Door Martien Pennings

Raoul Heertje in 2025 bij de uitreiking van de sharia-enkelband aan de dhimmie van het jaar

We beginnen met een kleine inleiding. Bij het zoeken naar een passend portret dat ik nog niet gebruikt had in deze voorlichtings-cyclus over de islam die is opgedragen aan Raoul Heertje, stuitte ik op een bekend gezicht. Het was Abdou Bouzerda, die ik al eens eerder had meegemaakt bij een massa-“discussie”-bijeenkomst op 25 februari 2010 in zo’n mega-collegezaal aan de Universiteit van Brussel, waar het Marokkaans-islamitisch fascisme daverend van de tribunes rolde. Vaak in respons op een vermeend punt gescoord door deze Bouzerda.

Ik stuitte dus op het portret van Bouzerda en daaronder bleek zich een interview te bevinden. En de interviewer was Raoul Heertje. Van harte nodig ik u uit om het interview – hier en hier – dat Raoul Heertje op 14 januari 2009 had met Abdou Bouzerda  te bekijken.

Ik heb veel gezien op het punt van policor-multikrolse-dhimmie-domheid maar dit slaat werkelijk alles. Het interview gaat over Israël en werkelijk alle smerige leugens die de “linkse” propaganda de laatste dertig jaar heeft geproduceerd, werden door Bouzerda naar voren gebracht. En Raoul Heertje geeft hem groot gelijk. Raoul Heertje vraagt  in dit interview vooral aan Bouzerda hoe kwaad-ie wel niet is en hoe hij die boosheid dan verwerkt.

In wanhoop stuurde ik het interview aan mijn grote vriend Roelf-Jan Wentholt. Meestal verzorg ik zelf de duiding, maar dit was me even te machtig. Roelf-Jan zei. Kijk. Deze man, Heertje, leest de Volkskrant, de NRC en Trouw en kijkt naar de VARA en de VPRO. Dus hij weet niks reëels over de actualiteit van Israël en de geschiedenis. Hij kent alleen diezelfde leugens als waarmee Bouzerda komt. Heertje is duidelijk bang voor Bouzerda. Hij kronkelt, slijmt en put zich uit in diep medemenselijk begrip voor deze Jodenhater en jihadist Bouzerda en zijn fascistische leugen-propaganda. Hij weet gewoon echt niet beter. Hij leest geen fatsoenlijk boek  of artikel over Israël. Dat is in zijn wereld niet voorhanden. Die wereld is ideologisch dermate op slot dat zo’n boek of artikel niet in beeld komt.

Enfin, mijn volgende project zal zijn om het betreffende interview te analyseren en uit te leggen, hoe grof, hoe dom, hoe smerig hoe fascistisch, hoe krypto-genocidaal het gelul van deze schurk Bouzerda is.

Terzake! In de vorige aflevering hebben we de stompzinnige leipenist Raoul Heertje voorgelicht over Mohammed. De godvergeten hufter vroeg namelijk wat toch in godsnaam wel het probleem zou kunnen wezen met de islam. Nu gaan we de collaborerende kwast in het algemeen iets uitleggen over de islam en we doen dat vooral en met name aan de hand van het boek dat West-Europa zou kunnen redden als het gelezen en begrepen zou worden: Serge Trifkovic, “The Sword of the Prophet”. Dat Europa-wijd lezen gaat niet gebeuren: naar bekend is er in het Westen en vooral in Nederland alleen subsidie voor Jodenhaat, islamofilie en multikrolse zelfvernedering. En vanwege die subsidie is er een geïndoctrineerde bevolking, zodat zo’n boek ook geen commercieel succes kan zijn. Het systeem is sluitend.

De algemene voorlichting over de islam start met enkele vragen. Want verwondering is het begin van alle wetenschap, niet waar? Dus hoe zou het toch komen dat ondanks al die olie geen enkel moslimland voorkomt in de top-30 van rijkste landen? En dat in laatste 20 jaar alleen al 2 miljoen mensen gedood zijn in conflicten die draaien rond moslims? Dat in geen enkel moslimland demokratie bestaat of zelfs maar bij benadering fatsoenlijke wetgeving, alleen de terreur en willekeur van de sharia? Dat bijna 100% van alle terreuraanslagen in de wereld wordt gepleegd door moslims?

In West-Europa wonen rond  25 miljoen moslims en die zijn waarschijnlijk als het erop aan komt grotendeels loyaal aan de islam en die is op zijn beurt fundamenteel vijandig aan de demokratie en de mensenrechten. Moslims gedragen zich in elk geval als gesloten stammen, rituelen als ramadan en symbolen als de hoofddoek versterken het stambewustijn in de getto’s die steeds meer no-go-area’s worden in de Westerse steden. Racistische sharia-rechtspraak vervangt voor hen steeds meer de wetten van het Westen, stiekem, maar ook legaal en openlijk, gesanctioneerd door de Westerse “rechts-staat”, die dus voortaan tussen aanhalingstekens moet staan.

