorgvuldig gekweekte haat voor Joden in het Franse Toulouse een Joodse basisschool binnen. Daar schoot hij een rabbijn en drie kinderen dood. De zevenjarige Myriam Monsonego tilde hij aan het haar omhoog, waarna hij een geweer op haar slaap zette en haar door het hoofd schoot.” (David Suurland, NRC 19 juli 2014. Lees vooral ook het gruwelijke verslag in The Telegraph van 20 maart 2012.)

Van links naar rechts: vader Rabbi Jonathan Sandler, zijn twee zoons Gabriel and Aryeh, en Myriam Monsonego

Van links naar rechts: vader Rabbi Jonathan Sandler, zijn twee zoons Gabriel en Aryeh, Myriam Monsonego

Hier ziet u Amin al-Hoesseini (1993 – 1974), de Moefti van Jeruzalem, op audiëntie bij Hitler in 1942. Deze man belichaamt als geen ander waartegen deze website zich keert, namelijk de islam, een ideologie die lang voor het nazisme bestond alle kenmerken van het nazisme al had en nog steeds heeft. Toen het Hitlerisme opkwam heeft de islam zich op natuurlijke wijze direct verbonden met nazi-Duitsland via deze Amin al Hoesseini. Ik spreek daarom van de nazislam. Lees “De Nazi-wortels van het Palestijnse nationalisme” en “Palestina 1920 -1940: de moefti, de nazi’s en de Joden” en bekijk de video “The Nazi’s and the Palestinian Movement“. Wat hier verdedigd wordt vanuit de Joods-Christelijk-Verlichte traditie is het beste belichaamd in Israël, de frontlijnstaat in de strijd tegen het Kwaad van de islam. De islam is de ergste collectieve psychische ziekte die de mensheid ooit getroffen heeft, het is een “religie” die psychopaten een vrijbrief geeft tot moorden.

Ik worstel nog met de vraag hoe ik het endgültige opstel over de Moefti moet schrijven. Want hij is een volstrekt kardinale figuur in de verbinding tussen de Jodenhaat in het nazisme en de Jodenhaat in de islam. “Kardinaal” is afgeleid van het Latijnse “cardo” waarvan de tweede naamval luidt “cardinis”. De eerste betekenis van “cardo” is “spil”, in de zin van “draaipunt”, meer specifiek het draaipunt van een (Romeinse) deur. In die zin is de Moefti de kardinale figuur, de spil, ja zelfs de draaideur zélf geweest die de eigen antisemitische traditie en de Nazistische Jodenhaat heeft vermengd en doorgegeven naar de toekomst, zodat ik nu kan en moet spreken van een “nazislam”. Volgens de Moefti zelf had de islamitische Jodenhaat overigens géén verrijking nodig vanuit het Hitlerisme en kon die op zichzelf staan. Vandaar ook dat “avant” in de titel van mijn opstel uit 2010: “Nazisme, islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”.

Lees:  “Was de Holocaust een oorspronkelijk islamitisch idee van de Moefti?” uit 2010. In februari van dat jaar schreef Pamela Geller een stuk onder de titel “The Mufti of Jerusalem: Architect of the Holocaust”. Dat stuk is me indertijd ontgaan. Ik citeer en vertaal de eerste alinea’s van Gellers stuk:

“De originele blauwdrukken voor het vernietigingskamp Auschwitz werden voor het eerst eind januari tentoongesteld nadat ze ontdekt waren in november 2008. Ze werden bij toeval gevonden achter een muur in een appartement in Berlijn tijdens renovatiewerkzaamheden, maar de exacte locatie van hun ontdekking wordt geheim gehouden. Niemand zal zeggen wiens appartement het was. Er zijn echter tal van stukjes bewijs die wijzen op een mogelijke locatie waar Hajj Amin al-Husseini, de Grootmoefti van Jeruzalem, woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de loop van het onderzoek hiernaar heb ik geconstateerd dat de Moefti was betrokken bij de Endlösung voor Europese Joden en die zelfs kan hebben gecreëerd – en toch is zijn centrale rol in de Holocaust bedekt en vergeten.”

Inmiddels is er een zeer helder, kort en informatief stuk verschenen van Ruben Gischler, “Het echte verhaal: Hitler en de moefti“, in NIW van 1 november 2015.

