TOEGESTAAN IN NEDERLAND: imam Karrat van de Essalam-moskee roept op tot moord in naam van de islam

Azzedine Karrat in net pak met dominees-boordje

Ik word op deze Karrat attent gemaakt door een stukkie van “Van Rossem” van GeenStijl en waarbij een filmpje hoort, dat door “JorisWorks” zodanig is bewerkt dat niemand anders het kan embedden. Alles voor de clicks, dus op naar GeenStijl om eerst dat filmpje te gaan kijken, want anders snapt u het onderstaande niet.

Klaar?

En hebt u de esentie gelezen van wat “Van Rossem” zegt?

“In de video prijst Karrat een sheik aan die stenigen verdedigt, joden en christenen met apen vergelijkt en afvalligheid als letterlijke doodzonde beschrijft. En van die man krijgt de imam van de Essalam dus een natte slip.”

Deze Karrat prijst dus via deze sheik — “de grootste geleerde van deze tijd — moord aan voor “zonden” tegen zijn nazi-ideologie.

Hebt u ook, al kijkluisterend, dat suave baardje opgemerkt, dat uitgestreken smoelwerk, dat nette Westerse pakje en die bedaarde dictie waarmee deze huichelende krypto-moordenaar zegt:

“Ik heb nog nooit de islam met een Kalazjnikov gezien. Ik heb moslims met Kalazjnikovs gezien, zoals ik christenen, Boeddhisten en Joden met een Kalazjnikov heb gezien. Dus als we het over gedrag van mensen hebben dan moeten we het vooral over ménsen hebben, over individuen,”

De in-your-face liegende brutaliteit is hier kosmisch. Dit perverse liegen geeft de mate van onbeschaamdheid van dit soort nazislami’s aan, maar ook de mate waarin ze geloven, nee, waarin ze wéten dat ze ook met de grofste leugens wegkomen bij onze collaborerende decadente Westerse nep-elite.

De waarheid is namelijk dat juist de islam zelf, de léér zelf, een moordenaars-ideologie is en dat individuele moslims soms gematigd zijn ondánks en in weerwil van de islam.

“Van Rossem” (Bart Nijman)  schrijft:

“( . . . ) taqiyya-tuig als Azzedine Karrat van de Rotterdamse Essalam, een clubhuis van de Moslimbroederschap met een boel dubbele petten en dito tongen.”

Als we de link onder “clubhuis” aanklikken, komen we op de website van Carel Brendel, een brave borst die ongeëvenaard is in namen, rugnummers en netwerken inzake de islam. Ook in dit geval is Brendel weer duizelingwekkend. Ga maar eens lezen wat hij allemaal meldt over de Essalam-moskee.

Maar ik wil graag wijzen op een ander aspect van Brendels grondigheid, namelijk op die neiging die hij heeft om ook in zijn islamkritiek dermate onderbouwd en zekerweterig te willen zijn dat hij ridicuul wordt in de zorgvuldigheid waarmee hij telkens weer “bewijzen” wenst voor elk individueel geval van bijvoorbeeld anti-semitisme bij moslims. Er komt, na 1400 jaar islam,  geachte Brendel, een moment waarop je best een beetje mag gaan, eh . . . . . . . . extrapoleren. Virulent antisemitisme is altijd dermate doodgewoon geweest in de hele moslimwereld dat ik 100% zeker weet dat in de Essalam-moskee de Jodenhaat vanzelfsprekend is. Voor mij hoeft Karrat dat niet uit te gillen zoals Brendel eist:

“Voor zover mij bekend gilde Karrat niet op de preekstoel van de moskee, maar vertelde hij kalm en bedaard over zijn bezwaren tegen homoseksualiteit ( . . .).”

Zeker, beste Brendel, zoals Karrat ongetwijfeld ook in het openbaar kalm en bedaard over zijn bezwaren tegen Israël zal spreken. Maar geloof mij nou maar als ik zeg dat daar gloeiende Jodenhaat onder zit. Brendel zelf vermeldt dat Karrat vergaderingen bezoekt van de Moslimbroederschap die bijvoorbeeld voorgezeten worden door Yusuf al-Qaradawi. Nou, dan hoef je qua Jodenhaat al helemáál niet meer verder te vragen bij Karrat.

De naïviteit van Brendel spreekt vooral uit zijn bespreking van onderstaande preek van 12 minuten van deze gladde ploert Karrat. Over deze preek zegt Brendel:

“Er zijn mij geen gevallen bekend waaruit zou blijken dat Karrat of andere sprekers zich te buiten zijn gegaan aan antisemitisme. In november 2014 besteedde Karrat in een grotendeels Nederlandstalige preek aandacht aan “De zaak van Al-Aqsa”, ofwel het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zijn toespraak paste geheel in het politiek-religieuze verhaal van de Moslimbroederschap. Karrat liet zich echter niet in antisemitische termen over de kwestie uit. Evenmin riep hij op tot geweld. Gillen deed hij ook niet.”

