De redactie van “Zondag met Lubach” legt de kern bloot van het menings-verschil tussen voor- en tegenstanders van de “sleepwet”. Dat is namelijk dat de tegenstanders alleen maar een aantal aanpassingen van die wet willen, terwijl de voorstanders — en vooral het manipulerende kabinet — net doen alsof die tegenstanders helemaal géén wet willen.

Om te beginnen is het natuurlijk allemaal een wassen slappe lul, want “raadgevend” referendum en we weten allemaal wat D66-kabinetten daarmee doen. En dat is eigenlijk al meteen een argument om tegen die “sleepwet” te stemmen. Een kabinet dat bang is voor de burger moet je zo weinig mogelijk macht geven.

En nu heeft de laatste uitzending van “Zondag met Lubach” me ervan overtuigd dat dit kabinet inmiddels zó leugenachtig is geworden, dat het monitoren door de burger op  transparantie van de uitvoering van die “sleepwet” niet mogelijk is.

Mijn gedachte was tot nu toe: onze overheid is onder dit Ollongren-kabinet dan wel van het padje, maar die sleepwet is belangrijk om islamitische aanslagen te voorkomen — (Ja, ik wéét dat achteraf altijd blijkt dat de aanslagplegers al bij de diensten bekend waren! Maar tóch!) — en de burger kan de leugenachtige Ollongren-tendenzen nu juist bevechten door heel goed in de gaten te houden of die “sleepwet” wél juist en transparant wordt uitgevoerd. Ik wilde de overheid niet als vijand zien. En als-ie al — door dit kabinet — een béétje de vijand was geworden dan moest de burger die overheid terug veroveren.

Maar zoals gezegd geloof ik niet meer dat de burger die mogelijkheid heeft. De redactie van “Zondag met Lubach” heeft me laten zien dat de leugenachtigheid van dit kabinet nóg veel groter is dan ik dacht. En ik wist al wel dat de staatsmedia de staatsmedia zijn, maar dat ze zó totaal onkritisch waren op dit punt had ik niet gedacht en dus ook niet dat een satirisch nieuwsprogramma mij bij de les zou moeten brengen.

Lubach laat zien en horen dat zowel Ollongren als Rutte bewust liegen. Ze zeggen namelijk dat de geheime diensten helemaal niet via de kabel mogen aftappen. Maar dat mogen ze dus wel. Alleen mogen ze niet “slepen”, dus ongericht massa-data verzamelen, maar moeten gericht zoeken als er alreeds verdenking is.

Die scéne waarin Rutte “Zuid-Amerikaans” naast een hoge militair gezeten op de publiek omroep een zogenaamde publieksvraag beantwoordt. En dan bewijst Lubach dat die vraag gewoon ingestoken is. Dat die vraag gesteld wordt door een JOVD-er! Dus door een lid van de jeugd-organisatie van de VVD. En dan de beschamende intens naïeve vleierij die uit die vraag spreekt! Het is werkelijk buiten alle proporties idioot. En tekenend voor de leugenachtige mentaliteit van Rutte en dit kabinet. Het is wel hilarisch, maar niet onschuldig . . . . . .

Het argument dat er mogelijk aanslagen met de “sleepwet” worden voorkomen, zo laat Lubach zien, wordt door het kabinet wel erg manipulatief ingezet door te beweren dat als die wet er niet komt er zeker aanslagen zullen komen en dat de tegenstanders dan dus bloed aan hun handen hebben. Maar dat je zulks dus net zo goed kan zeggen van de voorstanders die weigeren om een paar aanpassingen van de wet te doen . . . .

Lubach wijst erop dat de baas van de AIVD, Rob Bertholee — blijkbaar in opdracht van het kabinet — zichzelf een uitzending van “College Tour” (Twan Huys) in manipuleerde om de “sleepwet” aan te prijzen. “College Tour” stelde zich dus gewoon in dienst van het kabinet. Maar om die waarheid te verdoezelen sloot Huys een deal met Bertholee: Huys kreeg “onthullingen” van Bertholee, feiten over door de AIVD voorkomen aanslagen die niet in het nieuws waren geweest. En dus moet je vaststellen dat de AIVD willekeurig en om onduideljke redenen esentiële informatie over islamitische aanslagen achterhoudt. Willekeurig en om onduideljke redenen, want als ’t zo uitkomt brengt de dienst ’t naar buiten. En wanneer komt het uit? Nou, bijvoorbeeld als ze een quasi-deal sluiten met een staatsomroep-programma dat de schijn van onafhankelijkheid moet ophouden. “Blijkbaar heeft de AIVD een laatje met speciale geheimpjes om de pers mee te paaien voor als ze een referendum willen beïnvloeden.”

Bertholee, zo laat Lubach zien, doet in die uitzending van “College Tour” net alsof de tegenstanders helemaal geen nieuwe wet willen. Dat doet Bertholee door te zeggen dat je de sleepwet niet moet afwijzen omdat een paar onderdeeltjes je niet bevallen. Maar je kan natuurlijk net zo goed zeggen dat als je die paar onderdeeltjes verandert een heleboel tegenstanders vóór die wet zullen gaan stemmen. “Niemand wil terug naar die vorige wet, want die was nog veel slechter!”

“De voorstanders verzinnen de wildste verhalen over wat de tegenstanders willen.” Zo bijvoorbeeld VVD-kamerlid Malik Azmani die net doet of wij “onze jongens” met pijl-en-boog tegen hoogtechnologisch bewapende vijanden in het veld willen sturen. De voorstanders van de wet, het kabinet cum suis, stellen het dus voor, zegt Lubach, alsof de tegenstanders niks om veiligheid geven. Maar dat is een leugen.

Samengevat: 1) liegen door het kabinet over het op-de-kabel-mogen, 2) misbruik van de staatsomroep nog boven de dagelijkse praktijk uit (Rutte met de generaal en de ingestoken vraag, Bertholee in “College Tour”) en 3) doen alsof alléén de tegenstanders bloed aan hun handen zullen hebben als er aanslagen komen terwijl dat net zo goed voor de voorstanders geldt die weigeren een paar aanpassingen te doen, 4) doen alsof de tegenstanders helemaal geen nieuwe wet willen.

Het laatste, 4e punt, is het, eh . . . . . overkoepelende kernpunt. Dat brengt de redactie van “Zondag met Lubach” als volgt in beeld.

Vanaf 09:30 komt bovenstaande “Beslivboom” in beeld met de uitleg. En de kern ervan is dat het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders pas ontstaat bij het punt waar Lubach zijn hand houdt: “is de nieuwe WIV goed genoeg?”. Terwijl de voorstanders dus doen alsof de tegenstanders helemaal geen nieuwe wet willen.

Het zoveelste briljante en geestrijk gebrachte item van de redactie van “Zondag met Lubach”. Ik heb echt iets geleerd en mijn mening veranderd.

UPDATE: Voor wie “Beslivboom” niet snapt. (Ja, die mensen zijn er! Ik heb ze aan de telefoon gehad!) Op de redactie van “Zondag met Lubach” is dat woord uiteraard herhaaldelijk uitgesproken. Doe dat zelf ook eens. Een aantal keren “be-slis-boom” zeggen. Dan ga je dus vanzelf slissen. Got it?
________________