Demografische trends wijzen erop dat op den duur moslims de meerderheid gaan vormen in West-Europa. Moslims zijn verantwoordelijk voor zéér veel meer misdaden dan op grond van hun aandeel in de bevolking normaal zou zijn. En dat heeft alles te maken met rechtvaardiging vanuit de islam: de ongelovige is de vijand die je mag, nee,  móét beroven en doden. Onder de “oelema” –  (dat betekent “de wetenden”, de benaming voor de priesterkast in de islam) – is de consensus dat een moslim alleen mag leven in het Westen als hij of zij dat doet om bewust daar de islam te vestigen. Dat is naar het voorbeeld van de “hizjra”, de reis van de Profeet naar Medina, alwaar hij aanvankelijk met brave woorden en vervolgens met massamoord en sluipmoord de islam vestigde.

De islam is georganiseerde intolerantie en leugenachtigheid (“taqiyya”), die gebruik maakt van de tolerante goedgelovigheid van het Westen. Het is een illusie dat de islam een gematigde vorm zou kennen: de islam is inherent fundamentalistisch en inherent onhervormbaar. Deze “religie”, eigenlijk een totalitaire ideologie, kan alleen in zijn geheel afgezworen worden. De Koran is het rechtstreekse woord van “God” (Allah), dat woord is agressief, bloeddorstig, wreed, willekeurig, vulgair-materialistisch, opportunistisch en racistisch en kan niet veranderd worden. Hetzelfde – kwalificaties en onveranderbaarheid – geldt in bijna dezelfde mate voor de woorden en daden van “de Profeet”, Mohammed.

Een arrogante en extreem domme kwal als Raoul Heertje is een van de stompzinnige radertjes in een enorme zelfbedrog-machine, die al dertig jaar op volle toeren draait en waarin Israël-haat ook een vast item is. Zo maar een minuuscuul voorbeeldje, maar de hele cultuur van het Westen is zo langzamerhand uit dit soort leugen-atomen opgebouwd: in het NOS-acht-uur-journaal van 13 juli 2011 was een lang item te zien over de zoveelste terreur-aanslag door moslims in Moembai, India. Minutenlang wordt de aanslag behandeld en tenslotte brabbelt de “correspondent” ter plekke één keer het woord “moslim” om onmiddellijk ook het woord “hindoe-terrorisme” te laten vallen.

Het zes-uur-journaal van die dag staat niet on-line, maar ik zag het op die dag en ik weet zeker dat in die uitzending het woord islam of moslim zelfs niet viel. Raymond Ibrahim van Jihad Watch signaleert in “Reading between the lines” de algemene trend in de media en in overheidsrapporten om problemen met de islam te verdoezelen. Als je, zegt Ibrahim, bijvoorbeeld leest over “sectarisch geweld” dan zou je denken aan twee ongeveer even sterke en even extremistische groeperingen die elkaar bevechten, maar niet aan kleine christenminderheden die overal ter wereld volgens eeuwenlange traditie door moslims vermoord en geterroriseerd worden. De berichtgeving over Israël is in de media al decennia extreem islamofiel, Palestijnen- terreur-vergoeilijkend en Israël-besmeurend.

Dit is de toedek-ziekte van het Westen, maar de islamitische agressie zal door die leugens niet afnemen.  De islam is al 14 eeuwen een expansieve ideologie: dat was Amerika vergeten toen het in 1979 in Afghanistan de islam tegen de SU gebruikte en aanvankelijk ook geen idee had van wat mijnheer Khomeiny voorstelde. Vergeten? Of verdrongen? De VS weigeren nog steeds de consequentie te trekken, of het zelfs maar te zien, dat Saoedi-Arabië overal in het Westen moskeeën bouwt en de propaganda voor de terreur verzorgt. En dat doen ze met de veel te grote hoeveelheden oliegeld die het Westen al decennia betaalt. Het Westen betaalt zijn eigen ondergang. Inderdaad is de Saoedische “koninklijke familie” (30.000 personen) óók bang voor de “fundamentalisten”, maar ze verschillen alleen met die “extremisten” in opvattingen over strategie en tactiek, niet inhoudelijk. De Saoedies achten de tijd van het openlijk geweld nog niet gekomen, de ondermijning van het Westen moest eerst nog vorderen. Maar wie de buiging van Obama heeft gezien voor de Saoedische hoofdslachter moet wel de indruk krijgen dat de tijden behoorlijk rijp zijn.