Zal ik jou eens vertellen wat ik van deze preek denk, braaf Brendeltje, ouwe bus-chauffeur van me? Dat het een uiterst gewiekste vorm van taqiyya is, van misleiding van de Westerse meeluisteraars. Hier is antisemitisme verpakt als een hartstochelijke en “positieve” oproep aan vooral jonge moslims om te begrijpen dat de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem niet een gewone moskee is, en dat “Filistien” niet een gewoon stukje land is, maar dat de verdediging ervan in de ziel van elke moslim van de wereldwijde oemma gegrift moet staan. De toehoorders hebben uitstekend begrepen dat de eigenlijke oproep is om Israël te vernietigen en de Joden te vermoorden. Geheel in de lijn van de moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini en zijn opvolgers Arafat, Hamas en Abbas. Deze Karrat wéét dat Abbas telkens opnieuw, als hij de terreur tegen Israël wil aanwakkeren, net zoals zijn voorganger Arafat roept dat de Joden de Al-Aqsa moskee bedreigen. Werkt altijd. In dát kader bewerkt deze Karrat islamitische jongeren in Nederland.

Sheik Mohammed el-Hassan el-Dadoe (of zoiets), held van Karrat die naast hem staat alsof zijn naam Hekking is. Maar wat hééft die Dadoe een enge kanis!

Zolang de hele islam nog niet verboden wordt in Nederland, zou deze gladde rotzak heel goed in de gaten gehouden moeten worden. En eigenlijk dient hij aangeklaagd te worden wegens aanzetten tot moord op afvalligen. Want nogmaals: die mafkees met die über-enge kanis, die Sheik Mohammed el-Hassan el-Dadoe (of zoiets), roept daar openlijk toe op.

Je moet bij Oelewappa’s van de Oemma altijd bedacht zijn op dubbele bodems en verzwijgingen. Merk in de preek van Karrat op hoe hij, woordfrommelend, een paar keer aan de goede verstaander laat weten dat, als hij het over “mensheid” heeft, hij eigenlijk alléén moslims bedoelt. Merk op dat hij zegt “geen enkele ziel wordt boven haar vermogen belast”. Zie je: dan ben je dus altijd schuldig als je tóch homodingen doet, of tóch afvallig wordt, of Joden tóch mensen vindt.

Er staan een aantal interview-fragmenten op YouTube waarin Karrat de terreur zoals in Brussel veroordeelt. Maar ik geloof ‘m eenvoudig niet. Dit is een gewiekste taqiyyist. Net zoals hij zijn Jodenhaat onder de radar houdt in bovenstaande preek door hysterisch het “positieve” belang van de Al-Aqsa-moskee te benadrukken, zo houdt hij zijn uitgestelde jihad-gewelddadigheid onder de radar door de “saamhorigheid” van moslims en niet-moslims te benadrukken. Die zogenaamde veroordeling van geweld is gewoon een middel om door te kunnen gaan met infiltratie totdat moslims zoals hij het tijd vinden om het huichel-masker te laten vallen. Deze Azzedine Karrat is levensgevaarlijk. Geen fatsoenlijk mens kan in het aangezicht van zoveel actueel geweld in naam van de islam deze moordenaars-ideologie zo fanatiek blijven uitdragen.

Neem nu bovenstaande 16-minuten-preek van Karrat. Hij veroordeelt de aanslagen door moslims van Parijs tot Beiroet, maar hij schijnt toch vooral bevreesd dat daardoor de goede naam en de positie van moslims in het Westen in gevaar kan komen. Voorts is het een leugen dat de islam tegen geweld jegens andersgelovigen zou zijn. De islam schrijft op vele tientallen plaatsen in Koran en Soenna het geweld tegen “ongelovigen” en ook “ketters” juist voor. Die zogenaamd vredelievende Mekkaanse verzen worden “opgeheven” (ge-abrogeerd) door de oorlogszuchtige Medinese soera’s. Karrat wéét dat. Maar waarom liegt hij zijn gehoor voor?

Met name debiteert Karrat (op 11:50) wéér die leugen dat de Koran 5:32 het doden van mensen veroordeelt. “Ik word doodmoe van dat citaat; de context wordt altijd weggelaten”, zegt Hafid Bouazza terecht.

Zal ik het nog maar eens op goed gezag uitleggen?  Soera 5:32 zegt inderdaad dat

“wie ook een mens doodt, ( . . .) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood”.

Dat is ook wat Karrat aanhaalt, Niet méér. Maar er is véél meer! Want op de puntjes staat:

“behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land”

Wraak wegens moord mag dus wel, maar veel belangijker is dat het ook mag vanwege “het scheppen van wanorde in het land”. En wat is dat dan, dat scheppen van wanorde? Heel eenvoudig: je verzetten tegen de islam en de sharia.

Nóg belangrijker is dat dit geclausuleerde verbod op doden . . . . . . niet aan de moslims is gericht maar . . . . . . aan de Joden! Want wat altijd wordt weggelaten is het alleerste begin van de soera:  “Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt ( . . .)” enzovoort.

Wat ook altijd verzwegen wordt door taqiyya-moslims als Karrat is de direct daaropvolgend soera, namelijk 5:33 die uitlegt hoe dat vermoorden als wraak voor het dwarsbomen van de islam eruit moet zien:

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

De vraag is dus: waarom liegt Karrat willens en wetens? De voor de hand liggende reden is taqiyya in dienst van de “vreedzame” fase van verovering tot het tijd is voor de echte openlijke gewelddadige jihad. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat hij voor zichzelf de mogelijkheid open houdt dat de islam hier niet gaat winnen en een minderheid zal blijven. Daartoe, zo neem ik aan, presenteert hij bij zijn islamitische bovenbazen van de Moslimbroederschap zijn standpunten inderdaad als taqiyya en wekt hij bij “onze” onwetende, collaborerende en decadente quasi-elite de indruk van “gematigdheid”. Zo is hij naar twee kanten gedekt. Want misschien méént hij dat wel, natuurlijk, dat Nederland zijn land is. Maar wel met twee mogelijke toekomsten en Karrat houdt met beide rekening.