Nog een mogelijkheid om kort en adequaat op de hoogte gebracht te worden van de essenties van de relatie Nazisme-Palmaffia’s moet deze video van slechts 15 minuten bekijken van de onnavolgbare Francisco Gil-White:

Hartelijke begroeting tussen de moefti en Himmler. Lees: “Het Himmler-kapsel van de Turkse en Marokkaanse jeugd“.PAUL DE LEEUW HITLER WILDERSDe gekte van het linkse media-monopolie-conglomeraat in één beeld gevangen: de nazisme-bestrijder Wilders voorgesteld als een Hitler. Lees: “Paul de Leeuw lijkt op Ernst Röhm én op een randdebiel, maar Geert Wilders lijkt totáál niet op Adolf Hitler” en “Vetklep Paul de Leeuw is een perverse rat”.

Waarom ik altijd zo weinig creatief en onbehouwen loop te schelden

Wie meer wil weten over het nobele hart en de zuivere ziel die schuil gaan achter mijn schelden: Het schelden van Martien Pennings” door Erik Bink alias Erik Mokum. “Over mijn razernij en mijn schelden”, door mijn eiges.

In een naschrift onder een stuk van maart 2015 met de titel “Beatrice de Graaf hoort niet op een universiteit en niet in de senaat, maar in een dwangbuis”, zei ik:

“Toen ik bovenstaande tekst gepubliceerd had, ben ik lekker gaan fietsen op mijn  ouderwetse derailleur-Koga-Miyata. Zes keer de fietsbrug gedaan die over het Amsterdam-Rijn-Kanaal van Amsterdam-Oost naar Ijburg loopt. Dat zijn 12 klimmetjes, 6 pittige en 6 zéér pittige. Bovenop de brug heb je een prachtig uitzicht. De zon scheen en de wind deed mijn grijze manen, die slechts losjes bijeengehouden werden door een blauwe “bandana” die mooi bij mijn ogen kleurde, wapperen. Ik zag een binnenschip onder de brug door glijden. “Aude Audenda”, heette het schip en ik kon dat vertalen: “durf wat gedurfd moet worden”. Je kan ook vertalen: “durf wat gedurfd kán worden”. Maar de eerste vertaling vind ik mooier, dapperder, noodlotszwangerder. Ik probeerde te bedenken of “audenda” nou een geróéndioem was of een geroendíévoem. Maar ik wist het niet meer. Het was te lang geleden. Het gymnasium, bedoel ik. En ik bedacht dat ik met mijn 69 jaren toch nog een uitstekende conditie had, een prachtig lichaam, een heldere geest en een verfijnd intellect. Maar waarom had ik dan al zoveel jaren niet geneukt? Zou dat de reden zijn dat ik vaak zo boos ben en in mijn stukken ga schelden en daarbij een sterke voorkeur aan de dag leg voor seksueel getinte invectieven? Behalve rat en domkop horen domme hoer en domme kut toch wel tot mijn favorieten. Ook in dit stuk over Beatrice de Graaf lag weer veel nadruk op geslachtitudelijkheid. En waarom altijd zo plát gescholden? Waarom nooit eens de moeite genomen om creatief te schelden als de auteurs van GeenStijl zo mooi kunnen? Maar ik wist het antwoord eigenlijk al: ik minacht de linkse idioten die ik fileer zó hevig dat ik me er niet toe kan zetten. En toen moest ik weer klimmen en kon ik niet verder mijmeren.”

(Er was iemand die bezwaar maakte tegen de constructie van deze zin: “De zon scheen en de wind deed mijn grijze manen, die slechts losjes bijeengehouden werden door een blauwe ‘bandana’ die mooi bij mijn ogen kleurde, wapperen.” Ik leg uit: de quasi-lulligheid van de syntaxis van deze zin parallelliseert de quasi-ijdele leegheid ervan.)

En dan mijn vermeende voorgenomen aanslag op het leven van Femke Halsema, haar kindjes en nog vier andere boerka-Verharmloserinnen en vermoedelijk ook hun extended family. Er ontstond een gigantisch rumoer onder al die niet lezen kunnen en tegelijk zich graag moreel boven een ander verheffen en dat zijn er véél. Hier is het zesluik dat je moet lezen om er het fijne van te snappen. Nou, ja de goede verstaander heeft aan het eerste stuk eigenlijk genoeg.

1) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande   Sap, Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . .
(11 februari 2011)

2) Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière (15 februari 2011)

3) Femke Halsema: vanwege bedreiging door moslims uit de politiek?
(16 februari 2011)

4) Femke Halsema durft niet met mij in debat, oftewel: de valse bewogenheid van nep-links (13 februari 2012)

5) Femke Halsema en het grotere kwaad: de kern van mijn razernij (24 Maart 2012)

6) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap, Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . . . . . . . . . . (AFLEVERING TWEE) (3 augustus 2013)

In dit kader hoort ook onderstaande antwoord aan Bas Paternotte op De Post Online, dat er ergens april 2015 nog op stond, maar inmiddels op mysterieuze wijze verdwenen is.