Het Westen is sinds WO II in zelfbeschuldiging verzonken en beseft niet meer dat het Westen het relatieve Licht vertegenwoordigt tegenover de absolute nacht van de Mohammedaanse barbarij. In het Westen wordt Christendom- en Jodendom-bashen geweldig gevonden en de islam . . . . . . geweldig. Er is een weigering kennis te nemen van de gruwelijke geschiedenis en actuele realiteit van de islam. Er is een bewustzijn van een gruwelijke Westers geschiedenis, met kolonialisme en twee wereldoorlogen, waarin vergeten is dat de Joods-Christelijke traditie de voorwaarde was voor de lichte kant van de Verlichting – (er is ook een donkere die begint bij Robespierre en in Noord-Vietnam nog steeds niet geëindigd is) – en dat de Westerse traditie tenslotte de Mensenrechten heeft opgeleverd, die het Westen althans probéért na te leven. In de islam is er zelfs geen begin van een poging te zien om dat ook te doen.

Integendeel. De sinds 1969 bestaande Organisation of the Islamic Conference (OIC), een lobbygroep van 57 moslimlanden dan wel met de islam sympathiserende landen heeft namelijk wel de Universele rechten van de Mens ondertekend, maar met één stipulatie: als de mensenrechte botsen met het wrede en totalitaire wetboek van de islam, de sharia, dan geeft de sharia de doorslag. Ja, dan kan je net zo goed niet tekenen. In het kader van de misleiding van het Westen en het wissen van het terreurspoor van de OIC (taqiyya) staat de afkorting OIC sinds kort ineens voor Organisation of the Islamic Cooperation, met een nieuwe website , een braver logo, maar met zelfde doelstelling: jihad en Jodenhaat.

Obama is een waardig opvolger van ontspoorde gekken als de inmiddels ex-adviseur van Khadaffi ,Tony Blair, van wie ik in 2011 vernam dat hij de gewoonte had aangenomen om elke dag in de Koran te lezen. Kijk en luister eens hoe boy-scout Blair vlak na de aanslag op de Twin Towers in 2001 spreekt van de islam als “een vreedzame en tolerante religie”. Kijk naar die hypokriete oogopslag en naar die zweetdruppeltjes aan de haargrens. Als iemand met zoveel gelegenheid zich beter te informeren desondanks dát zegt, dan is-ie of corrupt of totaal incompetent en misschien beide. Idem dito voor George Bush aan het begon van datzelfde filmpje: kijk naar die kop vol ernstig zelfbedrog als hij zegt: “Wij respecteren uw geloof” en “De leerstellingen van dit geloof zijn goed en vreedzaam”. Idem dito voor Bill Clinton. Ga echt even kijken: onze drie leipenistische ex-wereldleiders staan vlak achter elkaar gemonteerd. Clinton ziet bleek van goedmenselijke emotie:  “Het geloof van honderden miljoenen goede en vreedzame mensen.”  Een: “Geen religie staat het vermoorden toe van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen” De aanslagplegers op de Twin Towers “besmeuren de grote religie” van de islam. Mafkees Clinton heeft geen idee van 1400 jaar geschiedenis van de islam.

Na de statements van de drie wereldgekken, laat de docu meteen de smeekbede van Kenneth Bigley volgen –  “I don’t want to die” – en dan het geschreeuw van moslimterroristen die hem de keel doorsnijden ”Allah hu Akbar”, “Allah is groter”. Het beeld blijft zwart, de beelden zijn inderdaad te gruwelijk. Misschien hebben sommigen de strot-doorzaging van Daniel Pearl kunnen aanzien.

In de Wall Street Journal schreef de vader van Daniel ter gelegenheid van de zevende verjaardag van de moord op zijn zoon:

“Danny’s picture is hanging just in front of me, his warm smile as reassuring as ever. But I find it hard to look him straight in the eyes and say: You did not die in vain”

Mooi wel dus, dat die jongen voor niks gruwelijk vermoord werd. Als het tenminste aan Raoul Heertje en andere wereldleiders ligt.

Bill Clinton is een vulgaire marxist: “It’s the economy, stupid!” Ik denk dat-ie het mis heeft.  Ik zeg: mentaliteit is alles! Es ist der Ueberbau, Dummkopf! It’s the ideology, stupid! Het is niet de „economie“, niet de „sociale omstandigheden“, niet de armoede. Islamitische terroristen zijn overal ter wereld weldoorvoede, van moderne wapens voorziene, hormoonrijke jonge mannen. Met teveel vrije tijd ook, want een uitkering, hetzij in of het Westen of het Oosten, maar een uitkering altijd ván het Westen. Als het “Palestijnen” betreft sowieso, maar ook het oliegeld komt van het Westen. Dat geldt voor Hamas tot Hezbollah tot Taliban tot de terroristen die de Boeings in de Twin Towers vlogen.