INSTANT UPDATE. Oh ja! En dan vergeet ik nog de meest voor de hand liggende observatie op te schrijven. Hoe kan het dat je zowel ogenschijnlijk brave taqiyya-preken houdt en tegelijk openlijk deze moord-en-haatprediker Sheik Mohammed el-Hassan el-Dadoe (of zoiets) steunt? Heeft Karrat gedacht dat het onopgemerkt zou blijven?

_____________

Advertenties

Maurits Berger maakt Nederlandse schaapjes klaar voor de islamitische slacht

De kolderieke naïviteit en onwetendheid van deze grietjes is verbijsterend en gevaarlijk. Geen Stijl heeft de video’s waarop de schaapjes blatend te horen zijn. Ze maken reclame voor de “Denktank Islam in Nederland” onderdeel van de Universiteit Leiden.

Maurits Berger

Het is nog niet zo makkelijk uit te vinden dat Maurits Berger achter deze “Denktank” zit. Hier bijvoorbeeld zoek je vergeefs. Je moet hier naar toe. En dan kom je er nóg niet achter, zoals GeenStijl  terecht meldt, dat de leerstoel van Berger betaald wordt door het sultanaat Oman en dus niks anders kán zijn dan een islam-propaganda-middel.

Bergers  boekje “Islam onder mijn huid” heb ik nooit gelezen en Arabist Hans Jansen zaliger aan wie ik ooit naar dat boekje vroeg, zei dat-ie het ook niet had gelezen, maar dat Berger inderdaad de indruk wekte een erge ideologische schurft onder zijn huid te hebben. Daarmee probeert hij nu argeloze jeugd te besmetten.

En blijkbaar zijn Berger cum suis heel succesvol  in het verbergen van de guwelgeschiedenis van de islam en het nazistische karakter van deze ideologie. Het is onduidelijk hoeveel hersenspoeling van beau garçon Berger de schapen al hebben ondergaan die dit viertal videootjes volmekkeren over het positieve van de islam. Maar het is sowieso zéér verontrustend dat dit kan op een Nederlandse universiteit.

INSTANT UPDATE :

Toch maar even aanvullen, want ik realiseer me dat er in bovenstaande tekst geen voorbeeld zit van hoe gek deze Maurits Berger wel is. Ik citeer uit “Younes Delefortrie: hoe islamitische waanzin normaal wordt”:

Ik zag laatst Maurits Berger, de “Arabist” en “islamdeskundige” die een “leerstoel” bekleedt die door het sultanaat Oman wordt betaald. Het was in een programma van de VPRO. Typisch toch weer: als het over Israël en de islam gaat weet de VPRO feilloos het meest foute standpunt in te nemen en de meest foute “deskundigen” te raadplegen. Enfin, Berger had iets geschreven, vertelde hij, waarin hij naar voren bracht dat het bepaald niet de eerste keer was dat er jonge mannen naar een buitenland trokken om daar te vechten voor de goede zaak. Bijvoorbeeld in de Spaanse Burgeroorlog. Hier zie je dus in een ander voorbeeld hoe diep de gekte zit, want de Internationale Brigades vochten in de Spaanse Burgeroorlog tégen het Nazisme en vóór een humane en rechtvaardige maatschappij-ordening, al vergisten ze zich in het karakter van het Sovjet-communisme. Maar de Syriëgangers schieten nu juist een puur nazistische ideologie te hulp, die openlijk een anti-humaan systeem als de Sharia wil invoeren en voor zichzelf reclame maakt met de meeste wrede terechtstellings-filmpjes op You-Tube. Daar valt niks aan te vergissen, zoals in de jaren 1930 bij Stalin nog mogelijk was. Berger noemde trouwens ook de pauselijke Zouaven als voorbeeld . . . . . . . En de VPRO-redactie, die uitsluitend bevolkt wordt door super-hippe mega-bijdehandjes, vindt dat allemaal héél gewoon.

LEES OOK:Lucis-instituut: nep-wetenschap betaald door olie-sheiks

__________________

Hans Goedkoop (“Andere Tijden”) mag van mij uit het ambachtsgilde der historici gezet worden

Die Hans Goedkoop mag zich historicus noemen, net als ik. Maar vanaf zaterdagavond 4 november 2017 zou ik deze collega graag geroyeerd zien. Wát een nare regressief-linkse stupiditeit toch weer van ons belastinggeld bij de NPO die zo hoognodig aan een zuivering van Stalinistische allure toe is.

Aan het begin van een docu over ontsnappings-tunnels onder de Berlijnse muur hebben Goedkoop cum suis een brallend stukje geplaatst over het hele erge van de hele kostbare en de hele grote muur die Trump langs de grens met Mexico wil bouwen. Ik wil er een lief ding onder verwedden dat er in het documentaire gezelschap stemmen zijn opgegaan om ook een stukje haatpropaganda in te lassen over de muur die Israël heeft gebouwd langs de grenzen van Samaria-Judea (“de Westbank”). Dat zal men niet verworpen hebben vanwege té idioot, maar vanwege too obvious.

