TWIN TOWERS DE MENSEN DE RAMEN HET VUUR DE DIEPTE

Goeie keus van Bart van Rossem-Nijman tot Westerflier! Onder zijn Twin Towers topic heeft hij een comment gevonden dat ik –  iemand die toch ook wel eens pregnant heeft verteld hoe ik de islam zie en onderga – niettemin voorlopig als Het Sluitsteenwoord Van De Eeuw beschouw. Omdat SteenGijl de tekst van Peter Emile (vzmh) ook maar voor niks heeft gekregen, ben ik zo vrij de herblogregels te overtreden en het hele stuk van Peter Emile (vzmh) over te nemen. Hier komt-ie:

Sinds 9/11 – het Pearl Harbor van de 21ste eeuw – is mijn visie op de wereld, en vooral die op de islam, compleet omgeslagen.

9/11 was een oorlogsverklaring van de islam aan Amerika, aan het westen, u, aan mij – aan alles waar wij voor staan en aan onze levenswijze.

Sinds die oorlogsverklaring, in de afgelopen 15 jaar dus, zijn er in dit land talloze nieuwe moskeeën gebouwd, talloze nieuwe islamitische scholen en onderwijsinstituten opgericht, en is het aantal islamieten dat hier (veelal op grond van leugens en zielige praatjes) een verblijfsvergunning heeft gekregen, geëxplodeerd.

Sinds de oorlogsverklaring van de islam aan het westen – ons dus – zijn er door Nederlandse huisvrouwen “welkom in mijn land”-liedjes op internet verspreid, hebben talloze Nederlandse burgers, columnisten, politici, opiniemakers en journalisten het direct of indirect voor deze verschrikkelijke ideologie opgenomen, hebben universiteiten en hogescholen overal in Nederland een islamitische gebedsruimte gekregen, en hebben we tegelijkertijd miljoenen moeten uitgeven aan beveiliging van openbare gebouwen, synagoges, joodse scholen, luchthavens, grote evenementen, vliegtuigen, treinen, metro- en treinstations, politici en opiniemakers. Beveiliging tegen de aanhang van de islam. De ideologie die in dit land zo bereidwillig en grootschalig wordt gefaciliteerd. Want stel je voor dat ze eens boos worden, die islamieten.

Sinds 9/11 ben ik boos. Nee, woedend. Niet alleen tegen die subversieve, barbaarse woestijn-ideologie uit de voor-middeleeuwen, maar vooral ook tegen de blinde, naïeve mutsen waaraan dit land – en heel West-Europa trouwens – zo rijk is, en die niet ophouden de islam in bescherming te nemen en zelfs te faciliteren.

Als homo voel ik me permanent en in toenemende bedreigd door een alsmaar groeiende aanhang van de islam in Europa, in Nederland, in mijn stad, mijn wijk, mijn straat. En het gevolg van die dreiging is niet zozeer angst, maar vooral woede. Woede over de aanmatiging van een religie die geen religie is maar een totalitair project, woede over de domheid, de achterlijkheid, het stompzinnige machismo, de op niets gebaseerde arrogantie en de schaamteloze discriminatie en onderdrukking van deze ideologie.

De islam heeft op 9/11 de oorlog verklaard aan ons. Aan u. Aan mij. Een oorlog trouwens, die al veel langer als een soort ondergrondse veenbrand onder onze voeten woekerde, en die zich manifesteerde als een kralenketting van sociale en culturele conflicten, botsingen en irritaties.

Sinds 9/11 zijn die conflicten geëscaleerd tot een reeks van elkaar opvolgende aanslagen, even barbaars als lafhartig, en verspreid over heel West-Europa: Parijs, Brussel, Londen, Madrid, Toulouse, Amsterdam, Nice. En dan heb ik het nog nog niet eens over de aanslagen die werden voorkomen.

En nog.
En nog is het voor talloze mensen niet duidelijk.
Nog zijn er tallozen die het blijven opnemen voor die ‘arme’ moslims, de ‘nieuwe joden’; altijd het slachtoffer van onze onderdrukking, onze discriminatie. Terwijl ze verdomme al decennia lang álle mogelijkheden aangereikt krijgen om hier in het westen iets van hun leven te maken. Alles krijgen ze aangeboden: asiel, een leven in vrede, een stabiele omgeving, gratis geld, uitkeringen, toeslagen en subsidies, moskeeën, gebedsruimtes, water & voedsel in overvloed, eerste klas gezondheidszorg, woningen, onderwijs. En het enige dat ze daar tegenover stellen is vijandigheid, wantrouwen, minachting, veroordeling, afkeer en het verspreiden van achterlijkheid en morele rotting.

Ik heb het al heel lang helemaal gehad met de islam.
En ik zal die verderfelijke ideologie tot mijn laatste snik bestrijden. Met het enige wapen waarover ik vooralsnog beschik: woorden. Veel woorden.

Al heb ik niet de illusie dat het veel uitmaakt; de politieke correctheid om ons heen is verstikkend. En dodelijk. Letterlijk.
Peter Emile | 11-09-16 | 16:45

TWEE KORTERE COMMENTJES ALS TOEGIFT:

Daarmee viel voor mij het masker van alle laffe politici zonder ruggengraat die op 4 mei staan te doen alsof.
RRMerlin | 11-09-16 | 15:03

Zelf geboren in 1980. Zorgeloze jeugd gehad en de 90s kan ik me herinneren als de dag van gisteren als een mega relaxte, onschuldige periode waarin alles mooi en top was. Misschien is het ook de leeftijd, maar 11 september 2001 was wat mij betreft het keerpunt van die onschuldige en mooie periode. Daarna ging het allemaal snel bergafwaarts met Nederland imo. Dood Fortuyn, invoering Euro, overgang EEG naar Europese Unie, enorme uitbreiding van EU bananenlanden uit Midden en Oost Europa en vreemd volk wat allemaal vrij hierheen kwam, dood van Gogh, etc. Het is er allemaal zeker niet gezelliger op geworden in Nederland sindsdien. 11 september 2001 symboliseert wat mij betreft de piek van het leven in het Westen, die sindsdien niet meer geëvenaard is.
Banana008 | 11-09-16 | 15:06
______________