Dit is een samenvattende vertaling en transscriptie van een discussie in het programma “The Glazov Gang” waarin Jamie Glazov steeds andere gasten ontvangt. Ook Geert Wilders was ooit te gast. De gasten deze keer zijn Aaron Shuster, Ari David en Barak Lurie. Maar de namen zijn minder van belang, hier is de inhoud:

Wat betekent het als de president van Israël, de natie die zielsverwant is met Amerika, komt getuigen van het Kwaad dat het Joodse volk bedreigt en . . . . . . de president van Amerika niet in dezelfde kamer wil zijn als waar die getuigenis wordt afgelegd? Het doet denken aan de verhalen van vertegenwoordigers van Satan die niet nabij wijwater (“holy water”) kunnen zijn. Obama kon ook niet bij de demonstratie van Charlie Hebdo zijn in Parijs. Maar wel was hij al meteen in 2009 bij het begin van zijn ambtstermijn in Cairo, waar hij zijn respect voor de islam betuigde en waar de eerste twee rijen van zijn gehoor waren gevuld met prominenten van de Moslim Broederschap.

Obama wil vooral nooit de islam beledigen en hij weigert de islam aan terreur te koppelen. Obama beweert een christen te zijn, maar hij heeft nog nooit echt de wereldwijde islamitische terreur tegen christenen aan de orde gesteld. Ook zegt Obama dat IS vooral moslims vermoordt. Alsof dat feit IS moreel op een hoger plan zet! Stalin vermoordde veel Bolsjewieken. Totalitaire revoluties en regimes vreten altijd hun eigen kinderen op. Idem dito voor sectes: het eindigt vaak in moord en collectieve zelfmoord. Juist de linksen haten blijkbaar moslims, want ze weigeren hen te beschermen tegen de islam en de islam aan de kaak te stellen. Er komen nu zelfs geluiden uit Saoedie Arabië en Jordanië die tegen Obama zeggen: Netanyahu heeft gelijk.

De speech van Netayahu was op eigen kracht een historische speech, maar het boycotten van de speech door Obama maakte de speech nog meer historisch. Obama was zo kwaad omdat hij voor het eerst de echte president van Amerika (!) een echte geestelijk volwassene een echte State of the Union zag uitspreken. Als Al Sisi, de president van Egypte, die de Moslim Broederschap in Egypte nu aanpakt en die echt iets snapt van de islam, zou spreken in het Amerikaanse Congres dan zou Obama waarschijnlijk een vliegtuig pakken en Amerika uitgaan. Netanyahu prikte met zijn speech de waanwereld door waarin borderliner Obama leeft, namelijk dat de islam een “religie van vrede” is. Daarom wordt-ie zo kwaad: omdat-ie een psychiatrische patiënt is.

Het moet een hele zware psychologische opgave zijn om in het Witte Huis te werken, waar rond de islam voortdurend de realiteit ontkend moeten worden. Alles wat er aan officiële handboeken en teksten in het overheidsapparaat bestaat, is gezuiverd van negatieve of kritische passages inzake de islam. En dat was gewoon op verzoek van de islamitische organisaties in Amerika. Die hadden precies de punten aangewezen die uit de FBI instructieteksten geschrapt moesten worden. Er is ook veel islamkritisch personeel ontslagen in de bureaucratie en het militair apparaat. Er zijn nog nooit zoveeel generaals ontslagen als onder Obama. Er is een soort zuivering geweest. En niemand zegt er iets van!

Nancy Pelosi is de leider van de democraten in het Congres en ze was wél aanwezig bij de speech van Netanyahu. Maar ze draaide af en toe haar rug naar hem toe en ze had moeten huilen, ze ze. Waarom? Misschien uit een John Lennon-gevoel: “Justy give peace a chance!” Maar waarom huilt ze dan niet om de christenen die overal ter wereld door moslims worden vermoord? Om de ontvoerde meisjes van Boko Haram? Komt die perverse linkse ideologie niet gewoon neer op anti-semitisme? Misschien is Pelosi alleen maar een dwaas, een nuttige idioot zoals de Westerse linksen die ooit voor de communistische karretjes werden gespannen en nu voor de islamitische. Zij ontkennen de Geschiedenis en het Kwaad. Of kán je zo naïef niet meer zijn met zoveel bewijzen van het Kwaad van de islam in het nieuws? Is er niet in het Witte Huis en de hele democratiche partij een duister kracht aan het werk die je toch echt antisemitisch moet noemen? In elk geval heeft Obama het voor Jodenhaters veilig gemaakt in Amerika. Israël-haat is okay, is cool. Wat er tegenwoordig aan Israël-haat over de universiteitscampussen raast is ongekend. Dat zou tegen geen enkele andere groep mogelijk of toegestaan zijn. Nou ja, misschien tegen blanken in het algemeen.