Op minuut 29, aan het slot, peroreert Goedkoop volgens zijn vaste stramien. Vaak zijn de wijsheden die deze presentator aan de geschiedenis ontleent vrij zouteloos. Maar deze keer was het echt op z’n VPROos, dus dom-links vermengd met een vleugje, eh . . . . . . . Israël-irrationalisme. Nou ja: die laatste term mag u eigenlijk ook wel gewoon vervangen door “anti-semitisme”: hier!  hier!  hier! hier!

Goedkoop:

“Je hoort vaak dat mensen niet te stoppen zijn door muren, maar de waarheid is dat het bij de Berlijnse Muur toch nagenoeg gelukt is, net als bij die muur die Israël gebouwd heeft langs de Palestijnse gebieden en de Chinese Muur van ooit. Muren werken! Dus die muur die Trump wil langs de grens met Mexico: wees niet verbaasd als ook die toch echt zou werken.”

Hij zet dus stiekem-impliciet op één morele lijn:

1) Een muur van een totalitaire dictatuur die mensen binnen probeert te houden (Berlijn)
2)  Een muur van een democratie die totalitaire terroristen buiten probeert te houden (Israël)
3) Een muur van een democratie die massale illegale immigratie en drugs-terreur vanuit een corrupte en gewelddadige cultuur probeert te stoppen. (Mexico)
4) Een muur van een relatief verfijnde cultuur die barbaarse hordes probeerde buiten te houden. (China)

Lekker Israël demoniseren en Trump bashen in één klap dus.

Uiteraard referereerde Goedkoop niet aan die tunnels die de Palmaffia’s graven vanuit Gaza, zowel richting Egypte als Israël. Doel: voorlopig mislukte massamoord-terreur en wél gelukte smokkel in dienst van de totalitaire en corrupte dictatuur van Hamas:

1) Gaza: “arbeidsongevallen” in aanvalstunnels
2) Hamasleider Hanyeh verheerlijkt de tunnels en de raketten
3) Alan Dershowitz: nieuw boek over de dode-baby-strategie en de terreurtunnels van Hamas

TOEGIFT INZAKE DE CULTUUR VAN MEXICO
(Jazeker, er zijn ook goeie Mexicanen! Vooral onder de feministen en de transgenders!)

“(…) aangezien humor overal anders is. Ik zat eens in een bus in Mexico, en die bus kwam in een kudde schapen terecht. De bus reed gewoon door en de buschauffeur probeerde zoveel mogelijk schapen te raken. Iedereen hing uit het raam om te zien of dit lukte. We hebben er minstens tien geraakt, krats, krats, krats. Elk getroffen schaap veroorzaakte grote hilariteit.”

Bovenstaande anecdote verscheen ooit in Trouw in de vaste rubriek “Lastige Vragen” van Max Frisch. Ik heb geen link meer naar het stukkie, maar de anecdote werd indertijd verteld door Pierre Muysken, indertijd 48 jaar en hoogleraar Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden.
__________________

Blije Gristen Gert-Jan Segers snapt niks van de islam, maar Geert Wilders daarentegen álles

Blije Gristen Gert-Jan Segers heeft het fijn in zijn eigen hoofd. Dat maakt hem zo geschikt om aan te sluiten bij het regressief-linkse narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Ik kwam ergens een link tegen naar een interview met Segers in de Völkische. Dat bleek van november 2015, maar dat maakt geen zak uit want Segers zou vandaag de dag precies dezelfde lekkere leuterkoekjes serveren. Dus toch maar weer even het noodzakelijke zeggen.

Segers:

“De PVV schiet tekort met een heel simplistische visie op de islam. Dat de islam altijd leidt tot geweld. Dat is niet zo. Ik ben ook heel vredelievende moslims tegengekomen.”

EEUWIG-GIET-GLOEIENDE-NAKENDE-GODVERDOMME, SEGERS!

Ga nou eens luisteren naar een van de Einsteins van de islam-kritiek, Robert Spencer, en laat nou eens tot je blije breintje doordringen dat als er “vredelievende moslims” bestaan, ze dat zijn ondanks en in weerwil van de islam. Vaak is het ook bij gebrek aan kennis van de islam, al is dat in deze tijden toch zo langzamerhand wel verwijtbaar, want als moslim zou je je toch eens een keer kunnen gaan afvragen wat toch het verband is tussen al die terreur en de islam. Nou ja, in dat licht is jouw gelul over “vredelievende moslims” natuurlijk net zo starnakels stupide.

Schijtziek word ik zo langzamerhand van mijn eigen riedels, maar het wil maar niet tot de regressief-linkse, casu quo blij-christelijke koppen doordringen, dus ik citeer mezelf GODNONDEGODVERDOMME maar weer eens, inclusief video van Spencer:

Helemaal aan het begin van bovenstaande video legt Robert Spencer het mooi uit naar aanleiding van een vraag uit zijn publiek. “Wat is er goed in de islam?” Kijk, zegt Spencer, als je naar bijvoorbeeld Somalië ging in de jaren 1960 en 1970, dan kwam je veel moslims tegen die vriendelijk waren tegenover vreemdelingen en ze dachten dat ze dat waren vanwege de islam. Maar daarin vergisten ze zich. Naarmate er meer echte kennis van de islam komt, worden de moslims slechter. Ga nu maar eens kijken in Somalië, zegt Spencer, het is een hell-hole.