QUOTE
01-07-2013 – 06:51 uur
Martien Pennings:

@ Bas paternotte.
Ja, ik heb wel eens een impuls richting bloedpap, vlammenwerpers, mitrailleurs, over het asfalt uitgesmeerde hersens, met blote handen operatief ingrijpen en wurgen.
Dat komt doordat ik evolutionair nog niet zover gevorderd ben als jij, Betere Bas.
Jij bent gewoon een edeler mens.
Maar ik ben op een ander punt wél weer verder: ik laster en ik lieg niet, zoals jij.
Iemand heeft me indertijd op je dom-deftige commentaar gewezen naar aanleiding van mijn stukkie contra vier linkse boerka-liefhebsters, onder wie Halsema: hierzo: http://bit.ly/12xTPoC
Je had de strekking gewoon niet begrepen, sukkel.
Voor de neutrale lezer: hier is mijn tekst die kleinburgertje Paternotte niet begreep http://bit.ly/wsNo8x en dat de titel droeg: “Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . .”
Het esseetje rond de vier boerkabevorderaarsters, die ik een lot toewenste dat vele boerkadraagsters in islamitische landen treft, namelijk als een vulliszak afgeschoten worden, bracht grote beroering in het kamp der progressieve alles-moet-kunnen-leipenisten.
Er brak een twitter-orkaan onder hen los, waarover ik schreef in een vervolgopstelletje met de titel: “Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière”: http://bit.ly/19MzKAo.
Ik denk vermoed dat mijn polemiekje daardoor ongeveer 30.000 keer gelezen werd.
Een voor mij all-time-high.
Enfin, neutrale lezer, als u een van bovengelinkte pareltjes aanklikt, vindt u automatisch onderaan linkjes naar de andere diamantjes die ik in dit kader in de kontjes van vogeltjes als Paternotte heb gestopt.
Wat is overigens je gezeik over meiboom en mijn leeftijd weer machteloos, Paternotte.
Net zo lullig als je stukkie indertijd op de site van HP.
UNQUOTE

Nou en dan is dit dat lullige stukje van Paternotte op de site van HP/De Tijd : “Groen-Links politici doodgewenst door weblogger”.

DE GOEIE

Ik laat een cultuur die deze Ueberkunst kan produceren geen boerka aantrekken en zelfs geen hoofddoek opzetten. David la Chapelle en Luca Cheinasso zijn de namen van fotografen die opduiken rond dit smaakvolle draperieën-arrangement.

Advertenties

3 gedachten over “About”

 1. Beste Martien, ik wil je oprecht complimenteren met de berichten en je terecht scherpe comments op deze website. Klasse en fenomenaal weergegeven. Precies de vinger op de zere plekken. Ik gebruik de stukken maar al te graag op mijn FB-account.

  Je bent een van de weinigen die DURFT te verwoorden wat ie denkt (en wat veeeelen mét jou denken).

  Nogmaals, ga ajb vooral zo door en: KLASSE! 😉

  Mvg, Sven de Groot

 2. Geachte heer Pennings bedankt voor al uw werk en het aan het licht brengen van wat Nederland te wachten staat als er niet wordt gehandeld .
  Ik roep het al een tijdje Nederlanders zijn de nieuwe joden en het verbaast me nog steeds dat mensen dit niet zien aankomen en zelfs beschermen .
  Een aantal joden is de afgelopen jaren al uit Europa vertrokken en zien de bui al hangen die hebben wel geleerd van hun geschiedenis .
  Ik wilde een blog beginnen ala fenixx layout met daar een sub categorie met de titel slachtoffers van islam maar ik ben bang dat ik dan nog een paar levens nodig heb en een gebouw vol servers voor opslag .
  Maargoed we gaan rustig bedenken hoe en wat .
  Ik heb het vermoeden dat u 40/45 bewust heeft meegemaakt net als mijn moeder Amsterdam jodenbuurt .
  Ik ben bang dat een herhaling als het zo doorgaat niet te voorkomen is en dat de ouwe lullen garde weer het voortouw moet nemen het zij zo .
  Ik wil u in iedergeval hartelijk danken voor uw artikelen inzicht en het bewust maken van mensen op het facisme en antisemitisme wat weer welig tiert hier in de EU.
  Rest mij nog te zeggen ik zag geen contact dus bij deze maar zo ik zag een crowdfunding link voor Karen Northshield een slachtoffer van islam mischien iets om te delen bij het betreffende stuk.
  En ik ben zo brutaal geweest om uw stuk te herbloggen hopende dat u daar uw goedkeuring aan verleent .
  Mvg : H.Slot
  https://www.youcaring.com/john-northshield-family-544288

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s