Die beschuldiging van “Apartheid” in Israël is belachelijk. Nu pas is er een wet aangenomen die Joden het recht geeft op de Tempelberg te bidden. Terwijl Israël in een verdedigingsoorlog in 1967 Jeruzalem veroverde, gaven ze de macht op de Tempelberg aan de Arabieren en die hebben sinds die tijd de Joden daar getreiterd. Arabieren hebben meer rechten in Israël dan waar ook in het Midden Oosten in hun “eigen” islamitische landen. Het is te belachelijk voor woorden. Het is alsof je zegt: California heeft het klimaat van Antartica. Twintig procent van de Israëlische bevolking is Arabier en ze participeren volop in alle lagen van de maatschappij en ook in het leger. Er is een Supreme Court rechter die Arabier is. Arabieren mogen overal in Israël komen wonen. De Apartheid is in Gaza en “op de Westbank” (in Samaria-Judea) waar een Israëlische immigrant meteen een “kolonist” heet, waar een christen of Jood niet een huis mag bouwen dat hoger is dan dat van zijn Arabische buur, waar overal discriminatie is vooral tegen vrouwen en homo’s. Dáár is de Apartheid. In Gaza, in Samaria-Judea, in Saoedie Arabië, in Pakistan, in Egypte, overal in de islamitische wereld. Niet in Israël. In Zuid Afrika waren Apartheids-wetten in de wetboeken. Dat bestaat niet in Israël: in tegendeel juist, want Israël is een liberale democratie waarin, als er soms een probleem is tussen Arabieren en Joden, de rechterlijke beslissing meestal uitvalt in het voordeel van de Arabieren. “The Israeli’s go out of their way to do justice to the Arabs.” Links in Amerika verwacht klaarblijkelijk veel minder moreel hoogstaande gedrag van Arabieren van van Joden: het racisme van de lagere verwachtingen (“racism of lower expectations”). En op de een of andere manier is “de Arabische wereld” met alle achterlijke terreur voor links een gegeven, maar rond een minuscule humane Joodse staat worden enorme vraagtekens geplaatst.

Israël moet van een Joodse Apartheidsstaat (dat is een leugen!) een multiculturele samenleving worden (dat is het al lang!), maar de Arabische wereld mag gewoon totaal Arabisch zijn. Herinner je de ontruiming van Gaza in 2005: geen enkele Jood mocht van de Arabieren in Gaza blijven wonen! Waarom kunnen er geen Joden wonen in Samaria-Judea? Omdat daar óók Arabieren wonen en waar Arabieren wonen, mogen niet ook Joden wonen. En dat is héél gewoon voor links. Maar zó diep idioot als je het tot je laat doordringen.

Er is iets krankzinnigs: links probeert te ontkennen dat Obama een moslim is, alsof er iets slechts is aan de islam. Ze klinken in die ontkenning bijna “islamofoob”. En links probeert te doen geloven dat Obama een christen is. Maar christendom was toch iets heel slechts? De Kruistochten, de Inquisitie en kolonialisme en zo? Het verbazingwekkende: Daniel Pipes heeft de islamitische opvoeding van Obama bloot gelegd, maar als links graag gelooft dat hij een christen is, waarom vragen ze Obama dan nooit in een interview wanneer hij bekeerd is? Waarom onderzoeken ze niet wanneer dat moment geweest kan zijn?

We moeten Israël verdedigen, ook al haten de linksen en de moslims het Jodendom en het Christendom. En waarom haten ze het? Omdat de Joods-Christelijk-Verlichte traditie eisen stelt: aan de moraal en de inspanningen waartoe een mens bereid moet zijn. Als de nieuwe Juf de klas in komt en ze vraagt “Waar zijn we?” dan is het Joodse jongetje de enige die zegt: “Hoofdstuk zeven bij de breuken”. De rest van de klas wordt kwaad op hem. We zijn weer in de jaren dertig, maar het grote verschil is dat Europa toen een brandend huis was met geen plek voor de Joden om naar toe te vluchten, maar nu is dat geweldige land Israël er.
_________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron

Advertenties