Uit het interview met Segers:

‘Als je de islam uit het publieke leven wegduwt, zoals in Frankrijk, gaat het broeien. Dan wordt de moskee een broedplaats van anti-democratisch radicalisme’, zei Segers in 2009 al. Ook nu benadrukt hij dat het Franse verbod op hoofddoekjes in de schoolbanken en het verbod op het dragen van religieuze symbolen door ambtenaren averechts werkt.

Ja, toegeven is het beste. Anders radicaliseren ze. Appeasement. Werkt alijd goed met totalitaire ideologieën.

Uit het interview met Segers:

‘Ik denk dat het veel vruchtbaarder is om ruimte voor verschil te houden, ook voor opvattingen die haaks op de jouwe staan. Ja, er zijn grenzen aan de vrijheid. Vrouwenbesnijdenis, no way. Maar een hoofddoekje weren uit de publieke ruimte, als je het daarin zoekt . . .’, aldus Segers.

Maar mijnheer Segers! Het gaat niet om “opvattingen die haaks op de jouwe staan” maar om een nazi-ideologie.

En “als je het daarin zoekt” . . . . . .
“ALS JE HET DAARIN ZOEKT” ???
JEZUS-CHRISTUS! HOLY MOSES!!!

Moet ik het lijdzaam ondergaan dat ik in alle straten en verdere publieke ruimtes van Mijn Vaderland voortdurend hoofddoeken in mijn smoel gewreven krijg? Hoofddoeken die ik voor een symbool van een nazi-ideologie houd? Hoofddoeken waarvan héél veel moslims zeggen dat ze vlaggen zijn, geplant in vijandelijk gebied? BEN JE NOU GODNONDEGODVERDOMME HELEMÁÁL BELATAFELD, SEGERS? En ga eens kijken hoeveel agressie een paar rondgedragen wit-houten kruisjes in een moslimwijk in Luton (Engeland) opleveren!

Weet je wat? Ik stuur een link van dit stukkie eens als tweetje naar Segers. Hij zal door mijn vloeken vast meer geschokt zijn dan door alle wreedheden van 1400 jaar islam bij elkaar.

_________________

Kijk nou! De laatste links-regressieve verdedigings-linie!

Na de verkiezing van Trump had je héél veel woede op nep-links. Maar ook was er ineens een neiging om de woede op vermeend “rechts” te begrijpen. Ik herinner me bijvoorbeeld een doodgebloed initiatief van Joris Luyendijk. En nou ga ik geen 89 cent besteden aan dat stuk in De Groene Amsterdammer, maar ik denk zomaar dat we hier de laatste stuiptrekking zien van het links-regressieve gelul: van totaal nergens naar luisteren, naar demoniseren, naar “het is alleen maar opgeblazen en onterechte woede”. Al is de ontkenning natuurlijk ook nooit helemáál weg. Hier is een staaltje ervan uit dezelfde uitgave van Blendle:

______________

Blerick: Turkse moslim-maffia-haat jegens Nederland

Bekijk de video! De burgemeester zegt op 3:15: “Er is veel emotie bij jongeren, van wie een van hun vrienden is doodgeschoten. Dat begijp ik óók wel.”

Je hebt begrijpen als begrip-hebben-voor en als snappen.
Deze grijze muis bedoelt hier: begrip-hebben-voor.

Maar snappen doet deze kantoorklerk dus helemaal geen ene zak. Of misschien kneist-ie ‘t prima. Maar bangig en radeloos en leeg is-ie in elk geval. Want luister maar eens hoe hij verder als zijn mening geeft dat de media hun werk moeten kunnen doen, maar geen verklaring heeft voor het feit dat onder de ogen van een man of tien politie een camera-ploeg van Powned in elkaar geslagen wordt en niemand wordt gearresteerd.

Je moet heel goed kijkluisteren naar die “jongeren” eerder in de reportage. MAAR KIJK EN LUISTER GODVERDOMME DAN TOCH!  Dat zijn geen gewone opstandige jongens die door een gewone jongenslevensfase gaan. Ze worden namelijk door een nazistische haat-cultuur aangedreven tot totaalhaat tegen deze maatschappij. En dat is geen fase, want ze zitten in een parallelle nazislamitische haat-cultuur-wereld, die net als het historische nazisme een rancuneleer is (dank je wel, Menno). En daar blijven ze in zitten, want parallelle getto-wereld.

Dit is de achtergrond van het gegeven dat politie, ambulance en brandweer vaak hun werk niet meer kunnen doen. Dit is de achtergrond van het nieuwe Oud&Nieuw-vieren. Er is ook een Mocro-variant en die is ook op dezelfde manier cultuur-aangedreven.

Feynman heeft op GeenStijl ook een Blerick-analyse. Hij stelt onterecht dat de Turkenmob de politie wilde verhinderen om onderzoek te doen naar de liquidatie. Dat is niet juist: de Turkenmob verwijt de politie dat ueberhaupt een van hun stamgenoten is kapot geschoten. Maar verder is Feynman ongewoon op dreef.