Blair, Bush, Clinton en die legers van spraakmakers die onze cultuur al dertig jaar vergiftigen met islamofilie en “anti-Zionisme” denken nog steeds dat de islam een soort christendom is. Maar dat is niet zo. Het is een totalitair systeem dat wezensvreemd is aan de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Aan dat totalitaire systeem zijn moslims overal ter wereld loyaal, van Indonesië tot Kosovo tot Libanon tot Saoedi-Arabië tot Amsterdam tot New-York. Neen, niet elke moslim is bewust totalitair en radicaal, maar het systeem is dat wél en dat karakter van het systeem kan op elke moment in de geschiedenis te voorschijn geroepen worden door de “oelema”, de “wetende” priesterkaste.  Ach, lees een kleine selectie – (dat bedoel ik dus letterlijk: een kléíne selectie) – van enige momenten uit die geschiedenis bij Oriana Fallaci.  U hebt wel eens gehoord van de al 90 jaar durende probleempjes tussen Israël en  “de Palestijnen”? Dat kwam voort uit zo’n moment, in 1922, waarop de moefti van Jeruzalem en zijn kliek begonnen met de Koran in de hand de haat tegen de immigrerende en welvaart brengende Joden te prediken.

In laatste instantie kan geen enkele moslims onder de centrale boodschap van de islam uit: de wereld veroveren, het kalifaat vestigen. Als de haatbaarden zich zoetsappig voordoen en spreken van “het geloof van de vrede” dan is dat de waarheid. Ze vertellen er alleen niet bij dat de vrede pas zal neerdalen als het Kalifaat gevestigd is gevestigd en de islam kwaadschiks over de hele wereld heerst.

Hoe komt het dat de Westerse multikrolse quasi-elite niet serieus wil weten wat de geschiedenis en actuele werkelijkheid van islam is, maar liever een gesuikerde versie deels zelf contrueert, deels hap-slik-yammie-yammie gevoerd wordt door de baardmannen? Omdat de multikletskoek-quasi-elite genotsverslaafd is. Het zijn hedonisten en zelfmanifestanten. Kijk mij eens een goed mens zijn! Holier than thou! Zij bestijgen een moreel krukje en zijn groter. Het is niet voor niks dat zij meer verdienen, betere secundaire arbeidsvoorwaarden hebben, beter wonen, betere pensioenen hebben, bevredigender arbeid en meer status, want zij zijn ook moreel betere mensen. Anders zou de gemeenschap toch niet elke maand die forse bedragen op hun rekening storten? Dat komt omdat ze bijzonder zijn!

Vol sentimentele en mooie gedachten zijn ze en vooral jegens de gekleurde en lichtgetinte medemens. Want die zijn moreel nog niet zover als zij en als ze wel eens stout zijn dan komt dat door de armoede. De multikluts-Gutmenschen zijn zo verblind door hun eigen betuttelracisme, dat ze niet zien dat de islam al decennia 99% van de wereldwijde terreur voor zijn rekening neemt en dat die terreur gepleegd wordt door weldoorvoede jonge mannen uit voornamelijk de middenklasse met te veel vrije tijd. En als ze al een beetje armer zijn, dan toch nog altijd met een uitkering, die ze óf in het Westen ontvangen of “thuis” via oliegeld of “ontwikkelingshulp”. De internationale gemeenschap heeft de “Palestijnse” terreur altijd volledig gefinancierd. Ja, het zijn inderdaad eigenlijk gewone racisten, de policor-klutskoppen met een nieuwe versie van de “white man’s burden”.

In tegenstelling tot de Joods-Christelijke traditie, waarin de mens met God praat en zo tot gewetensvorming komt, kan een moslim nooit een individueel geweten vormen. Niet alleen omdat er niks bestaat wat op zich zonde is in de islam: het ligt er maar aan wie je vermoordt, een gelovige of een ongelovige. Het ligt er maar aan wie je verkracht: een slavin of een moslima. Bovendien onderhoudt Allah uitsluitend éénrichtingsverkeer. Een dialoog met Allah behoort niet tot de mogelijkheden. De gelovige werpt zich neer voor Allah als een slaaf en moet hopen op genade. Er bestaat ook niets wat de gelovige kan doen om zijn lot in het hiernamaals (hemel of hel) te veranderen, ook niet ”goed leven volgens de islam”. Nee, dat leidt inderdaad niet tot scherp moreel besef in de gemiddelde moslim. Er is maar één manier om de totale willekeur van Allah te omzeilen en zeker te zijn dat men naar de hemel gaat en dat is sterven ”op het pad van Allah”, in de jihad, de heilige oorlog. Daarom is de zelfmoordaanslag zo aantrekkelijk voor de moslim. Maar je weet natuurlijk nooit of Raoul Heertje dat allemaal als een probleem ziet.

_____________________________

Link naar dit stuk opAmsterdamPost