Ik jat de lekkerste brokken uit de Feynman-pap:

“Tegelijkertijd zitten 24 bewindslieden al een paar dagen als een braaf schoolklasje hun mond te houden. Twee dozijn legkippen op drie rijen stokjes. Partijen die werden buitengesloten of nalieten regeringsverantwoordelijkheid te nemen, mogen dagenlang blaten over een regeerakkoord dat zwijgt over salafistisch terrorisme, no-go areas en mislukte integratie.

Terwijl (nieuwe) Nederlanders hard worden aangetast in hun vrijheid, veiligheid en welvaart zit de top van de macht in vak K met een telefoontje te spelen. Bewindspersonen en oppositie die woordgrapjes maken om de beeldvorming te manipuleren en de campagne af te trappen. Totaal gevangen in hun eigen schijnwerkelijkheid.

( . . .)

Het eerste novum uit het regeerakkoord is de hernoeming van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. De rechtsstaat moet voorop. Alleen is er zonder veiligheid helemaal geen kans om te rechercheren, te vervolgen of recht te spreken. Getuigen blijven weg, niemand praat met de politie en rechters hebben ook een partner en kinderen.

Dat de rechtsstaat voorop moet ten koste van veiligheid betekent ook een verdere tunnelvisie op de rechten van de verdachten & daders, een verdere verwaarlozing van de rechten van slachtoffers of samenleving. Hier wordt de ene helft van een ethisch dilemma weggegooid om vervolgens zonder afweging of debat ongehinderd en maximaal te kunnen deugen.”

Het blauwe vet in bovenstaande citaat is uiteraard van mij.
Graag gedaan.
Tot uw dienst.

En we hebben natuurlijk ook een toegift.
Alles voor uw comfortabele nieuwsvoorziening.
Hapklare brokken: daar ben ik goed in!

_____

Caroline Glick: Trump zet in het Midden-Oosten de idiote Obama-politiek voort

Hamas bezit de Iraanse M75-raket al een aantal jaren

Niemand in het Midden-Oosten neemt de Amerikanen nog serieus, zegt Glick.
Nou ja, behalve Israël, voegt ze eraan toe.
Maar dat zegt ze voor de vorm en omdat ze hoopt dat Amerika tenslotte toch het juiste zal doen.
Daartoe haalt ze Churchill aan:
“You can always trust the Americans to do the right thing, after they have tried everything else.”

“Everyting else”, dus zeg maar: everything outrageously idiotic.

1) Glick legt eerst uit hoe idioot de Amerikanen bezig zijn ten aanzien van de Palmaffia’s.

Amerika’s speciale afgevaardigde Jason Greenblatt eist dat elke toekomstige Palestijnse regering van een Palestijnse staat Israël moet erkennenen en zich vreedzaam moet opstellen tegenover Israël.
En wat de Palmaffia’s vervolgens doen, is het volgende.
“Gematigd” Fatah (gesteund door Amerika!) en “radicaal” Hamas (gesteund door Iran!) sluiten een overeenkomst.
Fatah krijgt de controle over de grenzen van Gaza.
De Palestijnse Autoriteit (= Fatah) hervat in ruil de betalingen aan Hamas.
De Amerikaanse belastingbetaler betaalt dus 500 mljoen dollar per jaar aan de PA en financiert aldus Hamas.
Fatah heeft de hele afgelopen maand gespendeerd aan het demoniseren van de Balfour-verklaring, waardoor mede het bestaan van Israël mogelijk werd gemaakt.
Daarmee ook nog eens impliciet verklarend, boven op al die expliciete verklaringen, dat ze geen seconde van plan zijn Israël te erkennen.
In diezelfde maand oktober waren top-leiders van Hamas bezig in Libanon trouw te zweren aan Iran dat Israëls vernietiging als top-prioriteit heeft.
Hamas-leider Haniyeh zei openlijk dat de deal met Fatah/PA alleen een middel is om Israël te vernietigen en Hamas nooit een centimeter land van Palestina aan Israël zal laten.
Netanyahu, die door regressief-links in Amerika en Europa altijd als een slechte rechtserd wordt afgeschilderd, heeft plannen met grond in Jeruzalem, die Israël onder geen enkel beding ooit zou opgeven, tóch maar uitgesteld om de Amerikanen niet te ontstemmen.

2) Dan legt Glick legt uit hoe idioot de Amerikanen bezig zijn ten aanzien van de as Irak-Iran

Vandaag de dag is Irak gevaarlijker voor Amerika en diens bondgenoten dan toen in 2003 Saddam Hoessein werd opgeruimd.
Want het Iraakse leger is veel beter bewapend en getraind dan in 2003, dank zij Amerika.
En dank zij Obama wordt dat Iraakse leger nu gecontroleerd door Iran.
Het blote feit dat Irak openlijk samenwerkt met Iran is alleen al bewijs dat Amerika geminacht wordt.
Zeer recent nam het Iraakse parlement, op voorstel van het Iraan-georiënteerde sjiitische blok, unaniem een wet aan die het gebruiken van “Zionistische symbolen” strafbaar maakt.
Dat is dus de vrijheid die al die Amerikaanse offers en ondersteuning hebben opgeleverd: opnieuw openlijke Israël-Joden-haat in Irak en sjiitisch-Iraanse hegemonie.
En de Amerikanen vinden die haat blijkbaar prima, want ze gaan de in 2003 buitgemaakte archieven over de Joodse gemeenschap in Irak teruggeven aan precies dat Iraakse Jodenhaat-regime.
Daarbij wordt ook nog voorbij gezien aan het feit dat die documenten om te beginnen zijn gestolen van Iraakse Joden zelf door het Iraakse regime toen na WO II de Joden Irak werden uitgejaagd.
Ook de Koerden, de enige echt betrouwbare bondgenoot van de Amerikanen én van Israël in de regio, worden door het Irak-Iran bondgenootschap onderdrukt.
Er sneuvelden 4.400 Amerikaanse soldaten in Irak en 32.000 werden gewond: dat enorme offer is verraden door Obama en Trump gaat er gewoon mee verder.
__________________

 

In 2012 riepen wij, Martien Pennings, 27 oktober uit tot nationale collaboratiedag

De ultieme collaboratie met de nazistische islam vond plaats op 27 oktober 2010, toen het gedoogkabinet Wilders-Rutte-Buma aantrad. Femke Halsema nam die dag het initiatief tot een motie, mede ondertekend door A. Pechtold, E. Roemer en J. Cohen die kamerbreed werd aangenomen met uitzondering van de stemmen van SGP en PVV. De motie had tot strekking dat aan de islamisering van Nederland niks in de weg mocht worden gelegd. Echwa? Echwa!

En vanaf 2012 werd dus op mijn initiatief, en eigenlijk ook alleen op mijn website, dat gruwelijke feit herdacht. Kijk maar:

(2012) 27 oktober: Nationale Collaboratiedag

(2013) Femke Halsema, de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag

(2014) 27 oktober 2014: 3e Nationale Collaboratiedag

(2015) Ook in 2015 vieren wij 27 oktober als Nationale Collaboratiedag

2016): Niet Wilders maar Halsema, Pechtold, Cohen en Roemer plus nog 120 (ex-)leden van de Tweede Kamer horen voor de rechter: wij gedenken het hoogverraad van 27 oktober 2010

Maar omdat ik ook maar een eenmansbedrijfje ben en een witte oude man (1945) toch ook maar een mens is, ben ik dit jaar de 27ste oktober glad vergeten. Dus nu alsnog dit stukje, waarin ik vreugdelijk kan melden dat een oude wens van mij, dat er een lijst komt van islamiseringsverschijnselen, nu een beetje vervuld raakt en dat zelfs door een mainstream-medium, namelijk Elsevier. Ga maar eens kijken bij Syp Wynia. En Sam van Rooy heeft vaak tweets onder de kop “Wat is dat dan, die islamisering” met daarin dan steeds een sterk voorbeeld ervan. Ik hoop dat-ie ze ooit eens op een rijtje zet. Ook “Fubar” heeft indrukwekkende overzichten: vooral hier en ook hier.

Deze alsnog-herdenking van die Zwarte Dag in 2010 wil ik gebruiken om op een sterk staaltje van collaboratie te wijzen in de Omvolkskrant, met daarin een recent artikel waarin het ontstaan van islamitisch onderwijs en een islamitische “zuil” wordt toegejuicht. Over de wenselijkheid van zo’n islamitische zuil heb ik  — en precies ook in het kader van de Herdenking van Collaboratiedag — al vele malen geschreven, maar ik leg het nog maar eens heel kort uit: de verzuiling wordt als historisch fenomeen door sommigen ontkend, maar áls het bestond dan was het een fenomeen waarin de zuilen één dak droegen, dat van de Joods-Christelijk-Verlichte Beschaving, terwijl de islam een aan die Beschaving wezensvijandige en totalitaire ideologie is.

De islam is dus een wezensvreemd pilaartje dat niet dragend maar ondermijnend is. Ja, ik ben de koning van de beeldspaak: een ondermijnend pilaartje. Enfin, als de boodschap maar over komt.
___________________

 

“En God, almachtig inderdaad, wist: het zijn zoogdieren uit verschillend zaad”

Als je goed kijkt naar haar lippen dan zie je dat het blanke meisje in de blauwe sweater met de paardestaart en de bril “piss off” zegt. Dat is op het moment dat die zwarte mijnheer in die witte trui en met die pet zo vlak naast haar dermate hysterisch staat te “schijnboksen” dat ze bijna geraakt wordt. The next thing she knows, is dat ze een karate-trap in haar gezicht krijgt.

Dat blanke meisje gisteren in Amsterdam-Oost op de hoek van het Eikenplein en de Derde Oosterparkstraat kreeg ook een karate-trap van een zwarte in haar gezicht. Maar iets in de categorie van piss off heeft ze niet gezegd. Daar ben ik diep van overtuigd.

Ik zag en hoorde het van 50 meter afstand. Vaag vechten, geschreeuw van “ophouden” en een wegrennende figuur die meteen achtervolgd werd door de man die “ophouden” had geschreeuwd.

Ik was zo’n beetje als eerste bij haar. Een keurig, burgerlijk-modieus gekleed, blond en tenger meisje dat totaal overstuur was. Het duurde zeker 5 minuten voor ze iets zinnigs kon uitbrengen. Haar ene oor bloedde en een wang zwol zienderogen op. Ze bleef maar zeggen dat ze naar haar werkgroep op de universiteit moest. Dat is niet belangrijk, zei ik. Maar wat was er nou gebeurd?

Ze was helemaal of bijna aangereden door “een jongen” die met de fiets op het trottoir reed, vertelde ze. En toen had ze gereageerd met schrik en iets gezegd. Wat precies, dat wist ze niet meer. Maar naar haar hele uitstraling te oordelen zal daar weinig grofs aan zijn geweest. Wat was dat voor een type, die jongen, vroeg ik naar de bekende weg. Want ik wist dat blauwogige Kaukasiërs van het Arische ras van de Joods-Chistelijk-Verlichte gewetenstraditie zoiets niet gedaan zouden hebben. Dat doet alleen een bepaalde soort licht tot zwaar getintiërs uit culturen waarin haat jegens blanke koloniale ongelovigen standaard is. En ja hoor: het was iemand met dread-locks, zei ze. Ah, antwoordde ik, een cultuurverrijker. Ze antwoordde: “Ja, en daar gaat mijn werkgroep ook over.”  Nou, dan maar hopen dat “Stelen en steken” van Marion van San tot de lesstof behoort.

Toen de politie arriveerde had een van de andere omstanders inmiddels zowel de fiets als de mobiele telefoon van de dader gevonden. Op de vlucht verloren en achtergelaten. En nou maar hopen dat de politie een beetje tijd heeft, want ze zijn in staat dat mobieltje bij gevonden voorwerpen te deponeren.

De fiets was een barrel en het mobieltje ook, een goor Nokiaatje uit het jaar nul. Die arremoei kan een rol gespeeld hebben bij de agressie. Want het keurige, nou ja, eigenlijk best dúúr geklede meisje vertelde ook dat, toen de dader afstapte omdat zij blijkbaar voor haar schrikreactie gestraft moest worden, ze had gereageerd met het omhoog houden van haar fraaie smart-phone, zeggende “Als je me aanvalt, ga ik je filmen.” Ja, dan kan er toch een sociaal-economische component hebben gezeten aan dit racialeus getinte voorval.

Toen ik verder mijns weegs ging, mijmerde ik over een vergelijkbaar voorval, jaren geleden. Ik liep op de Dappermarkt, achter de stallen langs op het trottoir, met een wandelwagen met daarin mijn ongeveer driejarige. Ergens rond het jaar 1998 dus. Het incident staat beschreven in mijn pracht-essay: “De neger als mens: Nederland en Suriname”:

“Dus daar, op de stoep, komt een jonge Surinaamse mijnheer aanrijden op een mountain-bike: lekker vaartje, ontspannen voorover geleund, kontje pront achteruit op het zadeltje. Botst-ie met zijn schouder tegen de schouder van een kortgeknipte jongen in een zwart leren jackje, die daar met een anders kortgeknipte jongen in óók een zwart leren jackje liep. De kortgeknipte jongens hadden allebei zilveren versierseltjes op de jekkies, strakke spijkerbroeken en laarsjes aan. De jonge Surinamer raakte ietsje uit zijn evenwicht en kneep in zijn remmen. Hij miste de kinderwagen die ik voortduwde en kwam nagenoeg tegen mij aan tot stilstand. Hij stapte zwiepend af. De hoge schoen aan zijn voet – zo’n gele – ging op tien centimeter langs mijn neus. Dus ik begon al te vermoeden dat hij geen veront­schuldiging ging maken. Dat had wel gekund, natuurlijk. Want hard fietsen op het trottoir, en dan zo vlak langs een dreumesje in een wandelwagentje. Nietwaar? Maar neen, hij draaide zich om naar de twee jongens en zei hartgrondig: ‘Fokking flikkers.’

Nu behoeft de manier waarop hij dat zei nog enige nadere toelichting dan alleen de kwalificatie ‘hartgrondig’, want anders krijgt u niet het goede beeld in uw bewustzijn van wat daar gebeurde. Hij zei het namelijk wel hartgrondig maar toch ook op een héél erg ontspannen manier. Ik heb het later thuis zitten oefenen. Ik heb ontdekt dat je de lippen en de wangen volledig ontspannen moet houden, alsof je stomverbaasd staat. De mond moet een beetje openhangen. Dan moet je het diep uit je keel zeggen, terwijl je een deel van de uitgestoten lucht in de wangen blaast. Het klinkt ingewikkelder dan het is. Probeer maar eens, lezer: ‘Fokking flikkers.’ Nee, u hoeft uw gezicht niet zwart te schminken, blanken kunnen het ook.”

Oh ja! De titel van onderhavig kollumpje: in de Nederlandse vertaling van het boek van Jerzy Kosinski getiteld “De geverfde Vogel” staat een motto. Het zijn regels uit een gedicht van Vladimir Majakovski:

“( . . .) en alleen God,
almachtig inderdaad,
wist: het zijn zoogdieren
uit verschillend zaad.”

Wikipedia:

“ ‘De geverfde vogel’ gaat over een Joodse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog rondzwierf over het Poolse platteland. De titel verwijst naar een primitief gebruik waarbij een vogel gevangen wordt en vervolgens met felle kleuren beschilderd, waarna de vogel teruggezet wordt bij zijn soortgenoten. Die herkennen de geverfde vogel niet en verstoten hem, desnoods met geweld.”

Lees ook (GeenStijl) voor wéér een recent voorbeeldje van waarover we het hierboven hadden: “ZoekZoekHabibi editie tankstation

_______________